Vaziyatli masala
Download 0.8 Mb.
bet5/6
Sana21.03.2017
Hajmi0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
tibbiy yordam mashinasida olib kelindi.
Tibbiyot, meditsina, tabobat - kishilar sogʻligʻini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmui.
Shikoyati o‘ng sonning ichki tarafi buylab og‘riqlar, tana xarorati oshishi, urtacha xolsizlik. Kuyidagi belgilar uch kundan beri davom kilyapti. Anamnezida varikoz kasalligi bilan 24 yildan beri mavjud. O‘ng sonda katta teri osti venasi buylab kattik og‘riqli kizargan massa pupart boylamigacha paypaslanadi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. o‘ng oyokning varikoz kasalligi. KTOV kutariluvchi trombozi*

B. Pedjet sindromi

V. boldir chukur venalari trombozi

G. ileofemoral tromboz

D. PKV sindromi

II. Qaysi tekshirish tashxisni tasdiklaydi:

A. dupliksli angioskanirlash*

B. teri termometriyasi

V. kapillyaroskopiya

G. reovazografiya

D. sfigmografiya

III. Bemorda katta teri osti venasining kutariluvchi trombozi tasdiklandi. Kanday taktika kullaniladi.

A. operatsiya Troyanova*

B. antikoagulyantlar va antiagregantlar

V. Linton operatsiyasi

G. Koket operatsiyasi

D. Shade-Koxer buyicha boglash

41. Kabul bulimiga 44 yoshdi bemor ikala oyokda shish, kaltirash, oyok va ko‘krakda og‘riq, yutal bilan kon aralash balgam chikishi bilan olib kelindi. Bir kundan beri bezovta kiladi. Anamnezida 4 yil davomida 14 xaftalik fibromioma bilan ginekolog xisobda turadi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. Klippel-Trenon kasalligi

B. qorin aortasi emboliyasi

V. boldir chukur venalari trombozi

G. ileofemoral tromboz

D. PKV trombozi*

II. Qaysi tekshirish tashxisni tasdiklaydi:

A. aortagrafiya

B. kavagrafiya va angiopulmonografiya*

V. kapillyaroskopiya

G. reovazografiya

D. selektiv angiografiya

III. Bemorda kanday asorat rivojlanishi mumkin:

A. UATE*


B. yurak infarkti

V. Kauk flegmaziya

G. limfedema

D. oyokning utkir ishemiyasi

42. Kon tomir bulimiga 29 yoshli ayol kon-tomirlarning varikoz kengayishi, oyokning uvishishiga shikoyat kilib murojat kildi. Bemor bir yildan buyon kasal.
I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. PTFS


B. Pedjet-Shretter sindromi

V. Parks-Veber-rubashova kasalligi

G. Klippel-Trenon kasalligi

D. oyokning varikoz kasalligi*

II. Qaysi tekshirish tashxisni tasdiklaydi:

A. aortagrafiya

B. kavagrafiya

V. fonotonometriya

G. dupleksli angioskanirlash*

D. angiopulmonografiya

III. Instrumental tekshirish davomida KTOVda ikkki tomonlama reflyuks aniqlandi. Chukur venalar zararlanmagan. Sizning oxirgi tashxisingiz:

A. PTFS


B. Pedjet-Shretter sindromi

V. Parks-Veber-rubashova kasalligi

G. Klippel-Trenon kasalligi

D. oyokning varikoz kasalligi*

43. 53 yoshli bemor o‘ng boldir soxasidagi kuchli og‘riqga, boldir va tovon soxasidagi shishga, boldir mushaklarining titrash, kiskarishlariga va tana xaroratining 38,5 gacha kutarilishiga shikoyat kiladi. 3 kundan beri kasal. O‘ng tovon va boldir soxasining terisi ob'ektiv kurganda giperemiyalashgan, tarang. O‘ng boldirning aylanma o‘lchami chapga nisbatan 5 sm ga katta. Tizzi osti soxasida tomir tutami yunalishi buyicha palpatsiyada kuchli og‘riq aniqlanadi. Boldir mushaklarini bosish natijasida kuchli og‘riq paydo buladi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. PTFS*

B. Pedjet-Shretter sindromi

V. Parks-Veber-Rubashev kasalligi

G. Klippel-Trenone kasalligi

D. varikoz kasalligi

II. Shoshilinch ravishda tekshirish rejasi:

A. angiopulmonografiya

B. oyok arteriya va chukur venalarinig UZI tekshirish*

V. EKG

G. ko‘krak qafasi rengenoskopiyasiD. flebografiya

III. UZI da tizza osti venalari utkazuvchanligi buzilgan. Sizning oxirgi tashxisingiz:

A. PTFS

B. Pedjet-Shretter sindromiV. Parks-Veber-Rubashev kasalligi

G. Klippel-Trenone kasalligi

D. tizzam osti venasining utkir trombozi*

44. 56 yoshli bemor tizza va son soxasidagi og‘riq va shishga shikoyat kiladi. Teri osti venalarining varikozi, teri giperpigmentatsiyasi va teridagi tuklarning tuqilishi, teri osti yog kavatining induratsiyasi, dermatit, ekzema, va terida yaralar paydo bo‘lishi kuzatiladi. Bemor ilgari ileofemoral tromboz utkazgan.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. PTFS*


B. Pedjet-Shretter sindromi

V. Parks-Veber-Rubashev kasalligi

G. Klippel-Trenone kasalligi

D. varikoz kasalligi

II. Rejali ravishda ushbu bemorni tekshirish rejasi nimadan iborat:

A. EKG, ExoKG, labarotor taxlillar

B. chukur venalar va arteriyalarni UZI tekshirish

V. angiopulmonografiya*

G. ko‘krak qafasini rengen tekshirishi

D. flebografiya

III. Kasallik turini ko‘rsating:

A. aralash*

B. shishli

V. og‘riqli

G. yarali

D. indurativ

45. 42 yoshli bemor 2 yil oldin o‘ng tomonlama ileofemoral tromboz utkazgan. Xozirda o‘ng oyogida shish, og‘riqka va o‘ng boldir teri osti kletchatkasining induratsiyasiga shikoyat kiladi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. PTFS*

B. Pedjet-Shretter sindromi

V. Parks-Veber-Rubashev kasalligi

G. Klippel-Trenone kasalligi

D. varikoz kasalligi

II. Rejali ravishda ushbu bemorni tekshirish rejasi nimadan iborat:

A. EKG, ExoKG, labarotor taxlil

B. chukur venalar va arteriyalarni UZI tekshirish

V. angiopulmonografiya*

G. ko‘krak qafasini rengen tekshirishi

D. flebografiya

III. Kasallik turini ko‘rsating:

A. aralash*

B. shishli

V. og‘riqli

G. yarali

D. indurativ

46. 38 yoshli bemor tovon soxasidagi og‘riqka, sovuk kotishga va tovon uyushishiga, utib ketuvchi oksoklikka, oyok tirnok falangalarining deformatsiyasi va tukima trofikasining buzilishiga va teri tuklarining tuqilishiga shikoyat kilib keldi.

I. Bemorda birinchi urinda kanaka fizikal tekshirishlar o‘tkazish lozim:

A. yurak auskultatsiyasi

B. arteriyalarni xamma nuktalarda auskultatsiya qilish*

V. chov soxasini tekshirish

G. xar ikkala kulda kon bosimini tekshirish

D. Delte-Pertesning marsh sinamasi

II. Instrumental tekshirish turini ko‘rsating:

A. ikkala oyok arteriyalarining UZ dopplerografiyasi*

B. tersografiya

V. kapillyaroskopiya

G. oksimetriya

D. konning lipid spektrini tekshirish

III. Angiografiyada xar ikkala son arteriyasinig yukori uchligida kritik stenozi. O‘ng takim arteriyasinig okklyuziyasi. Xirurgik optimal davolash usulini ko‘rsatiing:

A. bifurkatsion aorto-son shuntlash. O‘ng tomonlama son-takim osti shuntlash*

B. ikala son va takim osti arteriyasini angioplastikasi

V. ikala son arteriyasi va o‘ng takim arteriyasini stentlash

G. endarterektomiya

D. trombendarterektomiya

47. 29 yoshli bemor kon tomir bulimiga oyok barmoklaridagi og‘riqga, sovuk kotishga va oyok panjasining uyushishiga shikoyat kilib keldi. Bemor tulik tekshirildi ya'ni ossilografiya, termometriya, kapillyaroskopiya, floumetriya, va oxiri angiografiya kilindi. Diagnoz: Obliteratsiyalanuvchi endoarteriit. Kon aylanishning nisbiy kompensatsiyasi.

I. Ushbu kasallikda kanaka tipdagi kon-tomirlar zararlangan:

A. muskul va aralash tipdagi arteriyalar*

B. venula

V. arteriola

G. mikrotsirkulyator ruslo

D. arteriola va venulalar

II. Kasallikning klinik manzarasi qaysi kasalliklar bilan uxshash:

A. Byurger kasalligi*

B. varikoz kasalligi

V. magistral tomirlarning utkir trombozi

G. diabetik angiopatiya

D. nospetsifik endoarteriit

III. Qaysi metod kon aylanishning kompensatsiyasi xakida tulik ma'lumot beradi:

A. ossilografiya

B. reografiya

V. termometriya

G. kapillyaroskopiya*

D. UZ floumetriya

48. 35 yoshli bemor utib ketuvchi oksoklikka, boldir mushaklaridagi ishemik og‘riqlariga, oyok panjasining sovuk kotishiga, teri koplamalarining kurishiga, barmoklardagi trofik yaralarga, davriy ravishda teri osti yuzaki venalarinang utkir ogrishiga va u bilan birgalikda tana xaroratining kutarilishiga shikoyat kiladi. Kalinlashgan teri osti venalari soxasida terining giperemiyalashishi kuzatiladi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. PTFS


B. Byurger kasalligi*

V. varikoz kasalligi

G. Lerish sindromi

D. obliterlovchi endoarteriit

II. Ushbu kasallikdagi okklyuziya ateroslerotik okklyuziyadan kanday farklanadi:

A. kichik o‘lchamdagi arteriyalar zararlanadi*

B. protsess nisbatan oyok arteriyalarida uchraydi

V. visseral arteriyalarning juda tez rivojlanuvchi zararlanish bilan kechishi

G. yurak klapanlarining revmatik zararlanishi bilan kechadi

D. yosh xech kanaka axamiyatga ega emas

III. Ushbu bemorga kanaka operativ metod kullaniladi:

A. bel simpatektomiyasi*

B. revaskulirizatsiyali osteotrepanatsiya

V. charvini kuchirib o‘tkazish

G. son arteriyasidan endarterektomiya qilish

D. angioplastika

49. 36 yoshli bemorga Seldinger usuli buyicha aortografiya kilindi. Tekshirishdan 1 soat utgandan keyin bemor oyogidagi kuchli og‘riqga, uyushishga, oyok panjasida sezgining susayishiga shikoyat kildi.

I. Bu kanaka darajadagi ishemiya:

A. 2 B

B. 3 A


V. 3 B

G. 2 A


D. 1 B*

II. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. intima disseksiyasi i trombozi*

B. punksiya soxasining okklyuziyasi

V. kuymich nervining nevralgiyasi

G. utkir iliofemoral trombozi

D. aorta trombozi

III. Ushbu klinik xolatda sizning taktikangiz:

A. kateterli trombolizis

B. geparinoterapiya

V. sistemali trombolizis

G. trombektomiya*

D. giperbarik oksigenatsiya

50. 53 yoshli bemor chap oyogida kuchli og‘riqga, teri koplami kukarishiga, sezgini pasayishiga shikoyat kildi. Boldir panja bugimi va panja barmoklarining xarakatini pasaygan. 12 soat davomida og‘riqlar kuchaydi.

I. Kuydagi klinik xolatda ishemiya darajasini ko‘rsating:

A. II B*


B. III A

V. III B


G. II A

D. I B


II. Tekshiruv usullarini ko‘rsating:

A. angiografiya va UZI doppler*

B. flebotonometriya

V. KT


G. reovazografiya

D. MRT


III. Dastlabki tashxisni ko‘rsating:

A. o‘tkir arterial tromboz*

B. qorin aortasi anevrizmasi

V. tromboflebit

G. flebotromboz

D. katta teri osti venasi kutariluvchi trombozi

51. Bemor 41 yoshda. Ikkala oyoklarida tusatdan og‘riqga, xarakatning cheklanishiga, sezgining pasayishiga shikoyat kiladi. Kasallik 4 soat oldin utkir boshlangan. Anamnezida YuIK (IBS. mavjud. PIKS. Titrok aritmiya.

I. Kanday asorat kuzatilgan:

A. magistral arteriyalarning utkir trombozi

B. magistral arteriyalarning utkir emboliyasi*

V. qorin aortasi anevrizmasi

G. tromboflebit

D. flebotromboz

II. Zararlangan satxni ko‘rsating:

A. son arteriyasining yukori uchligi

B. son arteriyasining pastki uchligi

V. son arteriyasining urta uchligi*

G. takim arteriyasi

D. yonbosh arteriyasi

III. Ushbu xolatda davolash taktikasi:

A. kateterli trombolizis

B. geparinoterapiya

V. sistemli trombolizis

G. trombektomiya*

D. giperbarik oksigenatsiya

52. Bemor 65 yoshda, oeklarda va korinning pastki qismidagi utkir og‘riqka, oyoklarning sovushiga, siydikning ushlanishiga shikoyat kiladi. Og‘riqlar 8 soat oldin oldin paydo bulgan va kuchayib borgan. Son arteriyalarida puls aniqlanmaydi, sezgi buzilish soxasi korinning pastki qismigacha yetadi. Oyoklarning xarakat funksiyasi yo‘qolgan, mushaklar kontrakturasi rivojlangan.

I.Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. Korin aortasi trombozi*

B. arteriya intimasi disseksiya

V. kuymich nervi nevralgiyasi

G. utkir ileofemoral tromboz

D. pastki kovak vena sindromi

II. Bu klinik xolatda ishemiya darajasi qaysi:

A. II B


B. III A

V. III B*

G. II A

D. I B


III. Bu xolatda sizning taktikangiz:

A. kateterli trombolizis

B. geparinterapiya

V. sistem trombolizis

G. aortaning korin qismini reviziyasi*

D. giperbarik oksigenatsiya

53. Bemor 49 yoshda, o‘ng oyokda kuchli og‘riqlar, sovuk kotish, teri rangining marmar tusiga kirishi, onemeniya va oyoklar falaji kuzatilmokda. Kasallik 24 soat oldin utkir boshlandi. Ob'ektiv: xolati ogir, kuchli intoksikatsiya belgilari, subfassial shish va mushaklar kontrakturasi mavjud.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. o‘ng son arteriyasi emboliyasi*

B. intima disseksiyasi

V. kuymich nervning nevralgiyasi

G. utkir ileofemoral tromboz

D. aorta trombozi

II. Ushbu klinik xolatda ishemiyaning qaysi darajasi mavjud:

A. II B

B. III A


V. III B*

G. II A


D. I B

III. Ushbu klinik xolatda sizning taktikangiz:

A. kateterli trombolizis

B. geparinoterapiya

V. sistemali trombolizis

G. embolektomiya*

D. giperbaricheskaya oksigenatsiya

54. 50 yoshli bemor o‘ng oyokdagi sovuk kotish, oyok panjasi barmoklarining xarakati cheklanishi va yotganda og‘riq bo‘lishiga shikoyat kiladi. Bunday shikoyatlar 3 soat oldin bemor nisbatan konikarli bulganda boshlangan. Anamnezdan bemorni YuIK, aritmik formasi mavjud. Ob'ektiv kurganda o‘ng oyokda sovuk kotishi, marmar rangdagi oyok, aktiv xarakatlarning cheklanishi mavjud. Puls son arteriyasida aniqlanadi, pastda yo‘q.

I. Nechanchi darajali ishemiya:

A. II B


B. III A

V. III B


G. II A*

D. I B


II. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. o‘ng son arteriyasi emboliyasi*

B. o‘ng son arteriyasi trombozi

V. kuymich nervi nevralgiyasi

G. utkir ileofemoral tromboz

D. aorta trombozi

III. Emboliya manbaini ko‘rsating:

A. chap bulmacha*

B. o‘ng korincha

V. korin aortasi

G. ko‘krak aortasi

D. korin uzani

55. 48 yoshli bemor o‘ng oyogidagi kattik og‘riqka va og‘riqning kuchayib borishiga shikoyat kiladi. Ob'ektiv kurganda o‘ng son arteriyasining yukori uch bir qismida emboliya aniqlandi.

I. Kuyidaga xolatda ishemiya darajasi ko‘rsating:

A. II A

B. III A


V. III B

G. II A


D. I B*

II. Sizning taktikangiz:

A. kateterli trombolizis

B. giparina terapiya

V. sistemali trombolizis

G. embolektomiya*

D. giperbarik oksigenatsiya

III. Kuprok ma'lumotga ega bulgan tekshirish usulini ko‘rsating:

A. UZ dopler

B. angiografiya*

V. KT

G. reovazografiyaD. MRT

56. Profilaktik kurik paytida flyurogrammada o‘ng o‘pka pasti bulagi chetlarida aniq chegaralangan oval gomogen soya aniqlandi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. gamartoma

B. bronxogen kista

V. o‘ng o‘pka exinokokkozi*

G. o‘pka raki

D. tuberkulema

II. Kanaka tekshirish usullari utkizish lozim:

A. kapillyaroskopiya

B. serologik sinamalari (Katsoni lateks agglyutininatsiya.*

V. ventrukulografiya

G. mediastinoskopiya

D. pnevmoperitoneum

III. Serologik reaksiyalar musbat bulgan xolda oxirgi tashxisni kuying:

A. bronxogen kista

B. o‘ng o‘pka exinokokkozi*

V. o‘pka tuberkulomasi

G. lyuitik gumma

D. o‘pka nevrinomasi

57. Bemor P. 26 yoshda. Shikoyatlari ko‘krak qafasi o‘ng tarafidagi og‘riq. Rentgenda o‘ng tarafda o‘pka pastki maydonida aniq konturli, oval shaklidagi bir xil intensivlikdagi soya mavjud. Soyalanish diafragma gumbaziga tutashgan. O‘ng yonbosh proeksiyada ushbu soya asosiy bulaklararo yorikning oldingi qismiga to‘g‘ri keladi.

I. Kanday dastlabki diagnoz xakida uylash mumkin:

A. o‘pka usmasi

B. o‘pka kistasi

V. exinokokkoz*

G. cheklangan plevrit

D. barchasi

II. Ushbu bemor uchun qaysi tekshiruv ma'kul:

A. KT, serologik sinama*

B. ventrikulografiya

V. ezofagogastroskopiya

G. mediastinoskopiya

D. kolonoskopiya

III. KT da suyuklik saklagan bushlikli xosila, musbat serologik reaksiya. Yakuniy diagnozni ko‘rsating:

A. o‘ng o‘pka exinokokkozi*

B. perikard selomik kistasi

V. asoratlangan bronxogen kista

G. o‘ng o‘pka rkai

D. cheklangan plevrit

58. Bemor K. 49 yoshda. Shikoyatlari: ko‘krak qafasining o‘ng yarimida og‘riqlar, shillik yiring aralash balgamli yutalga. Rentgen tekshiruvda zich devorli va satxli yumalok shaklli soya aniqlandi.

I. Kanday dastlabki diagnoz xakida uylash mumkin:

A. o‘ng o‘pka yemirilgan usmasi

B. bronxogen kistaning broxga yorilishi

V. exinokokk kistasining yiringlashi va bronxga yorilishi*

D. bronxoektatik kasallik

II. Ushbu bemor uchun qaysi tekshiruv o‘tkazish kerak:

A. fibrobronxoskopiya bilan biopsiya*

B. ezofagogastroskopiya

V. laparoskopiya

G. torakoskopiya

D. mediastinoskopiya

III. Bronxoskopiyada bushlikda xitin parda topildi. Yakuniy diagnozni ko‘rsating:

A. asoratlangan o‘pka exinokokkozini bronxga yorilishi*

B. asoratlangan o‘pka abssessini bronxga yorilishi

V. asoratlangan bronxogen kistaning bronxga yorilishi

G. yemirilgan usmaning bronxga yorilishi

D. bulaklararo empiemaning bronxga yorilishi

59. Bemor R. 42 yoshda, o‘ng o‘pka exinokokkozi diagnozi kuyilgan. Axvoli birdan ogirlashdi. Ko‘krak qafasi o‘ng tarafida kuchli og‘riq paydo bulib, xansirash va isitmasi kutarilgan.

I. Kanday asorat sodir bulgan bo‘lishi mumkin:

A. exinokokk kistasining bronxga yorilishi

B. exinokokk kistasining plevra bushligiga yorilishi*

V. exinokokk kistasiga kon ketishi

G. exinokokk kistasining perikardga yorilishi

D. exinokokk kistasining korin bushligiga yorilishi

II. Ushbu bemor uchun qaysi tekshiruv ma'kul:

A. ko‘krak qafasi kayta rentgenografiyasi*

B. bronxoskopiya

V. ventrikulografiya

G. umumiy kon va siydik taxlili

D. ezofagogastroskopiya

III. Rentgenoskopiyada bitishmali o‘pka, plevra bushligida suyuklik gorizontal satxi aniqlandi. Yakuniy diagnoz:

A. exinokokk kistasining bronxga yorilishi

B. exinokokk kistasining plevra bushligiga yorilishi*

V. exinokokk kistasining kuks oraligiga yorilishi

G. exinokokk kistasining perikardga yorilishi

D. exinokokk kistasining korin bushligiga yorilishi

60. Bemor P. 30 yoshda. Shikoyatlari: chap yondagi doimiy, sikuvchi og‘riq, kuruk yutal. Rentgenda chap o‘pkada aniq konturli, yumalok soya aniqlandi.

I. Kanday dastlabki diagnoz xakida uylash mumkin:

A. o‘pka fibromasi

B. yomon sifatli usma

V. o‘pka exinokokkozi*

G. yaxshi sifatli usma

D. dermoid kista

II. Ushbu bemor uchun qaysi tekshiruv tulik ma'lumot beradi:

A. KT*

B. bronxoskopiyaV. mediastinoskopiya

G. punksion biopsiya

D. laparoskopiya

III. KT da ko‘krak qafasi chap tarafida suyuklik saklovchi, mayda kizcha pufakchali bushlikli xosila aniqlandi. Yakuniy diagnoz:

A. chap o‘pka exinokokkozi*

B. chap o‘pka dermoid kistasi

V. chap o‘pka lipomasi

G. chap o‘pka yemirilgan usmasi

D. chap o‘pka cheklangan empiemasi

61. Bemor T. 48 yoshda. Shikoyatlari: teri koplamlarining sargayishi, tana xaroratining kutarilishi, titrash. 2 xafta avval utkir kalkulyoz xoletsistit tufayli xoletsistektomiya operatsiyasi utkazgan. Operatsiyadan so‘nggi 2-sutkada sariklik paydo buldi. Bemorga infuzion terapiya utkazildi, isitmasi kutarildi, titrash paydo buldi.


I. Sizning taxminiy diagnozingiz:

A. o‘t yo‘llarining yatrogen shikastlanishi*

B. surunkali gepatit aktivlashishi

V. jigar sirrozi aktivlashishi

G. me'da osti bezi tanasi usmasi

D. birlamchi sklerozlovchi xolangit

II. Diagnozni aniqlash uchun zarur bulgan tekshiruv usuli:

A. UZI


B. qonning bioximik taxlili

V. gepatossintigrafiya

G. qonda ishkoriy fosfataza aktivligini aniqlash

D. RPXG*


III. Gepatikoxoledox boylab kuyilganda eng ma'kul operatsiya turi:

A. ligaturani yechish, gepatikoxoledoxni T-simon drenaj bilan tiklash*

B. jigar ichi yo‘llarini jigar orkali tashki drenajlash

V. endoskopik papillosfinkterotomiya

G. o‘t yo‘llarini jigar orkali tashki drenajlash

D. qorin bushligini drenajlash

62. 42 yoshli bemor kon kayt qilishga shikoyat kilmokda. 2 yildan buyon xasta, bunday kon ketishi kaytalanishi. Anamnezida infeksion gepatit utkazgan. Ob'ektiv kurganda: teri rangi okargan, puls 120 ta minutiga, korinda vena tomirlari «meduza boshi» shaklda kurinishda. Palpatsiyada talok kattalashgan va jigar kattiklashgan, koburga yoyi ostida joylashgan.

I. Sizning diagnozingiz:

A. jigar sirrozi, portal gipertenziya, kizilo‘ngach venalaridan kon ketish*

B. badda-Kiari sindromi, kizilo‘ngach venalaridan kon ketish

V. Pik sindromi, kizilo‘ngach venalaridan kon ketish

G. me'da gepatogen yarasi, kon ketishi

D. 12 barmok ichak yara kasalligi, kon ketishi

II. Birinchi navbatda qaysi tekshiruv zarur:

A. UZI

B. KT


V. EGDFS*

G. splenoportografiya

D. mezenterikografiya

III. Blekmor-Sengstaken zondi kancha muddatga kuyiladi:

A. 12 soatga

B. 24-48 soatga*

V. 24-72 soatga

G. qon ketish tuxtaguncha

D. 6-12 soatga

63. 44 yoshli bemor kup mikdorda kon kayt qilishga shikoyat kilmokda. Anamnezida uzok yil mobaynida alkogol kabul kilgan. Tekshiruvda kattalashgan, zich talok, «meduza boshi» aniqlanmokda, jigar paypaslanmaydi.

I. Qon ketish manbai nima bo‘lishi mumkin:

A. qizilo‘ngach varikoz kengaygan venalari*

B. me'da eroziyasi

V. me'da utkir yarasi

G. barcha javoblar noto‘g‘ri

D. me'da va 12 barmok ichak surunkali yarasi

II. Qaysi kasalliklar bilan differensial diagnoz o‘tkazish lozim:

A. Mellori-Veys sindromi

B. me'da utkir yarasi

V. eroziv gemorragik gastrit

G. 12 barmok ichak yara kasalligi

D. barcha javoblar to‘g‘ri*

III. Me'da kardiya qismi venalaridan profuz kon ketayotganda qaysi davolash usuli kullaniladi:

A. gemostatiklar bilan konservativ terapiya

B. SZP va eritrotsitar massa qo‘yish

V. operativ aralashuv: kizilo‘ngach va kardiya venalarini boglash*

G. faqat Blekmor zondi qo‘yish

D. aminokapron kislota va pituitrin qo‘yish

64. 6 yoshli bola, shikoyati xansirashga, yurak uynashiga zurikishda kuchayishiga, tez charchash. Kurganimizda yurak zarbi aniqlanmokda, ko‘krak qafasi chap tomonda 2-3 kovirgalar orasida sistolik titrash, kupol sistolik shovkin va 2 ton kuchaygan.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz.

A. ochik arterial protok

B. bulmachalar aro devor defekti

V. aloxida o‘pka arteriya torayishi*

G. qorinchalararo devor defekti

D. aorta o‘pka okmasi

II. Qaysi tekshirish usuli tashxisni tasdiklaydi.

A. elektrokardiografiya

B. rentgenografiya

V. yurak bulimlarini kateterlash*

G. elektrokimografiya

D. pletizmografiya

III. Kuprok to‘g‘ri davolashni taklif kiling.

A. kaliy preparat va digoksinni kabul qilish

B. sanitar kurort davo

V. suniy kon aylanish sharoitida tashrix o‘tkazish

G. rentgenendovaskulyar ballonli valvuloplastika*

D. chukur gipotermiyada valvuloplastika o‘tkazish

65. 10 yoshli bola, xansirashga, yurak uynashiga, zurikishda kuchayishiga, bir-bir zotiljam kuzatilishiga shikoyat kilyapti. Tekshirishda yurak soxasida uzliksiz sistolo-diastolik (mashina. shovkin aniqlanmokda. Yurakni kateterizatsiya kilganda aortadan arterial konnni o‘pka arteriyasiga utishi aniqlandi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. o‘pka arteriyasining torayishi

B. qorinchalaraor devor deffekti

V. ochik arterial protok*

G. bulmachalaraor devor deffekti

D. o‘pka venasining anomal drenaji

II. Diagnozni tastiklash maksadida kanday tekshirish o‘tkazish lozim:

A. elektrokardiografiya

B. kup proeksion rentgenografiya

V. exokardiografiyu*

D. kompyuter tomografiya

G. xajmli sfigmografiya

III. Ushbu xolatda ma'kul davolash yo‘lini ko‘rsating:

A. gipotermiya xolatida OAP ni kesish

B. su'niy kon aylanish sharoitida OAP ni yo‘q qilish

V. OAPni ikkita chok bilan boglab tikish*

G. yopik aortal komissurotomiya

D. konservativ davolash

66. 7 yoshli bola xansirash, yurak urishi, jismoniy zurikishda tez charchash, usishda orkada kolishi va tez-tez o‘pka kasalliklari bezovta qilishi shikoyatlari bilan murojat kildi. Ob'ektiv kurganda: yurak bukri, Sh/IV chap kovurgalar orasida sistolik shovkin, II ton o‘pka arteriyasi ustida kuchaygan. Yurak kateterizatsiyasida o‘ng korincha va o‘pka arteriyasida bosim balandligi aniqlangan.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. Fallo tetradasi bilan o‘pka arteriyasining torayishi

B. Fallo triadasi, ok shakli

V. qorinchalararo devor defekti*

G. o‘ng korinchadan ikkita kon tomirning ajralishi

D. aorto-o‘pka bogliklik

II. Tashxisni kanday tekshiruvlar bilan tasdiklash mumkin:

A. elektrokardiografiya

B. fonokardiografiya

V. kompleks exokardiografiya*

G. rentgen-radioizotop tekshiruv

D. kompyuter tomografiya

III. Kanday operativ muojala kullash lozim:

A. o‘pka arteriyasini toraytirish

B. torakotom kesim bilan defektni tikish

V. su'niy kon aylanish sharoitida defektni plastikasi*

G. defektni ishlab turgan yurakda yo‘q qilish

D. Rasstel operatsiyasi

67. Kon tomir jarroxligi bulimiga 49 yoshli bemoro‘ng oyokda kuchli og‘riq, sovuk kotish, teri rangining marmar tusga kirishi va oyok paralichi shikoyatlari bilan murojat kildi. Shikoyatlar 24 soat davomida bezovta kilmokda. Ob'ektiv kurganda umumiy axvoli ogir, kuchli intoksikatsiya belgilari, subfassial shish va mushak kontrakturasi mavjud.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. o‘ng son arteriyasining emboliyasi*

B. intima disseksiyasi

V. kuymuch nervining nevralgiyasi

G. utkir ileofemoral tromboz

D. aorta trombozi

II. Ushbu xolatda ishemiyaning qaysi darajasi:

A. II B


B. III A

V. III B*

G. II A

D. I B


III. Ushbu xolatda sizning taktikangiz:

A. kateterli trombolizis

B. geparinoterapiya

V. sistem trombolizis

G. embolektomiya*

D. giperbarik oksigenatsiya

68. 43 yoshli bemor xansirash, yurak urishi, yurak astmasi, kuruk yutal va kon tufirish, umumiy xolsizlik va tez charchash shikoyatlari bilan murojat kildi. Kup vaktdan beri revmotoid ataka be'zovta kiladi. Ob'ektiv kurganimizda teri koplamalari okargan, lablar sianozi mavjud. Palpatsiya kilganimizda yurak soxasida «mushuk xirillashi» aniqlanishi, auskultatsiyada esa yopiluvchi I ton va «bedana ritmi» aniqlandi.

I. Kanday diagnoz xakida uylash mumkin:

A. aorta klapanining torayishi

B. aorta klapanining yetishmovchiligi

V. mitral klapanining torayishi*

G. trikuspidal klapan nuksoni

II. Qanday tekshiruv usullari diagnozni tasdiklashi mumkin:

A. rentgenokimografiya

B. zondlash

V. ExoKG*

G. fonokardiografiya

D. xajmli sfigmografiya

III. Bemorga kanday daolash muojalasi tavsiya kilinadi:

A. mitral klapanini protezlash

B. barmok bilan valvuloplastika

V. yopik mtral komissurotomiya*

G. mitral klapani annuloplastikasi

D. Amosov buyicha annuloplastika

69. 40 yoshli bemorning EKG sida – yurak elestr ukining o‘ngga siljishi, chap bulmacha va korinchaning gipertrofiyasi aniqlandi. FKG da yurak chukkisida presistolik shovkin, kuchli I ton, o‘pka arteriyasi ustida II ton aksenti aniqlandi. ExoKG da esa mitral klapan diametri 0,5 sm. gacha.

I. Aniq topik tashxisni ayting:

A. mitral klapan stenozi va yetishmovchiligi (III gruppa.

B. sof mitral yetishmovchiligi (IV gruppa.

V. «sof» mitral stenozi (I gruppa.*

G. mitro-aortal nukson

D. trikuspidal stenoz

II. Ideal davo chorasini ko‘rsating:

A. mitral klapanini SKASh annuloplastikasi

B. Amosov buyicha annuloplastika

V. yopik mitral komissurotomiya*

G. mitral klapanini protezlash

D. bioprotezlash

III. Kanday zamonaviy davolash usullarini bilasiz:

A. mitral klapanini SKASh annuloplastikasi

B. Amosov buyicha annuloplastika

V. renttgenoendovaskulyar valvuloplastika*

G. mitral klapanini protezlash

D. bioprotezlash

70. 50 yoshli bemor jismoniy zurikish vaktida tush ostida utib ketuvchi og‘riqlarning 3-5 dakika davom etishi bilan shikoyat kildi. Og‘riq nitroglitsirin istemol kilgandan keyin 1-2 dakikada utib ketadi. Ob'ektiv kurganimizda umumiy axvoli konikarli. Puls 88 marotaba, A/B – 160/90 mm.sim.ust. Yurak tonlari bugik.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. umurtqaning buyin-ko‘krak soxasining osteoxondrozi

B. perikardit

V. kovurgalaraor nevralgiya

G. yurak ishemik kasalligi*

D. chap tomonlama pnevmoniya

II. Diagnozni tasdiklash maksadida kanday tekshiruv o‘tkazish lozim:

A. rentgenoskopiya

B. elektrokardiografiya

V. kompyuter tomografiya

G. koronar ventrikulografiya*

D. exokardiografiya

III. Ushbu xolatda kanday davo kullash lozim:

A. fizioterapevtik muojalar

B. ko‘krak simpatektomiyasi

V. aortokoronar shuntlash*

G. og‘riq koldiruvchi va tinchlantiruvchi dorilar

D. antibakterial terapiyu

71. 60 yoshli bemor bir oydan beri stenokardiya xurujlari bezovta kiladi. Xurujlar 500 metr masofaga yayov yurganda yoki 1 kavatga kutarilganda yuzaga keladi. Bemor aytishicha xurujlar sovuk xavoda va asabiy zurikish paytida kupayadi.

I. Bemorda stenokardiyaning qaysi sinfi:

A. I - funksional klass

B. II - funksional klass*

V. III - funksional klass

G. IV - funksional klass

D. nostabil stenokardiya

II. YuIK ni dori-darmonlar bilan davolash nimadan iborat:

A. nitratlar

B. beta – blokatorlar

V. kalsiy antogonistlari

G. diuretik preparatlar

D. xammasi to‘g‘ri*

III. Diagnozni tasdiklash maksadida kanday tekshiruv o‘tkazish lozim:

A. kon va siydik taxlili

B. konning bioximik taxlili

V. reovazografiya

G. koronar ventrikulografiya*

D. ossilografiya

72. 52 yoshli bemor oddiy jismoniy zurikishni kutara olmasligi, stenokardiya xuruji 100-150 metr yayov yurganda kuchayishi bezovta qilishini aytdi. Tekshirishlar natijasida bemorda zurikish stenokardiyasining III funksional sinfi aniqlandi.

I. YuIK ning eng kup kuzatiluvchi etiologik sababni ko‘rsating:

A. sistem kollagenozlar

B. sifilis

V. ateroskleroz*

G. tugunli periarteriit

D. nospetsifik arteriit

II. Stenokardiya xurujlarining rivojlanish mexanizmi nimadan iborat:

A. yurak bushliklaring kengayishi

B. o‘pka tukimasida xavo yetishmovchiligi

V. kovurgalaraor mushaklar nevralgiyasi

G. yurak miokardiga yetarli darajada kon va kislorod yetishmovchiligi*

D. yurakning tugma nuksonlari

III. Ateroskleroz okibatida yurakning qaysi toj tomirlari shikastlanadi:

A. chap toj arterisining ustuni

B. old korinchalararo arteriya

V. o‘ng toj arteriyasi

G. egiluvchan arteriya

D. xamma javoblar to‘g‘ri*

73. 47 yoshli bemor nostabil stenokardiya bilan oxirgi bir yil ichida bezovta kiladi. Xurujlar 15-20 dakika davom kiladi, nitroglitserin kabul qilishi sust yordam beradi. EKG da yurak miokardida utib ketuvchi ishemiyasi. Kon taxlilida fermentlar mikdorining oshishi kuzatilyapti.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. umurtqaning buyin-ko‘krak soxasining osteoxondrozi

B. perikardit

V. III darajali kardiospazm

G. yurak ishemik kasalligi*

D. toksik gepatitning aktiv fazasi

II. Ushbu bemorga kanday davolash tavsiya kilinadi:

A. toj arteriyalarini toraytirish

B. perikard bushlikini yuvish

V. yurak klapanlarini protezlash

G. aortokoronar shuntlash*

D. ko‘krak simpatektomiya

III. YuIK ni xirurgik davolash (shuntlash. maksadida qaysi kon tomirlardan foydalaniladi:

A. ichki ko‘krak arteriyasi

B. kata teri osti venasi

V. o‘ng me'da-charvi arteriyasi

G. tirsak arteriyasi

D. xamma javoblar to‘g‘ri*

74. 30 yoshli bemor jismoniy zurikish vaktida tush ostidagi og‘riqlarga, og‘riqning chap yelkaga irradatsiya qilishi shikoyatlari bilan statsionarga YuIK tashxisi ostida gospitalizatsiya kilindi.

I. YuIK ni tekshirishda usullari ichida «oltin» koida nimadan iborat:

A. radioizotop ssintigrafiya

B. kunlik EKG o‘tkazish

V. transtorakal exokardiografiya

G. selektiv koronarografiya*

D. zurikish sinovlari

II. Toj arteriyalarni angioplastika qilishdan maksad nima:

A. toj arteriyalarning rentgenologik diagnostikasi

B. toj arteriyalar buylab dori maxsulotlarini yuborish

V. toj arteriyadari bushligini ballonli kengaytirish*

G. toj arteriyalarini ultratovush tekshiruv

D. to‘g‘ri javob yo‘q

III. Toj arteriyalarini angioplastikasi maboynida kanday asoratlar kuzatilishi mumkin:

A. ritmning buzilishi

B. emboliya

V. intimaning ajralishi

G. kon ketishi

D. xamma javob to‘g‘ri*

75. 53 yoshli bemor o‘ng oyokining sovuk kotishiga, oyok barmoklarida xarakatning cheklanishi, tinch xolatda og‘riqlar bilan shikoyat kiladi. Bemor YuIK ning aritmik shakli bilan shikastlangan. Ob'ektiv kurganda o‘ng oyok sovuk, teri rangi marmar tusda, aktiv xarakatning cheklangan. Son arteriyasida pulsatsiya mavjud, pastrokda aniqlanmaydi.

I. Ushbu xolatda ishemiyaning qaysi darajasi:

A. II B

B. III A


V. III B

G. II A*


D. I B

II. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. o‘ng son arteriyasining emboliyasi*

B. o‘ng son arteriyasining trombozi

V. kuymuch nervining nevralgiyasi

G. utkir ileofemoral tromboz

D. aorta trombozi

III. Emboliya manbai bo‘lishi mumkin:

A. chap bulmacha*

B. o‘ng korincha

V. korin aortasi

G. ko‘krak aortasi

D. tutkich arteriyasi

76. Kon tomir jarroxlik bulimiga 49 yoshli bemor o‘ng oyokda kuchli og‘riqlar, sovuk kotishi, teri rangining marmar tusga kirishi, onemeniya va oyokning paralichi bilan shikoyat kilib keldi. Kasallik 24 soat davomida davom kilmokda. Ob'ektiv kurganda umumiy axvoli ogir, kuchli intoksikatsiya belgilari, subfassial shish va mushak kontrakturasi mavjud.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. o‘ng son arteriyasining emboliyasi*

B. intima disseksiyasi

V. kuymuch nervining nevralgiyasi

G. utkir ileofemoral tromboz

D. aorta trombozi

II. Ushbu xolatda ishemiyaning qaysi darajasi:

A. II B


B. III A

V. III B*

G. II A

D. I B


III. Ushbu xolatda sizning taktikangiz:

A. kateterli trombolizis

B. geparinoterapiya

V. sistem trombolizis

G. embolektomiya*

D. giperbarik oksigenatsiya

77. Bemor 26 yeshda, shikoyati o‘ng oyoq panjasidagi og‘riqka, oyog‘ini osiltirib uxlaydi. Ko‘rganda o‘ng oyoq ko‘kimtir rangda, panjalari sovuq, panja arteriyasida tomir urishi aniqlanmaydi.

I. Sizning tashxisingiz:

A. obliteratsiyalovchi endoraterit, ishemiya – III daraja*

B. obliteratsiyalovchi endoraterit, ishemiya – IV daraja

V. obliteratsiyalovchi ateroskleroz, ishemiya – II daraja

G. diabetik angiopatiya

D. utkir yuzaki venalar trombozi

I. Qanday tekshiruv usullari bajariladi:

A. ultratovush doppelerografiya

B. reovazografiya

V. angiografiya

G. dupleks skanerlash

D. xamma javob to‘g‘ri*

78. Bemor 63 yeshda, yurganda boldir mushaklarida og‘rik, xar 100 metrda oqsoqlanish, sovuq qotish va xolsizlik. Son va panja arteriyalarida tomirni urishi yo‘q.

I. Sizni tashxisingiz:

A. ileofemoral tromboz

B. aortaning trombozi

V. Lerish sindromi*

G. o‘tkir tromboflebit

D. obliteratsiyalovchi endoarteriit

II. Qanday invaziv tekshiruv usuli bajariladi:

A. angiografiya*

B. ultratovush dopplerografiya

V. dupleks skanerlash

G. reovazografiya

D. xamma javob to‘g‘ri

79. Bemor 22 yoshda, chap qo‘lda og‘riqlar va sovuq qotishi. AQB o‘ng qo‘lda 120/70 mm sm.ust., chap qo‘lda AQB 50/30 mm sm.ust.

I. Qaysi tomir shikastlangan:

A. chap umrov arteriyasini stenozi*

B. o‘ng umrov arteriyasini beqilishi

V. braxiotsefal ustunini okklyuziyasi

G. uyku arteriyasini okklyuziyasi

D. chap umrov arteriyasini okklyuziyasi

II. Bu xolatda qanday kasallik kuzatilmoqda:

A. nospetsifik aortoarteriit*

B. ateroskleroz

V. Reyno sindromi

G. obliteratsiyalovchi endarteriit

D. trombangait

80. Lerish sindromi bilan 57 yoshli bemorda, doimiy qon bosimini ko‘tarilishi kuzatiladi, gipotenziv davolash yordam bermaydi.

I. Qanday xamrox kasallik to‘g‘risida uylash mumkin:

A. buyrak arteriyasini torayishi*

B. uyku arteriyasini torayishi

V. xafakon kasalligi

G. surunkali venoz yetishmovchiligi

D. limfostaz

II. Qanday endovaskulyar davolash usulini bajarish mumkin:

A. buyrak arteriyasini dilatatsiyasi*

B. buyrak arteriyasini protezlash

V. buyrak arteriyasi endarterektomiyasi

G. kava filtr o‘rnatish

D. to‘g‘ri javob yo‘q

81. Ayol 32 yoshda doimiy qon bosimi oshishi, 160/90 mm sim.ust.gacha vaqti-vaqti bilan sababsiz bosim krizi kuzatiladi. Qon bosimi 220/120 mm sim.ust. oshishi bilan oqarish, akrotsianoz, qo‘rquv, titrash, yurakni tez urishi, bosh og‘rishi, xuruj 1-2 soat davom etadi.

I. Sizning tashxisingiz:

A. Itsengo-Kushenga sindromi

B. Konn sindromi

V. Tireotoksikoz

G. xafakon kasalligi

D. feoxromotsitoma*

II. Jarrohlik davolash usulini ko‘rsating:

A. adrenalektomiya*

B. buyrak usti bezi markaziy venasini destruksiyasi

V. nefrektomiya

G. buyrak arteriyasiniprotezlash

D. to‘g‘ri javob yo‘q

82. Yara kasalligi buyicha me'da rezeksiyasidan keyin bemorda ovkatlanganda 30 minutdan utgach kuyidagi sindrom kuzatiladi: bushashish, ko‘ngil aynish, epigastral soxada og‘riqlik, bosh aylanishi, ko‘z oldi korongilashuvi, xushdan ketish,

I. Bu xarakterli:

A. peptik yara anastomoz teshilishi

B. retsidiv yaradan kon ketish

V. demping sindromga*

G. surunkali pankreatit

D. keltiruvchi kovuzlok sindromi

II. Tasnif bo‘yicha qaysi guruhga kiradi:

A. mexanichesk buzilish

B. funksional buzilish*

V. organichesk buzilish

G. aralash buzilish

D. genetik buzilish

83. Bilrot II buyicha me'da rezeksiyasi utkazilgan bemorda ovqat yegandan so‘ng kuyidagi simptomlar paydo buladi: epigastral soxada tumtok og‘riq, og‘irlik sezgisi, ko‘ngil aynish, bosh aylanish, achchik kekirish, o‘t aralashgan ozik massalar bilan kup kusish, qusgandan keyin yengillik sezish. Keyingi ovkat yeganda shu sindrom kaytalanishi.

I. Bu xarakterli:

A. anastomozit

B. Demping sindromi

V. keltiruvchi kovuzlok sindromi*

G. yugon ichaknining chandikli tutilishi

D. peptik yara

II. Keltiruvchi kovuzlok sindromi rentgenologik belgilarini ko‘rsating:

A. ingichka ichak qovuzloqlarida kontrast moddaning uzoq vaqt turishi, peristaltikani buzilishi, qovuzloqlarni kengayishi*

B. kontrast moddani ingichka ichakdan tez evakuatsiyasi

V. qovuzloqlarni kengayishi

G. ichak peristaltikasini kuchayishi

D. to‘g‘ri javob yo‘q

84. 30 yeshli bemor nafas olishi kiyinligi tush ortida og‘riqlar, quruq yutal, kuchli xolsizlikka shikoyat kiladi. Ko‘rganda: “yuqori kovak vena sindromi” rentgenda yukori kuks soxasida soya, konda anemiya aniqlanadi.

I. Sizning dastlabki tashxisingiz:

A. timoma*

B. perikard kistasi

V. ichki bukok

G. o‘pka saratoni

D. o‘pka exinokokkozi

II. Qanday tekshiruv usuli bajarish kerak:

A. kompyuter tomografiya*

B. ultratovush doppelrografiya

V. dupleks skanerlash

G. bronxografiya

D. xammaa javob to‘g‘ri

85. Bemop me'da pezeksiyasi jappoxlik amalietidan keyin ya'ni peptik yara asorati bilan vagotomiya va rerezeksiya Ru usuli bilan jarroxiy amalieti utkazilgan. Bemorda yana peptik yara belgilari bor.

I. Qaysi xastalik to‘g‘risida o‘ylash mumkin:

A. 12-barmokli ichak yara xastaligi

B. me'da yara kasalligi

V. me'da saratoni

G. Zollinger-Ellison sindromi*

D. pankreatit

II. Zollinger-Ellison sindromida qaysi modda ko‘p miqdoorda ishlab chiqariladi:

A.

Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.
gastrin*

B. amilaza

V. lipaza

G. o‘t kislotalari

D. xamma javob to‘g‘ri

87. 37 yoshli bemor nafas olish kiyinligi, ta'sirchanlik, kayfiyati pastligi, ko‘p terlashga shikoyat kiladi. Ob'ektiv: qalqonsimon bez kaytalanilgan, ekzoftalm aniqlanadi. R-skopiyada ko‘ks soyasining yuqori qismi kengaygan.

I. Siz nima xakida uylaysiz:

A. ichki bukok*

B. o‘pka o‘smasi

V. perikard kistasi

G. 3-chi darajali bukok

D. qalqonsimon bez usmasi

II. Bu bemorga qanda davo usuli bajariladi:

A. xirurgik*

B. konservativ

V. yodid


G. antistrumin

D. to‘g‘ri javob yo‘q

89. 65 yeshli tuladan kelgan ayol tush orti soxasidagi og‘riq va jigildon kaynashiga shikoyat kiladi. og‘riqlar oldinga egilganda kuchayadi.

I. Sizning taxminiy tashxisingiz:

A. kizilo‘ngachning senker divertikuli

B. surunkali gastrit

V. reflyuks – ezofagit

G. kizilo‘ngach raki

D. diafragma churrasi*

II. Qanday tekshirish usuli bajarish lozim:

A. rentgen kontrast tekshiruv*

B. angiografiya

V. kompyuter tomografiya

G. ultratovush tekshiruv

D. xamma javob to‘g‘ri

90. Bemor 25 yoshli bemor, shikoyatlari: birdaniga chap ko‘krak qafasida kuchli og‘riqlar paydo bulganiga, nafas olishining kiyinlashganligiga, quruq yutalga.

I. Sizning tashxisingiz:

A. o‘pka infarkti

B. o‘pka arteriyasini tromboemboliyasi

V. spontan pnevmotoraks*

G. o‘pka shishi

D. surnkali yuronxit

II. Qaysi tekshirish usuli bajariladi:

A. ko‘krak qafasining obzor rentgenografiyasi*

B. kompyuter tomografiya

V. angiografiya

G. bronxoskopiya

D. bronxografiya

91. 45 yoshli bemorda Bilrot-II usuli bo‘yicha me'da rezeksiyasi amaliyotidan keyin to‘sh ortida og‘riq, nafas siqishi, yurak urishi, yuz va bo‘yinning ko‘karishi kuzatildi.

I. Qaysi asorat xaqida o‘ylash mumkin:

A. o‘pka arteriyasi emboliyasi*

B. taloq infarkti

V. anastomoz choklarining yetishmovchiligi

G. miokard infarkti

D. pnevmoniya

II. Sizning taktikangiz:

A. antikoagulyant va trombolitik davo, kerak bo‘lsa operativ davo*

B. yaragaDownload 0.8 Mb.
1   2   3   4   5   6
Download 0.8 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVaziyatli masala

Download 0.8 Mb.