• BEZOVŠEK
 • BLATNIK
 • DOBROVOLC
 • Vloga montažne dokumentacije v primerjavi s sestavnico. Kateri dve skupini ujemov poznaš? Kako imenujemo tolerančna območja posameznega ujema?
  Download 457.86 Kb.
  bet1/10
  Sana27.03.2020
  Hajmi457.86 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Vloga montažne dokumentacije v primerjavi s sestavnico.
  Kateri dve skupini ujemov poznaš? Kako imenujemo tolerančna območja posameznega ujema?

  -Najmanjši

  -Največji pol pa še ohlapni pa tesni zdaj pa nvm kaj je prou...

  -Prehodni


  Tolerančna območja :
  Naštejte fizikalne in tehnološke lastnosti materiala.

  Fiz: -Gostota

  -Električna prevodnost

  -Toplotna prevodnost

  -Razteznost

  -Tališče snovi

  -Sposobnost namagnetenja

  Teh: -Trdota

  -Elastičnost

  -Krhkost


  -Žilavost
  Opišite oba načina na katera nastane korozija.

  -Pri elektrokemični koroziji vlažnih jeklenih površin poteka korozija na površini v električno prevodni tekočinski plasti (npr. deževnica, pot roke), elektrolitu. Pri tem se vežejo ioni železa z ioni kisika ki so v vodi in tvorijo nehoteno korozijsko plast.

  -Pri varjenju poteka kemična korozija, korozija pri visoki temperaturi. Tu se material veže direktno s kisikom iz zraka. Rezultat je škarjasta površina, kakršna nastaja tudi pri toplem valjanju jekla.

  BEZOVŠEK


  Kako delimo jekla glede na uporabo?

  Delimo jih na konstrukcijska jekla, jekla za strojegradnjo, orodna jekla in železove litine.


  Kako delimo jekla glede na legiranost? Iz česa so grajena nelegirana jekla?

  Malo legirana jekla, močno legirana jekla. Grajena so iz ogljika in žvepla.


  Kako delimo polimerne materiale?

  Duroplasti, termoplasti, elastomeri


  Opišite postopek industrijskega litja.

  Ulitek nastane, ko ulijemo staljeno kovino v formo. To formo ulijemo,v kalup, kjer se forma z ohlajanjem strjuje. Tako sčasoma nastane izdelek,ki ga s kasnejšimi obdelovalnimi postopki, lahko še bolj natančno obdelamo.


  BLATNIK


  Naštejte faze postopka sintranja. Naštejte tri sintrane izdelke.

  • Sintranje poteka v treh delovnih korakih.

  • Korak 1: izdelava in mešanje prahu-iz kovinskih talin proizvedemo z razprševanjem majhne delčke kovinskega prahu. Te mešamo ustrezno glede na želeno sestavo.

  • Korak 2: stiskanje kovinskega prahu-pri tlaku do 6000bar stiskamo prašne delčke v orodjih s kalupi tako močno,da se na dotikališčih material hladno utrdi. S sprijemanjem in adhezijo dobi tako nastali surovec trdnost.

  • Korak 3: Sintranje-dokončno trdnost dobi stiskanec s toplotno obdelavo-sintranjem. Pri tem potekajo difuzijski procesi na mejah zrn se pojavi rekristalizacija hladno spojenih mest. Temperatura je približno 20% pod talilno temperaturo kovinskega prahu.

  • Sintrane kovine uporabljamo za: filtre, dušilce zvoka, oblikovne dele, za ležaje ki so prepojeni z mazalnim sredstvom.


  Naštejte vsaj štiri preoblikovalne postopke in naštejte prednosti preoblikovanja. Kakšne deformacije so potrebne za doseganje preoblikovanja?

  • Preoblikovanje z vlečenjem, preoblikovanje s stiskanjem, preoblikovanje z gnetenjem, preoblikovanje z upogibanjem, preoblikovanje s pomikom.

  • Število delovnih operacij je manjše kot pri postopkih spajanja.

  • Izdelava s preoblikovanjem je gospodarnejša zaradi stroškovne ugodne velikoserijske proizvodnje in izkoristka materiala, ki je večji kot pri obrezovalnih postopkih.

  • Večina postopkov preoblikovanja dosega višjo trdnost obdelovancev kot vsi ostali postopki.

  • Obdelovanec se lahko upogne,če so izpolnjeni trije pogoji. Prekoračena mora biti meja elastičnosti materiala, meja loma ne sme biti dosežena in material mora biti dovolj raztegljiv.


  Zakaj je potrebno rekristalizacijsko žarjenje? Kako poteka primarno in kako sekundarno rekristalizacijsko žarjenje?

  • Rekristalizacijsko žarjenje je toplotna obdelava, s katero zmehčamo materiale, ki smo jih utrdili s hladno plastično deformacijo. Med hladno deformacijo se v kovinah poveča število dislokacij in točkastih napak, zato se utrdijo. Imajo veliko napetost tečenja in natezno trdnost, vendar majhno razteznost in kontrakcijo ter s tem tudi slabšo preoblikovalnost. Kristalna zrna so navadno prednostno orientirana, njihove lastnosti pa so anizotropne - govorimo o deformacijski teksturi. Kovine lahko zmehčamo z rekristalizacijskim žarjenjem.

  • Pri primarni rekristalizaciji se deformirana kristalna zrna nadomestijo z nedeformiranimi; gostota dislokacij se močno zmanjša. Po primarni rekristalizaciji običajno izgine anizotropnost lastnosti. Kadar se to ne zgodi, pa govorimo o rekristalizacijski teksturi. Trdnostne lastnosti se močno zmanjšajo. Temperatura, pri kateri se prične primarna rekristalizacija, se znižuje s povečanjem stopnje deformacije. Velikost rekristaliziranih zrn je odvisna od dejavnikov, ki vplivajo na število nastalih zametkov in na hitrost njihove rasti. Najpomembnejši dejavniki so stopnja deformacije ε, temperatura žarjenja Tž, sestava zlitine C0 in prisotnost izločkov ali disperzoidov. Z večanjem stopnje deformacije se poveča število nastalih kali, zaradi česar so zrna na koncu rekristalizacije manjša. Pri višjih temperaturah in manjših deležih zlitinskih elementov je hitrost rasti nedeformiranih zrn večja, zato je končna velikost rekristaliziranih zrn večja. Izločki in disperzoidi prav tako vplivajo na manjšo hitrost rasti kristalnih zrn in s tem na zmanjšanje velikosti kristalnih zrn.

  • Če zlitino še naprej žarimo, začne potekati sekundarna rekristalizacija ali rast zrn. Gonilna sila za rast zrn je zmanjšanje celotne površine kristalnih mej, saj se s tem zmanjšuje energija sistema. Zrna, ki imajo v prečnem prerezu več kot šest sosedov, rastejo, medtem ko se zrna, ki imajo manj kot šest sosedov, zmanjšujejo in končno izginejo. Rast zrn je neželena, ker se zmanjšujeta napetost tečenja in žilavost.


  Skicirajte postopek upogibanja in razložite deformacije, ki pri tem nastanejo?

  Učbenik za mehatroniko stran 159. Na krajši strani se nabere material na daljši strani se material raztegne in lahko pride do loma.


  DOBROVOLC


  Kaj so odrezovalni parametri?

  Podajanje orodja, rezalna hitrost, mazanje.


  Opišite postopek vrezovanja navojev.

  Notranji:

  -vrtanje na manjši premer od navoja (če je večja izvrtina se vrta postopoma),

  -vrezovanje navoja (pri strojnem z enim svedrom, ročno s pred-, pri- in dorezovalnim svedrom)

  -posnemanje robov

  Zunanji:


  -vrezovanje navojev s čeljustjo

  -posnemanje robov


  Opišite postopek zamenjave ležaja. (knjiga 149-150)

  Glede na vrsto ležaja, ležaj snamemo s snemalnikom, lahko tudi mehkim kovinskim trnom in rahlimi udarci kladiva (manjši ležaji), s stiskalnico (večji ležaji), segrevanjem (večji ležaji).

  Ležaje ponovno namestimo s pomočjo stiskalnic ali segrevanja.
  Navedite osnovno razliko med TIG in MIG varilni postopkom?

  TIG: Netaljiva volframova elektroda, dodajanje materiala.

  MIG: taljiva elektroda (elektroda je hkrati dodajani material).

  Oba postopka uporabljata zaščitni plin (MIG inertnega)
  Download 457.86 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 457.86 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Vloga montažne dokumentacije v primerjavi s sestavnico. Kateri dve skupini ujemov poznaš? Kako imenujemo tolerančna območja posameznega ujema?

  Download 457.86 Kb.