Vprašanja za Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II
Download 29.87 Kb.
Sana24.03.2017
Hajmi29.87 Kb.

dopis_glava_3

Datum: 05.02.2017

Spoštovani,
Posredujemo vam odgovore na zastavljena vprašanja gospodarskih subjektov za javno naročilo št. LPP-144/16 Nakup avtobusov z nizkimi emisijami, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.
VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, prosimo za odgovor na sledeče vprašanje: V tehničnih zahtevah za turistični avtobus razreda III, je pod točko 4. 4. podana zahteva po ventilatorju v vozniškem prostoru, na A stebričku, levo. Ali lahko ponudimo avtobus brez ventilatorja na A stebričku, v kolikor je zagotovljeno dobro prezračevanje avtobusa?

ODGOVOR:

Ponudniki lahko ponudijo avtobus brez ventilatorja na stebričku A. Naročnik umika zahtevo 4.4 v Tehničnih zahtevah za turistični avtobus razreda III.

VPRAŠANJE:

Vprašanja za Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II: 1. Zahteva 1.1.4 volan Na volanu morajo biti tipke za upravljanje določenih sistemov vozila (multifunkcijski volan). Je to izločilni pogoj, saj omenjeno zahtevo v merilih vrednotite s 5 točkami?

 2. Zahteva 1.1.814. Steklo prednjih in zadnjih vrat mora biti v dvojni, termoizolacijski izvedbi,.. je to izločilni pogoj? V merilih to dodatno točkujete. Je možno enakopravno točkovati enojno steklo z električnim ogrevanjem?

 3. Zahteva 1.1.12.4 je lahko cilindrična ključavnica na 2 vratih znotraj ali zunaj z možnostjo zaklepanja varnostnega ventila?

 4. Zahteva 1.1.18.17 pozicija 17 kaj pomeni - torbica na podstavku sedeža lahko podrobneje definirate?

 5. Zahteva 1.1.19.2 V potniškem prostoru morata biti vgrajeni …. in 2 strešna ventilatorja. Ali lahko ponudimo pojačano ventilacija preko ventilacijskega sistema klima naprave brez dodatnih ventilatorjev?

 6. Zahteva 1.1.19.4 Potniški sedeži morajo biti opremljeni z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi, na izpostavljenih mestih pa s tritočkovnimi varnostnimi pasovi. Kako so definirana izpostavljena mesta? Opozorilo – če je avtobus namenjen tudi za prevoz otrok, so bolj primerni dvotočkovni varnostni pasovi, sicer je potrebno dodatno uporabljati jahače – oz pomožne sedeže.

 7. Zahteva 1.1.19.4 Na steni morajo biti dobro vidne številke sedežev. So lahko številke sedežev na delu sedeža pri prehodu?

ODGOVOR: 1. Multifunkcijski volan ni izločilni pogoj. Ponudnik lahko ponudi tudi volan brez tipk za upravljanje določenih sistemov, vendar v tem primeru ne bo dobil točk za tehnično izvedbo posamezne komponente vozila.

 2. Zasteklitev prednjih vrat mora biti izvedena z dvojno, termoizolacijsko zasteklitvijo in je izločilni pogoj. Zadnja vrata so lahko z enojno zasteklitvijo, vendar v tem primeru ne bo točk za tehnično izvedbo.

 3. Lahko je cilindrična ključavnica z možnostjo zaklepanja varnostnega ventila.

 4. Zahteva na poziciji 1.1.18.17., 17 točka se črta. Naročnik navedeno zahtevo umika iz razpisne dokumentacije.

 5. Naročnik navedene zahteve ne spreminja. Vgrajena morata biti dva strešna ventilatorja.

 6. Izpostavljena mesta so tisti sedeži, ki pred seboj nimajo sedežev, npr. sredinski sedež zadaj, sedeži v prvi vrsti, sedeži za drugimi vrati. Naročnik umika zahtevo, da morajo biti na izpostavljenih mestih tritočkovni varnostni pasovi. Na vseh sedežih morajo biti dvotočkovni varnostni pasovi.

 7. Da.

VPRAŠANJE:

Vprašanja za javno naročilo LPP – 144/16 za 2 turistična avtobusa z dvigalom za invalidski voziček 1. Ali lahko znižate moč motorja na 315 kW in navor na 2100 Nm kar v povezavi z 8 stopenjskim menjalnikom več kot zadošča za potrebe turističnega avtobusa

 2. Zahteva 3.2.1 Avtomatiziran ročni menjalnik z … Zahtevate avtomatiziran menjalnik(standardno so opremljeni z možnostjo ročnega prestavljanja) ali ročni?

 3. Zahteva 4.3.1 Ali lahko ponudimo izvedbo z dvema rolojema, ki pokrivata celotno površino?

 4. Je lahko Rolo na voznikovem oknu ( ne na vetrobranskem steklu) z ročnim upravljanjem?

 5. 5.1.1 so lahko vrata za vnos invalidskega vozička za 1 osjo z ustrezno prilagoditvijo zahteve 5.7.1

 6. 5.10.1 Lahko ponudimo rezervoar 490 l, saj imajo naši bus manjšo porabo goriva

 7. Zahteva 6.1.1. V vozilu mora biti najmanj 57 sedežev. Ali to pomeni 55+1+1 ali 57+1+1,saj je zahteva pod poglavjem potniški sedeži.

 8. Zahteva 6.1.8 Kako so definirana izpostavljena mesta? Opozorilo – če je avtobus namenjen tudi za prevoz otrok, so bolj primerni dvotočkovni varnostni pasovi, sicer je potrebno dodatno uporabljati jahače – oz pomožne sedeže

 9. Zahteva 6.1.11 Je lahko oštevilčenje na sedežih?

 10. Zahteva 6.15.1 želite le predpripravo za vgradnjo ležišča ali kompletno spalno kabino

 11. Zahteva 6.15.2 Ali zahtevi klimatizacija zadostuje gretje in zračenje ali mora biti še dodatno hlajenje(klima)?

 12. Zahteva 7.1.1. Je lahko avtobus brez grelnika v pod voznikovim sedežem, saj je dovolj ogrevan vozniški prostor izpred voznika in sovoznika?

 13. Zahteva 8.3 lahko ponudimo pretvornik moči 2300 W z možnostjo kratkotrajne preobremenitve?

 14. Zahteva 8.15 Lahko podrobneje definirate zahtevo - predpriprava WLAN

 15. Zahteva 8.19 je lahko vtičnica 230 V v prostoru – stopnišču pri vstopu v spalno kabino?

ODGOVOR:

 1. Naročnik ne spreminja zahteve pri moči motorja in navoru. Minimalna zahtevana moč motorja je 330 kW in minimalni navor 2300 Nm.

 2. Naročnik zahteva avtomatizirani menjalnik.

 3. Da.

 4. Ne. Voznikovo okno mora biti opremljeno z rolojem na električno upravljanje.

 5. Da. Temu ustrezno mora biti montirano dvigalo za dvig invalidskega vozička in prilagojena razporeditev sedežev.

 6. Ne. Prostornina mora biti najmanj 500 litrov. 1. V avtobusu mora biti 55 potniških sedežev + 1 sedež za spremljevalca (vodiča) + 1 sedež za voznika. Sedeži morajo biti razporejeni na naslednji način:

 • Na levi strani vozila: 13 vrst sedežev x 2 sedeža/vrsto + vozniški sedež

 • Na desni strani vozila: 12 vrst sedežev x 2 sedeža/vrsto + sedež za spremljevalca,

 • Zadnja stranica avtobusa: 5 sedežev.

Razmik med  sedeži mora biti najmanj 740 mm, debelina hrbtnih naslonov sedežev pa najmanj 35 mm. Razmik med sedeži se meri na višini 620 mm od tal, na sredini širine sedeža. Meri se razdalja od sprednjega dela hrbtnega naslona do zadnjega dela hrbtišča sedeža pred njim. 1. Naročnik spreminja zahtevo 6.1.8 tako, da se spremenjena zahteva glasi: “Vsi potniški sedeži morajo biti opremljeni z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi.”

 2. Da.

 3. Naročnik zahteva le predpripravo za vgradnjo ležišča.

 4. V spalni kabini mora biti poleg gretja in zračenja tudi hlajenje.

 5. Ponujen avtobus je lahko brez grelnika pod voznikovim sedežem, če je prostor pri voznikovih nogah dovolj ogrevan z ostalimi grelnimi telesi.

 6. Ne. Električni pretvornik mora imeti trajno moč najmanj 2500 W.

 7. V vozilo je potrebno vgraditi WLAN usmerjevalnik s sledečimi tehničnimi karakteristikami:

 • podpora mobilnim tehnologijam: 3G (UMTS), 3,5G (HSDPA, HSUPA, HSPA+); 4G (LTE)

 • prenos podatkov preko modema: 100/50 Mbits/s

 • WLAN: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

 • WLAN hitrost: 11/54/130/300 MBits/s (prilagoditi glede na vgrajene antene)

 • podpora CAN specifikaciji: ISO 11898-2 in ISO 11898-5

 • podpora za FMS 2.0, FMS 3.0 in CAN2IP Gateway

 • podpora za GPS, telemetrijo in možnost daljinskega vzdrževanje s strani proizvajalca usmerjevalnika

 • možnost vgradnje dodatnega drugega WLAN vmesnika

 • možnost istočasnega dostopa najmanj 40 potnikom pri 100MBits/s

Vmesniki: • 2x mini SIM kartica

 • Ethernet: RJ45, 100 MBits/s

 • 2x USB 2.0

 • WWAN: 4x FAKRA D

 • GPS: 1x FAKRA-C

 • WLAN: 2x FAKRA-I

Konfigurirana morajo biti sledeča pravila • Povezava: > VEDNO, > ČE NI V GOSTOVANJU, > NIKOLI

 • Možnost nastavitve liste odobrenih operaterjev

Na vozilu morata biti vgrajeni dve LTE-MIMO anteni (ena s podporo za GPS) ter dvoje WLAN anten 2,4 GHz. Kot primer ustreznega usmerjevalnika navajamo model CAR-A-WAN.coach Plus LTE v4 podjetja IPmotion. 1. Vtičnica je lahko na stopnišču, pri vstopu v spalno kabino.

VPRAŠANJE:

V razpisnih pogojih zahtevate garancijo za pogonske sklope (motor, menjalnik, diferencial) z garancijsko dobo do vključno 200.000 opravljenih kilometrov. Vprašanje: Ali je možno garancijo omejiti tudi časovno, kot npr.: 200.000 opravljenih kilometrov oz. največ 36 mesecev, velja pogoj, ki nastopi prej, šteto od dneva prve registracije avtobusa.


ODGOVOR:

Naročnik omejuje garancijo tudi časovno tako, da se nova zahteva v razpisnih pogojih (poglavje 2. Ponudbeni pogoji, točka 2.2.3, zadnji odstavek) glasi:

»Poleg splošne garancije, mora ponudnik medkrajevnih avtobusov razreda II zagotavljati naročniku še garancijo za pogonske sklope posameznega avtobusa (motor, menjalnik, diferencial) z garancijsko dobo do vključno 330.000 opravljenih kilometrov/avtobus oz. največ 36 mesecev, šteto od dneva prve registracije avtobusa. Velja pogoj, ki nastopi prej.


»Poleg splošne garancije, mora ponudnik turističnih avtobusov razreda III zagotavljati naročniku še garancijo za pogonske sklope posameznega avtobusa (motor, menjalnik, diferencial) z garancijsko dobo do vključno 300.000 opravljenih kilometrov/avtobus oz. največ 36 mesecev, šteto od dneva prve registracije avtobusa. Velja pogoj, ki nastopi prej.«

VPRAŠANJE:

Ali lahko ponudimo medkrajevni avtobus s prostornino motorja 10.518 ccm?

ODGOVOR:

Naročnik ne spreminja zahteve pri prostornini motorja. Prostornina motorja pri medkrajevnem avtobusu mora biti med 6700 cm3 in 8700 cm3.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati odgovore na vprašanje z dne 05.02.2017. Sprememba razpisne dokumentacije je bila dne 05.02.2017 objavljena tudi na Portalu javnih naročil.


Lepo pozdravljeni!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila

Darko Pintarič
druzini prijazno-polni brez dopis_nogaDownload 29.87 Kb.
Download 29.87 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVprašanja za Tehnične zahteve za medkrajevne avtobuse razreda II

Download 29.87 Kb.