• Kandidaadi piirkondlik paiknevus 1
 • Kandidaadi panus noorsootöö valdkonda käesoleval õppeaastal
 • Kuidas aitab kandidaat kaasa sotsiaalse tõrjutuse riski vähendamisele ning noorte suuremale osalusele
 • Illustreeriv lisainfo kandidaadi kohta
 • Olen nõus, et minu isik kandidaadile avalikustatakse 2 : EI / JAH
 • Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamine 2020 Kategooria: Aasta tegu noorsootöös
  Download 25.29 Kb.
  Sana30.06.2021
  Hajmi25.29 Kb.
  #15293

  Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamine 2020

  Kategooria: Aasta tegu noorsootöös
  ÜLDINFO
  Kandidaadi nimi/nimetus:

  Kandidaadi esindaja nimi:

  Kandidaadi esindaja telefoni number:

  Kandidaadi esindaja e-posti aadress:

  Kandidaadi piirkondlik paiknevus1:

  Antsla vald

  Rõuge vald

  Setomaa vald

  Võru linn

  Võru vald

  maakonnaülene

  maakondade ülene


  KANDIDAADI PANUS
  Kandidaadi lühitutvustus

  Palun andke lühike ülevaade millega on kandidaadi näol tegu, milline on tema taust ning ülevaade senisest tegevusest. Tooge näiteid kandidaadi kogemustest ja varasemast panusest noorsootöö valdkonda.  Kandidaadi panus noorsootöö valdkonda käesoleval õppeaastal

  Mille erilisega paistab kandidaat silma? Kuidas tema tegevus käesoleva õppeaasta kontekstis oluline on? Mille poolest paistab kandidaat silma kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil?  Mis on kandidaadi tegevuses uuenduslikku?

  Milles uuenduslikkus seisneb? Millise muutuse kandidaadi tegevused kaasa on toonud? Tooge näiteid. Kuidas kandidaadi tegevus toetab noorsootöö valdkonna jätkusuutlikku arengut?  Kuidas aitab kandidaat kaasa sotsiaalse tõrjutuse riski vähendamisele ning noorte suuremale osalusele?

  Milles seisneb kandidaadi eeskuju? Kuidas aitab kandidaat kaasa tõrjutuse riski vähendamisele? Kuidas aitab kandidaat kaasa noorte osaluse suurendamisele?? Tooge näiteid.  Illustreeriv lisainfo kandidaadi kohta

  Lisage lingid interneti materjalide, failidel, piltide, videote jm juurde, mis illustreerivad kandidaati. Maksimaalselt 5 lisa.  ESITAJA ANDMED
  Esitaja nimi:

  Esitaja organisatsioon ja amet:

  Esitaja e-posti aadress:

  Esitaja telefoni number:

  Olen nõus, et minu isik kandidaadile avalikustatakse2: EI / JAH

  Allkirjaga tõendan esitatud andmete õigsust.


  Esitaja nimi:

  Esitamise kuupäev:

  Allkiri3:  1 Elektrooniliselt esitades kustutada mittesobivad variandid, paberkandjal esitades tõmmata sobivale variandile ring ümber.

  2 Elektrooniliselt esitades kustutada mittesobivad variandid, paberkandjal esitades tõmmata sobivale variandile ring ümber.

  3 Digitaalselt allkirjastamise korral lisada märge „allkirjastatud digitaalselt“.


  Download 25.29 Kb.
  Download 25.29 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamine 2020 Kategooria: Aasta tegu noorsootöös

  Download 25.29 Kb.