Xülasə Məqalədə müasir veb texnologiyaları araşdırılıb, onlar asaındakı fərq və çatışmamazlıqlar qeyd edilib. Veb
Download 1.46 Mb.
Pdf ko'rish
bet1/5
Sana05.03.2023
Hajmi1.46 Mb.
#44369
TuriXülasə
  1   2   3   4   5
Bog'liq
WEB TEX―Proqram mühəndisliyinin aktual elmi-praktiki problemləri‖ I respublika konfransı, Bakı, 17 may 2017-ci il 
113 
Müasir Veb Texnologiyaların Ġmkanları Və 
Problemləri Haqqında 
Fidan Sadıqova 
Ġnformasiya Texnologiyaları Ġnstitutu, Bakı, Azərbaycan 
fidansadiqova2@gmail.com 
 
Xülasə— Məqalədə müasir veb texnologiyaları araşdırılıb, onlar 
asaındakı fərq və çatışmamazlıqlar qeyd edilib. Veb 
texnologiyaları sahəsində olan problemlər analiz olunaraq 
müəyyənləşdirilib. 
Açar sözlər— veb texnologiyalar, veb proqramlaşdırma, veb 
səhifələr, PHP, Javasript, SQL Server 
I. 
GĠRĠġ 
Veb 
texnologiyalar 
müasir 
dünyada 
insanların 
fəaliyyətində mühüm rol oynayan vasitəyə çevrilmiĢdir. Artıq 
biz həyatımızı internetsiz təsəvvür edə bilmirik. Ġnternet-
layihələr insanların müxtəlif sahələrdə: tədrisdə, biznesdə, 
maketiqdə və s. vacib platforma olmuĢdur. Qısa müddət 
ərzində veb-texnologiyalar böyük sürətlə inkiĢaf edərək, 
qlobal informasiya fəzasının bütün istiqamətlərini əhatə edən 
Ümumdünya Hörümçək Toru (World Wide Web, WWW) 
yaratmıĢdır [1]. 
Virtual 
mühitdə 
toplanan 
informasiyanın 
t
ez-tez 
dəyiĢdirilməsi, 
tipinə, 
formatına, strukturuna və s. 
parametrlərə görə müxtəlif verilənlərdən təĢkil olunması veb 
texnologiyaların üzərinə əlavə vəzifələr qoyur. Məsələn, 
minlərlə veb-səhifəyə malik hər hansı bir internet-layihədə 
səhifələrin, səhifədəki sözlərin, hiperistinadların, media-
faylların sayı tez-tez dəyiĢir. Belə bir Ģəraitdə müasir veb 
texnologiyaların tədqiqatlarda təhlükəsizlik, zaman faktoru
tranzaksiya sürəti, verilənlərin tipi mühüm rol oynayır. 
Məqalədə verilən araĢdırmalar istifadəçinin tələbinə uyğun 
veb-resurs yaratmaq üçün hansı veb texnologiyadan istifadə 
edilməsi sualına cavab verməyə yardım edə bilər.
II. 
MÜASĠR VEB TEXNOLOGĠYALAR 
Hazırda bir çox veb texnologiyalar var ki, onların üzərinə 
düĢən əsas vəzifələr kontentin təhlükəsizliyi, istifadəçilərin 
rahatlığı, dizayn və rahat interfeys kimi tələblərə cavab 
verməkdir. Hər veb texnologiya öz üslubunda yazıldığı 
proqram platforması üçün tələb olunan funksiyaları həyata 
keçirir. Hazırda bir çox veb proqramlaĢdırma mövcuddur. 
Onlardan misal olaraq Hypertext Preprocessor (PHP), Active 
Server Pages (ASP.NET), Cold Fusion Markup Language 
(CFML), Java, Python və s. göstərmək olar. 
Web proqramlaĢdırmanın 2 növü var: Server tərəfdə 
proqramlaĢdırma, Klient tərəfdə proqramlaĢdırma. Server 
tərəfdə proqramlaĢdırma dilləri kimi əsasən PHP, PERL, 
JAVA, C++, ASP və digər AD-dən istifadə olunur. Klient 
tərəfdə isə JavaScript, VbScript, JScript və s. bu kimi AD-dən 
istifadə olunsada, bütün Web browserlər tərəfindən əsasən 
JavaScript problemsiz istifadə olunur.

Download 1.46 Mb.
  1   2   3   4   5
Download 1.46 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaXülasə Məqalədə müasir veb texnologiyaları araşdırılıb, onlar asaındakı fərq və çatışmamazlıqlar qeyd edilib. Veb

Download 1.46 Mb.
Pdf ko'rish