Zapomenuté kino Historie prvního stálého kina ve Valašském Meziříčí
Download 0.56 Mb.
bet12/13
Sana24.03.2017
Hajmi0.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
(cit. 3. 12. 2009).

81ATJS VM, Zápisní kniha o schůzi župního předsednictva (srpen 1938-duben 1948), Zápis o župní valné hromadě 16. 3. 1941.

82SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Okresnímu úřadu ve Valašském Meziříčí, 29. 9. 1941. „Dovolujeme si Vám zdvořile oznámiti, že na schůzi zástupců biografů v Oberlandratu v Moravské Ostravě, konané dne 6. září 1941, bylo těmto oznámeno, aby názvu Kino Sokol nebylo v pojmenování biografů užíváno. V důsledku toho měníme dosavadní název našeho kina.“

Zemský úřad v Brně vzal změnu na vědomí v polovině října. SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Okresnímu úřadu ve Valašském Meziříčí, 17. 10. 1941.83Viz ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4.

84Viz SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Seznamy hraných filmů (1931 – 1938) z žádostí o prodloužení kinematografické licence.

85Noviny Lubina informovaly pravidelně čtenáře o programu kina Bio Sokol za volnou vstupenku pro člena redakce. ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 3 o schůzi kinoodboru, která se konala v pátek 20. února 1931, s. 25-27.

86 Časopis si lze vypůjčit ve dvou knihovnách. V Národní knihovně České republiky jde vypůjčit druhý až čtvrtý ročník (1936-1938), v Moravské zemské knihovně v Brně mají pouze druhý ročník (1936).

87Herec, režisér a dramatik Jaroslav Malík se narodil v roce 1900 a zemřel v roce 1977. Pracoval v mnoha tiskárnách, sázel a redigoval časopis valašskomeziříčské sokolské divadelní scény [Fabián, 2000: 99].

88ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 4 o schůzi kinoodboru, konané 7. září 1935, s. 109-110.

89Hlasy z obecenstva a k obecenstvu. Naše kino, 2, č. 3 (1. 3. 1936), s. 6.

90Hlasy z obecenstva a k obecenstvu. Naše kino, 2, č. 4 (1. 4. 1936), s. 6.

91Počet 746 sedadel se zmiňuje nejen při otevření kina v roce 1928, ale i v roce 1940. SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Bernímu úřadu ve Valašském Meziříčí, 13. 5. 1940.

92Odhad 23 % vznikl na základě těchto údajů: Bio Sokol udávalo návštěvnost v roce 1937 kolem 100 000 a župa Valašská Františka Palackého uváděla návštěvnost všech svých kin ve stejném roce na 450 000. ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva Kinoodboru TJ Sokol ve Valašském Meziříčí za rok 1937; Ze župy Valašské-Františka Palackého. Věstník sokolských biografů, 10, č. 4 (15. 4. 1938), s. 29.

Pro porovnání, celkový počet návštěvníků kina v Československu byl v roce 1937 85,45 milionů [Pištora,1996].93ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva za rok 1939, s. 151-153. „Přírůstkem obyvatelstva v obci ,a tím i našich návštěvníků /v posledním případě asi o 30% proti roku 1938/ se stalo, že provoz v budově kina byl velmi ztížen.“

94ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva Kinoodboru TJ Sokol ve Valašském Meziříčí za rok 1937; ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 9 o schůzi kinoodboru, konané dne 1. 11 1940, s. 170-174.

95 Odhad vychází ze znalosti počtu obyvatel v roce 1921 [Janoušek, 1996a: 20], navýšený o přírůstek odpovídající přírůstku obyvatel v celé ČSR.

Správnost odhadu potvrzuje skutečnost, že v roce 1944 se uvádí počet obyvatel 9 222. Seznam kin v Čechách a na Moravě, (1944), s. 125. (V seznamu periodik je Seznam kin v Čechách a na Moravě uveden pod souhrnným názvem Seznam čs. kin.)96V březnu 1936 promítáme tyto filmy. Naše kino, 2, č. 3 (1. 3. 1936), s. 1.

97 ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zpráva o činnosti kinoodboru za správní rok 1931, s. 67; ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva kinoodboru za rok 1940.

98ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 2 o výborové schůzi kinoodboru, konané dne 20. 7 1938, s. 126-129.

99ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva za rok 1939, s. 151-153.

100SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z revize kinematografické provozovny, 17. 4. 1939. „Po stránce zákonostně policejní nebyly shledány závady a není tudíž námitek proti dalšímu používání provozovny. Při představení budiž dbáno policejních předpisů, aby při představení filmů politického obsahu a žurnálů nedocházelo k demonstrativnímu chování obecenstva.“

101ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 1 o schůzi kinoodboru, konané dne 17. 1. 1940, s. 150.

102SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Bernímu úřadu ve Valašském Meziříčí, 13. 5. 1940. „Dodatečně sem oznamte jména a příjmení zodpovědného zástupce /obchodvedoucího/ a kinooperatéra, dále kdy se narodili a kam příslušejí domovským právem a jsou-li arijci.“

Dopis Městské rady ve VM Okresnímu úřadu ve VM, 31. 5. 1940. „Zodpovědným zástupce je Bohuslav Petr [...]. Jest původu arijského.“103SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z jednání sepsaný OPS, 26. 10. 1927. „Podotýkáme, že Tělocvičná jednota Sokol provozuje kinolicenci nejen ve svůj prospěch, nýbrž i ve prospěch legionářů a že s nimi je ujednána smlouva o rozdělování čistého výtěžku a též ze svého zisku podporuje též i jiné humanní a kulturní instituce.“

104Počet 746 sedadel se zmiňuje nejen při otevření kina v roce 1928, ale i v roce 1940. SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Bernímu úřadu ve Valašském Meziříčí, 13. 5. 1940.

Odhad 23 % vznikl na základě těchto údajů: Bio Sokol udávalo návštěvnost v roce 1937 kolem 100 000 a župa Valašská Františka Palackého uváděla návštěvnost všech svých kin ve stejném roce na 450 000. ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva Kinoodboru TJ Sokol ve Valašském Meziříčí za rok 1937; Ze župy Valašské-Františka Palackého. Věstník sokolských biografů, 10, č. 4 (15. 4. 1938), s. 29.105Jak rostl majetek jednoty. Lubina, 22, č. 15 (13. 4. 1934), s. 11.

106Ze Sokola ve Valašském Meziříčí. Lubina, 19, č. 17 (24. 4. 1931), s. 5.

107ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 12 o schůzi kinoodboru, která se konala v pondělí 17. srpna 1931, s. 51-55.

108-Jka- (1931): Jsou ceny míst v našem kině vysoké? Lubina, 19, č. 25 (19. 6. 1931), s. 5. „Zastavte si, nejlépe, když je po kině, dvě nebo tři osoby, o kterých víte, že patří k tomu kádru věrných kinařů, a zeptejte se jich, co říkají na ceny míst. Řeknou vám, že jsou vysoké. Nebudete se jim ovšem v duchu divit, proč do kina chodí, když jsou ceny míst vysoké, protože víte, že je to mnohdy jejich jedinou zábavou. [...] Proto se vlastně vztekáme a Sokol musí uznat (jako jsme uznali nemožnost většího snížení cen my), že se vztekáme právem. Tedy: ceny míst na podprůměrné filmy, které se zvukem jen koketují, jsou vysoké a bylo by záhodno snížit je aspoň na ceny míst filmů němých. Pokud se týká cen na dobré zvukové filmy [...], ty mohou zůstat.“ Dále autor rozvláčněji zmiňuje, že za velmi dobrý zvukový film by byl ochoten zaplatit až 10 Kč.

109Jsou ceny míst v našem kinu vysoké? Lubina, 19, č. 46 (13. 11. 1931), s. 6.

110ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 1 o schůzi kinoodboru ve středu 27. ledna 1932, s. 68-69.

111500 Kč bylo spíše nižší půjčovné. Výjimkou nebylo půjčovné ani dvakrát vyšší.

112ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 2 o schůzi kinoodboru v pondělí 10. října 1932, s. 70-72.

113SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Zpráva k žádosti o prodloužení kinematografické licence, 8. 11. 1933. „Žádající spolek měl ke dni 15. září 1933 709 členů, majetek spolku (sokolovna se zařízením, cvičiště, biografický podnik, vše v ceně asi 1,800.000 Kč) jest zatížen dluhem ve výši 550.000 Kč.“

114ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 1 o ustavující schůzi kinoodboru, konané dne 13. 2. 1933, s. 78-80.

115ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis. čís. 5 o schůzi kinoodboru, konané dne 22. srpna 1933, s. 86-87.

116 ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva Kinoodboru TJ Sokol ve Valašském Meziříčí za rok 1937.

117ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Výroční zpráva kinoodboru TJ Sokol ve Valašském Meziříčí za rok 1935.

118ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva Kinoodboru TJ Sokol ve Valašském Meziříčí za rok 1937.

119SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Účetní uzávěrky za roky 1933, 1934 a 1935.

120SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Výkaz příjmů a vydání kina Sokol ve Valašském Meziříčí za roky 1937, 1938 a 1939.

121 ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva za rok 1939, s. 151-153.

122ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva za rok 1939, s. 151-153.

123ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 7 o schůzi kinoodboru, konané dne 22. listopadu 1939, s. 147-148.

124Původní cena 118 000 Kč byla kvůli pozdějšímu výběru novějších přístrojů vyšší o 18 000 Kč. ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 9 o schůzi kinoodboru, konané dne 1. 11 1940, s. 170-174; ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 10 o schůzi kinoodboru, konané dne 29. 11 1940, s. 174-176.

125ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva kinoodboru za rok 1940.

126 Synchronním zvukovým filmem rozumíme film se zvukem zaznamenaným přímo na filmovém pásu nebo na jiném zvukovém nosiči (deskách), který byl synchronizován s promítaným filmem.

127Ceny zvukových aparatur ze zahraničí se pohybovaly v roce 1930 od 34 000 do 182 000 Kč a českých od 22 000 do 30 000 Kč. Ceny zahraničních aparatur se v roce 1931 ustálily na 140 000 Kč [Štábla, 1990a: 8].

128Pařížská dohoda z roku 1930 rozdělila většinu světových trhů mezi evropské a americké koncerny. Důsledkem toho spadalo Československo do sféry vlivu koncernu Tobis Klangfilm. Československá kina, která nenainstalovala zvukové aparatury neodpovídající dohodě, porušovala patentní práva této společnosti [Štábla, 1990a: 9].

129Kraus, František (1930): Zvukový film. Lubina, 18, č. 8 (21. 2. 1930), s. 1. „To už není ten hluchý, mrtvý film, který musel býti každou chvíli ve své fádnosti kříšen hudbou, jež byla velmi často dobrá k tomu, aby udržovala diváky alespoň částečně při životě a zastávala nezřídka úkol záchranné stanice tím, že nedopustila, aby obecenstvo, ukolébáváno jsouc monotónním vrčením stroje, upadlo v libé snění. Nejlépe se arci k tomu účelu hodil vždy orchestr, u něhož měl hlavní slovo velký buben. [...] Avšak dnes je to něco zcela jiného. Zvukový film! Vidíš na plátně lidi a přitom je současně slyšíš mluvit. [...] A taková nálada není rušena jako dříve orchestrem, který při své přílišné horlivosti nešetřil energií a snažil se vždy člověka vrátiti skutečnosti. A pak! Hudba při takovém filmu je přesně synchronní. [...] Tuhle jsem se ve společnosti pochválil, že jsem v Brně slyšel zvukový film. Ale pochopíte asi, jak velké bylo moje překvapení, když mi jeden pán na to docela vážně řekl: ͵To nic není! To u nás v Meziříčí, byl před čtrnácti dny také zvukový film!ʹ Dodatečně jsem se pak zvěděl, že to byl zcela obyčejný film Znáš onen malý domek u jezera? a že nějaký zpěvák při něm zpíval tu stejnojmennou písničku. Znáte ji, ne? Tjádadadidadada tjadidadá...! Také zvukový film!“

130Jemelík, Zdeněk (1930): Zvukový film. Lubina, 18, č. 11 (14. 3. 1930), s. 1-2. „Ještě jinou závadu má tento druh filmu, kterou – podtrhuji znova – nemíním zevšeobecňovat, ale která, zdá se, mohla by být velmi vhodným víkem na rakev pro tento druh, nepřijde-li náprava. [...] Dialog se táhne přes celý díl, takže to dělá dojem řečnického cvičení ze střední školy, a ty, milý příteli, seď trpělivě a poslouchej tu ͵lahodnouʹ angličtinu, třebas ji v duchu posíláš ke všem čertům.“

131ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 6 o schůzi kinoodboru dne 3. července 1930, s. 1-4. Polovina celkové částky byla zaplacena olomoucké firmě při odebrání zboží a druhá polovina měla být zaplacena do 30 dnů. Kinoodbor se ovšem usnesl, že požádá firmu, zda-li může druhou polovinu zaplatit až za 3 měsíce.

132Gramofon se ujal. Lubina, 18, č. 33 (15. 8. 1930), s. 6.

133Zvukový film ve Val. Meziříčí? Lubina, 19, č. 3 (16. 1. 1931), s. 5.

134ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 1 o schůzi kinového odboru v pátek 31. ledna 1931, s. 18-21. „Jednáno bylo o zřízení zvuk. kina. Jednatel čte dopis Svazu sokolských biografů, abychom se neukvapili s koupí zvuk. zařízení, poněvadž vše je dosud ve vývoji a aparáty se denně mění. V nejbližších dnech nám svaz dodá ceny i různé typy od různých firem, abychom mohli pak se dobře rozhodnouti.“

135ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 2 o schůzi kinového odboru v pátek 6. února 1931, s. 22-24.

136ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 3 o schůzi kinoodboru, která se konala v pátek 20. února 1931, s. 25-27.

137ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zpráva o činnosti kinoodboru za správní rok 1931, s. 67.

138ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 2 o schůzi kinového odboru v pátek 6. února 1931, s. 22-24.

139Zvukový film ve Val. Meziříčí? Lubina, 19, č. 3 (16. 1. 1931), s. 5. „Je také pravda, že bez zvukového filmu to v Meziříčí sotva půjde. Již dnes je dosti případů, že majetnější milovníci filmu zajíždějí auty nebo vlakem do Mor. Ostravy, ba dokonce i do Hranic na zvukové filmy a že tak uchází slušné částky příjmů domácímu biografu.“

Srov. též A. Jurečka (1930): Zvukový film. Lubina, 18, č. 9 (27. 2. 1931), s. 6.140Jka. (1931): Budeme mít v Athénách zvukové kino anebo ne? Lubina, 19, č. 12 (20. 3. 1931), s. 6.

141V archivních materiálech, ale i v dobových článcích, se název firmy uvádí jen jako Gaumont (toto označení je pak použito v celé bakalářské práci). Od roku 1930 byl však Gaumont součástí společnosti Gaumont-Franco-Film-Aubert, která v roce 1934 zanikla.
Download 0.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Download 0.56 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaZapomenuté kino Historie prvního stálého kina ve Valašském Meziříčí

Download 0.56 Mb.