• Dostawa 1szt. aparatu komórkowego typu smartfon wraz z usługą abonamentową w okresie 24 m-cy dla jednego numeru komórkowego.
 • Pełnomocnictwo należy dostarczyć
 • Zaproszenie do składania ofert Postępowanie wpr/TZ/252/pzp/09/2021
  Download 1.7 Mb.
  bet1/2
  Sana22.07.2021
  Hajmi1.7 Mb.
  #15536
    1   2  Znak sprawy: TZ.252.1.26.2021 Katowice, dn. 23.04.2021

  l.dz. WPR/2155/04/2021/W  Zaproszenie do składania ofert

  Postępowanie WPR/TZ/252/PZP/09/2021
  Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach zaprasza do składania ofert na:

  Dostawa 1szt. aparatu komórkowego typu smartfon wraz z usługą abonamentową w okresie
  24 m-cy dla jednego numeru komórkowego.

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zaproszenia (formularz ofertowy).

  2. Termin realizacji zamówienia:
  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  3.Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej na formularzu oferty – stanowiącym załącznik nr 1 do zaproszenia.


  4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim
  5. Ofertę należy złożyć do dnia 29.04.2021 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus.

  6. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia podpisanego skanu oferty wraz z załącznikami.


  7. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformy zakupowej dotyczące logowania, pobrania dokumentów, składania wniosków o wyjaśnienie, składania ofert w niniejszym postępowaniu znajduje się w zakładce : Instrukcje dla wykonawców pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje (zapytanie ofertowe).

  8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do wyjaśnień lub uzupełnienia niekompletnych ofert. W przypadku niedostarczenia wyjaśnień lub uzupełnienia niekompletnych ofert w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona.

  9. Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Osoby Uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa -
  na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie. Pełnomocnictwo należy dostarczyć  Download 1.7 Mb.
    1   2
  Download 1.7 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Zaproszenie do składania ofert Postępowanie wpr/TZ/252/pzp/09/2021

  Download 1.7 Mb.