• ( tinglab tushunish, o‘qish, so‘zlash, yozish)
 • Zbek tili darsning maqsadi
  Download 219.22 Kb.
  bet47/81
  Sana22.07.2021
  Hajmi219.22 Kb.
  #15586
  1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   81
  ERGASHGAN QO’SHMA GAPLAR

  4-NAZORAT ISHI 32-dars TEST SINOVI

  Darsning maqsadi:

  a) ta’limiy: Ona tili fanining nazariy va amaliy asoslarini o’rganish jarayonida o’quvchilarda estetik did, estetik ong, ona tiliga muhabbat, badiiy tafakkur va tasavvurini kamolga yetkazish va barkamol avlod tarbiyasiga zamin yaratish. . ( tinglab tushunish, o‘qish, so‘zlash, yozish)

  b) tarbiyaviy: Ona tili fani orqali o’quvchilarga DTS asosida dars berish.

  c) rivojlantiruvchi: O’quvchilarni tafakkur va idrokini kengaytirish, ularni mustaqil fikrlashga o’rgatish.

  Dars uslubi: an’anaviy, noan’anaviy (tagiga chizilsin)

  Dars jihozi: Darslik, kompyuter, tarqatma materiallar, ko’rgazmali qurollar...

  Dars shiori: Tilga ixtiyorsiz - elga e`tiborsiz. ( A. Navoiy )

  Foydalaniladigan adabiyotlar:

  «Ona tili» 9-sinf uchun darslik. 9-sinf darsligining elektron varianti.  I. Darsning borishi:

  a) salomlashish b) sinf tozaligi va davomatni nazorat qilish

  c) kirish suhbati, o’quvchilarning og’zaki nutqini o’stirish

  II. O’tgan mavzuni so’rash.

  a) individual - tarqatma materiallar, kartochka.

  b) Frontal (guruh bilan ishlash)

  III. Yangi mavzu

  Qo`shma gaplar yuzasidan nazorat sinovi

  1. Gaplarni sodda va qo’shma gap kabi turlarga ajratishga asos bo’luvchi omilni aniqlang.

  A) ohang B) kesimlik belgisining miqdori C) eganing miqdori D) bog’lovchilar va bog’lovchi vazifasidagi vositalar

  2. Bog’lovchi vazifasidagi vositalarni toping.  1) -u (-yu), -da, -ki yuklamalari; 2) ko’makchili qurilmalar; 3) bo’lsa, esa, deb so’zlari; 4) nisbiy so’zlar;

  5) ohang; 6) tinish belgilari; 7) shart mayli qo’shimchasi;8) kirish so’zlar

  A) 1, 2, 4, 6, 8 B) 1, 3, 5, 6, 7 C) 1, 2, 3, 4, 7 D) 2, 3, 4, 6, 8

  3. Qo’shma gap qismlarini bog’lovchi vositalarni toping.

  1) bog’lovchilar; 2) ohang; 3) tinish belgilari; 4) ko’makchili qurilmalar; 5) bog’lovchi vazifasidagi qurilmalar

  A) 1, 2, 3 B) 2, 3, 5 C) 1, 4, 5 D) 1, 2, 5

  4. Bog’langan qo’shma gapni toping.

  A) Dono aybni o’zidan axtaradi, ahmoq esa do’stini ayblaydi B) Guli yo’q bo’stondan yaproq yaxshi, foydasi yo’q yo’ldoshdan tayoq yaxshi C) Hunar o’rgan, chunki hunarda ko’p sir, yopiq eshiklarni ochar birma-bir

  D) Yerga mehringni bersang, u senga rizq beradi, seni to’ydiradi

  5. Bog’langan qo’shma gaplarni hosil qilish uchun xizmat qiladigan yuklamalarni toping.

  A) –mi, -chi B) –u (-yu), -da C) –ku, -da D) –u(-yu), -ki

  6. Biriktiruv bog’lovchisi qo’shma gapning qanday munosabatda bo’lgan qismlarini bog’lab keladi?

  A) payt B) sabab-natija C) maqsad D) A va B

  7. Qismlari o’rtasida sabab-natija munosabati ifodalangan qo’shma gaplarda ikkinchi qism oldidan qaysi so’zni qo’yish mumkin bo’ladi? A) shuning uchun B) oqibatida C) natijada D) sababli

  8. Qo’shma gapning payt, sabab-natija munosabatlarida bo’lgan qismlarini bog’lab keladigan vositalarni toping.  A) biriktiruv bog’lovchilari B) zidlov bog’lovchilari C) ayiruv bog’lovchilari D) nisbiy so’zlar

  9. Zidlov bog’lovchilari qo’shma gapning qaysi qismida qo’llanadi va qo’shma gap qismlari qanday tinish belgisi bilan ajratiladi?

  A) qo’shma gapning birinchi qismi boshida qo’llanadi. Tire bilan ajratiladi

  B) qo’shma gapning birinchi qismi ohirida qo’llanadi. Vergul bilan ajratiladi  C) qo’shma gapning ikkinchi qismi boshida qo’llanadi. Vergul bilan ajratiladi

  D) qo’shma gapning ikkinchi qismi oxirida qo’llanadi. Tire bilan ajratiladi

  10. Qo’shma gap qismlarini bog’lash bilan birga ular o’rtasida zidlash, ketma-ketlik munosabati mavjudligini bildiradigan yuklamalarni toping

  A) –mi, -chi B) –da, -ku C) –u(-yu), -da D) –a(-ya), -u(-yu)


  11. Qo’shma gap qismlarida ifodalangan voqea-hodisalarning galma-gal ro’y berishini yoki ularning faqat bittasining yuzaga chiqishini ta’kidlaydigan bog’lovchilarni toping.

  A) ergashtiruvchi bog’lovchilar B) biriktiruv bog’lovchilar C) zidlov bog’lovchilar D) ayiruv bog’lovchilar


  12. Takror holda qo’llanganda ayiruv bog’lovchilari oldida qanday tinish belgisi qo’yiladi?

  A) nuqtali vergul B) vergul C) tire D) hech qanday tinish belgisi qo’yilmaydi


  13. Qaysi so’zlar qo’shma gap qismlarni bog’lash bilan birga ular o’rtasida qiyoslash va zidlash munosabati mavjudligini ifodalaydi?

  A) nisbiy so’zlar B) bo’lsa, esa so’zlari C) agar, gar so’zlari D) shuning uchun, shu tufayli so’zlari


  14. Ergashgan qo’shma gapni toping.

  A) Jondan ortiq narsa yo’q, lekin do’stlar uchun jonimiz fido

  B) Oy tunda kerak, aql esa kunda kerak C) Tilagim shuki, hamma bilan yaxshi muomilada bo’ling

  D) Sarbon shundog’ dedi-da, quchog’ini ochib Abu Bakr tomon kela boshladi


  15. Ergash gaplarni bosh gapga bog’lovchi vositalarni toping. 1) ergashtiruvchi bog’lovchilar;  Download 219.22 Kb.
  1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   81
  Download 219.22 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Zbek tili darsning maqsadi

  Download 219.22 Kb.