• Parametry ogólne
 • Defibrylacja
 • Monitorowanie
 • Warunki gwarancji i serwisu
 • Wymagania dodatkowe
 • Zestawienie parametrów I warunków wymaganych przedmiot zamówienia: Defibrylator
  Download 60.3 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi60.3 Kb.

  Znak sprawy: CZMZ/2500/33/2015 Załącznik nr 2a – parametry techniczne

  ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

  Przedmiot zamówienia: Defibrylator

  Producent: ...............................................................................................................................  Nazwa i typ: ..........................................................................................................................


  l p.

  parametr / warunek

  wartość wymagana

  wartość oferowana  Parametry ogólne

  Defibrylator przenośny z fabrycznie zintegrowaną ładowarką

  TAK


  Zasilanie akumulatorowe, akumulatory bez efektu pamięci litowo-jonowe

  TAK


  Możliwość zasilania defibrylatora i  ładowania akumulatorów z sieci 230 V / 50 Hz

  TAK


  Czas pracy z zasilania akumulatorowego monitorowanie min. 4h, defibrylacja z energią maksymalną min. 100 wyładowań. Czas ładowania akumulatora poniżej 5 godzin z wewnętrznej ładowarki.

  TAK


  Masa aparatu w pełnej konfiguracji wraz z zasilaczem, kompletem akumulatorów łyżkami dla dorosłych i dla dzieci oraz przewodami < 7 kg

  TAK


  Jeden zintegrowany przewód główny do defibrylacji/kardiowersji, stymulacji, monitorowania EKG i RKO

  TAK


  Automatyczne codzienne testy o ustalonym czasie ze wskaźnikiem sprawności, na pulpicie przednim

  TAK


  Możliwość dołączenia elektrod treningowych do ćwiczeń i utrwalenia prawidłowego RKO

  TAK


  Defibrylacja

  Synchroniczna i asynchroniczna

  TAK


  Tryb dla dorosłych

  TAK


  Tryb dla noworodków i dzieci od 0-25 kg

  TAK


  Tryb manualny i półautomatyczny z podpowiedziami i automatyczną analizą EKG pod kątem wykrycia konieczności defibrylacji

  TAK


  Dwufazowa fala defibrylacji

  TAK


  Energia maksymalna defibrylacji dwufazowej min. 200J

  TAK


  Czas ładowania do energii max ≤7 sekund

  TAK


  Dostępne poziomy energii przy defibrylacji zewnętrznej ≥ 19

  TAK


  Automatyczna kompensacja impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji przy pomocy łyżek i elektrod naklejanych

  TAK


  Defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki / nakładki dla dorosłych i dzieci

  TAK


  Pełne sterowanie funkcjami aparatu(wybór energii, ładowanie, wyładowanie, wydruk EKG) za pomocą elementów regulacyjnych na łyżkach oraz płycie czołowej defibrylatora

  TAK


  Możliwość ręcznego wewnętrznego rozładowania energii bez łyżek umieszczonych w uchwycie/testerze lub bez elektrod jednorazowych

  TAK


  Elektrody do stymulacji/defibrylacji przyklejane dla dorosłych i dzieci 2 kpl.

  TAK


  Stymulacja

  Stymulacja przezskórna w trybie „na żądanie” i rytmem sztywnym

  TAK


  Częstość impulsów na minutę co najmniej 40 ÷ 170 1/min.

  TAK


  Prąd stymulacji co najmniej 10 ÷ 140 mA

  TAK


  Monitorowanie

  Kolorowy ekran typu LCD TFT, o przekątnej min. 6,4”

  TAK


  EKG

  Monitorowanie 3 odprow. EKG

  TAK


  Pomiar częstości akcji serca co najmniej 15 ÷ 300 /min.

  TAK


  Regulowane płynnie lub skokowo wzmocnienie sygnału EKG w zakresie min. 0,5 - 30 mm/mV

  TAK


  Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca

  TAK


  RKO

  Metodą akcelerometryczną z miękkim czujnikiem zapobiegający urazom klatki piersiowej podczas zabiegu. zintegrowanym z aparatem ze sprzężeniem zwrotnym w czasie rzeczywistym.

  TAK


  Pomiar głębokości i częstości ucisku i wyświetlanie danych na ekranie defibrylatora.

  TAK


  Zapis

  Wydruk EKG na papierze min. 80 mm

  TAK


  Automatyczny wydruk przebiegu ekg dla krytycznych zdarzeń

  TAK


  Pamięć wewnętrzna oraz możliwość zapisu danych na kartach pamięci compact flash

  TAK


  Alarmy

  Sygnalizacja dla wszystkich monitorowanych parametrów

  TAK


  Regulowane wartości graniczne alarmów

  TAK


  Warunki gwarancji i serwisu

  Wymagany okres gwarancji od momentu dostawy min. 24 miesięcy

  TAK


  Czas reakcji serwisu – max 1 dzień roboczy od daty zgłoszenia

  TAK


  Maksymalny czas naprawy 7 dni roboczych. W przypadku przedłużającej się naprawy powyżej 3 dni wykonawca dostarcza sprzęt zastępczy o takich samych parametrach technicznych na czas trwania naprawy.

  TAK


  Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy - 3 naprawy uszkodzeń uniemożliwiające wykorzystanie sprzętu w pełnym zakresie.

  TAK


  Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres 10 lat

  TAK


  Wymagania dodatkowe

  Szkolenie personelu w zakresie obsługi, konserwacji w

  określonym terminie uzgodnionym z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego.  TAK


  Instrukcja obsługi w języku polskim - dokumentacja DTR

  TAK


  Certyfikat CE , dopuszczenie do użytku w ochronie zdrowia, autoryzacja producenta

  TAK


  Zapewnienie dostępu użytkownikowi do opcji serwisowych po okresie gwarancyjnym ( klucze, kody serwisowe itp.)

  TAK
  …………………………………….


  (Miejscowość i data)

  ………………………………………


  (Podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)


  Download 60.3 Kb.
  Download 60.3 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Zestawienie parametrów I warunków wymaganych przedmiot zamówienia: Defibrylator

  Download 60.3 Kb.