• Složitější“ řešené příklady a šest neřešených cvičení najdete na http://home.zcu.cz/jkohout4/2B.html Za odevzdání do úterý 18. října za ně můžete získat bonusové plusy.
 • Základní otázky
  Download 9.5 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi9.5 Kb.

  Elektrostatika-základní otázky
  Základní otázky:


  • Jaké jsou základní vlastnosti elektrického náboje? Jaká je jeho jednotka?

  • Jak funguje elektroskop? Co se stanes jeho výchylkou, když ke kladně anbitému elektroskopu přiblížíme záporně resp. kladně nabitou tyč?

  • Co je to elektrostatická indukce a kde se s ní můžeme setkat?

  • Co je to Coulombův zákon a jaký zákon známý z mechaniky má formálně podobný tvar jako Coulombův zákon?

  • Jak je definována intenzita elektrického pole, jaká je její jednotka (obě možnosti) a jak se určí ve vzdálenosti r od osamoceného bodového náboje?

  • Jak vypadá elektrické pole znázorněné pomocí siločar v případě jednoho kladného náboje, jednoho záporného náboje, dvou kladných nábojů, a kladného a záporného náboje?

  • Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma náboji, když se jejich vzdálenost zmenší třikrát?

  • Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma náboji, když je přemístíme ze vzduchu do dielektrika s relativní permitivitou 9?

  • Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji, když se vzdálenost mezi nimi nezmění, ale velikost jednoho z nábojů se třikrát zvětší a velikost druhého se třikrát zmenší?

  • Díky jaké vlastnosti elektrického pole můžeme zavést elektrickou potenciální energii a následně potenciál?

  • Co jsou to siločáry a ekvipotenciály a jaká je vzájemná poloha siločár a ekvipotenciál?

  • Jaký je rozdíl mezi radiálním a homogenním elektrickým polem a kde se můžeme setkat s homogenním elektrickým polem?

  • Elektrická síla má k intenzitě elektrického pole stejný vztah jako elektrická potenciální energie k…?

  • Jak je definováno elektrické napětí, jaká je jeho jednotka a proč není zcela správné říkat, že napětí v daném bodě je tolik a tolik?

  • Jaký vztah platí mezi napětím a intenzitou homogenního elektrického pole vyvolaného dvěma nabitými vodivými deskami?

  • Při vzdálení se od bodového náboje klesla velikost intenzity jím vyvolaného elektrostatického pole čtyřikrát. Jak se změnila velikost potenciálu (nulová hladina je v nekonečnu)?

  • Bodový náboj umístíme ze vzduchu do dielektrika o relativní permitivitě εr = 5. Jak se změní intenzita a potenciál jím vyvolaného pole ve vzdálenosti r od něj?

  • Jaká je intenzita elektrického pole a potenciál uvnitř nabité vodivé koule? Co je to Faradayova klec?

  • Jak závisí hustota náboje a intenzita elektrického pole v blízkosti nabitého vodivého tělesa na poloměru křivosti jeho povrchu? Kde se tato závislost objevuje v praxi?

  • Co je to elektrický vítr?_Kdy dochází k tzv. sršení náboje? __

  • Na jakém principu funguje elektrostatický filtr kouřových plynů?

  • Jaké jsou rozdíly v chování vodiče a izolantu vloženého do elektrického pole? Jaká je intenzita vnitřního elektrického pole u izolantu s danou relativní permitivitou?


  Složitější“ řešené příklady a šest neřešených cvičení najdete na http://home.zcu.cz/~jkohout4/2B.html Za odevzdání do úterý 18. října za ně můžete získat bonusové plusy.
  Download 9.5 Kb.
  Download 9.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Základní otázky

  Download 9.5 Kb.