1. Manba--dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002
Download 124.64 Kb.
bet1/8
Sana01.01.2020
Hajmi124.64 Kb.
#7854
  1   2   3   4   5   6   7   8MADANIY TADBIRLRNI TASHKIL ETISH USLUBIYOTI FANI
1. Manba--Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002. Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;

Qiyinlik darajasi-1


«Metod» so‘zi qaysi tildan olingan va qanday ma’noni anglatadi?

YUnoncha- tadqiqot yoki bilish yo‘li, nazariya, ta’limot degan ma’noni anglatadi

YUnoncha so‘zdan olingan bo’lib, tadqiqotyokibilishyo'li degan ma’noni anglatadi

Lotincha, ta’limot degan ma’noni bildiradi

Lotincha so‘zdan olingan bo‘lib, «bayon qilish», «bajarish usuli» degan ma’noni bildiradi

2. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


Madaniy tadbirlar metodi deganda nimani tushunasiz?

Madaniy tadbirlarni tashkil etishning o‘zga xos usullarini yaratish

Madaniy tadbirlarni tashkil etishda texnik vositalardan foydalanish

Madaniy tadbirlarni tashkil etishda ta’sirchan vositalardan foydalanish, tadbir o‘tkazishning omma uchun qulay va tushunarlk yo‘nalishlarini aniqlash va ilmiy asoslash usullari

Madaniy tadbirlarni tashkil etishda

3. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


Madaniy tadbirlarni tashkil etishda foydalaniladigan metodlar xaqida qimmatli ma’lumotlar keltirilgan «Badiiy ommaviy tadbirlar» nomli kitob muallifi kim?

U.Qoraboev

V.Rustamov

M.Bekmurodov

A.Avloniy

4. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


«Qoraqizg‘aldoq» badiiy-publissistik kompozitsiyasi kim tomonidan sahnalashtirilgan?

J.Mamatqosimov

U.Qoraboev

M.Bekmurodov

U.Qoraboev

5Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


Madaniy tadbirlarni tashkiletishda tadbirdagi so‘z mazmuniga va maqsadiga mos keladigan turli-tuman badiiy hamda san’at vositalaridan foydalanish qaysi metod turi hisoblanadi?

Ilyustratsiyalash

Bayonetishmetodi

Ishontirishmetodi

Na’munametodi

6. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


Prolog nima?

Voqealarning boshlanishqismi

Asardagitubburilish qismi

Asarning yakuniy qismi

Asarning tugun qismi

7. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


«Musiqa» so‘zi qaysi tildan olingan?

Yunoncha

Lotincha

Fransuzcha

Krilcha

8. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Konstantin Sergeevich Stanislavskiy qachontug‘ilgan?

1863 yil 17 yanvar

1868 yil 17 yanvar

1787 yil 22 oktyabr

1865 yil 23 noyabr

9. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Moskvada birinchi xususiy teart qachon paydo bo‘lgan?

1898 yil

1868 yil

1789 yil

1873 yil

10. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Moskva Badiiy teatri (MXT) qachon etildi?

1898 yil 14 oktyabr

1868 yil 22 sentyabr

1898 yil 17 yanvar

1863 yil 7 dekabr

11. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


K.S.Stanislavskiy qachon vafot etdi?

1938 yil 7 avgust

1939 yil 22 sentyabr

1938 yil 17 avgust

1937 yil 22 dekabr

12. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Stanislavskiy yaratgan memuar teatr asarlari necha tomdan iborat?

8 tom

9 tom

6 tom

7 tom

13. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Stanislavskiy sistemasi qachon yaratildi?

1900 yil

1907 yil

1987 yil

1989 yil

14. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Stanislavskiy MXT-1 studiyasini kim bilan xamkorlik tashkil etadi?

L.A.Sulerjitskiy

M.V.Sabashnikov

P.M.Tretyakov

G.Gauptman

15. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


Madaniy tadbirlarninig asosiy ishtirokchilarining qanday xususiyati bor?

Asosan xavaskorlar bo’ladi

Asosan yoshlar bo’ladi

Asosan ertangi kunga ishonuvchilar bo’ladi

Asosan professionallar bo’ladi

16. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 2, Madaniy tadbirlar turlari va o‘tkazish metodikasi;Qiyinlik darajasi-1


Madaniy tadbirlarni klasifikatsiyalashda necha hil yondashuv bor?

2 ta

3 ta

6 ta

4 ta

17. Manba --Dushamov J..Ommaviy tadbirlar rejissurasi. Fan Toshkent: Yangi asr avlodi. 2009. Fan bobi 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Qaysi javobda Stanislavskiy sistemasidagi 5 ta tamoyil ketma-ketlikda to‘g‘ri joylashtirilgan?

Hayotiy xaqiqat, oliy maqsad, faollik va etakchi xatti-xarakat, tabiiylik tamoyili, aktyorning obrazda yashash tamoyili

Oliy maqsad, hayotiy xaqiqat, faollik va etakchi xatti-xarakat, tabiiylik tamoyili, aktyorning obrazda yashash tamoyili

Oliy maqsad, tabiiylik tamoyili, hayotiy xaqiqat, faollik va etakchi xatti-xarakat, aktyorning obrazda yashash tamoyili

Faollik va etakchi xatti-xarakat, oliy maqsad, tabiiylik tamoyili, hayotiy xaqiqat, aktyorning obrazda yashash tamoyili

18. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Stanislavskiy sistemasidagi 1-tamoyil to‘g‘ri ko‘rsatilgan javlbni ko‘rsating?

Hayotiy xaqiqat

Oliy maqsad

Faollik va etakchi xatta-xarakat

Tabiiylik tamoyili

19. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 6, Ommaviy madaniy tadbirlarda Stanislavskiy sistemasi;Qiyinlik darajasi-1


Stanislavskiy o‘zining eksperimental tadqiqotini olib borayotganda kim uning asissenti sifatida ish olib borgan?

G.Kristi

B.E.Zaxavani

A.N.Torstov

I.P.Raxmanov

20. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


V.E.Meyerxold qachon tavallud topgan?

1874 yil 28 yanvar

1877 yil 13 fevral

1887 yil 3 dekabr

1784 yil 28 yanvar

21. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


Meyerxold «Aqillilik balosi» asarini sahnalashtirganida nechansi sinfda tahsil olar edi?

8-sinfda

7-sinfda

9-sinfda

11-sinfda

22. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


Meyerxold 1905 yilda kim bilan birgalikda ramziy teatr dasturini yaratadi?

Stanislavskiy

Vaxtangov

Tairov

Mardjanov

23. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


Meyerxold A.Ostrovskiyning «O‘rmon» asarini qachon sahnalashtiradi

1924 yil

1927 yil

1920 yil

1922 yil

24. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


Meyerxoldning qaysi spektakilida «optimistik» fojea janri vujudga keldi?

«Oxirgi jasorat»

«Hammom»

«Burga»

«Qichqir, Xitoy»

24. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


Meyerxoldning qaysi spektakllarida personajning ichki dunyosi to‘liq ochib berilgan?

«Kameliyali xonim» va «Tappon xonim»

«Oxirgi jasorat» va «Hammom»

«Hammom» va «Tappon xonim»

«33 bexushlik» va «Qichqir, Xitoy»

25. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;Qiyinlik darajasi-1


Meyerxold qachon vafot etadi?

1940 yil 2 fevral Moskvada

1947 yil 14 may San-Peterburgda

1946 yil 2 fevralda Piterda

1944 yil 7 aprelda Belarusiyada

26. Manba --Dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘.G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002.Fan bobi – 1, Madaniy tadbirlarning umumiy metodologiyasi; Fan bo’limi – 7, Ommaviy-madaniy tadbirlarda Meyrxold biomexanikasi;
Download 124.64 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
Download 124.64 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Manba--dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002

Download 124.64 Kb.