Metrologiya bo‘yicha xalqaro tashkilotlar
Download 26,5 Kb.
bet3/4
Sana20.02.2024
Hajmi26,5 Kb.
#159223
1   2   3   4
Bog'liq
1. Metrologik ta’minot tushunchasi Axborot texnologiyalari va ko-fayllar.org
Mavzu Texnik reglamentlar va ularni ishlab chiqish, buyruq 545-T 25.07.2022
3.Metrologiya bo‘yicha xalqaro tashkilotlar
1906 yil elektrotexnika sohasidagi xalqaro darajadagi ishlarni standartlashtirish maqsadida dastlabki xalqaro tashkilot tashkil etildi, ushbu tashkilotga 15 ta mamlakat vakillari ishtirok etdi, hamda tashkilotni xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) deb nomlandi. 1946 yilda Londonda uchrashgan 25 davlat delegatsiyasi “standartlar sanoatining umumlashuvini hamda o‘zaro muvofiqliligini ta’minlashga qaratilgan” barcha maqsadlarni o‘zida qamrab olgan yagona xalqaro tashkilot tizishga qaror qilishdi. Yangi tuzilgan tashkilotni Xalqaro Standartlashtirish Tashkiloti (ISO) deb nomlashdi, va ushbu tashkilot 23 fevral 1947 yildan rasman faoliyat yurita boshladi. ISO qisqartmasi Greekcha isos so‘zidan “tenglik” degan ma’noni beradi. Shuning uchun qaysi davlat yoki qanaqa tilda bo‘lishidan qat’iy nazar tashkilotning nomi qisqacha ISO tarzida yuritiladi.
Hozirgi kunda 148 davlatning MSTsi ISO ning tarmog‘i hisoblanadi, muvofiqlashtirish tizimining markaziy sekretariati Shvetsariyaning Geneva
shahrida joylashgan. ISO nodavlat (nohukumat) tashkilot hisoblanadi.2
2 Andrew Sabak and P.Makinen, Adobe Acrobat Document. Translated by,2012
MEK elektrotexnika, elektronika, radioaloqa, televidenie, telekommunikasiya, priborlar yaratish sohalari bo‘yicha shug‘ullanadi.
1975 yildan boshlab MEK tavsiyalari xalqaro standartlar statusini oldi. MEK standartlari elektrotexnik jihozlar va elektron qurilmalarni eksport qilishda qo‘llaniladi. Hozirda 41 ta milliy komitetlar MEK ning a'zolari hisoblanadi. Bu mamlakatlarda er kurrasining 80 % aholisi yashab, dunyodagi ishlab chiqarilayotgan elektr quvvutining 95 % ning iste'molchilari hisoblanadi. MEK ning oliy rahbar idorasi MEK kengashi hisoblanadi. Unda eng yuqori lavozimida MEK prezidenti turadi va u har 3 yilda saylanadi. MEKning ishchi tili bo‘lib, rus, ingliz va fransuz tillari hisoblanadi.
Qonunlashtiruvchi metrologiya bo‘yicha xalqaro tashkilot (MOZM) 1956 yildan beri mavjud va hozirda 50 dan ortiq qonunlashtiruvchi metrologiya bo‘yicha Xalqaro hamkorlikni ta'minlash mamlakatlarni o‘z ichiga oladi. Uning asosiy vazifasi xalqaro masshtabda o‘lchashlar birliligini ta'minlash, o‘lchash xatoliklarni baholash, o‘lchash usullari, terminologiya va shartli belgilashlar bo‘yicha tavsiya ishlab chiqishdir. Uning oliy organi - Xalqaro konferensiyadir. Bu konferensiya Xalqaro miqyosda o‘lchashlar birliligini ta'minlash amaliyoti bo‘yicha MBMV - o‘lchov va tarozi bo‘yicha xalqaro byuro hisoblanadi. MOZM organlari quyidagilar:
1. Qonunlashtiruvchi metrologiyaning xalqaro konferensiyasi
2. Qonunlashtiruvchi metrologiyaning xalqaro komiteti
3. Qonunlashtiruvchi metrologiyaning xalqaro byurosi
Bundan tashqari MOZM tarkibida ishchi-texnik guruhlar ham faoliyat ko‘rsatadi.
Qonunlashtiruvchi metrologiyaning xalqaro konferensiyasi har yili bir marta chaqiriladi. Qonunlashtiruvchi metrologiyaning Xalqaro komiteti MOZM ning rahbar organi hisoblanadi.
MOZM ning shtab-kvartirasi Parij shaxrida Jenevada esa ISO va MEK tashkilotlarning sekretariatlari joylashgan.
MKZM-prizidenti va ikki vise-prizidenti olti yil mudatga saylanadi. MKZM-majlisi har ikki yilda chaqiriladi. MOZM ning ijro organi bo‘lib MBZM (qonunlashtiruvchi metrologiya xalqaro byurosi) hisoblanadi. Byuro shtati MOZM ga a'zo davlatlar a'zolik badali hisobiga saqlanib turadi. Byuro MOZM ning sekretariati vazifasini bajaradi, markaz hisoblanadi hamda MKZM majlisi va konferensiyalarini tayyorlaydi. Sekretariat ma'ruzachilardan tashqari “Ishchi guruhi” deb nomlangan guruh har bir mavzu bo‘yicha tavsiyalar loyihasini ishlab chiqadi va guruh a'zolari bilan kelishiladi.
Milliy idoralarning faoliyatini muvofiqlashtirish, savdoda texnik to‘siqlarni bartaraf etish uchun 1992 - yilda MDH mamlakatlarining (Boltiq bo‘yi mamlakatlaridan tashqari) standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha Davlatlararo kengashi (DAK) tuzildi.
MDH mamlakatlari hukumatlarining boshliqlari 13 mart 1992-yilda standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasida kelishilgan siyosatni olib borish to‘g‘risida Bitimga imzo chekdi.
 Bu Hamkorlik davlatlarining standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha milliy idoralarning imkoniyatlarini va boyliklarini birlashtirishga, ilgari to‘plangan tajribalar va me'yoriy hujjatlardan birgaliqda foydalanish va ularni takomillashtirishga, shuningdek faoliyatning bu sohalarida yagona texnik siyosatni amalga oshirishga imkon berdi. DAK ning standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish masalalari bo‘yicha muvofiqlashtiruvchi idora sifatida ishlari MDH da quyidagilarni ta'minlashga qaratilgan:
 yagona me'yoriy baza - davlatlararo standartlar, tasniflagichlar va boshqa me'yoriy hujjatlarni qo‘llanish va rivojlantirish;
 yagona etalon baza va o‘lchashlar birliligini ta'minlash tizimlarini shu jumladan, vaqt va chastotalar, moddalar va materiallarning tarkibi va xossalariga oid standart ma'lumotnoma ma'lumotlari davlatlararo xizmatlarini shakllantirish; mahsulot va xizmatlarni sinash va sertifikatlashtirish natijalarini o‘zaro tan olish.
DAK ning texnik siyosati a'zo-davlatlarning standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha milliy idoralari, ilmiy-texnikaviy komissiyalari (ishchi guruhlari) va standartlashtirish bo‘yicha davlatlararo TQ (texnik qo‘mita) tomonidan shakllantiriladi.
DAK faoliyatining asosiy yo‘nalishlari bo‘yicha ilmiy-texnikaviy komissiyalar yoki ishchi guruhlar, vaqt va chastotaning bir xil o‘lchanishini ta'minlash bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida hukumatlararo Bitimni bajarish bo‘yicha vakolatli vakillarining Kengashi, shuningdek standartlashtirish bo‘yicha 230 dan ortiq davlatlararo TQ doimiy ishlamoqda. Hozirgi vaqtda Kengashning ishchi idorasi Minsqda joylashgan standartlashtirish bo‘yicha Byurodan iborat. Kengashni rotasiya asosida DAK a'zo-mamlakatlarining standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha milliy idoralarining rahbarlari boshqaradi.
 Kengash davlatlararo stavdartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasida qator hukumatlararo bitimlarni tayyorladi va bular MDH mamlakatlari hukumat boshliqlarining majlislarida qabul qilingan. Bunday bitimlar jumlasiga quyidagilar kiradi:
Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish sohasida kelishilgan siyosatni o‘tkazish to‘g‘risida Bitim (13.06.1992, Moskva);
 Vaqt va chastotani o‘lchash birxilligini ta'minlash bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida Bitim (09.10.1992, Bishkek);
 Qiyoslash va metrologik attestatlash maqsadida chegaradan olib o‘tiladigan me'yoriy hujjatlar, etalonlar, o‘lchash vositalari va standart namunalarni olib o‘tishga bojxona to‘lovlari, soliqlardan va maxsus ruxsatnomalarni berishdan ozod qilish to‘g‘risida Bitim (10.02.1995, Almati);
 O‘zaro etkazib beriladigan mahsulotga mehnat muhofazasi bo‘yicha kelishilgan me'yorlar va talablarni ishlab chiqish va rioya qilish tartibi to‘g‘risida Bitim (12.04,1996, Moskva);
 Erkin savdo hududida texnik to‘siqlar bo‘yicha Bitim (20.06.2000, Moskva);
MDH davlatlarida sayohat sohasida davlatlararo standartlarni va sertifikatlashtirish tizimlarini ishlab chiqish va joriy etish bo‘yicha Konsepsiya.
 MDH mamlakatlarida amaldagi texnik qonunlarni uyg‘unlashtirish maqsadida DAK da model qonunlar ishlab chiqilgan:
 "Standartlashtirish to‘g‘risida" (Parlamentlararo assambleyaning (PAA) 10-yalpi majlisida qabul qilingan);
"O‘lchashlar birliligini ta'minlash to‘g‘risida" (MDH PAA ning 11-yalpi majlisida qabul qilingan).
 DAK doirasida quyidagi bitimlar tuzilgan va bajarilmoqda:
 Sertifikatlashtirish bo‘yicha ishlarni o‘tkazish va o‘zaro tan olish prinsiplari to‘g‘risida (04.06.1992, Krasnodar);
 Davlat sinovlari va xilini tasdiqlash, metrologik attestatlash, o‘lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash natijalarini, shuningdek sinovlarni, o‘lchash vositalarini qiyoslash va kalibrlash laboratoriyalarini akkreditlash natijalarini o‘zaro tan olish to‘g‘risida (06.10.1992, Toshkent);
 Moddalar va materiallar tarkibi va xossalarining standart namunalarini yaratish va qo‘llanish bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida (06.10.1992, Toshkent);
 Moddalar va materiallarning fizik konstantalari va xossalari to‘g‘risida ma'lumotlarni yaratish va ulardan foydalanish bo‘yicha hamkorlik to‘g‘risida (06.10.1992, Dushanbe);
DAK standartlashtirish bo‘yicha xalqaro tashkilotlar (ISO, MEK) va YEvropa Ittifoqi (SYEN) standartlashtirish bo‘yicha tashkiloti, standartlashtirish bo‘yicha hududiy tashkilot tomonidan tan olingan va unga ISO va MEK da qabul 37 Mundarija:
qilingan qoidalarga muvofiq "Standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish bo‘yicha YEvro-Osiyo tashkiloti (EASC) nomi berilgan. Yuqoridagi nomi keltirilgan tashkilotlar bilan hamkorlik, axborot va me'yoriy hujjatlar bilan almashinish va o‘tkaziladigan tadbirlarda ishtirok etish to‘g‘risida uzoq muddatli kelishuvlar imzolangan.

EASC imzolangan kelishuv (bitimlar) ga asosan xalqaro va evropa standartlarini davlatlararo standartlar orqali, EASC ning alohida a'zo-mamlakatlari esa, milliy standartlar orqali qo‘llanish huquqiga ega. Bu davlatlararo va milliy standartlarni ham xalqaro, ham evropa standartlari bilan yuqori darajada uyg‘unlashtirishga yordam beradi. Bunday huqukdan EASC ning a'zo-davlatlari, bu tashkilotlarda a'zolik statusidan qati nazar, foydalanadi.


Hozirgi vaqtda MDH davlatlararo standartlarining jamg‘armasida 19000 dan ortiq meyoriy hujjatlar bor. 1992 - yildan boshlab 3800 dan ortiq davlatlararo me'yoriy hujjatlar ishlab chiqilgan va qabul qilingan. Jamg‘arma DAK ning standartlashtirish bo‘yicha Byurosi tomonidan, DAK a'zo-davlatlarning milliy idoralari bilan hamkorlikda olib boriladi.
Davlatlararo me'yoriy hujjatlarni ishlab chiqishda ularning talablari xalqaro, hududiy va ilg‘or milliy standartlar bilan uyg‘unlashtiriladi. Bu MDH mamlakatlarining savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlikda texnik to‘siqlarni bartaraf etishga yo‘naltirilgan yagona me'yoriy-texnik ta'minotni saqlash uchun sharoit yaratadi, shuningdek DAK a'zo-davlatlarda ishlab chiqariladigan mahsulotni xalqaro va evropa bozoriga chiqarishga ko‘maklashadi.

Download 26,5 Kb.
1   2   3   4
Download 26,5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMetrologiya bo‘yicha xalqaro tashkilotlar

Download 26,5 Kb.