1. Sig‘im elementida tok va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi nimaga teng?
Download 10.73 Kb.
Sana01.11.2023
Hajmi10.73 Kb.
#92835
Bog'liq
ОН 1 Электротехника ва электроника — лотинчаси


1. Sig‘im elementida tok va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi nimaga teng?
cos(θ) = (P) / (U * I)
ϕ = arctan(I / U)
2. Aktiv elementida tok va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi nimaga teng?
ϕ=0
3. Elementlari parallel ulangan o‘zgaruvchan tok zanjirinning o‘tkazuvchanligi qanday aniqlanadi?
Elementlari parallel ulangan o‘zgaruvchan tok zanjirining o‘tkazuvchanligi, zanjirning her ikki uchun ham xususiy bo‘lgan elektrik toki va bir ulchovli tok kuchini o‘lchash orqali aniqlanadi.
Elektrik tokining ulchovli kuchi (I) va zanjirning o‘tkazuvchanlik (R) bilan, Om qonuni (U = I * R) orqali elektrik potensial (U) o‘lchiladi. Elementlari parallel ulangan zanjirda har bir elementning elektrik potensiali bir xil bo‘ladi, shuning uchun barcha elementlarning elektrik potensiallari bir xil hisoblanadi.

4. Uch fazali zanjirdagi yuklamalar bir xil aktiv qarshiliklar bo‘lganda, vektor diagrammasi qanday bo‘ladi?


Uch fazali zanjirdagi yuklamalar bir xil aktiv qarshiliklar bo‘lganda, vektor diagrammasi uchta fazali vektorlardan iborat bo‘ladi. Bu vektorlar, ulchovli tok kuchini ifodalayadigan vektorlar bo‘ladi. Ulchovli tok kuchlarining o‘zgaruvchanligi va ulchovli tok kuchlari o‘rtasidagi burchaklar ham ko‘rsatiladi.

Agar yuklamalar bir xil aktiv qarshiliklar bo‘lmasa, vektor diagrammasida ulchovli tok kuchlari o‘rtasidagi burchaklar o‘zgaradi va yuklamalar o‘rtasidagi faza farqi ko‘rsatiladi.

Bu diagrammada, uchta fazali vektorlar bir biri bilan qo‘shilib, ulchovli tok kuchlari o‘rtasidagi burchaklar ko‘rsatiladi. Bunday diagramma, yuklamalar orasidagi faza farqini ko‘rsatadi.
5. Elektr zanjirini asosiy qonunlari nima?
Om qonuni.
Kirхgоf qоnunlаri
Elеktrоmаgnit induktsiya kоnuni

6. O‘zgaruvchan tokni oniy qiymati nima?


I=I.×sin(wt)
U=U.×sin(wt)
7. O‘zgaruvchan tok elektr zanjirida rezonans qanday aniqlanadi?
Qatʼiy rezonans esa, o‘zgaruvchan tok elektr zanjirining maksimal OZT (o‘zgaruvchan tok kuchi) almashinuvi uchun talab qilinadigan elektr tarmoq haroratini ifodalaydi. Qatʼiy rezonansi hisoblash formulasi esa quyidagicha beriladi:
ƒ = 1 / (2π√LC)
Bu yerda ham ƒ rezonans harorati, L induktorning induktivlik (o‘q) qiymati, va C kondensatorning kapasitansi (o‘q) qiymati hisoblanadi.
8. Induktiv qarshilik qanday aniqlanadi?
R=wL
9. O‘zgaruvchan kuchlanishni ta’sir etuvchi qiymati qanday aniqlanadi?
U=U.×cos(wt)
10. O‘zgaruvchan tokning oniy qiymati nimaga teng?
I=I.×sin(ωt + φ)
11. Induktiv elementda tok nima bilan kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi nimaga teng?
12. Transformatorni FIK qayday rejimda aniqlanadi?
13. O‘zgarmas tok motorida to‘g‘ri keladigan kuchlanish formulasi?
14. Elementlari parallel ulangan elektr zanjirlarida qanday rezonansi bo‘lishi mumkin?
15. Elementlari ketma-ket ulangan elektr zanjirida qanday rezonans bo‘lishi mumkin?
16. Aktiv qarshilikda tok nima bilan kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi nimaga teng?
17. Yulduz sxemada ulangan uch fazali simmetrik istemolchi uchun qaysi ifoda o‘rinli?
18. Yulduz sxemada ulangan uch fazali nosimmetrik istemolchi uchun qaysi ifoda o‘rinli?
19. Fazalar siljish burchagi qanday hisoblanadi?
20. Burchak tezligi qanday aniqlanadi?
21. Elementlari paralel ulangan o‘zgaruvchan tok zanjirining o‘tkazuvchanligi qanday aniqlanadi?
22. Qaysi qatorda tugunga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
23. Qaysi qatorda tarmoqga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
24. Qaysi qatorda konturga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
25. Qaysi qatorda murakkab zandirga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
26. Uch fazali qayday ko‘rinishda ulanadi?
27. Fazalar orasidagi burchak necha gradus bo‘lishi kerak?
28. Induktivlik qaysi formula orqali topiladi?
29. Sig‘im qaysi formula orqali topiladi?
30. Elektr zarjirida quvvatlar muvozanati nima?
31. Qaysi qatorda EYuKga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
32. Ichki qarshilik nima?
33. Solishtirma qarshilik qaysi farmula orqali topiladi?
34. Qaysi qatorda Om qonuniga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
35. Qaysi qatorda Kirxgofning birinchi qonuniga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
36. Qaysi qatorda Kirxgofning ikkinchi qonuniga to‘g‘ri ta’rif berilgan?
37. Tashqi qarshilik nima?
38. Generatorning elektromagnit quvvati qaysi formula orqali topiladi?
39. Generatorning ichida sarflanayotgan quvvat isrofi qaysi formula orqali topiladi?
40. Boshqa....
Download 10.73 Kb.
Download 10.73 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Sig‘im elementida tok va kuchlanish orasidagi faza siljish burchagi nimaga teng?

Download 10.73 Kb.