11 – sinf I variant
Download 65.64 Kb.
bet2/8
Sana04.07.2021
Hajmi65.64 Kb.
#15399
1   2   3   4   5   6   7   8
CXVIIIXLVIIICIII LIXVIIIXLIII

A) CLXI B) CCXXXIX C) LXLIX D) LXLI


20. Sonlarni o‘sish tartibida joylashtiring:

A) 2021,24 B) 340,136 C) B3,912 D) 10000101,12

A) cbad B) acdb C) dcab D) bdca
21. Elektron jadvalda D2:J15 diapozondagi yacheykalar sonini ikkilanganini rim raqamida toping?

A) XCVIII B) XCI C) CXCVI D) CLXXXII


22. Axborot minutiga 2,56 MB tezlik bilan uzatilmoqda. 108000 sekundda qancha axborot uzatiladi?

A) 4,5 GB B) 45 GB C) 4,5 MB D) 45 MB


23. Yig‘indi natijasini o‘nlik sanoq sistemasiga o‘tkazing: 1112,014+37,A612 =?

A) 101,625 B) 87,375 C) 96,125 D) 129,9375


24. 123x+9=2036 tenglamani yeching va ildizini 3 lik sanoq sistemasida ifodalang.

A) 12 B) 21 C) 32 D) 13


25. MS. Excel. Quyidagi formula natijasini aniqlang.

= ИЛИ( СТЕПЕНЬ( КОРЕНЬ(49); 3^1 ) = 344; МАКС( ФАКТР(5); 45*3; СУММ(47; 38; 9*5)) < 148)

A) 1 B) 0 C) ИСТИНА D) ЛОЖЬ
26. (K and L and M) or (not(L) and not(M) and K)=1(Rost) ifoda nechta turli yechimga ega?

A) 8 B) 6 C) 2 D) 4


27. 1;…; 2; …; 5; …; 13; …; 34. Nuqtalar o‘rniga qo‘yish mumkin bo‘lgan sonlarning yig‘indisining ikkilanganini 14 lik sanoq sistemasiga o‘tkazing.

A) 25 B) 3D C) 48 D) 4A


28. Paskal. Dastur matnining belgilangan qismi nusxasini bufer-xotiraga olish uchun qaysi klavishlar birgalikda bosiladi?

A) Shift+Insert B) Ctrl+Insert C) Shift+Delete D) Shift


29. Ifodaning natijasini ikkilik sanoq sistemasida hisoblang.

A) 1101 B) 1100 C) 1011 D) 1001


30. Paskal. Dastur natijasini aniqlang: Var k : byte; s, N : string; A : array[1..11] of longint; Begin Randomize; S:='INFORMATIKA'; A[1]:=random(1)+1; A[2]:=trunc(random)+1; N:=''; For k:=3 to 6 do A[k]:=A[k-1]+A[k-2]; For k:=1 to 6 do N:=N+copy(S,A[k],1); write(N); end.

A) INFRT B) IINFRT C) NFRIIT D) INFRTI


31. Har bir pikselning rangi qanday ranglarning turli nisbatdagi aralashmasidir?

____________________________________________________________

32. Macromedia Flash 8. Text tool obyektini Properties bo‘limida joylashgan Text type orqali qanday holatlarni ko‘rsatish mumkin?

____________________________________________________________

33. Delphi 7. Visible qaysi hollarda ishlatiladi va qanday qiymatlarni qabul qiladi?

____________________________________________________________

34. Maxfiy xabarni uzatish uchun o‘nlik raqamlardan iborat kod qo‘llanadi. Bunda barcha raqamlar bir xil (eng kam) bitlar miqdori bilan kodlanadi. 480 belgi uzunlikdagi xabarning axborot hajmini (Kbit) aniqlang va natijani 12 lik sanoq sistemasiga o‘tkazing?

____________________________________________________________

35. Delphi 7. SpinEdit ga kiritilgan sonning qiymati uning qaysi xossasida saqlanadi?

____________________________________________________________

36. HTML. TYPE parametrining CHECKBOX qiymati qaysi vaqtlarda ishlatiladi?

____________________________________________________________

37. Paskal. DrawPoly(k,m) protsedurasi qanday vazifani bajaradi?

____________________________________________________________

38. Qaysi guruhga kiruvchi viruslar COM, EXE va DLL ni zararlaydi?

____________________________________________________________

39. Quyida HTML kodining bir qismi berilgan:
2 1 -2 2
1 6
. Birlashgan kataklardagi sonlar yig‘indisini kataklar soniga ko‘paytmasini toping?

____________________________________________________________

40. Massiv elementlari qanday tartiblangan?

____________________________________________________________
Download 65.64 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Download 65.64 Kb.