• 30600 - Qo’shimcha kapital 30603 - Qo’shimcha kapital 30900 - Zahira kapitali
 • 31200 - Taqsimlanmagan foyda
 • 40000 DAROMADLAR
 • 2 Боб На¢д пулсиз ¦исоб-китоблар ва нот¤ловлар муаммоси
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet73/92
  Sana27.02.2023
  Hajmi0.64 Mb.
  #43723
  1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   92
  Bog'liq
  19.y.Banklarda-hisob-va-tolov-tizimi-o.qol .-K.N.Navrozova-T.-2005y.
  Axborot, “Порлоқ” ва “Равнақ” ғўза навлари ўзида ноёб хусусиятларни жамлаган, Kompressor
  30300 - Aktsiyadorlik kapitali 
  30303 - Imtiyozli aktsiyalar uchun a’zolik badalining to’lanmagan qismi (kontr-
  passiv) 
  30306 - Oddiy aktsiyalar uchun a’zolik badalining to’lanmagan qismi (kontr-
  passiv) 
  30309 - Ro’yxatdan o’tkazilgan aktsiyadorlik kapitali - Imtiyozli 
  30312 - Ro’yxatdan o’tkazilgan aktspyadorlik kapitali - Oddiy 
  30315 - Chiqarilgai aktsiyadorlik kapitali - Imtiyozli 
  30318 - Chiqarilgan aktsiyadorlik kapitali - Oddiy 
  30321 - Aktsiyadorlardan qayta sotib olingan aktsiyalar - Imtiyozli (kotr-passiv) 
  30324 - Aktsiyadorlardan qayta sotib olingan aktsiyalar - Oddiy (kontr-passiv) 
  30600 - Qo’shimcha kapital 
  30603 - Qo’shimcha kapital 
  30900 - Zahira kapitali 
  30903 - Umumiy zahira fondi 
  30904 - Ishlab chiqarish mikrofirmalarini, kichik va o’rta korxonalarni, dehqon 
  va fermer xo’jaliklarini, yuqori texnologik va innovatsiya loyihalarini imtiyozli 
  kreditlash zahira fondi 
  30905 - Tekinga olingan mulklar 
  30906 - Devalvatsiya uchui zahira 
  31200 - Taqsimlanmagan foyda 
  31203 - Taqsimlanmagan foyda (aktiv-passiv) 
  31206 - Yillik sof foyda (zarar) (aktiv-passiv) 
  31500 - Boshlang’ich qiymatiga nisbatan qayta baholangandagi qo’shimcha 
  qiymat 
  31501 - Boshlang’ich qiymatiga nisbatan qayta baholangandagi qo’shimcha 
  qiymat 


  152
  40000 DAROMADLAR 
  (O’zbekiston Respublikasi tijorat banklarida buxgalteriya hisobi hisobvaraqlari 
  rejasining ta’rifi III-bo’limda) 
  40200 O’zRMBidagi hisobvaraqlar bo’yicha foizli daromadlar 
  40400 Boshqa banklardagi hisobvaraqlar bo’yicha foizli daromadlar 
  40600 Qimmatli qog’ozlarning savdosi uchun mo’ljallangan hisobvaraqlar 
  bo’yicha foizli daromadlar 
  40800 Sotib olingan veksellar bo’yicha foizli daromadlar 
  41000 Mijozlarning majburiyatlari bo’yicha hisoblangan foizli daromadlar 
  41200 Bankning to’lanmagan aktseptlari yuzasidan mijozlar majburiyatlari 
  bo’yicha foizli daromadlar 
  41400 O’zRMBiga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  41600 Boshqa banklarga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  41800 Hukumatga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  42000 Jismoniy shaxslarga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  42100 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha 
  foizli daromadlar 
  42200 Davlat korxona va tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli ssudalar 
  bo’yicha foizli daromadlar 
  42300 Jamoat tashkilotlariga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  42400 Qo’shma korxonalarga berilgan qisqa muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  42500 Bank bo’lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan qisqa muddatli 
  ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  42600 Xususiy korxonalar, shirkatlar va korporatsiyalarga berilgan qisqa 
  muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  42800 Boshqa banklarga berilgan o’rta muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  43000 Hukumatga berilgan o’rta muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  43200 Jismoniy shaxslarga berilgan o’rta muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  43300 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan o’rta muddatli ssudalar bo’yicha 
  foizli daromadlar 
  43400 Davlat korxona va tashkilotlariga berilgan o’rta muddatli ssudalar 
  bo’yicha foizli daromadlar 
  43500 Jamoat tashkilotlariga berilgan o’rta muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  43600 Qo’shma korxonalarga berilgan o’rta muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 


  153
  43700 Bank bo’lmagan moliyaviy muassasalarga berilgan o’rta muddatli 
  ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  43800 Xususiy korxonalar, shirkatlar va korporatsiyalarga berilgan o’rta 
  muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  43900 Jamoat tashkilotlariga berilgan uzoq muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  44000 Boshqa banklarga berilgan uzoq muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  44100 Yakka tartibdagi tadbirkorlarga berilgan uzoq muddatli ssudalar bo’yicha 
  foizli daromadlar 
  44200 Hukumatga berilgan uzoq muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  44300 Jismoniy shaxslarga berilgan uzoq muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  44400 Davlat korxona va tashkilotlariga berilgan uzoq muddatli ssudalar 
  bo’yicha foizli daromadlar 
  44500 Qo’shma korxonalarga berilgan uzoq muddatli ssudalar bo’yicha foizli 
  daromadlar 
  44600 Xususiy korxonalar, shirkatlar va korporatsiyalarga berilgan uzoq 
  muddatli ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  44700 Sud jarayonidagi ssudalar bo’yicha foizli daromadlar 
  44800 Investitsiyalar bo’yicha foizli daromadlar 
  44900 Boshqa foizli daromadlar 
  45000 Qimmatli qog’ozlar bilan amalga oshirilgan REPO bitimlari bo’yicha 
  foizli daromadlar 
  45200 Foizsiz daromadlar 
  45400 Xorijiy valyutalardagi foyda 
  45600 Tijorat operatsiyalaridan olingan foyda 
  45800 Investitsiyalardan olingan foyda va dividendlar 
  45900 Boshqa foizsiz daromadlar 

  Download 0.64 Mb.
  1   ...   69   70   71   72   73   74   75   76   ...   92
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  2 Боб На¢д пулсиз ¦исоб-китоблар ва нот¤ловлар муаммоси

  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish