3-Amaliy ish Kuch transformatorinni tanlash
Download 22.16 Kb.
Sana20.07.2023
Hajmi22.16 Kb.
#77042
Bog'liq
3-Amaliy ish Kuch transformatorinni tanlash
1504971844 66679, Independent W1, 1-mavzu, Modul 1 video 1, Multimedia Fayzullayev B, Kationlar 24 bet

3-Amaliy ish
Kuch transformatorinni tanlash

Korxonaning ratsional elektr ta’minoti tizimini yaratishda BPP va sex nimstansiyalaridagi kuch transformatorlarning soni va quvvatlarini texnik va iqtisodiy nuqtai nazaridan to‘g‘ri tanlash katta ahamiyatga ega. Texnik ko‘rsatgichlarga elektr ta’minoti sxemasining ishonchliligi, ekspluatatsiyada qulayligi, jihozlarni uzoq muddatda ishlay olishi, avtomatlashganlik darajasi va boshqalar kiradi. Iqtisodiy ko‘rsatgichlarga esa asosan boshlang‘ich kapital mablag‘ va yillik sarf-xarajatlar kiradi. Korxona uchun kuch transformatorlarning soni va quvvatlarini tanlashda ikki yoki ko‘p variantlar tahlil qilinib, ulardan eng ma’quli olinadi.


Korxona elektr ta’minoti tizimidagi transformatorlar tanlanganda ularning ikkita yoki uchta standart quvvatli bo‘lishiga erishish maqsadga muvofiqdir. Bunda zahiridagi transformatorlar soni kamayib, buzilganini almashtirishni osonlashadi.
35 kV va undan katta kuchlanishli nimstansiyalarning sxemalarida yuqori kuchlanishli tomonlarida o‘zgichlar ishlatilmasa ta’minot tizimi katta miqdorda arzonlashadi. Barcha chekka nimstansiyalar loyihalashtirilganda yuqori kuchlanishli qismiga o‘zgichlar o‘rniga qisqa tutashtirgichlar va ajratgichlar qabul qilish tavsiya etiladi. Sex nimstansiyalarida transformatorlarni yuqori kuchlanishli liniyalariga ayirgichlar yoki ayirgich-saqlagichlar, yoki yuklamani o‘chirgich-saqlagichlar orqali ulash to‘g‘ri bo‘ladi.
BPP va MTP lardagi trasformatorlar soni elektr ta’minotiga bo‘lgan ishonchlilik darajasi bilan aniqlanadi. Bir transformator ishdan chiqsa ikkinchisi buzilgan transformatorni ta’mirlash yoki almashtirishga ketadigan vaqt oralig‘i uchun 100% li ishonchilikni ta’minlaydi.
Birinchi toifali iste’molchilarni ikkita transformatorli nimstansiyalardan ta’minlash zarur bo‘lib, har bir transformator ayrim shina seksiyalariga ulanishi kerak. Kichik kuchlanishli ishchi shinalar seksiyalari ham alohida saqlanadi. Bu esa kichik kuchlanishli tarmoqlarning ish sharoitlarini yaxshilab, qisqa tutashuv tokining miqdorini ikki marotaba kamaytiradi.
Ikkinchi toifali iste’molchilarni ikki trasformatorli yoki bir transformatorli nimstansiyadan (zahiridagi transformatorni biror soat davomida almashtirish imkoni bo‘lganda) energiya bilan ta’minlash mumkin.
Uchinchi toifali iste’molchilar zahirada transformator mavjud bo‘lganda, bir transformatorli nimstansiyaga ulanishlari mumkin.
Transformatorlar quvvatlarini hisobiy yuklamalarga mos ravishda qabul qilinadi. SHu bilan birga transformatorning iqtisodiy ish rejimi va iste’molchilarning elektr ta’minoti bo‘yicha ishonchlikni ta’minlashni ham hisobga olinadi. Me’yoriy sharoitda transformatorning yuklamasi uning tabiiy ishlash muddatini qisqartirishi kerak emas.
Transformatorning nominal quvvati deganda shunday yuklanish tushuniladiki, unda nominal ish sharoitida, belgilangan ishlash muddati davomida (taxminan 20 yil) transformator uzluksiz ishlay oladi. Transformatorning normal ish sharoitida quyidagi shartlar bajarilishi zarur:

  1. Sovutuvchi muhitning harorati - 20S;

  2. Transformator moyining o‘rtacha harorati atrof-muhit haroratidan 44S ga (M va D sovutish tizimlari uchun) yoki 36S ga (DS, S sovutish tizimlari uchun) oshmasligi kerak;

  3. CHulg‘amning eng qizigan nuqtasidagi harorat uning o‘rtacha haroratidan 13S ga oshmasligi zarur;

  4. Qisqa tutashuv nobudgarchiligini salt ishlash nobudgarchiligiga nisbati taxminan beshga teng bo‘lishi kerak;

  5. Izolyasiya harorati o‘rtacha (85S) haroratga nisbatan 6S o‘zgarsa uning ishlash muddati ikki marotabaga o‘zgaradi;

  6. O‘tish jarayonlarida transformator moyining yuza qismidagi harorat 95S dan, chulg‘am metallining eng qizigan qismining harorati esa 140oS dan oshmasligi kerak.

Transformatorlar quvvatlarini tanlashda ularning o‘tayuklanish imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Aks holda, o‘rnatilayotgan transformatorning quvvatini zaruryatsiz katta qabul qilishga to‘g‘ri keladi. Ekspluatatsiya jarayonida transformatorlarni tizimli yoki favqulodda holatlarda o‘tayuklatish mumkin.
Transformatorni favqulotda (avariya) holatda 5 sutka davomida 40% gacha o‘ta yuklatishga ruhsat etiladi. Bunday yuklatishning vaqti har sutkada 6 soatdan oshmasligi kerak. Buning uchun avariya holatigacha transformatorning yuklamasi uning pasportida ko‘rsatilgan quvvatning 0,93 qismidan oshmagan bo‘lishi zarur.
Sanoat korxonalari iste’molchilarining elektr ta’minotida zarur bo‘lgan qudratli transformatorlarning soni, quvvati va tiplarini tanlashda quyidagi tartib tavsiya etiladi:
Nimstansiyada o‘rnatiladigan transformatorlarning soni iste’molchilarning elektr ta’minotining ishonchligiga bo‘lgan talabidan kelib chiqiladi.
Nimstansiyadagi transformatorlarni quvvatini hisobiy to‘la quvvat asosida tanlanadi.

Bu erda Rr,Qx- korxonaning hisobiy aktiv va reaktiv quvvatlari. Qx aniqlaganda korxonada o‘rnatilgan reaktiv quvvatini kompensatsiyalovchi qurilmalarining quvvatini hisobga olish kerak. Agar sanoat korxonasining BPP ikkita transformator o‘rnatilishi zarur bo‘lganda, ularning har birining nominal quvvat quyidagicha aniqlanadi:

Avariya holatlar uchun transformatorning o‘tayuklanish imkoniyatini tekshirib ko‘riladi.

Bu erda hisobiy quvvat SX aniqlaganda, III toifali iste’molchilar e’tiborga olinmaydi.
Sex nimstansiyalarida transformatorlarni qabul qilishda yuklama zichligini ham hisobga olinadi:

Bu erda Sx - sex, korpus yoki bo‘limning hisobiy yuklamasi;
Transformatorlarni ratsional yuklanish koeffitsientini quyidagicha olish tavsiya etiladi:
- ikki transformatorli nimstansiyalarning yuklamalarida I toifali iste’molchilar ko‘pchilikni tashkil etganda, Kyu=0,650,7;
- bir transformatorli podstansiyalarda, kichik kuchlanishda boshqa podstansiyadan rezerv liniya mavjudligida, Kyu=0,70,8;
II toifali iste’molchilar ko‘pchilikni tashkil qilib, markazlashtirilgan zahirada transformator mavjud bo‘lganida yoki nimstansiya yuklamalari III toifali iste’molchilardan iboratligida, Kyu=0,90,95.
Nimstansiyadagi transformatorlar quvvatlarining mumkin bo‘lgan variantlari, favqulodda holatdagi va tizimli o‘tayuklanishlarni hisobga olgan holda, ko‘rib chiqiladi. Belgilangan variantlardan texnik-iqtisodiy ko‘rsatgichlari eng qulay bo‘lgani qabul qilinadi.
Nimstansiyaning kelajakda yuklamasini ortishini hisobga olib uning binosi fundamentini yuqori quvvatli transformatorga mo‘ljallab bajariladi yoki nimstansiyani qo‘shimcha transformator o‘rnatish evaziga kengayishini nazarda tutiladi.
Download 22.16 Kb.
Download 22.16 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa3-Amaliy ish Kuch transformatorinni tanlash

Download 22.16 Kb.