attachments/article/5864
  Mundarij a Bet Kirish
attachments/article/5869
  Ip-telefoniyaning rivojlanish tarixi
attachments/article/2289
  Marshrut Algoritmlar. Tarmoqlarni marshrutlash haqida umumiy ma’lumot
attachments/article/3904
  Axborot texnologiyalarining qO’llanish soxalari reja
attachments/article/4
  Отчет об электронных образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся
attachments/article/3735
  Mehnat munosabatlarini tartibga solishda Xalqaro Mehnat Tashkilotining o`rni va ahamiyati. Reja: Xalqaro Mehnat Tashkilotining tashkil etilishi va rivojlanishi
attachments/article/603
  Ishlab chiqarish-texnika nazorati
attachments/article/41
  Aholi jon boshiga yalpi hududiy mahsulot hajmi 2,8 mln so’mni tashkil etib, o’tgan 2013 yilga nisbatan 107 foizga oshdi
attachments/article/3160
  Shaxs faoliyati va malakalari
attachments/article/8486
  Boshqarish jarayonlarini axborot bilan ta’minlashni takomillashtirish yo’nalishlari
attachments/article/6130
  Axborotlashgan jamiyat haqida tushuncha Reja
attachments/article/4054
  Bojxona siyosatini amalga oshirish yo’nalishlari
attachments/article/2948
  Firmaning turlari va ularni o’rganish uslubiyati
attachments/article/405
  Shahar atrofi va shaxarlararo viloyat ichki yo´nalishlarida yo´lovchi tashish xizmati tariflari to´g´risida
attachments/article/8529
  Korxonalarda marketingning funksional aloqalari
attachments/article/485
  Kongo respublikasi
attachments/article/7351
  O’rta Osiyo Rеspublikalarida sovetlarning 20-30 yillarda yuritgan mustamlakachilik siyosati, uning mohiyati va maqsadlari. Bo’lib tashla, hokimlik qil !
attachments/article/7513
  Eronda milliy ozodlik harakatini ko‘tarilishi
attachments/article/1183
  Axborot tizimlarining turkumlanishi
attachments/article/8494
  Boshqarishda axborot va kommunikatsiyalar Reja
attachments/article/2262
  Foydalanuvchi huquqlarining turlari Reja
attachments/article/3903
  Axborot texnologiyalari va ularning turlari
attachments/article/448
  Lublin: dostawa sprzętu do elektroterapii-defibrylatorów, stymulatorów, introduktorów, ponadto automatycznych zamykaczy do tęt
attachments/article/362
  Lublin: Dostawa elektrod jednorazowych, do kruszenia kamieni, endokawitarnych oraz elektrod I osprzętu do koagulacji dla potrz
attachments/article/3321
  Elektroliz. Elektroliz qonunlari
  Elektroliz. Elеktroliz qonunlari
attachments/article/1050
  Mavzu: Elektroliz va uning amaliy ahamiyati. Texnologik xarita
attachments/article/261
  Elektr va magnetizm
attachments/article/4330
  Reja Dispersiya haqida
attachments/article/1267
  1. Yorug’lik to’lqinlari va ularning xarakteristikasi. Fotometrik kattaliklar. Gyugens prinsipi
attachments/article/6872
  Tebranishlar va to’lqinlar. Tebranma harakat
attachments/article/294
  Ko’tarilib yuriladigan ehmlarning tiplari
attachments/article/3668
  Inflation
attachments/article/1202
  Elektron tijorat biznes samaradorligini oshiruvchi manba
attachments/article/2364
  Hafizov Aktam Mutaxassislik: 5А140401-Astronomiya
attachments/article/8298
  Mikrоzаrrаlаrning to’lqin hоssаlаri. Lui-dе-Brоyl gipоtеzаsi
attachments/article/2220
  2-sinf I. Dars mavzusi: Bahor. II. Darsning maqsadi
attachments/article/1203
  Elеktron hisoblash mashinalarning yaratilish tarixi. Shaxsiy kompyutеrlarning axborotni kiritish va chiqarish qurilmalari Rеja
attachments/article/2962
  Texnologik menejment
attachments/article/519
  Mendeleyev hayoti va ilmiy faoliyati. Davriy qonun va davriy sistemaning ahamiyati
attachments/article/9505
  Madaniy farqlilik muhitida qo’llaniladigan stratеgiyalar
attachments/article/2015
  Yopishma tekislik ta‘rifi. Yopishma tekislikning mavjudligi xaqidagi teorema
attachments/article/2597
  Kompleks sonni geometrik tasvirlash. Kompleks sonning trigonometrik shaklda yozilishi. Trigonometrik shakldagi komleks sonlar ustida amallar
attachments/article/4496
  Ona tili darslarida qo‘shma so‘zlarni o’rgatish. Qo‘shma so‘z nima?
attachments/article/1171
  Кompyuter grafikasi va o’lchovli grafikasining algoritim asoslari
attachments/article/1222
  I bob. Kompyuter grafikasi asoslari Kompyuter grafikasi ning informatsion jamiyatdagi
attachments/article/8960
  Qishloq xo`jaligi korxonalari va undagi bo`linmalarning maqsadga muvofiq hajmini belgilash usullari
attachments/article/5
  Didaktikanın müasir problemləri. Yeni təlim texnologiyalarının metodoloji əsasları
attachments/article/1235
  Fanning maqsadi, mohiyati va uning o`quv jarayonida tutgan o`rni
attachments/article/8922
  Korxonaning mashina-uskunalarga talabini aniqlash va mexanizatsiya ishlarining yillik rejasini tuzish
attachments/article/5803
  Mashina detallari shakllarining va yuzalarining o`zaro joylashish aniqliklari reja detallarning shakllari
attachments/article/1189
  Beysik dasturlash tili kompyuterlarda eng ommaviylashgan dasturlash tili
attachments/article/439
  O`zbekiston Respublikasi prezidenti I. A. Karimov
attachments/article/1146
  Mavzu: Dunyo mashinasozlik sanoati
attachments/article/9136
  2. Faktlardan targ‘ibot sifatida foydalanish. Qiyosiy sharx va jurnalist mahorati
attachments/article/6701
  Janubiy qozog’iston iqtisodiy rayoni Reja
attachments/article/6727
  Qozog’istonning iqtisodiy rayonlari. Markaziy qozog`iston iqtisodiy rayoni. Reja
j1/attachments/article/173
  Palazzo Besta di Teglio
attachments/article/805
  Fan nomi: Matematika Dars mavzusi: O’tilganlarni takrorlash
attachments/article/5876
  O’zbеkiston rеspublikasi xalq ta'limi vazirligi a. Qodiriy nomli jizzax davlat pеdagogika instituti fizika-matematika fakul’teti informatika va axborot texnologiyalari kafedrasi
attachments/article/8645
  Tashkilot va unumdorlik: texnologiya, ishlarni loyihalashtirish, tashkilot strukturasi va javobgarlik
attachments/article/215
  Laboratorio: scienze naturali
attachments/article/534
  В сети интернет
attachments/article/8532
  Mahsulot hayotiy davriyligining, maqsad va strategiyalarning qisqacha tavsifi Bozor yetakchilari strategiyasi
attachments/article/155
  Permohonan pembiayaan komputer bagi
attachments/article/415
  Istituto omnicomprensivo
directory attachments article