library/books/majmua/физика
  Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/Fizika
  Tashqi sarlavha
  Tashqi sarlavha
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Iyun - Ijtimoiy/Mutaxasislik fan bo'yicha
  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/Fizika
  Elektrotexnika
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Aprel - DVST/Ma'ruza matni
  Toshkent farmatsevtika instituti
Library/books/maruzalar matni
  Dori turlari texnologiyasi kafedrasi farmatsevtik texnologiya
library/books/majmua_obshiy/biotex
  Toshkent farmatsevtika instituti
library/books/majmua_obshiy/Fizika
  Fizika, matematika va axborot texnologiyalari” kafedrasi “Tasdiqlayman” O’quv ishlari bo’yicha prorektor
library/books/majmua_obshiy/dvst
  Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
library/books/majmua_obshiy/aafk
  S. Gaziyeva ta’limda innavatsion texnologiyalar
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Aprel - DVST/Referat
  Saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/majmua_obshiy/aafk
  U. Xamdamov ta’limda innavatsion texnologiyalar
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/May - Dori turlari texnologiyasi/Referat
  Mavzu: in’yeksiya uchun ishlatiladigan dori turlari
Library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/8. Aprel/Анарганик, аналитик, физик коллоид ва кимё кафедраси/ZiyoNet/маъруза матни физ коллоид кимё
  Elеktrolit eritmalarning elеktr o`tkazuvchanligi
library/books/majmua/Fiziologiya
  Farmakologiya va klinik farmatsiya
library/books/majmua_obshiy/Fizika
  Fizika” fani bo’yicha
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/Мажмуа фармацияга 2019-2020йил учун/O'quv material3
  O’simliklar gen muxandisligi. Transgen o’simlik yaratish texnologiyasi Ma’ruza rejasi Hujayra biotexnologiyasi
library/books/majmua_obshiy/ekologiya
  Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти
Library/books/O'quv qollanma/ўқув қўлланмалар бакалавриат/2
  Z. A. Nazarova, Yo. S. Karieva, G. M. Tureeva, N. S. Fayzullaeva, Sh. F. Iskandarova
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/Мажмуа фармацияга 2019-2020йил учун/O'quv material3
  Fermentlar muxandisligi. Fermentlarni immobilizatsiyalash. Immobilizatsiya turlari
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/БФМТ мажмуа 2018-19/6.ILOVALAR
  Ilovalar o‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi
Library/books/majmua_obshiy/biotex
  Biotexnologiya
library/books/majmua/INFORMATIKA/МАТЕМАТИКА/ўқув услубий мажмуа/2.Asosiy nazariy ma'lumotlar/1-semestr/mavzu-12
  Kompleks sonlar haqida asosiy tushunchalar Kompleks sonlar tushunchasi
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/Мажмуа фармацияга 2019-2020йил учун/O'quv material3
  Rekombinant dnk texnologiyasi
Library/books/majmua_obshiy/biotex/kfja
  Mavzu 1Kristallanish. Qotishmalardagi kristallanish. Kristallarning paydo bolishi. Kristallarning kopayishi. Eritmalarning kristallanishi. Vakuum kristallizatorlar
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Noyabr - Fizika va matematika/Maruza matni
  Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Aprel - DVST/Ma'ruza matni
  Toshkent farmatsevtika instituti
Library/books/majmua_obshiy/biotex/energotexnologiya
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi tоshkent farmatsevtika instituti
library/books/majmua_obshiy/dvst
  Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Ўзбекистон республикаси соғЛИҚни сақлаш вазирлиги тошкент фармацевтика институти «ижтимоий фанлар»
  Toshkent farmatsevtika instituti
library/books/majmua_obshiy/dvst
  Dori vositalarining sanoat texnologiyasi
library/books/majmua_obshiy/biotex/energotexnologiya
  Fanni o'qitishda qo'llaniladigan interfaol ta'lim metodlari “swot-tahlil” metodi
Library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/8. Aprel/Анарганик, аналитик, физик коллоид ва кимё кафедраси/ZiyoNet/маъруза матни физ коллоид кимё
  Elеktrodda sodir bo`ladigan jarayonlar. Nеrnst tеnglamasi. Galvanik elеmеntlar. EyuK
Library/books/majmua/Чизма геометрия ва мухандислик графикаси мажмуа/1. Chizma geometriya fani xaqida tushuncha. Auto CAD dasturi haqida tushuncha
  Chizma geometriya haqida umumiy ma`lumotlar
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Aprel - DVST/Referat
  Saqlash vazirligi toshkent farmatsevtika instituti
library/books/1-курс мактаби
  Toshkent farmatsevtika institutida faoliyat yurituvchi
library/books/majmua_obshiy/biotex
  O‘zbekiston respublikasi oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi toshkent farmatsevtika instituti “Biotexnologiya” kafedrasi
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Noyabr - Fizika va matematika/Maruza matni
  Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
  Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/5. Yanvar/ZioyNET Biotexnologiya/BIOTEXNOLOGIYA/pdfff222/O'quv material3
  Transgen o’simliklar yaratish texnologiyasi. Kallus to’qimasi
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Noyabr - Fizika va matematika/Maruza matni
  Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
Library/books/majmua_obshiy/biotex/kfja
  Adabiyotlar ro`yxati Asosiy adabiyotlar
Library/books/majmua_obshiy/Fizika
  Toshkent farmasevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi informatika
library/books/majmua_obshiy/ijtimoiy
  Ijtimoiy fanlar kafedrasi
library/books/majmua_obshiy/dtt
  Toshkent farmatsevtika instituti dori turlari texnologiyasi kafedrasi
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/5. Yanvar/ZiyoNet XAT
  Тошкент фармацевтика институти январь ойи учун ресурслар рўйхати
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/6. Fevral/saidaga matematika
  «fizika, matematika va informatsion texnologiyalar» kafedrasi
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/8. Aprel/Анарганик, аналитик, физик коллоид ва кимё кафедраси/ZiyoNet/маъруза матни физ коллоид кимё
  6-mavzu. Eritmalar. Noelеktrolitlar eritmalari. Erishjarayonining tеrmodinamikasi. Suyultirilgan eritmalarning kolligativ xossalari Rеja
library/books/ZiyoNet/2016-2017 o'quv yiliga kafedralar davomi/Oktabr - Biotexnologiya/O'quv-uslubiy qollanma/Agrеgat holatini o’zgarishi bilan
  Tasdiqlayman
Library/books/Fanlardan oquv uslubiy majmua
  Toshkent farmatsevtika instituti dori turlari texnologiyasi kafedrasi maxsus dori turlari texnologiyasi
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/Мажмуа фармацияга 2019-2020йил учун/O'quv material3
  Amaliy mashg’ulot materiallari mashg‘ulot№1 Mavzu: Farmatsevtik biotexnologiya va uning zamonaviy yo’nalishlari Mashg'ulot shakli
library/books/аттестатсия/Biotexnologiya kafedrasi/БФМТ мажмуа 2018-19
  Mustaqil ta’lim mashg’ulotlari
library/books/ZiyoNet/2017-2018 Ziyonet/6. Fevral/Metrologiya uslubiy qo'llanma 1-qism
  Toshkent farmatsevtika instituti sanoat farmatsiyasi fakulteti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
Library/books/магистратура/DTT
  Ўзбекистон республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги
directory library books