• Texnologiya fənni üzrə təhsil proqramı və onun xarakterik cəhətləri Texnologiya fənninin ümumi təlim nəticələri.
 • Texnologiya fənnininməzmunxətləri Texnologiya fənninin fəaliyyətxətləri Texnologiya fənnindəməzmunstandartları
 • Texnologiya fənninintədrisinin vəzifələri Texnologiya fənninintədrisininəhəmiyyəti Texnologiya fənnininemaltexnologiyaları
 • Texnologiya fənnindəmühakiməyürütməvəəsaslandırma Texnologiya fənnindəəlaqələndirmə Texnologiya fənnindətədqiqetmə
 • Texnologiya fənnikurikulumunda alt-standartınvəzifəsi Texnologiya fənnindəfəndaxiliinteqrasiya Texnologiya fənnindəfənlərarasıinteqrasiya
 • Şagirdlərinfərdiqabiliyyətivəfizikihazırlığıprinsipi Texnologiya tələmindəbilikbacarıqvəvərdişlərinmöhkəmləndirilməsiprinsipi
 • Texnologiya təliminintəşkilindətəlimdəbərabərimkanlarınyaradılması Texnologiya fənninintədrisindəmüşahidəmetodu
 • Texnologiya fənninintədrisindəşagirdlərinəlişlərinin təlim metodikiişlərininvəsənədlərininöyrənilməsimetodu. Texnologiya fənninintədrisindəpedoqojiekispertinmetodu
 • Texnologiya təlimindəşurluqvəfəallıqprinsipi. Texnologiya təlimindətərbiyəpirinsip
 • İxtisasın kodu: 040102 Qrup: 3at Şöbə: əyani Bölmə: Azərbaycan Kurs: III Mühazirə: 15 saat
 • Tədris səviyyəsi: (Subbakalavr) Kredit sayı: 2 Tədris edən haqqında məlumat: Müəllim: Babaxanova Sevinc Mahmudağa qızı
 • Fənn: Texnologiya fənnin tədrisi metodikası İxtisas: Texnologiya müəllimliyi
  Download 22.35 Kb.
  Sana01.01.2020
  Hajmi22.35 Kb.
  #8107

  Fənn: Texnologiya fənnin tədrisi metodikası

  İxtisas: Texnologiya müəllimliyi


  1. Texnologiya fənninin tədrisi metodikasının əhəmiyyəti məqsədi və vəzifələri

  2. Texnologiya fənninin metodikanın tədqiqat metodları.

  3. Texnologiya fənni üzrə təhsil proqramı və onun xarakterik cəhətləri

  4. Texnologiya fənninin ümumi təlim nəticələri.

  5. İbtidai təhsil səviyyəs ində texnologiya fənninin tədrisi metodikası

  6. Ümumi orta təhsil səviyyəsində texnologiya fənninin tədrisi metodikası

  7. Texnologiya fənnininməzmunxətləri

  8. Texnologiya fənninin fəaliyyətxətləri

  9. Texnologiya fənnindəməzmunstandartları

  10. Fəndaxilivəfənlərarasıinteqrasiya

  11. Texnologiyfənninintədrisindədidaktikpirinsiplər.

  12. Texnologiya fənninintədrisininməqsədi

  13. Texnologiya fənninintədrisinin vəzifələri

  14. Texnologiya fənninintədrisininəhəmiyyəti

  15. Texnologiya fənnininemaltexnologiyaları

  16. Texnologiya fənninintexnikaelementləri

  17. Texnologiya fənnininməişətmədəniyyət

  18. Texnologiya fənnindəqrafika

  19. Texnologiya fənnindəmühakiməyürütməvəəsaslandırma

  20. Texnologiya fənnindəəlaqələndirmə

  21. Texnologiya fənnindətədqiqetmə

  22. Texnologiya fənnindəprobleminhəlli

  23. Texnologiya fənnindətəqdimetmə

  24. Texnologiya fənnindəbilik

  25. Texnologiya fənnindəfəaliyyət

  26. Texnologiya fənnikurikulumunda alt-standartınvəzifəsi

  27. Texnologiya fənnindəfəndaxiliinteqrasiya

  28. Texnologiya fənnindəfənlərarasıinteqrasiya

  29. Texnologiyfənninintədrisindənəzəriyyəninpraktikailəəlaqəsiprinsipi

  30. Texnologiya təlimindəelimilikprinsipi.

  31. Şagirdlərinfərdiqabiliyyətivəfizikihazırlığıprinsipi

  32. Texnologiya tələmindəbilikbacarıqvəvərdişlərinmöhkəmləndirilməsiprinsipi

  33. . Texnologiya tələmindəəyanilikprinsipi.

  34. Texnologiya təliminintəşkilinə pedaqoji prosesintamlığı

  35. Texnologiya təliminintəşkilindətəlimdəbərabərimkanlarınyaradılması

  36. Texnologiya fənninintədrisindəmüşahidəmetodu

  37. Texnologiya fənninintədrisindəmüsahibəmetotodu

  38. Texnologiya fənninintədrisindəməktəbsənədlərininöyrənilməsimetodu.

  39. Texnologiya fənninintədrisindəşagirdlərinəlişlərinin təlim metodikiişlərininvəsənədlərininöyrənilməsimetodu.

  40. Texnologiya fənninintədrisindəpedoqojiekispertinmetodu

  41. Texnologiya fənninintədrisindənəzərivətariximetod

  42. .Texnologiya təlimindəsistematiklikvəardıcıllıqprinsipi.

  43. Texnologiya təlimindəşurluqvəfəallıqprinsipi.

  44. Texnologiya təlimindətərbiyəpirinsip

  45. Texnologiya təlimindəşagirdlərinfərdiqabiliyyətivəfizikihazırlığıprinsipi

  Bakı-2019

  İxtisas: Texnologiya müəllimliyi

  İxtisasın kodu: 040102

  Qrup: 3at

  Şöbə: əyani

  Bölmə: Azərbaycan

  Kurs: III

  Mühazirə: 15 saat

  Seminar (məşğələ): 15 saat

  Audotoriya saatlarının cəmi: 30saat

  Ümumi dərs yükü:

  Tədris ili:2019

  Semestr: I I

  Tədris səviyyəsi: (Subbakalavr)

  Kredit sayı: 2

  Tədris edən haqqında məlumat:

  Müəllim: Babaxanova Sevinc Mahmudağa qızı

  E – MAİL ünvan:babaxanova@adpk.edu.az

  Kollecdə ofis saatları və yeri:

  Download 22.35 Kb.
  Download 22.35 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Fənn: Texnologiya fənnin tədrisi metodikası İxtisas: Texnologiya müəllimliyi

  Download 22.35 Kb.