Go’ro’g’lining tug’ilishi




Download 64,01 Kb.
bet1/6
Sana18.12.2023
Hajmi64,01 Kb.
#122202
  1   2   3   4   5   6
Bog'liq
1-bloklar
algebra 9 uzb, 325, To\'garak jurnali, 777EfkljyhdtwerASDfvs12, uy, 10 кичик даха бозор, 7-ameliy jumis (1), 1 gerts nima, Zubeyda algoritm joybarlari, 6-ameliy Zubeyda, Hisob grafik ishi. (1), ravshanova DIPLOM ISHI, Zonalar nazariyasining elementlari-fayllar.org, Тажриба (ЭТМ-узб) 2-kurslar

2023-2024 o’quv yili 2-choragi 10-sinflar uchun 1-blok
1.”Go’ro’g’lining tug’ilishi”dostoni qaysi shoirdan yozib olingan?
A.Ergash shoir. B.Po’lkan shoir C.Said shoir D.Turdi shoir
2.To`g`ri yozish qoidalarini o`rganuvchi bo`lim qanday nomlanadi?
A.Orfografiya B.orfoepiya C.sintaksis D.morfologiya
3.Yovmit viloyatining podshosi kim edi? (Go’ro’g’lining tug’ulishi ) dostonidan.
A)Odilxon B) Ravshan C) Ismatxon D)To’liboy
4.1909-yil 12-dekabrda tavallud topgan adibning ismi va sharifini toping?
A.Asqad Muxtor B.Hamid Olimjon C.Erkin Vohidov D.Turob To`la
5.Nuqtalar o`rnini kerakli qo`shimcha bilan to`ldiring? Abdal so’zining ma’nosi?
A.Bola B.Kuch C.Avliyo D.Faryod
6. “Yulduzli tunlar” asarining muallifi kim?
A) O’tkir Hoshimov B) Pirimqul Qodirov C) Odil Yoqubov D) Asqad Muxtor
7.Qaysi she’riy san’at o’xshatish ma’nosini beradi?
A.Tashbeh B.She`riy asar С.Tazod D.b,d javob to`g`ri
8.Bu yerning ob-havosi,iqlimi,sharoiti juda yaxshi.Gapda qaysi bo`laklar uyushib kelgan?
A.ega B.kesim C.aniqlovchi D.hol
9.”Baxtlar vodiysi “she`rining muallifi kim?
A.H.Olimjon B.A.Muxtor C.Zulfiya D.E.Vohidov
10.”Chinor” romanining muallifi kim? A.E.Vohidov B.H.Olimjon C.Zulfiya D.A.Muxtor
11.Farhod qazigan tog’ning nomi nima?
A.Qof B.Besutun C.Qo’ng’irtov D.Tepa
12.” O‘zingdan qo‘ymasin xalqim” sherii muallifi?
A.H.Olimjon B.E.Vohidov C.Zulfiya D.M Yusuf
13.”Navoiy”,”Quyosh qoraymas”romanlari muallifi?
A.A.Muxtor B.H.Olimjon C.Oybek D.Zulfiya
14.Oybekning “Bolalik”qissasidan berilgan parchada bola nimaga qiziqadi?
A.O`yinga B.bozorga C.kitobga D.kompyuterga
15.A.Navoiyning aruzga oid asarini belgilang? A.”Munshoot” B.”Nasoyim ul-muhabbat”
C.”Mezon ul-avzon” D.”Xatlar”
16. Tenglamaniyeching:
A) -2 B) 2 C) -3 D) 3




17.Tenglamani yeching:
A)1 B)6 C)3 D)5







18. funktsiyaning aniqlanish sohasini toping.




A) B) C)
D)




19. tenglamani yeching.

A)4,5 B)8 C)17 D)11 E)14

20.Sistemadan ni toping.

A)4 B)5 C)6 D)3

21.Ushbu tenglamalar sistemasining yechimini toping.

A) B) C) va D)
22. tenglamalar sistemasini toping.

A) B) C) D)




23.A uchi α tekislikda yotgan AB kesmadan C nuqta tanlangan.B va C nuqtalardan o`tkazilgan parallel to`g`ri chiziqlar α tekislikni mos ravishda B1va C1nuqtalarda kesib o`tadi. Agar C nuqta B kesmaning o`rtasi va BB1=14 sm bo`lsa , CC1ni toping.
A)14 sm B)7 sm C)12 sm D)5 sm
24. Pifagor teoremasining formulasini ko`rsating.
A)c=b-a B)b2=a+c C)b-a D)c2=a2+b2
25.Hisoblang:
A) 14; B) 3; C) 11; D) .
26.Burchak deb nimaga aytiladi?
A)Bitta nuqtadan chiquvchi ikkita nurga aytiladi. B)nuqtaga aytiladi
C)Qarama qarshi kesmaga aytiladi D)qo`shni burchaklarga aytiladi
27.x2-9=0 tenglamani yeching.
A)-6;6 B)-3;3 C)-4;4 D)-8;8
28.Parallellik belgisi.
A)< B)] C)// D)≠
29.To’g’ri burchakli uchburchakning katetlaridan biri 12 ga, gipotenuzasi esa 15 ga teng. Ikkinchi katetni toping.
A) 9; B) 8; C) 6; D) 7.
30.Tenglamani yeching:
A)9 B)3 C)1 D)2
31. A____came into our house while we were on holiday and took our jewellery
a) burglar b) shoplifter c)burglary
32. ______is a problem on the buses in the city centre.
a) Burglary b) Pickpocketing c)Shoplifting
33. ______found out all the online customer’s passwords
a) Vandals b) Hackers c)Burglars
34. Please watch my bag for a minute. I don’t want anyone to ______it.
a) thief b) rob c)steal
35. Someone who takes things without paying for them at a supermarket is a______
a) shoplifter b) burglar c)hacker
36. Someone _______ a bank in my town last week
a) stole b) robbed c)theft
37. Some_______ threw paint on that statue yesterday
a) pickpockets b) thieves c) vandals
38. Taking and keeping anything that doesn’t belong to you is_______
a) theft b) burglary c) hacking
39. Is there______ graffiti in your town
a) many b) much c) a lot
40.We can’t make a pizza. We’ve only got______ cheese
a) a little b) a few c) a lot
41. How_____ parks are there in the city centre?
a) many b) much c) lots of
42. Where can we put this rubbish? I can’t see _____ bins.
a) some b) any c) much
43.I haven’t got _____of time right now. Can I help you later?
a) many b) much c) a lot
44. Luckily I’ve only got _____ homework tonight.
a)42 pickpockets b) thieves c)vandals
45. There are ____ good things about living in the country, like it’s quieter
a) a lot of b) much c) a little







9




17




25




33




41








10




18




26




34




42








11




19




27




35




43








12




20




28




36




44








13




21




29




37




45








14




22




30




38














15




23




31




39














16




24




32




40










_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1-BLOK testi


10-sinf o’quvchisi

_______________________________________________________________


(O’quvchining ismi, sharifi)



Download 64,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6




Download 64,01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa



Go’ro’g’lining tug’ilishi

Download 64,01 Kb.