• Topshirish muddati: 24-03-2024 Topshiriq savollari: 1.
 • Guruh: ped006-1 Bajardi: Baxtiyorov Abbos Tekshirdi
  Download 166.74 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet1/5
  Sana25.03.2024
  Hajmi166.74 Kb.
  #176244
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  Muhammad Al-Xorazmiy
  1699362337, 1710569673 (1)


  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
  RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
  Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi
  Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti
  Pedagogika Psixologiya Fanidan:
  2-Topshiriq ishi
  Guruh:
  PED006-1
  Bajardi: Baxtiyorov Abbos
  Tekshirdi:
  Yusupova Zamira
  Topshirish muddati:
  24-03-2024


  Topshiriq savollari:
  1. Psixika va ongning rivojlanishini tahlil qilish (Venn diagrammasi,
  Bumerang usullari asosida)
  2. Sezgi turlari va uning psixofiziologik asoslari.
  3. Diqqatni diagnostika qilish metodlari.(P’eron - Ruzer metodikasi, Shult
  jadvali)
  Javoblar:
  1. Psixikaning odamga xos bo‘lgan oliy darajasini ong tashkil etadi.
  Ong psixikaning oliy, uni yaxlit bir xolga keltiruvchi shakli bo‘lib,
  kishining mehnat faoliyatida, boshqalar bilan (til yordamida) doimiy
  muloqot qilish jarayonida shakllanishining ijtimoiy-tarixiy shart-
  sharoitlari natijasi hisoblanadi. Shu ma‘noda ong «ijtimoiy mahsul»
  bo‘lib anglangan borliqdan bo‘lak boshqa narsa emasdir. Ongning
  strukturasi, ya‘ni tarkibining muhim psixologik ta‘rifi qanday? Uning
  birinchi ta‟rifi nomining o‘zidayoq berilgan bo‘lib, ong deganidir.
  Kishining ongi bizning tevarak-atrofimizni qurshab turgan olam
  haqidagi bilimlar majmuasidan tarkib topdi. Ongning yashash usuli va
  ong u nimaningdir borligi bilimdir. Shunday qilib ongning strukturasiga
  muhim bilish jarayonlari kiradiki ular yordamida odam o‘zbilimlarini
  doimo boyitib boradi. Bu jarayonlar qatoriga sezgilar va idrokni,
  xotirani hayol va tafakkurni o‘tkazuvchi qo‘zg‘atuvchilarning bevosita
  aks etishi natijasida ongda borliqning o‘sha momentda kishi tasavvurida
  hosil bo‘lgan hissiy manzarasi gavdalanadi. Xotira ongda o‘tmish
  obrazlarini qaytadan gavdalantirsa, hayol ehtiyoj ob‘yekti bo‘lgan, ammo
  hozirgi paytda yo‘q narsaning obraz modelini hosil qiladi. Tafakkur
  umumlashgan bilimlardan foydalanish yo‘li bilan masalaning hal 18
  etilishini ta‘minlaydi. Aytib o‘tilgan psixik bilish jarayonlaridan
  istalgan birning batamom barbod bo‘lishi u yoqda tursin, buzilishi yo
  izdan chiqishi ham ongning barbod bo‘lishiga olib keladi. Ongning
  ikkinchi tarifi-unda subyekt bilan obyekt o‘rtasida fanni farqlanishining


  o‘z ifodasini topishi, ya‘ni odam «men» degan tushuncha bilan «men
  emas» degan tushunchaga nima tegishli ekanini aniq biladi. Tirik
  organizmlar dunyosi tarixida birinchi bo‘lib undan ajralib chiqqan va
  o‘zini atrofmuhitga qarama-qarshi qo‘ygan inson o‘z ongida ushbu
  qarama-qarshilik va tofovutni saqlab kelmoqda. Jonli mavjudotlar ichida
  uning o‘zigina bilishga, ya‘ni psixik faoliyatni o‘zini tadqiq etishga
  yo‘naltirishga qodirdir. Odam o‘z xatti- xarakatlarini va umuman
  o‘zini o‘zi ongli ravishda baholaydi. «Men»ning emas
  «men emas» dan ajratilishi-har bir kishi bolalaigida boshdan
  kechiradigan yo‘l bo‘lib, uning o‘zini o‘zi anglashi jarayonida yuz
  beradi. Ongning uchinchi ta‟rifi- odamning maqsadni ko‘zlovchi
  faoliyatini ta‘minlashdir. Faoliyatning maqsadlarini yaratish ongning
  funksiyasi kiradi. Bunda faoliyat motivlari yuzaga keladi va chamalab
  chiqiladi, irodaviy qarorlar qabul qilinadi, xarakatlarni bajarishning
  qanday borishi hisobga olinadi, unga tegishli tuzatishlar kiritiladi va
  x.z. «Kishi tabiat tomonidan berilgan narsalar bilan birga o‘zining ongli
  maqsadini ham amalga oshiradi, bu maqsad qonun sifatida, kishining ish
  usulini va bu ishning xarakterini belgilab beradi va kishi o‘z irodasini ana
  shu maqsadga bo‘ysundirishi lozim»;-deb ta‘kidlagan edi. Maqsadni
  ko‘zlovchi faoliyatning amalga oshirilishida, uning muvofiqlashtirilishida
  va yo‘nalishida kasallik oqibatida yoki biron-bir boshqa sabablarga ko‘ra
  har qanday buzilishning yuz berishini ongning buzulganligi deb qaramoq
  kerak. Nihoyat ongning to‟rtinchi ta‟rifi-uning tarkibiga muayyan
  munosabatning kirganligidir. Ya‘ni «Mening o‘z muhitimga bo‘lgan
  munosabatim mening ongimdir». Kishi ongiga muqarrar ravishda his-
  tuyg‘ular olami kirib keladi. Undamurakab ob‘yektiv va eng avvalo
  odamning o‘zi ham jalb etilgan ijtimoiy munosabatlar o‘z aksini topadi.
  Bu o‘rinda ham boshqa ko‘pgina hollarda bo‘lgani kabi patalogiya
  normal ongning mohiyatini yaxshiroq anglab olishga yordam beradi.
  Ayrim ruhiy kasalliklarga chalinganda ongning buzilganligi aynan his-
  tuyg‘ular va munosabatlar sohasidagi buzilish bilan belgilanadi: bemor


  bunga qadar behad sevgan onasini suymaydigan bo‘lib qoladi, yaqin
  kishilari to‘g‘risida zarda bilan gapiradi va xakozo.

  Download 166.74 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 166.74 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Guruh: ped006-1 Bajardi: Baxtiyorov Abbos Tekshirdi

  Download 166.74 Kb.
  Pdf ko'rish