• INFORMATIKA 8-SINF(V-2)
 • Informatika 8-sinf(V-1)
  Download 48.59 Kb.
  Sana24.09.2020
  Hajmi48.59 Kb.
  #11601

  INFORMATIKA 8-SINF(V-1)

  1. Hisoblash texnikasining tarixi necha davrdan iborat?


  A) 1 B)3 D)4 E)2

  1. Hisoblash texnikasi rivojlanishining uchinchi davri qanday ataladi?

  A) Mexanik mashinalar B) Elektromexanik mashinalar

  D) Elektron hisoblash mashinalari E) Mexanik mashinalargacha bo’lgan davr.

  3. Insoniyatning birinchi tabiiy hisoblash vositasini aniqlang.
  A) kompyuter B) mehanik mashina D) barmoqlar E) logarifmik lineyka

  4. Birinchi mehanik mashinani kim loyihalashtirgan?


  A) Leonardo de Kaprio B) Blez Paskal D) Leonardo da Vinchi E) Vilgelm Shikkard

  5. Mexanik mashinalargacha bo'lgan davrdagi sun'iy hisoblash vositalarini aniqlang.

  A) rus cho'ti B) abak D) birka E) barchasi

  6. Birinchi mexanik mashina kim tomonidan va qachon yasalgan?

  A) Sharl de Kolmar, 1820 B) B.Paskal, 1642 D) B.Paskal, 1618 E) V.Shikkard, 1623

  7. Kompyuterning qo'shimcha qurilmasini aniqlang.


  A) sistema bloki B) monitor D) printer E) A va В

  8. Insonga kompyuterdan foydalanishda qulaylik beradigan qurilmalar qanday ataladi?

  A) asosiy B) suyuqlikli D) qo' shimcha E) A va D

  9. Axborotlarni qog'ozga chiqarishga xizmat qiladigan qurilmani aniqlang.

  A) printer B) klaviatura D) sichqoncha E) A va В

  10. Axborotlarni qog'ozdan kompyuterga o'tkazishga xizmat qiladigan qurilmani aniqlang.

  A) printer B) klaviatura D)skaner E)A va В

  11. Chizmalarni qog'ozga chiqarishga xizmat qiladigan qurilmani aniqlang.

  A) printer B) plotter D) sichqoncha E) A va В

  12. Disketa o'lchamlarini aniqlang.


  A) 89 mm B)l,44mb D) 133 mm E) A va D

  13. 89 mm va 133 mm li disketa o'lchamlarini boshqacha o'lchamlarini aniqlang.

  A) 1,2 mb va 5,25 dyum B) 3,5 dyum va 5,25 dyum

  D) 1,44 mbva 3,5 dyum E) В va D

  14. Quyidagilardan qaysi biriga axborot magnit kallak yordamida yoziladi?

  A) CD-RW B) disketa D) vinchester E) Вva D

  15. Quyidagilardan qaysi birini nomi qurol nomidan olingan?
  A) CD-R B) disketa D) vinchester E) flashka

  16. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohaza yolg'on bo'lgandagina rost bo'ladi?

  A) VA B) EMAS D)YOKI E) AMMO

  17. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohazalardan bittasi rost bo'lganda yolg'on bo'ladi?

  A) VA B) BIROQ D) EMAS E)YOKI

  18. Qaysi mantiqiy amal inventor sxemasiga mos keladi?


  A) VA B) BIROQ D) EMAS E) YOKI
  19. A ˅ ˥В mantiqiy ifodaga mos rostlik jadvalini yozing.

  20. A="102 = 710", B="l Mb=1024 bit", D="78=1112" bo'lganda А ˄ ˥(B ˅ ˥D) ifoda qiymatini hisoblang.

  21. Keltirilgan mulohazalar asosida tuzilgan mantiqiy amallarni so'zlar orqali yozing:

  A-"Eshik ochiq", B-"Deraza yopiq".

  ˥А ˄ В

  22. Ulanish qonuni yordamida quyidagilarni soddalashtiring:

  А) А ˄ В ˄ С ˅ ˥А ˄ В ˄ С

  23. Quyidagi ifodalar uchun rostlik jadvalini tuzing va soddalashtiring.  1. А ˄ В ˄ ˥С ˅ А ˄ В ˄ С ˅ А ˄ В ˄ ˥С ˄ D

  24. Berilgan mantiqiy sxemaning natijasini aniqlang.

  25. ˥B ˅ ˥D mantiqiy ifodaga mos mantiqiy sxema chizing.  INFORMATIKA 8-SINF(V-2)

  1. Mexanik mashinalar davri hisoblash texnikasi rivojlanishining nechanchi davri?  A)l B)3 D)4 E)2

  2. Mexanik mashinalargacha bo'lgan davrda inson qanday hisoblash vositasidan foydalangan?

  A) kompyuter B) mehanik mashina D) barmoqlar E) logarifmik lineyka

  3. Insoniyatning birinchi sun'iy hisoblash vositasini aniqlang.


  A) kompyuter B) birka D) barmoqlar E) logarifmik lineyka

  4. Mexanik mashinalargacha bo'lgan davrdagi sun'iy hisoblash vositalarini aniqlang.

  A) kompyuter B) abak D) barmoqlar E) logarifmik lineyka

  5. Birinchi mexanik mashinani loyihalashtirgan kim?


  A) Leonardo de Kaprio B) Blez Paskal

  D) Leonardo da Vinchi E) Vilgelm Shikkard

  6. Kompyuterning qo'shimcha qurilmasini aniqlang.
  A) sichqoncha B) monitor D) printer E) A va D

  7.Qulay boshqarishga xizmat qiladigan qurilmani aniqlang.


  A) printer B) klaviatura D) sichqoncha E) A va В

  8. Axborotlarni telefon kanali orqali uzatishga yordam beradigan qurilmani aniqlang.

  A) printer B) klaviatura D) modem E) A va D

  9. Kompyuterga qaysi qurilmalar yordamida axborot kiritish mumkin?

  A) diskyuritgich B) klaviatura D) CD-R E) A va В

  10. Kompyuterga qaysi qurilmalar yordamida axborot kiritish mumkin?

  A) skaner B) disketa D) klaviatura E) A va D

  11. Quyidagilardan qaysi biri axborotni o'chirish va qayta yozish imkonini beradi?

  A) CD-RW B) flashka D) vinchester E) barchasi

  12. CD-ROM qaysi axborot tashuvchi vositani o'qiydi?


  A) disketa B) CD-RW D) flashka E) В va D

  13. Quyidagilardan qaysi biriga axborot nur yordamida yoziladi?


  A) CD-R B) disketa D) vinchester E) Вva D

  14. Kompakt disk sig'imini aniqlang.


  A) 700 mb B) 700 gb D) 700 kb E) В va D

  15. Quyidagilardan qaysi biriga axborot magnit kallaksiz va nursiz yoziladi?

  A) CD-R B) disketa D) vinchester E) flashka

  16. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati ikkala mulohaza rost bo'lgandagina rost bo'ladi?

  A) VA B) EMAS D) BIROQ E)YOKI

  17. Qaysi mantiqiy amal natijasi qiymati mulohaza rost bo'lgandagina yolg'on bo'ladi?

  A) VA B) EMAS D) LEKIN E) YOKI

  18. Qaysi mantiqiy amal mos tushish sxemasiga mos keladi?


  A) VA B) BIROQ D) EMAS E)YOKI

  19. ˥(˥A ˅ B) mantiqiy ifodaga mos rostlik jadvalini yozing.

  20. A="112 = 210", B="l bayt=8 bit", D="810 = 10002" bo'lganda А ˄ ˥(B ˅ ˥D) ifoda qiymatini hisoblang.

  21. A-rost, B- yolg'on, D- rost bo'lsa quyidagi mantiqiy ifodalarning qiymatni aniqlang.

  A) A ˅ В ˄ D

  22. Keltirilgan mulohazalar asosida tuzilgan mantiqiy amallarni so'zlar orqali yozing:

  A-"Eshik ochiq", B-"Deraza yopiq".

  A ˅ ˥В


  23. Quyidagi ifodalar uchun rostlik jadvalini tuzing va soddalashtiring.

  А ˄ (В ˅ ˥С) ˅ ˥А ˄ В


  24. Quyidagi mantiqiy sxema chiqishida qanday qiymat hosil bo'ladi?


  YOKI

  EMAS

  1

  0
  1


  0
  VA  VA

  EMAS

  25. ˥(˥B ˅ D) mantiqiy ifodaga mos mantiqiy sxema chizing.  Download 48.59 Kb.
  Download 48.59 Kb.