• ANSVAR OG KONTAKTPERSON I EFA ELEKTRO
 • BEDRIFTENS ORDNINGER FOR DEKNING AV MOBILBRUK
 • Kostnader som ikke dekkes, og som blir trukket månedlig i lønn
 • MOBIL TELEFON (HARDWARE) POLICY
 • REPERASJON / FEIL, MANGLER OG SKADER
 • MOBIL BRUK I RESTEN AV VERDEN (ROAMING)
 • TAPTE ELLER STJÅLNE TELEFONER
 • DIVERSE Permisjoner, Pensjonering og avslutning av arbeidsforhold
 • Mobiltelefon i bil og på kontor
 • Bruddavgifter ifm. nyansettelser
 • Innholdsfortegnelse
  Download 38.34 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi38.34 Kb.  MOBIL POLICY FOR EFA ELEKTRO AS


  Gjeldene fra 01.07.2016

  Innholdsfortegnelse


  FORMÅL 2

  1.ANSVAR OG KONTAKTPERSON I EFA ELEKTRO 2

  2.BEDRIFTENS ORDNINGER FOR DEKNING AV MOBILBRUK 2

  Følgende dekkes i det faste abonnementet: 2

  Kostnader som ikke dekkes, og som blir trukket månedlig i lønn: 2

  3.MOBIL TELEFON (HARDWARE) POLICY


  3

  4. REPERASJON / FEIL, MANGLER OG SKADER 3

  5.KOSTNADER, RAPPORTER OG OPPFØLGING 3

  6.MOBIL BRUK I RESTEN AV VERDEN (ROAMING) 3

  7.MOBIL SIKKERHET 3

  8.MOBIL SKATT 4

  9.TAPTE ELLER STJÅLNE TELEFONER 4

  Følgende prosess skal følges dersom en mobiltelfon blir stjålet: 4

  10.DIVERSE 4

  Permisjoner, Pensjonering og avslutning av arbeidsforhold 4

  Mobiltelefon i bil og på kontor 4

  Bruddavgifter ifm. nyansettelser 4
  FORMÅL


  Den daglige bruken av mobiltelefoner i Efa Elektro AS (heretter kalt EFA) er forretningskritisk. Hensikten med mobiltelefon policyen er følgende:  • å sikre den nødvendige bevissthet og personlig ansvar i forhold til bruk av mobiltelefoner

  • å beskytte immaterielle rettigheter (IPR) som patenter, fortrolig dokumentasjon og kommunikasjon (herunder sms og epost meldinger).

  • å sikre at bruk av mobiltelefoner i EFA er i tråd med EFA overordnede mål om kostnadsfokus.
  1. ANSVAR OG KONTAKTPERSON I EFA ELEKTRO


  Eier av retningslinjer for Efa Elektro:

  Adm. Direktør er ansvarlig for alle retningslinjer i Efa Elektro


  Operativt ansvarlig for telefoniløsning i Efa Elektro:

  Avdelingsleder for Kundesenteret er ansvarlig for den daglige operative oppfølgning av telefoniløsning, samt kontaktpunkt mot drift og forvaltningsleverandører.


  Efa benytter følgende leverandører:

  • Teleoperatør: Telenor

  • Driftsoperatør: Telering Bedrift 3D AS, Industriveien 24 1400 Ski
  1. BEDRIFTENS ORDNINGER FOR DEKNING AV MOBILBRUK


  Dersom stillingen krever mobiltelefon, stiller EFA egnet telefon og abonnement til disposisjon.

  Følgende dekkes i det faste abonnementet:


  • Samtaler og sms i Norge

  • Data i Norge i henhold til abonnementspakkens rammer*

  • Roaming i EU og EØS i henhold til abonnementspakkens rammer*

  • Individuelle tilpassede tilleggspakker*

  • Bruk av mobiltelefonen til, fra og i utlandet (utenfor EU og EØS) når dette er jobbrelatert, ref. punkt 6

  • Bruk av innholdstjenester når dette er jobbrelatert. Refunderes ved innlevering av godkjent reiseregning

  • Spesialnummer (5 siffrede og nummerserier som starter på 800, 810, 815)

  *Finnes på «Mitt Telenor» app

  Kostnader som ikke dekkes, og som blir trukket månedlig i lønn:


  • Mobile innholdstjenester og betaling via mobilen for varer/tjenester som ikke er arbeidsrelatert

  • Opplysningstjenester (1880, 1881, 1888 etc). MBN app har 1881 opplysningstjeneste som er gratis å bruke.

  • Spesialnummer som starter på 820 tom. 829

  • Roaming på skip, fly og offshore

  • Utenlands bruk utover det som dekkes av arbeidsgiver

  • Bruk utover den enkelte abonnements gitte rammer
  1. MOBIL TELEFON (HARDWARE) POLICY


  Dersom stillingen krever mobiltelefon, stiller Efa egnet telefon inkl. abonnement til disposisjon.


  • Alle mobiltelefoner innkjøpt helt eller delvis av Efa Elektro AS er å regne som Efa Elektro AS sin eiendom.

  • Alle innkjøp skal godkjennes av leder før en utfører et kjøp.

  • Bedriften dekker inntil kr 3.500 eks. mva. (pris uten binding) hvert andre år.

  • Ansatte må selv dekke kostnader utover tillatt beløp. Overskytende beløp blir trukket av lønn

  • Telefontype er valgfritt, men telefonen må støtte Android, IOS eller Windows og være kompatibel med Efa Elektro sine hovedsystemer.

  • Det er forventet at levetiden for en mobiltelefon hos Efa Elektro AS er 24måneder

  • Personlig ønske om kjøp av ny mobiltelefon før forventet levetid er utløpt må gjøres på egen regning.

  Efa kjøper primært mobiltelefoner og tilbehør hos Driftsoperatør. Kjøp fra andre leverandører må ivaretas av hver enkelt på eget ansvar
  1. REPERASJON / FEIL, MANGLER OG SKADER


  Ved feil, mangel eller skade på en mobiltelefon skal leder kontaktes for en vurdering i hvert tilfelle.
  1. KOSTNADER, RAPPORTER OG OPPFØLGING


  Oppfølging av mobilkostnader er ”outsourcet” til selskapet Mytos AS. Mytos sender hver måned en link til alle som har en mobiltelefonordning, med informasjon om kostnader og bruk i foregående måneden og spesifikasjon av hva som vil bli trukket i lønn.
  1. MOBIL BRUK I RESTEN AV VERDEN (ROAMING)


  Mobilbruk i utlandet kan bli meget kostbart, spesielt bruk av mobil data. Det forventes derfor at EFA ansatte er ansvarlige og holder privat bruk på et minimumsnivå og innenfor gitte rammer. Rimeligere alternativer skal alltid brukes når det er tilgjengelig. For eksempel trådløse soner.

  Bruk utover gitte rammer, vil normalt dekkes av den enkelte ansatte gjennom månedlig lønnstrekk.


  1. MOBIL SIKKERHET


  • Det er ikke tillatt å fjerne SIM PIN-kode

  • Aktiver "skall beskyttelse" / enhetslås. Dette for å unngå adgang til telefonen når den er slått på. Dette er obligatorisk for brukerne som synkroniserer Bedriften AS e-post med sine mobiltelefoner

  • Det er ikke tillatt å åpne eller videresende web-linker fra ukjent kilde. Det er ikke tillatt å laste ned og/eller videresende programmer eller dokumenter med mindre disse er klarert for virus eller kilden er klarert
  1. MOBIL SKATT


  Regelverket for fordelsbeskatning av EK-utgifter er endret fra 1. januar 2014. Bredbånd og Mobil slås sammen til én EK-tjeneste med fast sats på kroner 4.400, uansett kostnad for abonnement og bruk. Eventuell egenbetaling hos den enkelte ansatte vil ikke redusere sjablongbeløpet. Dette betyr at et fast beløp på 366,67 kroner vil trekkes til fordelsbeskatning på lønnslippen hver måned. Det blir ingen avregning i forhold til faktisk forbruk ved årsavslutning.
  1. TAPTE ELLER STJÅLNE TELEFONER


  Det forventes at ansatte i EFA tar godt vare på sine mobiltelefoner. Dette inkluderer å ta de nødvendige forholdsregler slik at man unngår stjålet, mistet eller ødelagt mobiltelefoner.

  Følgende prosess skal følges dersom en mobiltelfon blir stjålet:


  • SIM-Kort må sperres umiddelbart

   • Ring Telenor kundeservice på 09000 og rapporter SIM/ mobil mistet / stjålet

  • Er mobilen stjålet skal tyveriet rapporteres til politiet og eventuelt til forsikringsselskapet https://www.politi.no/anmeldelse/tyveri-av-mobiltelefon

  • Arbeidstaker må dokumentere at punktene ovenfor er gjennomført
  1. DIVERSE

  Permisjoner, Pensjonering og avslutning av arbeidsforhold


  Telefonen kan som hovedregel benyttes under lønnede permisjoner, dersom ikke annen avtale mellom leder og medarbeider er inngått.

  Ved pensjonering/ oppsigelse eller annen opphør av arbeidsforhold opphører ordningen med fri telefon fra Efa Elektro AS.  Mobiltelefon i bil og på kontor


  Ved kjøring av bil er det påbudt å bruke godkjent handsfree.

  Vi oppfordrer den enkelte til å bruke et trådløst alternativ også under arbeid på kontoret.

  Efa Elektro AS dekker kostnader for slikt utstyr til kontor og firmabil.

  Bruddavgifter ifm. nyansettelser


  Ved nyansettelser er det ofte ønskelig at mobiltelefonnummeret overføres fra gammel arbeidsgiver til Efa Elektro AS. En eventuell bruddavgift må dekkes av tidligere eier av abonnementet.

  Ved pensjon eller oppsigelse dekker Efa Elektro AS en eventuell bruddavgift på abonnementet.  Efa Elektro AS Side /


  Download 38.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Innholdsfortegnelse

  Download 38.34 Kb.