• Ekipman Listesi
 • Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri Kompost Tablosu
 • Tesisten Kaynaklanan Atıklar
 • Anlaşmalı Tesisler
 • Kompost Tesise Kabul edilecek atık kodları
  Download 30.38 Kb.
  Sana31.12.2019
  Hajmi30.38 Kb.
  #7114

  TEKNİK UYGUNLUK RAPOR FORMATI

  (Kompost)

  1. Tesise Kabul edilecek atık kodları

  Kompost Tebliği kapsamında işletmeye kabul edilmesi talep edilen atık kodları tablo olarak eklenmelidir.

  1. Ekipman Listesi

  Aşağıdaki ekipmanlar bulunmalıdır.


  Atık Kabul Birimi (üzeri kapalı)
  Loader
  Vinç1, 3
  Manyetik ayırıcı1, 3
  Konveyör3
  Poşet parçalayıcı döner elek1, 3
  Parçalayıcı (Kesici değirmenler, toplu değirmenler, döner davul/ elek, parçalayıcı elekler, silindirik kırıcı vb.)
  Döner elek (Ayırma, parçalama, ince fraksiyon < 6 – 8 mm, orta fraksiyon 6/8 – 60/80 mm, kaba fraksiyon > 60/80 mm.)
  Karıştırma, havalandırma ekipmanı
  Ön şartlandırma ünitesi,
  Kompostlaştırma ünitesi,
  Son şartlandırma ünitesi,
  Son eleme ünitesi,
  Diğer (1)
  Hijyenizasyon(2)
  Kapalı Ürün Deposu
  Paketleme Ünitesi(4)
  (1) İhtiyaç duyulması halinde yer alır.

  (2) Hayvansal atık beslenmesi durumunda yer alır.

  (3) Mekanik ayırma ünitesi olması durumunda aranmaz.

  (4) Ürünün piyasaya arz edilmesi durumunda yer alır.

  Yukarıda yer alan tabloda uygun sütün işaretlenerek işletmede bulunması gereken ekipmanların resimleri aşağıya eklenmeli ve ekipman hakkında bilgi verilmelidir.  1. Geri kazanım sonucu elde edilecek ürünler, ürünlere ait etiketleme ve ambalajlama bilgileri

  Kompost Tablosu

  Atık Kodu1

  Toplam Alınan Atık Miktarı2

  Toplam Üretilen Kompost3

  Kompost Gönderilen

  Yer4  Gönderilen Kompost Miktarı5

  Toplam Stok Kompost6

  Atık İşleme Tesisine Gönderilen Miktar7

  …….  …….

  Yukarıda yer alan bilgiler GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu tarihine kadar olan dönem için TON cinsinden doldurulmalıdır.

  1. GFB döneminde atık kabulü yapılan kodlar sadece yazılmalıdır.

  2. GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu zamanının toplam atık kodu bazındaki kabul miktarı yazılmalıdır.

  3. GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu zamanına kadarki süreçte elde edilen toplam kompost miktarı verilmelidir.

  4. GFB başlangıç tarihinden Lisans başvurusu zamanına kadarki süreçte elde edilen toplam kompost miktarından gönderim yapılan yer ile uyumlu olacak şekilde belirtilmelidir.

  5. 4 üncü sütunda gönderim yapılan kompost miktarı yazılmalıdır.

  6. Lisans başvurusu itibariyle işletmede stok olarak yer alan toplam kompost miktarı yazılmalıdır.

  7. Kompost ürünün kullanılamaması veya Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tarımda kullanıma ilişkin ilgili mevzuat kapsamında uygunluk alınamaması durumunda atık işleme tesisine gönderilmesi gerekmektedir. Atık işleme tesisine gönderilecek miktar yazılacaktır.

  Kompost Tebliği’nin 11 inci maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, yapılan ölçümlere ilişkin tablo (GFB süreci içerisinde) verilmelidir.

  Kompost Tebliği’nin 11 inci maddesinin 5 inci fıkrası gereğince, 1 saat 70 ºC sıcaklığın uygulanacağı hijyenizasyon ünitesi şartının sağlandığının belgelenmelidir.  Kompost ürünün tarımda kullanılması durumunda; ilgili mevzuat çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınması ve izin belgelerinin eklenmesi gerekir.

  1. Tesisten Kaynaklanan Atıklar

  Tesisten proses kaynaklı tüm atıklar (bakiye atık, elek üstü malzemeler vb.) oluştukları birim yıllık oluşum miktarları, atık kodları ve değerlendirme aşağıdaki tabloda belirtilmelidir.

  No

  Atık Kodu

  Oluştuğu birim

  Tahmini Yıllık Miktar (kg)

  Değerlendirme Biçimi

  Açıklama

  1

  ……

  ……

  ….

  R3 vb.

  Atığın ne olduğu hususunda bilgi (elek üstü malzemeler vb)

  2

  ……

  ……

  ….

  1. Anlaşmalı Tesisler

  İşletmenin, tesisten kaynaklanan kullanılmayan ve/veya standart dışı kompostu kabul edecek olan atık işleme/bertaraf tesisleri ile yaptığı anlaşmalar yüklenmelidir.

  1. Fotoğraflar

  İşletmede yer alan her bir ünitenin fotoğrafı ünite ismi belirtilerek verilmelidir.

  Download 30.38 Kb.
  Download 30.38 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kompost Tesise Kabul edilecek atık kodları

  Download 30.38 Kb.