• Xulosa………………………………………………………………………………. Adabiyotlar royxati………………………………………………………………..
 • Kirish……………………………………………………………………
  Download 0.62 Mb.
  bet12/18
  Sana22.12.2023
  Hajmi0.62 Mb.
  #126903
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
  Bog'liq
  2 - mustaqil ish Asrorxonova Dinavozxon
  Voleybol 2222, Mavzu quritish jarayoni, 2-mavzu Quduqlarning turlari-fayllar.org (1), Shablon, ГПП-2, 3- mavzu Elektron jadvallardan foydalanish texnologiyalari-azkurs.org, BTIMO MUSTAQIL ISH 165-21 Choriyev Sardor, Choriyev Sardor IMT 165-21 guruh ABN kurs ishi, Биология-, kollektivnyj-dogovor-Blank, 2 5463153754326962040, 2 5474346988856153403, 2 5467407318138228622, 2 5474346988856153404, Asrorxonova Dilnavozxon KI 14-20 S 2-mustaqil ish
  Kirish…………………………………………………………………….. 
  I BOB. 
  1.1 Signallar va ularning xarakteristikalari……………………………………… 
  1.2 Signallarga raqamli ishlov berish va uning imkoniyatlari............................. 
  2 BOB.Asosiy qism……………………………………………………………… 
   
  2.1 SPF sm raqamli signallarni qayta ishlash uchun maxsus protsessor…………………..
  2.2 Signallar, modulyatsiya va manipulyatsiya………………………………………………………..
  2.3 Filtrlash vazifalaridagi oyna vazifalari. Zaif signallarni aniqlash…………………………
  Xulosa………………………………………………………………………………. 
  Adabiyotlar ro'yxati……………………………………………………………….. 
   
   

   
  1.1 Signallar va ularning xarakteristikalari 
  Axborotlani chiqarish, qayta ishlash va uzatish ko’p masalalarni mohiyatini
  maxsuslashtirilgan axborot hisoblash tizimlarida turli xil vazifalarga tayinlaydi.
  Fizik tashuvchilardan axborotni chiqarib olish uchun asosiy vosita bu signal
  hisoblanadi. Signallarga misol sifatida telefon so’zlashuvini tashkil qiladigan
  mikrofon zanjiridagi tok, tasvirlani nurining yorqinligi orqali telivezordan qabul
  qilish, radiouzatgish antennasidagi tok va boshqa ko’pgina misollarni keltirish
  mumkin. Shundan kelib chiqgan holda, signal bu – amaliy jihatdan ko’p hollatlarda
  vaqt ichida oquvchi obektiv jarayondir. Axborot hisoblash tizimlarida o’zi
  tomonidagi jarayonning nazariyasini emas balki, signalning analitik ta’rifini
  matematik modellar yordamida amalga oshirish qaraladi. Ko’pgina hollarda barcha
  signallar aniq fizik koordinatalarda qiymatlari berilgan funksiya sifatida qaralib
  kelinadi. Bu ma’noda signallarni bir o’chovli (vaqtga bog’liq holda), tekislikda
  berilgan ikki o’lchovli (misol uchun xar xil tipdagi tasvirlarni), uch o’lchovli (
  misol uchun fazodagi ob’ektlar) ni keltirish mumkin. Bunday signallarni
  matematik tavsiflanishi tegishli ravishda bir, ikki, va uch o’zgaruvchi bo’ladi.
  Albatta bu erda nafaqat skalyar funksiyalarni sifatida foydalanish emas balki ancha
  qiyin modellarini kompleks va vektor funksiyalarni qulay foydalanish mumkin.
  Signallarga raqamli ishlov berishdan maqsad turli o’zgartirishlar orqali ularni
  samaradorlik bilan uzatish, saqlash va axborotni ajratib olishdan iborat. Keying
  vaqtlarda keng rivojlangan signallarga raqamli ishlov berish usullari bir qator
  afzalliklarga ega: - umuman olganda signallarga ishlov berishning xar qanday
  murakkab algoritmlarini amalga oshirish mumkinligini amalga oshirish
  mumkinligini va 7 ushbu signallarga ishlov berish algoritmlarini real vaqtda
  amalga oshirish imkoniyatini beruvchi elementlar bazasi borligi; - raqamli
  qurilmalar yuqori aniqlikda ishlov imkoniyatini beruvchi algoritmlarning
  yaratilganligi va mavjudligi; - nazariy jixatdan uzatilayotgan xabarlarni
  xalaqitbardosh kodlardan foydalanib uzatish va saqlash saqlash natijasida xatosiz
  qayta tiklash imkoniyatining borligi raqamli signallarga xosdir. Yuqoridagi
  afzalliklarni amalga oshirish diskret signallar va elementar zanjirlar xaqidagi
  asosiy ma’lumotlarga ega bo’lish darajasiga bog’liq. Real siganallar har doim
  aniqlangan interval oralig’ida funksiya sifatida aniqlanadi. Misol uchun bir
  o’lchovli signal funksiya sifatida t vaqtda poydo bo’lsa, chegaralangan intervalni
  qo’yidagicha yozish mumkin.
  min max x t ,t

  t ,t , bu erda max t va max t -
  aniqlash intervalining nisbatan pastki va yuqori chegaralaridir. Agar max t va max
  t - qiymati bir ishorali bo’lsa, unda bu interval bir ta’rafli , aks holda interval ikki
  tarafli deyiladi. min max t
  
  t da interval simmetrik deyiladi. Siganl kauzal
  deyiladi qachonki u barcha real signallar vaqt boshlanishida paydo bo’ladigan
  signallarga aytiladi. Agar signalning qiymati qaysidir vaqt oralig’ida qaytarilsa

  bunday signallar davriy signallar deyiladi. Bugungi kunda qo‘yidagi tipdagi


  signallarga asosiy e’tibor qaratilmoqda:

  Nutqiy signallar, misol uchun kundalik hayotda ishlatiladigan (telefonda
  gaplashish, radio eshitish );

  Beomedik signallar (elektroensefalogramma, miya signallari );

  Ovozli va audiosignallar;

  Video va telerasmlar;

  Radar signallari (berilgan diapazonda ma’lum bir maqsadga yo‘naltirilgan
  izlanishlarda qo‘llaniladigan ).
  Tabiatda uchraydigan ko‘pgina signallar o‘zining analogli formasiga ega bo‘lib,
  vaqt bo‘yicha uzliksiz o‘zgaradigan va misol uchun ovozli to‘lqin ko‘rinishida
  fizik kattaligi bo‘yicha ta’riflanadi. Odatda raqamli signallarni 8 qayta ishlashda
  ishlatiladigan anolog signallar bir xil oraliqli vaqt intervalida raqamli ko‘rinishga
  keltiriladi. Ko‘pincha raqamli signallarni spektr qiymatlarini olib yoki qo‘lay
  formaga keltirish orqali qayta ishlash interferensiyalardan yoki shumlardan
  bartaraf etish, signallarni siliqlash, siqish, tanishda katta yordam beradi. Bugungi
  vaqtda signallarga raqamli ishlov berish ko‘pgina, avval anologli usullarda
  ishlatiladigan sohalarda tashqari yangi anologli qurilmalarda bajarib bo‘lmaydigan
  sohalarda qo‘llanilmoqda. Signallarga raqamli ishlov berishning jozibaliligi
  quyidagi asosiy qulayliklarga bog‘langan. Aniqlilikning kafolatlanganligi.
  Aniqlilik ishlatilgan bitlar soniga qarab aniqlanadi. Mutloqo aks ettirish. Raqamli
  yozuvga signallarga raqamli ishlov berish usullarin qo‘llash orqali signal sifatiga
  zarar etkazmagan holda ko‘p marta nusxalash yoki aks ettirish mumkinligi [9].
  Moslashuvchanlik. Signallarga raqamli ishlov berish tizimi orqali qurilmani
  o‘zgartirmasdan xar xil funksiyalarni bajarilishini qayta dasturlashtirish
  mumkinligi. Yuqori darajadagi unumdorlik. Signallarga raqamli ishlov berishni
  signallarni analogli qayta ishlab bo‘lmaydigan vazifalarini bajarilishida qo‘llash
  mumkin. Misol uchun chiziqli fazoviy xarakteristikalarini olgan holda murakkab
  adaptiv filtrlashlarni amalga oshirish masalalarida qo‘llanilishi. Tezlik va
  xarajatlar. Keng polosali signal uchun signallarga raqamli ishlov berishning
  loyihalari qimmat bo‘lishi mumkin. Hozirgi vaqtda keng polosali signallarni qayta
  ishlashda ishlatiladigan tezkor ATSP (analograqamli/raqamlianalogli keltirgichlar)
  lar yo qimmat yoki keng polosali signallarga kerakligicha ishlov berishning
  imkoniyatining etishmasligidadir. Ishlov berish vaqti. Signallarga raqamli ishlov
  berish metodikasi yoki raqamli ishlov berishning dasturiy vositalaridan foydalanish
  bilan tanish 9 bo‘lmaslik qo‘yilgan vazifalarni sifatli bajarish juda ko‘p vaqtni yoki
  umuman bajarib bo‘lmasligi mumkin. Signallarga raqamli ishlov berishdan maqsad
  turli o‘zgartirishlar orqali ularni samaradorlik bilan uzatish, saqlash va axborotni

  ajratib olishdan iborat. Keyingi vaqtlarda keng rivojlangan signallarga raqamli


  ishlov berish usullari bir qator afzalliklarga ega: - umuman olganda signallarga
  ishlov berishning har qanday murakkab algoritmlarini amalga oshirish mumkinligi
  va ushbu signallarga ishlov berish algoritmlarini real vaqtda amalga oshirish
  imkoniyatini beruvchi elementlar bazasi borligi; - raqamli qurilmalar yuqori
  aniqlikda ishlash imkoniyatini beruvchi algoritmlarning yaratilganligi va
  mavjudligi; - nazariy jihatdan uzatilayotgan xabarlarni halaqitbardosh kodlardan
  foydalanib uzatish va saqlash natijasida xatosiz qayta tiklash imkoniyatining
  borligi raqamli signallarga xosdir [17]. Yuqoridagi afzalliklarni amalga oshirish
  diskret signallar va elementar zanjirlar haqidagi asosiy ma’lumotlarga ega bo‘lish
  darajasiga bog‘liq
  Tasodifiy signallar va shovqin
  Ushbu bo'limda tasodifiy signallar tushunchasi, ehtimollik taqsimotining zichligi,
  tasodifiy o'zgaruvchining taqsimlanish qonuni kiritilgan. Matematik momentlar —
  o'rtacha (matematik kutish) va Varyans (yoki bu qiymatning ildizi — RMS).
  Bundan tashqari, ushbu bo'lim signallarni qayta ishlashda oddiy taqsimot va
  tegishli oq shovqin tushunchasini shovqinning asosiy manbai (shovqin) deb
  hisoblaydi.
  Tasodifiy signal vaqt funktsiyasi deb ataladi, uning qiymatlari oldindan noma'lum
  va faqat ma'lum bir ehtimollik bilan taxmin qilinishi mumkin. Tasodifiy
  signallarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:
  Analog signalni raqamli buzilmasdan va yo'qotishsiz to'g'ri tiklash uchun
  Kotelnikov teoremasi (Nikvista-Shannon) deb nomlanadigan hisoblash teoremasi
  qo'llaniladi.

  Cheklangan spektrli har qanday uzluksiz signal uzluksiz signal spektrining yuqori


  chastotasidan ikki barobar ko'p bo'lgan chastotada olingan alohida hisob-kitoblar
  orqali noyob va kayıpsız tarzda tiklanishi mumkin.
  zBunday talqin, doimiy vaqt funktsiyasi 0 dan yuqori chastotali qiymatgacha
  bo'lgan chastota bandini olishi sharti bilan amal qiladi. Kvantlash va namuna olish
  bosqichi noto'g'ri tanlangan bo'lsa, signalni analog shakldan alohida holga
  aylantirish buzilish bilan sodir bo'ladi.
  Bundan tashqari, ushbu bo'limda z-konvertatsiya qilish va uning xususiyatlari
  tasvirlangan, Z shaklida alohida ketma-ketliklarning taqdimoti ko'rsatilgan.
  Yakuniy alohida ketma-ketlikning namunasi:
  x(nT) = {2, 1, -2, 0, 2, 3, 1, 0}
  .Z shaklida bir xil ketma-ketlikning namunasi:
  X(z) = 2 + z-1 — 2z-2 + 2z-4 + 3z-5 + 1z
  Ushbu bo'limda signalning vaqtinchalik va chastota maydoni tushunchasi
  tasvirlangan. Fourier (DPF) ning alohida konvertatsiyasini aniqlash joriy etiladi.
  To'g'ridan-to'g'ri va teskari DPF, ularning asosiy xususiyatlari ko'rib chiqiladi. DPF
  dan Fourier (BPF) ning 2 bazasida (chastota va vaqt bo'yicha dekimatsiya
  algoritmlari) tez konvertatsiya qilish algoritmiga o'tish ko'rsatiladi. BPFNING DPF
  ga nisbatan samaradorligi aks ettirilgan.
  Xususan, ushbu bo'limda scipy Python to'plami tasvirlangan.ffpack turli xil Fourier
  transformatsiyalarini hisoblash uchun (sinus, kosinus, to'g'ridan-to'g'ri, teskari, ko'p
  o'lchovli, haqiqiy).
  Fourier konvertatsiyasi har qanday funktsiyani Harmonik signallar to'plami sifatida
  taqdim etish imkonini beradi! Fourier konvertatsiyasi koagulyatsiya usullari va
  raqamli korrelyatorlarni loyihalash asosida amalga oshiriladi, spektral tahlilda faol
  foydalaniladi, uzoq raqamlar bilan ishlashda ishlatiladi.
  Alohida signal spektrlarining xususiyatlari:
  1. Diskret signalning spektral zichligi namuna olish chastotasiga teng davr bilan
  davriy funktsiyadir.
  2. Agar alohida ketma-ketlik haqiqiy bo'lsa, unda bunday ketma-ketlikning
  spektral zichligi moduli bir xil funktsiyaga ega va argument g'alati chastota
  funktsiyasidir.
  Harmonik signalning spektri:
  FFT for cosine

  DPF va BPF samaradorligini taqqoslash


  BPF algoritmining samaradorligi va amalga oshirilgan operatsiyalar soni lineer
  ravishda n ketma-ketligining uzunligiga bog'liq:
  N DPF BPF kompleks qo'shimchalar sonining nisbati kompleks ko'paytirishlar
  sonining nisbati
  Ko'paytirish operatsiyalari soni qo'shimcha operatsiyalar soni ko'paytirish
  operatsiyalari soni qo'shimcha operatsiyalar soni
  2 4 2 1 2 4 1
  4 16 12 4 8 4 1.5
  8 64 56 12 24 5.3 2.3
  16 256 240 32 64 8 3.75
  32 1024 992 80 160 12.8 6.2
  64 4096 4032 192 384 21.3 10.5
  128 16384 16256 448 896 36.6 18.1
  ... ... ... ... ... ... ...
  4096 16777216 16773120 24576 49152 683 341
  8192 67108864 67100672 53248 106496 1260 630
  Ko'rib turganingizdek, konvertatsiya qilish uzunligi qancha ko'p bo'lsa, hisoblash
  resurslarini tejash (qayta ishlash tezligi yoki apparat birliklarining soni)!
  Har qanday o'zboshimchalik shaklidagi signal turli chastotalarning Harmonik
  signallari to'plami sifatida ifodalanishi mumkin. Boshqacha qilib aytganda, vaqt
  mintaqasidagi murakkab shaklning signali *harmonikalar*deb ataladigan chastota
  mintaqasida murakkab hisob-kitoblar to'plamiga ega. Ushbu hisob-kitoblar ma'lum
  bir chastotada Harmonik ta'sirning amplitudasi va fazasini ifodalaydi. Chastota
  sohasidagi harmonikalar to'plami qanchalik katta bo'lsa, murakkab shaklning
  signali aniqroq ko'rinadi.
  FFT Gibbs
  Pıhtılaşma va korrelyatsiya
  Ushbu bo'limda alohida tasodifiy va deterministik ketma-ketliklar uchun
  korrelyatsiya va pıhtılaşma tushunchasi taqdim etiladi. Avtokorelatsion va o'zaro
  korrelyatsion funksiyalarning koagulyatsiya bilan aloqasi ko'rsatilgan. Qatlamning
  xususiyatlari, xususan, alohida-alohida ketma-ketlik misolida batafsil tahlil bilan
  alohida signalning chiziqli va tsiklik koagulyatsiyasi usullari ko'rib chiqiladi.

  Bundan tashqari, BPF algoritmlari yordamida "tez" koagulyatsiyani hisoblash usuli


  ko'rsatiladi.
  Haqiqiy vazifalarda, odatda, bir jarayonning boshqasiga o'xshashligi yoki bir
  jarayonning boshqasidan mustaqilligi haqida savol tug'iladi. Boshqacha aytganda,
  signallar o'rtasidagi munosabatni aniqlash, ya'ni korrelyatsiyani topish kerak.
  Korrelyatsiya usullari keng ko'lamli vazifalarda qo'llaniladi: signallarni qidirish,
  kompyuterni ko'rish va tasvirni qayta ishlash, maqsadlarning xususiyatlarini
  aniqlash va ob'ektga masofani aniqlash uchun radar vazifalarida. Bundan tashqari,
  korrelyatsiya yordamida shovqinlarda zaif signallarni qidirish amalga oshiriladi.
  Pıhtı, signallarning o'zaro ta'sirini tasvirlaydi. Agar signallardan biri filtrning
  impuls xarakteristikasi bo'lsa, u holda impuls xarakteristikasi bilan kirish ketma-
  ketligining koagulyatsiyasi elektronning kirish ta'siriga bo'lgan munosabatidan
  boshqa narsa emas. Boshqacha aytganda, natijada olingan signal filtr orqali
  signalning o'tishini aks ettiradi.
  Avtomatik tuzatish funktsiyasi (ACF) axborotni kodlashda qo'llaniladi. Uzunlik,
  chastota va shakl parametrlari bo'yicha kodlash ketma-ketligini tanlash asosan
  ushbu ketma-ketlikning korrelyatsiya xususiyatlariga bog'liq. Eng yaxshi kod
  ketma-ketligi noto'g'ri aniqlash yoki tetiklanish ehtimoli (signallarni aniqlash,
  eshik qurilmalari uchun) yoki noto'g'ri sinxronizatsiya (kod ketma-ketligini uzatish
  va qabul qilish uchun) ning eng kichik qiymatiga ega.
  Ushbu bo'lim to'g'ridan-to'g'ri formula bilan hisoblangan tez koagulyatsiyaning va
  koagulyatsiyaning samaradorligini taqqoslash jadvalini taqdim etadi (haqiqiy
  ko'paytirishlar soni bo'yicha).
  Ko'rib turganingizdek, 64-ga BPF uzunligi uchun tezkor koagulyatsiya to'g'ridan-
  to'g'ri usul bilan yo'qoladi. Biroq, BPF uzunligi ortishi bilan natijalar teskari
  yo'nalishda o'zgaradi - tez koagulyatsiya to'g'ridan-to'g'ri usuldan foyda oladi.
  Shubhasiz, BPFNING uzunligi qancha ko'p bo'lsa, chastota usuli qanchalik yaxshi
  bo'ladi.
  N tez koagulyatsion nisbati
  8 64 448 0.14
  16 256 1088 0.24
  32 1024 2560 0.4
  64 4096 5888 0.7
  128 16K 13312 1.23
  ... ... .. ...
  2048 4M 311296 13.5

  Cos vazifalarida tasodifiy signallar ikki sinfga bo'linadi:


  shovqinlar turli chastotalar va amplitudalar to'plamidan iborat tartibsiz
  dalgalanmalardir,

  Download 0.62 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
  Download 0.62 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kirish……………………………………………………………………

  Download 0.62 Mb.