• Departament Computer Science Proqram (bakalavr, magistr)
 • Tədris semestri Yaz, 2015 Fənnitədrisedənmüəllim (lər)
 • E-mail: hmirzayeva@khazar.org Telefon
 • Prerekvizitlər Elementar ingilis dili Tədrisdili
 • Dərsliklər və əlavəədəbiyyat
 • Tədris metodları Mühazirə +
 • Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%)
 • Fəallıq 10 Tapşırıq və testlər
 • Prezentasiya/Qrup müzakirə
 • Yekun 100 Kursun təsviri
 • Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri
 • Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış) Sinifüçünhazırlıq
 • Effektivlik (keçid /uğursuzluq)
 • Professional davranışdirektivləri
 • Cədvəl (dəyişdiriləbilər) Həftə Tarix (planlaşdırılmış)
 • Mühazirəotağı/Cədvəl 401, 402 Məsləhətsaatları
  Download 28,98 Kb.
  Sana02.01.2022
  Hajmi28,98 Kb.
  #449
  TuriMühazirə

  Ümumi məlumat

  Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

  ICS 101- Introduction to computer sciences – 3kredit

  Departament

  Computer Science

  Proqram (bakalavr, magistr)

  Bakalavr

  Tədris semestri

  Yaz, 2015

  Fənnitədrisedənmüəllim (lər)

  Hicran Q. Mirzəyeva, Ph.D., Assistant Professor

  E-mail:

  hmirzayeva@khazar.org

  Telefon:

   

  Mühazirəotağı/Cədvəl

  401, 402

  Məsləhətsaatları

  Çərşənbə axşamı, 12:00 – 13:20, Çərşənbə 12:00-13:20, Cümə 10:30-11:50,

  12:00-13:20  Prerekvizitlər

  Elementar ingilis dili

  Tədrisdili

  Azərbaycan

  Fənninnövü

  (məcburi, seçmə)

  Məcburi

  Dərsliklər və əlavəədəbiyyat

  Core textbook:

  1. Windows 7- Windows 8

  2. Microsoft Office 2010

  3. Computer Essential 2002-2003 Timothy J.O’Leary, Linda I. O’Leary (available at library)

  http://www.freetechbooks.com/introduction-to-computer-science-f10.html

  http://freecomputerbooks.com/compscMiscBooks.html

  http://www.computingbook.org/

  Tədris metodları

  Mühazirə

  +

  Qrupmüzakirəsi

  +

  Praktikitapşırıqlar

  +

  Praktikiməsələnintəhlili

  +

  Digər
  Qiymətləndirmə

  Komponentləri

  Tarix/son müddət

  Faiz (%)

  Aralıq imtahanı
  30

  Praktikiməsələ  Fəallıq
  10

  Tapşırıq və testlər
  20

  Kursişi (Layihə)  Prezentasiya/Qrup müzakirə  Final imtahanı
  40

  Digər  Yekun
  100

  Kursun təsviri

  Bu kompyutor elmlərinə giriş kursudur. Bu kursun tədrisi ilətələbələr müasir səviyyədə kompyutor bilgiləri əldə edəcəkdir. Əməliyyat sistemləri ilə işləməyi və populyar xidmət proqramları ilə işləmək bacarıqlarına yiyələnəcəklər. Bu kurs uğurla başa çatdıqdan sonra tələbələr həm kompyutoru təşkil edən qurğular, həm də bu və ya digər sahələrdə gərəkli olan ofis proqramları ilə işləyə biləcəklər.

  Kursun məqsədləri

  Bu kurs Xəzər Universitetinin bütün tələbələri üçün, o cümlədən riyaziyyat və informatika ixtisası üzrə tələbələr üçün işlənib hazırlanmışdır.

  Kursun məqsədləri: Bu kursun əsas məqsədi müasir dövrdə aktual olan əməliyyat sistemlərini, ofis proqramlarını, müxtəlif səpgili tətbiqi və xidməti proqramlardan istifadəbacarığı, İKT avadanlıqlarının təyinatını, kompyutorun ibarət oldugu elektron qurğuların tanıdılması, internetlə iş bacarığını tələbələrə aşlamaqdır.
  Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

  Kursunsonunda tələbələraşağıdakıbacarıqvəbiliklərəyiyələnəcəkdir:

  • kompyutornəsilləri, hissələri, girişvəçıxışqurğuları;

  • alqoritmlər, əməliyyatsistemlərivətətbiqiproqramlar;

  • sərtdiskin format olunması, əməliyyatsistemlərininqurulması;

  • ofisproqramlarlaişləməkbacarığı;

  • internet və internet bələdçilər;
  Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

  • Sinifüçünhazırlıq

  Kursundahamükəmməlöyrənilməsiüçünsinifinxaricindəsizinfərdişəkildətədqiqataparmağınızvəhazırlığınızçoxvacibdir. Mühazirə material mətn formasında təqdim edilən əsas məsələlər üzərində fikrinizi cəmləşdirəcək. Kursdanəvvəltəyinedilmişfəsillərioxumaqvəonlarlabirqədərtanışlığamalikolmaqmühazirənibaşadüşmənizəçoxköməkedəcək. Mühazirəninvəyafəsilinsonundasiztipikimtahansuallarını, qeydlərinizi, həlledilmişproblemlərivəhadisələriöyrənməlisiniz.

  • Effektivlik (keçid /uğursuzluq)

  Bu kurs ardıcıl olaraq Təhsil fakultəsinin apardığı qiymətləndirmə siyasətini ciddi izləyir. Beləliklə, tələbəkursdan normal olaraqkeçməküçünənazı 60% həddiaşmalıdır. Müvəffəqiyyətsizlikhalında, o növbətimüddətvəyailkursutəkraretməyəməcburolacaq.

  • Yalan/ plagiat

  Yoxlamasorğuları, aralıqvəburaxılışimtahanlarıərzindəaldadaraqvəyabaşqaplagiatdanistifadənəticədənimtinayagətirəcəkdir. Bu haldatələbəavtomatikolaraqheçbirmüzakirələrsizsıfır (0) alacaq.

  • Professional davranışdirektivləri

  Tələbələr sinifsaatlarıərzində professional olaraq tədris üçün əlverişli ətraf mühiti yaratma qüçündavranışamalikolacaqdır. Kursaaidolmayanmüzakirələrvəqeyri-etikdavranışciddiqadağanedilir.

  Cədvəl (dəyişdiriləbilər)

  Həftə

  Tarix

  (planlaşdırılmış)

  Fənnin mövzuları

  Dərslik/Tapşırıqlar  28.01.2015


  Hesablama texnikasının tarixi və kompyutor nəsilləri.

  İkilivəonluq say sistemi.  Elektron formada  04.02.2015

  Kompyutor hissələri.

  Giriş və çıxış qurğuları.

  Mərkəzi prosessor qurğusu. Yaddaş.


  Elektron formada  11.02.2015

  Software. Əməliyyat sistemləri.

  Tətbiqi proqramlar. Xidmət proqramları.  Elektron formada  18.02.2015

  Windows 7 əməliyyat sisteminin qurulması.

  Microsoft Office 2010 qurulması.  Elektron formada  25.02.2015

  27.02.2015  Pəncərələrlə iş. İşçi masa. Əsas menyu. Qovluqlar. Direktoriyalar. Standart tətbiqi proqramlar (Windows 7)

  Elektron formada  04.03.2015

  Microsoft Office Word 2010.

  Mətnlərləişləmək. Menyular. Radiodüymələr.  Elektron formada  11. 03.2015

  Mətnlərin format olunması. Fontlar, səhifələrin qurulması. Çap.

  Elektron formada  18.03.2015

  Aralıq imtahan


  25.03.2015

  Cədvəllərin qurulması və format olunması. Çeşidləmə. Mətninistiqamətininseçilməsi.

  Elektron formada  01.04.2015

  Faylların xüsusiyyətləri. Səhifələrin kəsilməsi. Nömrələnmə. Zaman və tarix.

  Elekton formada  08.04.2015

  Sərhədlər və kölgələr. Sütunlar.

  Şəkillərlə işləmək.  Elektron formada  15.04.2015

  Multimedia.Obyekt və şəkillərin seçilməsi. Faylların sıxılması.

  Elektron formada  22.04.2015

  Microsoft Office Excel 2010

  Elektron formada  29.04.2015

  Microsoft Word Power Point 2010

  Elektron formada  06.05.2015

  Internet. Internet Explorer. Bələdçilər. İnternet səhifələrinyaradılması.

  Elektron formada  Final imtahan

  Download 28,98 Kb.
  Download 28,98 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mühazirəotağı/Cədvəl 401, 402 Məsləhətsaatları

  Download 28,98 Kb.