• Mustaqil ishlash uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar
 • O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi f. I. Xaydarov n. I. Xalilova
  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet346/346
  Sana01.11.2023
  Hajmi2.94 Mb.
  #92952
  1   ...   338   339   340   341   342   343   344   345   346
  Bog'liq
  хайдаров, халилова. umumiy psixologiya
  ekons, Axborotni himoyalashning texnik usullari va vositalari topshirig` 3-modul, 38-мактаб ҳозирги ҳолат (2), download-document (1), Ma’lumotlar bazasining taqsimlangan tizimida axborot xavfsizligi, 2 мавзу, 9-г
  Nazorat savollari 
  1. 
  Qobiliyatlar tushunchasining mazmunini izohlang?
  2. 
  Qobiliyatlarning sifati va miqdor tavsifi nimalarda ko’rinadi?
  3. 
  Qobiliyatlar tuzilishini tarkibini ko’rsating?
  4. 
  Qobiliyat borasidagi nazariyalarning mazmuni nimalarda ko’rinadi?
  5. 
  Qobiliyatlarning tabiiy asoslarini ajratib ko’rsating?
  6. 
  Qobiliyatlarning rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar nimalar bilan 
  belgilanadi?
  Mustaqil ishlash uchun tavsiya etilayotgan adabiyotlar 
  1. Гамезо М.В, Домашенко И.А Атлас по психологии М; «Просвещение» 
  1986 г 
  2. Гиппенрейтпер Ю. Б, Введение в общую психологию: Курс лекций: 
  Учебное пособие для вузов. — М.: ЧеРо, 1997. 
  3. Davletshin M.G Umumiy psixologiya T-2002 y 
  4. Джемс В. Психология.- М., 1991
  5. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. — 2-е изд. — СПб.: 
  Питер, 1999. 
  6. Karimova V.M. Psixologiya T-2002 y 
  7. Кузмина Н. В. Способности, одаренность, талант учителя. — Л., 1985. 
  8. Маклаков А.Г Общая психология М.; “Питер” 2003
  9. Немов Р. С. Психология: Учебник для студ. высш. пед. учеб. 
  заведений: В 3-х кн. Кн. 1:Общие основы психологии. — 2-е изд. — М: 


  334 
  Владос, 1998. 
  10. Общая психология: Курс лекций/ Сост. Е.И.Рогов.-М.: Владос, 1995
  11. Psixologiya qisqacha izohli lug’at T-1998 y 
  12. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. — СПб.: Питер, 1999. 
  13. Теплов Б. М. Избранные труды: в 2-х т. Т. 1. — М.: Педагогика, 1985. 
  14. Turg’unov Q. Psixologiya terminlarining ruscha-o’zbekcha izohli lug’ati T; 
  "O’qituvchi" nashriyoti 1975 y 
  15. Umumiy psixologiya (A.V.Petrovskiy tahriri ostida) T; "O’qituvchi" 1992 y 
  16. G’oziev E.G’ Umumiy psixologiya 1-2 kitob T-2002 y 

  Download 2.94 Mb.
  1   ...   338   339   340   341   342   343   344   345   346
  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  O’zbekiston respublikasi oliy va o’rta maxsus ta'lim vazirligi f. I. Xaydarov n. I. Xalilova

  Download 2.94 Mb.
  Pdf ko'rish