• OPĆI PODACI Škola
 • Učiteljica/ mentor: Ismeta Kulenović Realizator nastavnog časa/ student
 • SPECIFIČNI PODACI Nastavni predmet
 • Tip nastavnog časa: Usvajanje novog gradiva Nastavne metode
 • CILJ I ZADACI RADA NA ČASU: Cilj
 • DETALJNA RAZRADA NASTAVNOG ČASA: Uvodni dio časa
 • ZAPIS NA TABLI
 • Pisana priprema za realizaciju nastavnog časa iz Muzičke kulture
  Download 355.58 Kb.
  bet1/3
  Sana31.12.2019
  Hajmi355.58 Kb.
    1   2   3

  Univerzitet u Sarajevu

  Pedagoški fakultet

  Odsjek za razrednu nastavu

  Akademska godina: 2014/2015.

  Godina studija i semestar: Četvrta godina, VIII (osmi) semestar

  Nastavni predmet: Metodika nastave muzičke kulture IV  Pisana priprema za realizaciju nastavnog časa iz Muzičke kulture

  Nastavnik: Student:

  Doc. dr Merima Čaušević Kožljak Adrijana

  Asistent:

  Mr. Mirsada Zećo

  Sarajevo, mart, 2015. godine
  OPĆI PODACI


  Škola:

  OŠ "Skender Kulenović"


  Razred i odjeljenje:

  IV-1

  Dan, datum i vrijeme:

  30-3-2015.

  Prva smjena  Učiteljica/ mentor:

  Ismeta Kulenović

  Realizator nastavnog časa/ student:


  Adrijana Kožljak


  SPECIFIČNI PODACI


  Nastavni predmet:

  Muzička kultura

  Nastavno područje:

  Pjevanje i sviranje

  Nastavna jedinica:

  ''Jagoda baštovanka'', autor teksta Z. Ostojić, kompozitor Edin Pandur

  Tip nastavnog časa:

  Usvajanje novog gradiva

  Nastavne metode:

  Metoda razgovora, metoda usmenog izlaganja, metoda ilustracije, metoda demonstracije

  Oblici nastavnog rada:

  Frontalni, individualni, grupni, rad u paru  Nastavna sredstva:


  Plakat sa igricom za uvodni dio časa, plakat sa notnim zapisom, nastavni list
  CILJ I ZADACI RADA NA ČASU:


  Cilj:
  • Upoznati i usvojiti pjesmu ''Jagoda baštovanka'', autor teksta Z. Ostojić, kompozitor Edin Pandur


  Obrazovni zadaci:
  • Usvajanje teksta pjesme;

  • Usvajanje načina pravilnog pjevanja pjesme;

  • Uočavanje razlika u trajanju notnih vrijednosti;

  • Upoznavanje novih i ponavljanje već usvojenih pojmova: repeticija, coda, violinski ključ, note i njihovo trajanje;

  • Korelacija sa predmetima: Moja okolina, BHS jezik i književnost


  Funkcionalni zadaci:

  • Razvijanje sposobnosti pravilnog izvođenja pjesme ''Jagoda baštovanka'', autor teksta Z. Ostojić, kompozitor Edin Pandur

  • Razvoj mašte, muzikalnosti, govora;

  • Razvoj muzičke memorije;

  • Razvoj vidne percepcije, uočavanje različitih nota;

  • Kultivacija dječijeg glasa;

  Odgojni zadaci:

  • Razvijati interes i ljubav prema muzici, umjetnosti općenito, te razvijati smisao za lijepo i poželjno;

  • Unaprijediti socijalizaciju i timski rad;

  • Razviti ljubav prema prirodi i radu;

  • Upoznati učenike sa koristima biljaka

  • Motivisati učenike za druženje i igru u zdravom okruženju;

  • Motivisati učenje na poštivanje pravila kroz igru;
  DETALJNA RAZRADA NASTAVNOG ČASA:


  Uvodni dio časa:

  Dobar dan djeco. Ja sam Kožljak Adrijana, studentica Pedagoškog fakulteta, buduća učiteljica. Zahvaljujući vašoj učiteljici imam priliku da se danas družim s vama, pa se nadam da će nam biti lijepo. Za početak sam vam pripremila plakat sa jednom zanimljivom društvenom igrom. Šta vidite na plakatu? Da li ima nešto skriveno? (plakat predstavlja baštu, a kraj igre predstavljaju vrata iza kojih se krije naziv i ilustracija današnje pjesmice). Šta bi moglo biti iza? Sada ćemo odigrati igru sa našim magnetićem. Ja ću bacati kockicu, pomjeriti magnetić i pročitati vam zadatak, a vi ćete ga izvršiti (zadaci su tipa: 1) Ponovite melodiju koju učiteljica otpjeva 2) Ponovite ritam za učiteljicom 3) Odglumite pjev ptice 4) Zagonetke vezane za ‘’likove’’ u pjesmici, itd.) Sad kada smo stigli do kraja naše igre otvorit ćemo vrata da vidimo ko nam se krije iza njih. Dobar dan gospođo Jagodo, vi niste obična jagoda, vi ste Jagoda baštovanka. Ko voli jagode neka digne ruku. Da li više volite ove koje čovjek namjerno uzgaja ili šumske jagode? Šta mislite koje su zdravije? Šta sve možemo dobiti od jagode?


  Glavni dio časa:

  Danas učimo pjesmicu koja se zove “Jagoda baštovanka”. Autor teksta ove pjesme je Z. Ostojić, a kompozitor pjesme je Edin Pandur. Napišite Školski rad, današnji datum, naziv pjesme, autora i kompozitora. Sada se naslonite lijepo na svoje stolice, ispravite leđa, opustite se i poslušajte pjesmicu ''Jagoda baštovanka'', autor teksta Z. Ostojić, kompozitor Edin Pandur. Ja ću vam je odsvirati i otpjevati (pjesmicu sviram dva puta). Da li vam se svidjela pjesma i zašto? Kako ste se osjećali dok ste slušali pjesmicu? Kakva je jagoda? Zašto je tužna? Da li cvijeće voli da im jagoda dođe u posjetu, zašto? Ja sam pripremila još jedan plakat za vas, ovdje imam notni zapis današnje pjesmice. Sada ću vam pročitati tekst pjesme, a vi pažljivo slušajte. Da li imaju neke riječi koje ne razumijete? Obratite pažnju na notni zapis. Koje znakove već poznajete? Kako se zove ovaj znak na početku notnog zapisa? Koje note imamo ovdje? Koliko traje ova nota? a ova? Da li ste čuli kako ja počinjem pjesmicu? (Treća, četa) Šta znače ti brojevi? Da li se neki dijelovi ponavljaju, kako označavamo to i kako se zove znak za ponavljanje? Kakav je ovo znak? (CODA) Znate li šta koda označava. To znači da se kompozitoru jako svidio uvodni dio naše pjesme pa je odlučio još jednom da ga za kraj odsvira i tako još više uljepša pjesmicu. Koliko ova pjesma ima strofa?

  Sada ćemo je pjevati po strofama, ali prvo ja pjevam, a vi slušate i onda ponavljate za mnom (ponavljam onoliko puta koliko je potrebno da djeca usvoje i vraćam se na dijelove u kojima griješe). Sada kad smo tako lijepo naučili pjesmicu možemo je svi zajedno otpjevati.

  Nakon što su usvojili pjesmicu pjevaju jednu strofu dječaci, a drugu djevojčice. Zatim Uvod i kodu pjevaju djevojčice, a ostatak pjesme dječaci. Ako imamo vremena i dobrovoljaca pjevaju solisti/parovi cijelu pjesmu ili jedan dio, a ostatak cijeli razred.  Završni dio časa:


  Da li vam se svidjela današnja pjesmica? imam još jedan mali zadatak za vas. Pripremila sam vam jedan nastavni listić. Ako ne stignete završiti sad, možete i kući. Hvala pažnji, bilo mi je jako lijepo s vama.

  LITERATURA:

  • Okvirni NPiP za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji BiH

  • Selma Ferović, Muzička/glazbena kultura za četvrti razred devetogodišnje osnovne škole, Sarajevo Publishing, Sarajevo, 2008. god.

  PRILOZI

  • prikaz plakata sa društvenom igrom

  • prikaz plakata notnog zapisa pjesme

  • kopija pjesmice iz udžbenika

  • nastavni listić  ZAPIS NA TABLI

  Školski rad 30.3.2015.g.

  Pjevanje i sviranje: „Jagoda baštovanka“

  Edin Pandur  NASTAVNI LIST 30.3.2015.

  ''Jagoda baštovanka'', autor teksta Z. Ostojić, kompozitor Edin Pandur

  Pažljivo pročitaj i uradi zadatke  1. Napiši naziv kompozicije i kompozitora:

  _____________________________________________________________________.  2. Dopuni tekst pjesme po sjećanju:

  Još na zraci _______ k'o _____ iz mraka, šaren leptir dojaha ____________________.  Rastuži se _______ zašto ____ nije iz oka joj _______ male _____ dvije.

  3. U pjesmici „ Jagoda baštovanka „ nota sa najkraćim trajanjem je ______________, a nota sa najdužim trajanjem je __________________.

  4. Pomozi jagodici da dođe do kantice!

  Plakat za uvodni dio

    1   2   3


  Download 355.58 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Pisana priprema za realizaciju nastavnog časa iz Muzičke kulture

  Download 355.58 Kb.