Pred volitvami smo poslušali o lepem, zelenem in še ne vem,kakšnem vse Celju, kar je za zunanje opazovalce morda lahko resnica
Download 5.08 Kb.
Sana26.03.2020
Hajmi5.08 Kb.

Pred volitvami smo poslušali o lepem, zelenem in še ne vem ,kakšnem vse Celju, kar je za zunanje opazovalce morda lahko resnica. Da pa nekateri živimo v območjih, kjer je občina dovolila širitev industrije na prag stanovanjskih objektov, je pa živi primer Delavske ulice . V letih 95/96 so se odkupovala stanovanja ,če omenim samo to, da smo pred hišo imeli velik park z igrali za otroke, danes pa se razprostirajo 7.5 m do hiše skladiščno proizvodni šotori, brez dovoljenj, torej črna gradnja. Na območju, kjer obratuje 3000 tonska stiskalnica,trese nas, kot da je potres, je pa bila stanovanjska hiša. Nismo se stanovalci vdali kar tako v usodo in zavajanje MOC, saj se ogrožajo naša življenja, naša varnost, lastnina in kršijo se osnovne človekove pravice, na kar je MOC opozorila tudi Varuhinja človekovih pravic. Z vsem zavajanjem MOC, kar je ugotovilo MOP, za dosego planiranja in prostorskega načrtovanja na tem območju gredo na MOC celo tako daleč, da predstavijo stanovanjske objekte, v katerih živimo, kot da so prazni. Na kar jih tudi Varuhinja opolnila, da ni moč spregledati stanovalcev, ki dejansko živimo na tem območju. Še bolj drzna poteza je s strani MOC, da brez soglasij etažnih lastnikov, določi spremembo dejavnosti obstoječi stanovanjski dejavnosti v nestanovanjsko in da za potrebe industrije se naši stanovanjski objekti rušijo. Da agonija proti navadnim državljanom ali občanom že sega v leto 2000 za naše območje, ko je g. Bojan Šrot podpisal Odlok o spremembah in dopolnitvah ZN Gospodarska cona,kjer območje postane industrijsko in kljub točki varstvo okolja v omenjenem odloku, menim da zavestno in namerno ga ne upoštevajo pri izdaji lokacijskih dovoljenj za Emo Orodjarno v letu 2002 in še eno v letu 2004, prav tako ne pred letom 2010 za avtolakirnico in avtosalon. Že res, da smo velikokrat slišali na MOC , da za postavitev industrijski hal v neposredni bližina nas,je odgovorna UE Celje, vendar zelo dobro vemo, da temu ni tako. Da je zgodba našega življenja večja in sega še dlje, jasno nakazuje odločba MOP, da ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje pri novem samostojnem OPPN-Gas 5 , južni del Celje, čeprav so nam na MOC pisno zagotovili,da se bo izvedla celovita presoja vplivov na okolje. Pri omenjenem OPPN je celo Ministrstvo za zdravje sposobno ugotovilo, da živimo v degradiranem območju in ni za pričakovati negativnih vplivov na okoliške stanovalce. Že jasno je znano, da Emo orodjarna spoštuje zakonodajo, celo tako, da že imajo dve črni gradnji za rušitev, za katere je v začetni fazi gradnje vedela MOC in v skladu z zakonodajo ni odreagirala, zdaj bi pa kar našo lastnino rušili, da bi se le te legalizirale. V obdobju gradnje brez ustreznih dovoljenj ene izmed črnih gradenj in rušitve naših dveh drvarnic, brez naši soglasij (leto 2015), je bila na kraju dogodka tudi patrulja PP Celje, kjer je naš stanovalec prejel kazen , o samem poseganju v prostor pa je bil s strani policije obveščen inšpektorat za okolje in prostor Celje, ki se ni odzval takrat. Pred kratkim pa že izdal drugo odločbo za rušitev. Da gre za hrupno proizvodno dejavnost, ki ni primerljiva z ostalimi orodjarnami v Sloveniji, saj le tiste,ki opravljajo takšno dejavnost niso hrupne zaradi preciznih del in opreme, gre torej samo za ime in ne dejavnost. Še bolj je presenetljivo poročilo o hrupu, katerega smo plačali vsi davkoplačevalci in namerno ne zajame celotnega stanja v okolju, torej govorim o šotorih, kako se pa dejansko sliši vsakodnevni hrup pod našimi okni, pa a spodnji povezavi.Za resnico in pravico gremo do konca.


Download 5.08 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa


Pred volitvami smo poslušali o lepem, zelenem in še ne vem,kakšnem vse Celju, kar je za zunanje opazovalce morda lahko resnica

Download 5.08 Kb.