• TCP/IP protokol
 • Protokol /protocol
  Download 29.45 Kb.
  bet1/8
  Sana19.03.2017
  Hajmi29.45 Kb.
  #298
    1   2   3   4   5   6   7   8

  Protokol /PROTOCOL/

  Protokoli su pravila za formatiranje, predaju i prijem podataka često se zove i komukaciono pravilo. Neki od najćešće korištenih protokola na Internetu su:  • TCP/IP

  • HTTP

  • SMTP

  • POP3

  • FTP

  TCP/IP protokol

  TCP/IP je skraćenica za Transmission Control Protocol / Internet Protocol. TCP/IP je komunikacioni protokol za Internet. TCP/IP definiše pravila koje računar mora koristiti za komukaciju sa drugima. TCP/IP definiše kako elektro uređaji (kao računar) trebaju biti povezani na Internet i kako predaja i prijem podataka treba između njih da se odvija. Vaš čitač /BROWSER/ i server koriste TCP/IP da bi se povezali na Internet. Čitač /BROWSER/ koristi TCP/IP da bi pristupio serveru. Server koristi TCP/IP da bi poslao HTML nazad na čitač /BROWSER/. Vaš E-Mail koristi TCP/IP. Vaš e-mail klijent koristi TCP/IP da se poveže na Internet za slanje i prijem e-mail-a.

  TCP - Transmission Control Protocol
  TCP se koristi za prenos podataka od aplikacije do mreže. TCP je odgovoran za podjelju podatka na IP pakete prije slanja i ponovnog povezivanja IP paketa u cljeinu pri prijemu. Korekciju podatka pri prenosu na Internet/Intranet obavlja TCP protokol.

  Primjer TC protokola - podjela paketa:

  Ako jedna aplikacija želi da komunicira sa drugom putem TCP-a ona šalje komunikacioni zahtjev. Ovaj zahtjev mora biti poslan na tačno određenu adresu. Poslije uspostave veze između dvije aplikacije /"HANDSHAKE"/ TCP će zauzeti komunikacionu liniju između dva računara sve dok je ne zatvori jedna od dvije aplikacije.

  IP - Internet Protocol


  IP brine o kumunikaciji sa drugim računarima. IP je odgovoran za slanje i prijem paketa podataka na Internetu. IP ne zauzima komunikacionu liniju između dva računara. IP smanjuje potrebu za mrežnim linijama. Svaka linija može biti korištena između više različitih računara u isto vrijeme. Sa IP se izvodi dijeljenje poruka (ili drugih podataka) u male nezavisne pakete i šalju između računara putem Interneta. IP je odgovoran za "RUTIRANJE" /ROUTING/ svakog pojedinačnog paketa na tačno odredište.

  TCP/IP
  TCP/IP znači da TCP i IP rade zajedno. TCP brine o komukiciji izmeđi vašeg aplikacionog softvera (tj. vaš čitač /BROWSER/ i vašeg mrežnog softvera. .

  IP brine o komunikacijei sa drugim računarima. TCP je odgovoran za podjelju podatka na IP pakete prije slanja i ponovno povezivanja IP paketa u cljeinu pri prijemu na odredišnom računaru. IP je odgovoran za slanje i prijem paketa podataka na ispravnu destinaciju.

  TCP/IP je komukacioni protokol za Internet, prenos i prijem podataka na Internetu je baziran na TCP/IP protokolu.

  HTTP - Hyper Text Transfer Protocol

  HTTP brine o komunikacije između Web servera i Web čitača /BROWSER/.  Download 29.45 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 29.45 Kb.