• Referáty na dějepis VI. A a VI. B
 • Referáty na dějepis V. A a V. B
  Download 13.54 Kb.
  Sana31.12.2019
  Hajmi13.54 Kb.

  Referáty na dějepis V. A a V. B

  1. Archeologie na internetu – představení serverů věnovaných archeologii

   1. http://www.archeologickyatlas.cz/

   2. http://www.archeolog.cz/

   3. http://www.archaiaolomouc.cz/

  2. Archeoparky v ČR – představení 3 archeoparků – i s jejich programy pro školy a veřejnost (podle vlastního výběru)

  3. Antika ve filmu – Trója

  4. Antika ve filmu – 333

  5. Antika ve filmu – Gladiátor

  6. Carnuntum – antické památky starověkého Říma na dosah:

  7. Colosseum – stavba, původní funkce památky; nakládání s památkou v průběhu věků; dnešní funkce památky

  8. Pantheon – stavba, původní funkce památky; nakládání s památkou v průběhu věků; dnešní funkce památky

  9. Jeruzalém – památky raného křesťanství v Jeruzalému

  10. Jeruzalém – památky židovství v Jeruzalému

  11. Jeruzalém – islámské památky

  12. Mezinárodní den archeologie

  13. Rozpad impéria – Sasánovská říše

  14. Rozpad impéria – Seleukovská říše

  15. Rozpad impéria – Ptolemaiovská říše

  16. Styky antického Řecka se starověkým Egyptem – obchod, mezinárodní a kulturní vztahy

  17. Styky antického Řecka se starověkou Indií – obchod, mezinárodní a kulturní vztahy

  18. Styky antického Řecka se starověkou Perskou říší – obchod, mezinárodní a kulturní vztahy (pozor – bez řeckoperských válek)

  19. Mezinárodní den archeologie – zpráva o akci – viz http://denarcheologie.cz/

  20. Konstantinopol v antice – jak vypadal Istanbul v době zkázy západořímské říše?

  21. Athény – průvodce po Athénách v době před Peloponéskou válkou

  22. Stradonice – keltské oppidum – viz http://www.nizbor.com/oppidum-stradonice.php

  23. Slovanská mytologie – příklad slovanské svatyně a kde si o ní přečíst

  24. Mabinogi, Artuš a to další – Keltská mytologie – příklad keltské svatyně a kde si o ní přečíst

  25. Severogermánská mytologie – příklad germánské svatyně (Švédsko, Dánsko či Anglie)

  26. Raný středověk na Baltu – finská a estonská mytologie

  27. Ariáni – první křesťanské hereze

  28. Gnostici a monofyzité – první křesťanské hereze

  29. Atila – Bič Boží a Evropa

  30. Cesty sv. Pavla – mapka s vysvětlením, komu jsou vlastně adresovány epištoly

  31. Jak se nám zachovala nejstarší evangelia?

  32. Muratoriho fragment – Co je to kánon? Aneb – jedna nebo dvě apokalypsy? Ustanovení kánonu Nového zákona

  Referáty na dějepis VI. A a VI. B

  1. Středověké bitvy – Kresčak

  2. Středověké bitvy – Azincourt

  3. Středověké bitvy – Černý rytíř a jeho legenda

  4. Středověké bitvy – Malešov

  5. Středověké bitvy – Sudoměř (+ památník bitvy a jeho vztyčení)

  6. Středověké bitvy – Lipany (+ Maroldovo panorama)

  7. Středověké bitvy – Vilémov

  8. Průvodce po Jagellonských Čechách – Louny

  9. Průvodce po Jagellonských Čechách – katedrála sv. Víta a Vladislavský sál

  10. Pico della Mirandola

  11. Mikuláš Kusánský a další vzdělaní účastníci Basilejského koncilu

  12. Wittenberg v době Lutherova vystoupení – průvodce městem

  13. Giordano Bruno a soudobá astronomie, aneb Co je to pokrok v astronomii? Jaká byla na jeho učení reakce? Kdo jeho učení vlastně znal a reflektoval?

  14. Reformní řády – kapucíni

  15. Savonarola a Florencie

  16. Vévoda z Alby a jeho správa Nizozemí

  17. Švýcarsko – reformované kantony a Huldrych Zwingli

  18. Ženevská teokracie

  19. Novokřtěnci v Münsteru

  20. Aztékové v kontaktu s Hernánem Cortézem

  21. Inkové v kontaktu s Franciscem Pizzarem

  22. Španělská inkvizice pod vedením Tomáse de Torquemada


  Download 13.54 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Referáty na dějepis V. A a V. B

  Download 13.54 Kb.