Samarqand davlat universiteti қозон миллий тадқИҚотлар технология университети
Download 2.63 Mb.
Pdf ko'rish
bet85/96
Sana13.10.2022
Hajmi2.63 Mb.
#27163
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   96
Bog'liq
Kimyoviy-texnologik jarayonlarni matematik modellash
Илмий тўгарак йиллик иш режаси, ИТИ билан шугул. иқт. тал. ҳақида маълумот.2015 AT, 122222, 4-amaliy Akustik aloqa kameralari va ularning konstruksiyalari. Reverb ka, 12 талик рўйхат , amaliy, 2eee2, Стартап АРИЗА OXIRGI last, 20-ish. О‘tkаzgichning qаrshiligini о‘zgаrmаs tok kо‘prigi yordаmidа аniqlаsh., Axborot xavfsiziligi, himoyalash usullari, 3-маъруза, Algoritm va algoritlash tushunchalari, Amaliy mashg‘ulot Bulutli texnologiyalar. Google asbob uskun (1), algoritm va uning turlari, аралаштиргич амалий
TEATLAR 
 
1. Matematik modelning asli bo'lishi mumkin 
A. kimyoviy reaktor 
B. ob'ektning matematik modeli 
C. Guldberg va Veyj tenglamalari 
D. ekspertiza predmeti bo'yicha ekspert xulosasi 
2. Diskret javob bo'lishi mumkin 
A. yacheyka modelidagi reaktorlar soni 
B. zanjirning chiqishidagi kuchlanish 
C. hisoblangan konsentratsiyalar 
D. ideal aralashtirish reaktoridagi reaksiya tezligi 
 
3. Uzluksiz parametr bo'lishi mumkin 
A. sintez reaktorida metanol konsentratsiyasi
B. kaskaddagi reaktorlar soni 
C. sanoatdagi zavodlar soni 
D. matematik modelning o'lchami 
4. Model bo'la olmaydi 
A. romashka guli "sevadi-sevmaydi" 
B. bolalar o'yinchog'i - samolyot 
C. algebraik tenglamalar sistemasi 
D. -differensial tenglamalar sistemasi 
 
5. Kimyoviy reaksiyada 3 bosqich va 4 ta modda bor, izotermik ideal 
aralashtirish reaktori modelida nechta javob bor? 
A. 4 
B. 7 
C. 3 
D. 5 
 
6. Kimyoviy o'zgaruvchi xarakterlaydi 


185 
A. kimyoviy reaksiya bosqichining chuqurligi 
B. reaksiyaning borishi tufayli moddaning konsentratsiyasining 
o'zgarishi 
C. butun kimyoviy jarayon 
D. kimyoviy reaktorning ishlashi 
7. Guldberg va Veyj qonuni tavsiflanadi 
A. reaktsiya tezligining konsentratsiyalarga bog'liqligi 
B. kimyoviy reaksiyaning muvozanat holati yoki uning bosqichi 
C. reaksiya tezligining haroratga bog'liqligi 
D. reaksiya tezligi konstantasining reaksiya aralashmasi tarkibiga 
bog'liqligi 
 
8. Guldberg va Veyj tenglamasi tavsiflanadi 
A. reaktsiya tezligining moddalar konsentratsiyasiga bog'liqligi 
B. kimyoviy reaksiyaning muvozanat holati yoki uning bosqichi 
C. reaksiya tezligining haroratga bog'liqligi 
D. reaksiya tezligi konstantasining reaksiya aralashmasi tarkibiga 
bog'liqligi 
 
9. 
Ideal 
aralashtirishning 
izotermik 
reaktoridagi 
moddalar 
konsentratsiyasini hisoblash uchun talab qilinadi 
A. kirish konsentratsiyasi, matematik model, tezlik konstantalari va 
yashash vaqti 
B. stoxiometrik matritsa, dastlabki konsentratsiyalar va yashash vaqti 
C. reaktivlar va reaksiya mahsulotlarining hosil bo'lish issiqliklari 
D. Reaksiya ishtirokchilarini hosil qilishning Gibbs potentsiallari va 
harorati 
 
10. Arrenius tenglamasi 
A. empirik tarzda topilgan qiymat 
B. qonun bo'yicha 
C. reaksiya tezligining haroratga bog'liqligini nazariy tahlil qilish 
natijasida olingan nisbat 


186 
D. kimyoviy termodinamika asosida olingan nisbat 
 
11. Ichkaridagi oqim 
A. quvur uzunligi 
B. aralashtirgichli idishlar 
C. aralashtirgichli uchta reaktordan iborat kaskadi 
D. katta oqim quvvati 
 
12. Ichkaridagi oqim 
A. aralashtirgichli idishlar 
B. tog 'daryosi 
C. Gazsiz suv 
D. kichik oqimli idish 
13. Parallel kompleks reaksiyada maqsad bosqichidagi reaktivning 
tartibi yon tomonlarinikidan yuqori bo'ladi. Uning boshlang'ich 
konsentratsiyasining ortishi bilan reaksiyaning selektivligi bo'ladi 
A. oshadi 
B. doimiy 
C. tushish 
D. - ko'tariladi va keyin tushadi 
14. Maqsadli bosqichning faollashuv energiyasi yon tomonlarga 
qaraganda past. Haroratning pasayishi bilan reaksiyaning selektivligi 
bo'ladi 
A. oshadi 
B. o'zgarmagan 
C. tushish 
D. ekstremum bilan egri chiziq bilan tasvirlanadi 
 
15. 3 hujayrali hujayra modeli oqimida yashash vaqtlari bo'yicha 
taqsimlanishi 
A. maksimal bilan unimodal 
B. minimal bilan unimodal 


187 
C. giperbolik 
D. bir hil 
 
16. Funksional (maqsadli funktsiya) bo'lishi mumkin 
A. reaktor parametrlarining ayrim sonli funksiyasi 
B. kompyuter imkoniyatlari 
C. mahsulot ishlab chiqarish uchun xom ashyo iste'moli normalari 
D. mahsulot ishlab chiqarish uchun energiya, issiqlik va sovuqni 
iste'mol qilish normalari 
17. Omillarning optimal qiymati bilan 
A. funktsional ekstremumga etadi 
B. funktsional o'sish tezligi minimal 
C. funktsional o'sish tezligi maksimal 
D. funksionallik omillarga bog'liq emas 
 
18. Birinchi turdagi cheklash quyidagi shart bo'lishi mumkin 
A. - omil doimiydan ortiq emas 
B. funktsional ma'lum bir raqamdan kam emas 
C. omillar yig'indisi funktsionaldan ko'p emas 
D. funksional musbat son 
 
19. Ikkinchi turdagi cheklash quyidagi shart bo'lishi mumkin 
A. funktsional ma'lum bir raqamdan kam emas 
B. omil doimiydan ortiq emas 
C. omil oldindan belgilangan intervalda 
D. omil oldindan belgilangan intervaldan tashqarida 
 
20. Dixotomiya usuli bilan optimallashtirishda noaniqlik oralig'i ga 
bo'linadi 
A. ikkita teng segment 
B. birdan ikkiga nisbatda ikkita segment 
C. uchta teng bo'lmagan segment 
D. +- oltin nisbat nisbatida ikkita segment 


188 
21. Model ob'ekt - asl ob'ektning o'rnini bosuvchi, qaysi 
A. uning asosiy xususiyatlarini aks ettiradi. 
B. o'z xususiyatlarini to'liq aks ettiradi. 
C. dastlabki ob'ekt bilan bir xil kirish va chiqish o'zgaruvchilarga ega. 
D. o'zgaruvchilar o'rtasidagi bir xil turdagi bog'liqlikni asl ob'ekt bilan 
takrorlaydi. 
22. Kirish o'zgaruvchilari o'zgaruvchilardir 
A. tashqi ta'sirlar. 
B. nazorat harakatlari. 
C. bezovta qiluvchi ta'sirlar. 
D. tashqi muhitning o'zgargan ta'siri. 
23. Boshqaruv ob'ekti - bu ob'ekt 
A. unda boshqariladigan jarayon sodir bo'ladi. 
B. buzilishlar va nazoratlarning ta'sirini sezadigan. 
C. holat o'zgaruvchilari hosil qiluvchi. 
D. chiqadigan o'zgaruvchilarni tashkil etuvchi. 
24. Matematik model o„zgaruvchilar orasidagi bog„lanishning shakldagi 
ifodasidir 
A. matematik ifodalar. 
B. algebraik tenglamalar. 
C. differensial tenglamalar. 
D. integro-differensial tenglamalar. 
25. Matematik modellar quyidagi asosiy shakllarda qo'llaniladi 
A. "kirish-chiqish" ni kiriting. 
B. holat o'zgaruvchilarida. 
C. fazali o'zgaruvchilarda. 
D. "kiritish-chiqish" va davlat o'zgaruvchilari yozing. 


189 
26. Holat o„zgaruvchilari kirish o„zgaruvchilardan qarab tuzilganligi 
bilan farqlanadi 
A. kirish o'zgaruvchilari. 
B. kirish o'zgaruvchilari va dizayn parametrlari. 
C. dizayn parametrlari. 
D. buzilishlar va dizayn parametrlari. 
27. Holat o„zgaruvchilari chiqish o„zgaruvchilari bilan umumiy narsaga 
ega, chunki ular qarab shakllanadi 
A. kirish o'zgaruvchilari. 
B. kirish o'zgaruvchilari va dizayn parametrlari. 
C. dizayn parametrlari. 
D. buzilishlar va dizayn parametrlari. 
28. Modellashtirish ob'ektining statik holati bilan tavsiflanadi 
A. ta'sirlarning barqarorligi. 
B. modellashtirish ob'ektini tavsiflovchi o'zgaruvchilarning o'zgarish 
tezligining nol qiymatlari. 
C. modellashtirish 
ob'ektining 
konstruktiv 
parametrlarining 
doimiyligi. 
D. modellashtirish ob'ektining istalgan nuqtasida modellashtirish 
ob'ektining holatini tavsiflovchi o'zgaruvchilar qiymatlarining 
tengligi. 
29. Fizik statik holat mos keladi 
A. ob'ektga kiradigan energiya yoki materiyaning tengligi, vaqt 
birligida ob'ektdan chiqarilgan energiya yoki materiya miqdori. 
B. energiya yoki moddaning doimiy tezlikda to'planishi. 
C. moddaning energiyasining doimiy tezlikda chiqishi. 
D. chiqish o'zgaruvchisini doimiy tezlikda o'zgartirish. 
30. Kimyoviy texnologik jarayonlarning matematik modelini qurishning 
modul prinsipi quyidagilardan foydalanishga asoslangan. 
A. energiya yoki moddalarni saqlash uchun odatiy modullar. 


190 
B. kimyoviy jarayon kinetikasining modullari va energiya yoki 
moddalarni saqlash modullari. 
C. kimyoviy reaksiyalar kinetikasining standart modullari, massa 
almashinuvi va issiqlik almashinuvi, material va issiqlik balansi 
tenglamalari. 
D. kimyoviy reaksiyalar kinetikasining standart modullari, massa 
almashinuvi va issiqlik almashinuvi, material va issiqlik balansi 
tenglamalari va oqimlarning gidrodinamikasi. 
31. Matematik modelning adekvatlik mezoni yaqinlikni baholaydi. 
A. o'rganilayotgan ob'ekt va matematik modeldagi kirish va chiqish 
o'zgaruvchilari. 
B. o'rganilayotgan 
ob'ekt 
va 
matematik 
modeldagi 
kirish 
parametrlarining bir xil qiymatlari bilan chiqish o'zgaruvchilari. 
C. ob'ektning parametrlari va matematik model. 
D. o'rganilayotgan 
ob'ekt 
va 
matematik 
modeldagi 
kirish 
o'zgaruvchilari va ob'ekt parametrlari va matematik modelning bir 
xil qiymatlari bilan chiqadigan o'zgaruvchilar. 
32. Birlashtirilgan parametrlarga ega ob'ekt uning holatini tavsiflovchi 
o'zgaruvchilar qiymatlariga ega, 
A. xuddi shunday. 
B. ob'ektning istalgan nuqtasida bir xil. 
C. bir vaqtning o'zida ob'ektning istalgan nuqtasida bir xil. 
D. ob'ektning kiritilishidan ob'ektning chiqishigacha bir xilda o'zgarib 
turadi. 
33. Tarqalgan parametrlarga ega ob'ekt uning holatini tavsiflovchi 
o'zgaruvchilar qiymatlariga ega, 
A. har xil. 
B. ob'ektning turli nuqtalarida ma'lum bir yo'nalishda farqlanadi. 
C. 3 ob'ektning turli nuqtalarida ma'lum bir yo'nalishda bir vaqtning 
o'zida har xil. 
D. ob'ektning kirish joyidan chiqishigacha bir xilda o'zgarib turadi. 


191 
34. Jarayon statikasining matematik modeli o'rtasidagi munosabatni 
tavsiflaydi 
A. kirish va chiqish o'zgaruvchilari. 
B. belgilangan vaqtda kirish va chiqish o'zgaruvchilari. 
C. kirish o'zgaruvchilari, chiqish o'zgaruvchilari va 
D. modellashtirish ob'ektining parametrlari. 
E. kirish o'zgaruvchilari, chiqish o'zgaruvchilari va 
F. modellashtirish ob'ektining statik holatidagi parametrlari. 
35. Eksperimentni rejalashtirish usuli deganda statikaning matematik 
modellarini qurish usuli tushuniladi: 
A. passiv tajriba. 
B. analitik. 
C. eksperimental va analitik. 
D. faol tajriba. 
36. Tajribani rejalashtirish usuli uchun mo'ljallangan 
A. ob'ekt statikasi modelining muvofiqligini tekshirish. 
B. ob'ekt dinamikasi modelining muvofiqligini tekshirish. 
C. regressiya tenglamasining koeffitsientlarini aniqlash va uning 
muvofiqligini tekshirish. 
D. regressiya tenglamasining koeffitsientlarini aniqlash. 
37.passiv tajriba usulida regressiya tenglamasining koeffitsientlari 
quyidagi usul bilan aniqlanadi: 
A. yo'naltirilgan qidiruv. 
B. eng kichik kvadratlar. 
C. gradient. 
D. eng keskin pasayish. 
38. Tasodifiy miqdor uchun chetlanish kvadratlarining yig'indisi 
komponentlar yig'indisi bilan aniqlanadi. 


192 
A. tasodifiy miqdorning o'rtachaga nisbatan og'ish kvadratlari va 
tasodifiy miqdorning regressiya chizig'iga nisbatan og'ish 
kvadratlari. 
B. tasodifiy miqdorning o'rtachaga nisbatan og'ish kvadratlari va 
regressiya chizig'ining o'rtachaga nisbatan og'ish kvadratlari. 
C. regressiya chizig„ining o„rtachaga nisbatan og„ish kvadratlari va 
tasodifiy miqdorning regressiya chizig„iga nisbatan og„ish 
kvadratlari. 
D. tasodifiy miqdorning o'rtachaga nisbatan og'ish kvadratlari. 
39. Korrelyatsiya koeffitsienti bog'lanishning ikki o'zgaruvchisi 
orasidagi mavjudligini tavsiflaydi: 
A. har qanday. 
B. chiziqli bo'lmagan. 
C. chiziqli. 
D. parabolik. 
40. Korrelyatsiya nisbati munosabatlarning ikki o'zgaruvchisi orasidagi 
mavjudligini tavsiflaydi 
A. har qanday. 
B. chiziqli bo'lmagan. 
C. chiziqli. 
D. parabolik. 
41. Fisher mezoni dispersiyalarning nisbatidan foydalanadi 
A. kichikdan kattaga. 
B. ko'proqdan kamroq. 
C. muhim emas. 
D. ular 1,5 martadan ko'p bo'lmagan farq qiladimi, muhim emas. 
42. Modelning adekvatlik darajasi yuqoriroq, agar: 
A. adekvatlik dispersiyasi takrorlanuvchanlik dispersiyasidan yuqori 
B. adekvatlik dispersiyasi takrorlanuvchanlik dispersiyasidan ancha 
yuqori 
C. adekvatlik dispersiyasi takrorlanuvchanlik dispersiyasidan past 


193 
D. adekvatlik dispersiyasi takrorlanuvchanlik dispersiyasidan ancha 
past. 
43. Oqim gidrodinamikasining matematik modelini olish uchun 
dastlabki ma'lumotlar olinadi 
A. eksperimental va analitik usul bilan. 
B. kuzatuvchini ob'ektga kiritilgan oqimga bosqichma-bosqich yoki 
impulsli kiritish va nazorat nuqtalarida uning miqdorini o'lchash. 
C. kuzatuvchining ob'ektga kiritilgan oqimga qadam yoki impuls 
ta'siri va ob'ekt chiqishida uning miqdorini o'lchash. 
D. kuzatuvchining ob'ektga kiritilgan oqimga bosqichma-bosqich yoki 
impulsiv ta'siri va nazorat nuqtalarida uning to'plangan miqdorini 
o'lchash belgilangan vaqt uchun. 
44. Ob'ektning kirishiga qadam yoki impuls ta'siri bilan ob'ekt 
chiqishida kuzatuvchining konsentratsiyasini o'lchash orqali modelning 
parametrlari faqat aniqlanadi. 
A. mukammal aralashtirish va mukammal siljish. 
B. hujayra modeli va diffuziya modeli. 
C. mukammal aralashtirish, tiqin oqimi va diffuziya naqshlari. 
D. barcha modellar. 
45. Ob'ektning qadam kiritish harakatiga reaktsiyasi deyiladi: 
A. tezlanish egri chizig'i. 
B. vaqtinchalik funksiya. 
C. uzatish funktsiyasi. 
D. impulsli vaqtinchalik funksiya. 
46. Ob'ektning qadamli impuls kiritish harakatiga javobi deyiladi 
A. tezlanish egri chizig'i. 
B. vaqtinchalik funksiya. 
C. ob'ektning uzatish funktsiyasi. 
D. impulsli vaqtinchalik funksiya. 


194 
47. Ob'ektning bosqichli harakatga bo'lgan reaksiyasidan shaklda 
taqsimot qonuni olinadi 
A. ob'ektda o'tkazilgan vaqt. 
B. ob'ektda yashash vaqtini taqsimlashning ehtimollik funksiyasi. 
C. ob'ektda o'tkaziladigan vaqtning ehtimollik zichligi. 
D. ob'ektda yashash vaqtining normal taqsimot qonuni. 
48. Ob'ektning impulsli kirish ta'siriga reaktsiyasidan shaklda taqsimot 
qonuni olinadi. 
A. ob'ektda o'tkazilgan vaqt. 
B. ob'ektda yashash vaqtini taqsimlashning ehtimollik funksiyasi. 
C. ob'ektda o'tkaziladigan vaqtning ehtimollik zichligi. 
D. ob'ektda yashash vaqtining normal taqsimot qonuni. 
49. Ehtimollar taqsimoti funksiyasi X tasodifiy o„zgaruvchining bo„lish 
ehtimolini ko„rsatadi 
A. qiymatga teng. 
B. dan -gacha qiymat oladi. 
C. dan + gacha qiymat oladi. 
D. -dan + gacha qiymat qabul qiladi. 
50. Ideal aralashtirishning gidrodinamik modeli tipik dinamik zvenodir 
A. aperiodik n-tartib. 
B. 1-darajali aperiodik. 
C. transportning kechikishi. 
D. tebranish. 
51. Ideal siljishning gidrodinamik modeli tipik dinamik zvenodir 
A. aperiodik n-tartib. 
B. 1-darajali aperiodik. 
C. transportning kechikishi. 
D. tebranish. 


195 
52. n hujayraning gidrodinamik hujayra modeli tipik dinamik zveno 
hisoblanadi: 
A. aperiodik 1-tartib. 
B. 1-tartibdagi aperiodik bog'lanishlarning N ketma-ket bog'langan 
zvenolari. 
C. real integrallashuvchi n-tartib. 
D. N ketma-ket ulangan transport kechikish aloqalari. 
53. 1-tartibli diffuziya modeli zarrachalarning oqim yo„nalishi bo„yicha 
aralashishi hodisasini tavsiflaydi. 
A. to'g'ridan-to'g'ri. 
B. aksincha. 
C. bir vaqtning o'zida oldinga va orqaga. 
D. bir vaqtning o'zida to'g'ri va radial. 
54. Diffuziya modeli asosida modellashtirishda usuldan foydalaniladi 
A. overclocking. 
B. sublimatsiya. 
C. supuradi. 
D. korrallar. 
55. Faktorizatsiya usulining mohiyati shundaki, ikkinchi tartibli 
differensial tenglama ko‟rinishda ifodalanadi. 
A. birinchi tartibli ikkita differentsial tenglama. 
B. tegishli chegara shartlariga ega ikkinchi tartibli ayirma tenglamasi. 
C. supurish koeffitsientlarini hisoblash bilan ikkita farqli tenglamalar 
tizimi. 
D. chegara shartlariga erishish uchun iterativ tanlash protsedurasi. 
56 Muhitning harorati o'zgaradi, agar 
A. muhitning oqim tezligi o'zgaradi. 
B. muhitga chiqarilgan (berilgan) issiqlikning oqim tezligi o'zgaradi. 
C. atrof-muhitga beriladigan issiqlik miqdori vaqt birligida atrof-
muhitdan chiqarilgan issiqlik miqdoriga teng emas. 


196 
D. atrof-muhitga beriladigan issiqlik miqdori vaqt birligida atrof-
muhitdan chiqarilgan issiqlik miqdoriga teng. 
57. Muhitning harorati o'zgarmaydi, agar 
A. muhitning oqim tezligi o'zgaradi. 
B. muhitga chiqarilgan (berilgan) issiqlikning oqim tezligi o'zgaradi. 
C. atrof-muhitga beriladigan issiqlik miqdori vaqt birligida atrof-
muhitdan chiqarilgan issiqlik miqdoriga teng emas. 
D. atrof-muhitga beriladigan issiqlik miqdori vaqt birligida atrof-
muhitdan chiqarilgan issiqlik miqdoriga teng. 
58. Aralash-aralash issiqlik almashtirgich statikasining matematik 
modeli quyidagi tenglamalarni o'z ichiga oladi: 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
59. Aralash-aralashtirish tipidagi issiqlik almashtirgich dinamikasining 
matematik modeli tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
60. Aralash-o`zgartirish tipidagi issiqlik almashtirgich statikasining 
matematik modeli tenglamalarni o`z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
61. 
Aralashtirish-o'zgartirish 
tipidagi 
issiqlik 
almashtirgich 
dinamikasining matematik modeli tenglamalarni o'z ichiga oladi. 


197 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
62. Siqish - siljish (oldinga oqim) tipidagi issiqlik almashtirgich 
statikasining matematik modeli tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial 
B. algebraik va qisman differentsial 
C. oddiy differentsial 
D. algebraik 
63. Sishish - siljish (qarshi oqim) tipidagi issiqlik almashtirgich 
statikasining matematik modeli tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
64. Siqish - siljish (oldinga oqim) tipidagi issiqlik almashtirgich 
dinamikasining matematik modeli tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
65. Sishish - siljish (qarshi oqim) tipidagi issiqlik almashtirgich 
dinamikasining matematik modeli tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial 
B. algebraik va qisman differentsial 
C. oddiy differentsial 
D. algebraik. 


198 
66. Issiqlik uzatish koeffitsienti bir muhitdan vaqt birligiga qancha 
issiqlik o'tkazilishini ko'rsatadi 
A. boshqa. 
B. chegara qatlami. 
C. harorat farqi bir darajaga teng bo'lgan boshqasi. 
D. harorat farqi bir darajaga teng bo'lgan chegara qatlami. 
67. Issiqlik devor orqali o'tkazilganda issiqlik to'planadi 
A. devor. 
B. isitish (sovutish) agenti oqimi. 
C. qizdirilgan (sovutilgan) moddaning oqimi. 
D. devor va qizdirilgan (sovutilgan) moddaning oqimida. 
68. Plug-oqimli reaktor statikasining matematik modeli tenglamalarni 
o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
69. Plug-oqimli reaktor dinamikasining matematik modeli tenglamalarni 
o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
70. Ideal aralashtirish reaktori statikasining matematik modeli 
tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 


199 
71. Ideal aralashtirish reaktori dinamikasining matematik modeli 
tenglamalarni o'z ichiga oladi. 
A. algebraik va oddiy differentsial. 
B. algebraik va qisman differentsial. 
C. oddiy differentsial. 
D. algebraik. 
72. Ekzotermik reaksiya bilan issiqlik kerak 
A. tanishtirish. 
B. olib ketish. 
C. nazorat qilish. 
D. xom ashyo sarfiga mutanosib ravishda kiritish. 
73. Endotermik reaksiya bilan issiqlik kerak bo'ladi: 
A. tanishtirish. 
B. olib ketish. 
C. nazorat qilish. 
D. xom ashyo sarfiga mutanosib ravishda kiritish. 
74. Hisoblash uchun Arrenius tenglamasidan foydalaniladi 
A. kimyoviy reaksiya tezligi 
B. kimyoviy reaksiya tezligi konstantalari 
C. reaksiya harorati 
D. faollashtirish energiyalari. 
75. Rektifikatsiya jarayonining matematik modeli tenglamalarni o'z 
ichiga oladi 
A. bug '-suyuqlik muvozanati, material va issiqlik balansi, 
gidrodinamika 
B. bug '-suyuqlik muvozanati, material va issiqlik balansi, 
gidrodinamika, samaradorlik 
C. bug '-suyuqlik balansi, ajratish bosqichi va umuman ustun uchun 
material va issiqlik balansi 


200 
D. bug '-suyuqlik muvozanati, material va issiqlik balansi, ajratish 
bosqichi va umuman ustun uchun gidrodinamika. 
76. Aralashmalar ideal bo'lsa 
A. bug'ning o'tkazuvchanligi suyuqlikning fugatligiga teng. 
B. aralashmalar Raul va Dalton qonunlariga bo'ysunadi. 
C. suyuqlik tarkibini aniqlash uchun bug 'tarkibidan foydalanish 
mumkin. 
D. bug 'tarkibini suyuqlik tarkibiga qarab aniqlash mumkin. 
77. Rektifikatsiya jarayonini modellashtirishda tekshirish hisobi aniqlash 
uchun mo'ljallangan 
A. aralashmalarni ajratish uchun zarur shart-sharoitlarga erishilganda 
ustunning ish parametrlari. 
B. aralashmalarni ajratish uchun zarur shart-sharoitlarga erishilganda 
ustunning dizayn parametrlari. 
C. aralashmalarni ajratish uchun zarur shart-sharoitlarga erishilganda 
ustunning dizayni va ish parametrlari. 
D. berilgan ajratish sharoitida ustunning ish parametrlari va optimallik 
mezonining eng yaxshi qiymatiga erishish. 
78. Rektifikatsiya jarayonini modellashtirishda dizayn hisobi aniqlash 
uchun mo'ljallangan 
A. aralashmalarni ajratish uchun zarur shart-sharoitlarga erishilganda 
ustunning ish parametrlari. 
B. aralashmalarni ajratish uchun zarur shart-sharoitlarga erishilganda 
ustunning dizayn parametrlari. 
C. aralashmalarni ajratish uchun zarur shart-sharoitlarga erishilganda 
ustunning dizayni va ish parametrlari. 
D. berilgan ajratish sharoitida ustunning ish parametrlari va optimallik 
mezonining eng yaxshi qiymatiga erishish. 
79. Distillash ustuni statikasining matematik modeli tenglamalarni o'z 
ichiga oladi 


201 
A. algebraik. 
B. transsendental. 
C. algebraik va transsendental. 
D. algebraik, transsendental va differentsial. 
80. Distillash ustuni dinamikasining matematik modeli tenglamalarni o'z 
ichiga oladi 
A. algebraik. 
B. transsendental. 
C. algebraik va transsendental. 
D. algebraik, transsendental va differentsial. 
81. Massa uzatish koeffitsienti o'tgan moddaning miqdori bilan 
aniqlanadi: 
A. vaqt birligida suyuq fazadan bug 'fazasiga. 
B. vaqt birligida bug 'fazasidan suyuq fazaga. 
C. vaqt birligida fazalar chegarasi bo'ylab. 
D. birlikka teng harakatlantiruvchi kuch bilan vaqt birligidagi faza 
chegarasi orqali. 
82. Sistemaning erkinlik darajalari soni son orasidagi farqga teng 
A. aniqlanishi kerak bo'lgan konstruktiv o'zgaruvchilar va matematik 
modelning tenglamalari soni. 
B. aniqlanishi kerak bo'lgan rejim o'zgaruvchilari va matematik 
modelning tenglamalari soni. 
C. aniqlanishi kerak bo'lgan rejim va dizayn o'zgaruvchilari va 
matematik modelning tenglamalari soni. 
D. aniqlanishi kerak bo'lgan qidirilayotgan o'zgaruvchilar va bu 
o'zgaruvchilarni bog'laydigan tenglamalar soni. 
83. Bug '-suyuqlik tizimining erkinlik darajalari soni komponentlar soni 
orasidagi farqga teng. 
A. va fazalar soni. 
B. va fazalar soni +1. 


202 
C. va fazalar soni +2. 
D. va fazalar soni +3 ga teng. 
84. Aralashmaning idealdan chetga chiqishi koeffitsient bilan baholanadi 
A. foydali harakat. 
B. bug 'fazasidagi faollik. 
C. suyuq fazadagi faollik. 
D. bug 'va suyuqlik fazalaridagi faollik. 
85. Aloqa qurilmasining statikligini hisoblashda, 
A. faoliyat koeffitsientlari va samaradorlik. 
B. faoliyat koeffitsientlari. 
C. faqat samaradorlik. 
D. faoliyat koeffitsientlari, samaradorlik va oqim tuzilishi. 
86. Murfree samaradorlik omili bo'lishi mumkin 
A. mahalliy. 
B. global. 
C. ham mahalliy, ham global. 
D. umumiy. 
87. Kondensatorni hisoblashda taxminlar amalga oshiriladi 
A. aralashmaning idealligi. 
B. nazariy plastinka haqida. 
C. amaliy plastinka haqida. 
D. aralashmaning idealligi va amaliy plastinka haqida. 
88. Rektifikatsiya jarayonini modellashtirishda ko'pincha taxminlar 
qo'yiladi 
A. bug 'fazasida aralashtirishning yo'qligi. 
B. suyuqlik fazasida aralashtirishning yo'qligi. 
C. nazariy plastinka tushunchasi. 
D. aralashmalar ideal sifatida qabul qilinadi. 


203 
89. Tabakalangan aralashmalarning faollik koeffitsientini hisoblash 
uchun tenglamalardan foydalaning 
A. Uilson 
B. NRTL. 
C. UNIFAC. 
D. UNIKVAK. 
90. Yutish jarayonini modellashtirishda Genri tenglamalari qo'llaniladi: 
A. har doim 
B. yomon eriydigan gazlar uchun 
C. yuqori darajada eriydigan gazlar uchun 
D. o'rtacha eruvchan gazlar uchun. 
91. Rektifikatsiya jarayoni va yutilish jarayoni uchun massa uzatish 
koeffitsientlari ifodalarga ega. 
A. har xil. 
B. ikkala bosqichda ham bir xil. 
C. faqat suyuq fazada bir xil. 
D. faqat bug 'fazasida bir xil. 
92. Ekstraksiya jarayonining suyuq fazalari orasidagi muvozanat odatda 
orqali tavsiflanadi 
A. bema'nilik. 
B. faoliyat koeffitsientlari. 
C. fazalardan biridagi komponent konsentratsiyasining boshqa 
fazadagi komponent konsentratsiyasiga ko„pnomli bog„liqliklari 
ko„rinishida. 
D. taqsimlash koeffitsientlari. 
93. Shlangi oqimli gidrodinamikali absorber statikasining matematik 
modeli diffuziya modeli bilan tavsiflangan gidrodinamikali absorber 
modelidan farq qiladi. 
A. birinchisi algebraik tenglamalar bilan, ikkinchisi esa differentsial 
tenglamalar bilan tavsiflanadi. 


204 
B. birinchisi differentsial tenglamalar bilan, ikkinchisi esa algebraik 
tenglamalar bilan tavsiflanadi. 
C. birinchi model bo'yicha hisoblashda pastdan yuqoriga, ikkinchi 
model bo'yicha esa yuqoridan pastga qarab amalga oshiriladi. 
D. birinchi model bo'yicha hisoblashda bir jinsli bo'lmagan 
differensial tenglamalarni yechishning ma'lum usullari bilan, 
ikkinchi model bo'yicha esa faktorizatsiya usuli bilan samarali 
amalga oshirilishi mumkin. 
94. Yutish jarayonining statik rejimini hisoblashni tekshirishda 
hisoblang 
A. to'yingan changni yutish va yo'qolgan gaz fazasida olingan 
komponentning kontsentratsiyasi. 
B. to'yingan changni yutish va ho'l gazda olingan komponentning 
berilgan konsentratsiyasida to'yingan changni yutish va ozg'in gaz 
fazasidagi kontsentratsiyasi. 
C. changni yutish vositasining sarflanishi, olingan komponentning 
to'yingan 
changni 
yutish 
va 
tugatilgan 
gaz 
fazasidagi 
konsentratsiyasi. 
D. to'yingan gaz fazasida qayta tiklanadigan komponentning tarkibiga 
cheklovlar bajarilgunga qadar to'yingan changni yutish va 
tugatilgan gaz fazasida qayta tiklanadigan komponentning 
konsentratsiyasi. 
95. Suyuq aralashmalarni ajratishning boshqa jarayonlariga nisbatan 
ekstraksiya jarayonining asosiy afzalligi: 
A. past ish bosimi. 
B. jarayon normal bosimda sodir bo'ladi. 
C. jarayonning past ish harorati (15-20 daraja Selsiy). 
D. jarayon adiabatik sharoitda boradi. 
96. Ekstraksiya jarayonining suyuq fazalari orasidagi muvozanat odatda 
orqali tavsiflanadi 
A. bema'nilik. 


205 
B. faoliyat koeffitsientlari. 
C. fazalardan biridagi komponent konsentratsiyasining boshqa 
fazadagi komponent konsentratsiyasiga ko„pnomli bog„liqliklari 
ko„rinishida. 
D. taqsimlash koeffitsientlari. 
97. Ekstraksiya jarayonining muvozanatga bog„liqligi chiziqliga yaqin 
bo„ladi, agar: 
A. qayta tiklanadigan komponentning juda yuqori konsentratsiyasi. 
B. olingan komponentning o'rtacha konsentratsiyasi. 
C. qayta tiklanadigan komponentning past konsentratsiyasi. 
D. qayta tiklanadigan komponentning juda past konsentratsiyasi. 
98. Komponentning ikki erituvchi o„rtasida taqsimlanishini tavsiflashda 
turli darajadagi ko„phadli tenglamalar qo„llaniladi, agar bu erituvchilar 
A. aralashtirmang. 
B. yomon aralashtiriladi. 
C. juda aralashtiriladi. 
D. cheklangan aralashtiriladi. 
99. Ekstraktor uchun eng keng tarqalgan gidrodinamik modellar 
A. uyali. 
B. teskari oqimlarga ega bo'lgan hujayra. 
C. diffuziya. 
D. teskari oqimli va diffuziyali hujayra. 
100. Ehtimoliyat funksiyasi
)
(x

Download 2.63 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   96
Download 2.63 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSamarqand davlat universiteti қозон миллий тадқИҚотлар технология университети

Download 2.63 Mb.
Pdf ko'rish