• İstenen Formatlar
 • Word Dosyası Şeklinde Hazırlanan Tezlerin PDF Formatına Dönüştürülmesi
 • 1 Tez Veri Giri ş i ve Yay ı mlama İ zin Formunun Doldurulmas
 • T. C. Ahi evran üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖk tez merkezi İÇİn kompakt disk (CD) lerin hazirlanmasi
  Download 24.01 Kb.
  Sana31.12.2019
  Hajmi24.01 Kb.
  T.C.

  AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

  YÖK TEZ MERKEZİ İÇİN KOMPAKT DİSK (CD) LERİN HAZIRLANMASI


  1- Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili yardımcı bilgiler ilerleyen sayfalarda verilmiştir. Metin formatı dışında ek içeren karma tezler için açıklamalar Madde 9’da yer almaktadır. 

  2- Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. 

  3- Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. 

  4-  Dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. 

  5- Dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmayacaktır ve küçük harfler kullanılacaktır.

  ç” için “c”, “ğ” için “g”, “ı” için “i”, “ö” için “o”, “ş” için “s”,

  ü” için “u” kullanınız.

  Çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.   6- Dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenecektir.     

  Örnek :


  ad_soyadı_tez.pdf
  ad_soyadı_ozet_tr.pdf
  ad_soyadı_ozet_en.pdf                

  7- Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri tezin   tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makinaları kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.

  8- Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da  kullanılmış ise bu durum Tez Veri Giriş Formunda ve  özette dosya adları da verilerek belirtilmelidir. Resim, görüntü ve ses kayıtları için tercih edilen formatlar aşağıda belirtilmiştir. Farklı bir program kullanılmış ise bunun okuyucuların erişimine izin verecek şekilde lisanslı olarak tezle birlikte CD’de yer alması gerekmektedir.

  İstenen Formatlar :

               i- Resim Formatları

                  Resim dosyaları aşağıda verilen formatlardan biriyle hazırlanacaktır.

  GIF (.gif)

  PDF (.pdf)

  TIFF (.tiff)

  JPEG (.jpeg)

  ii- Görüntü Formatları

  MPEG (.mpg)

  Quick Time – Apple (.mov)

  Audio Video Interleaved – Microsoft (.avi)

              iii-Ses Formatları

  Wav (.wav)

  MIDI (.midi)

  MP3 (.mp3)  Word Dosyası Şeklinde Hazırlanan Tezlerin PDF Formatına Dönüştürülmesi

  Tezin tam metni, Türkçe ve yabancı dildeki özet sayfalarının ayrı ayrı pdf dosyaları haline dönüştürülmesi için aşağıdaki adımlar uygulanır.

  1. http://www.pdf995.com/download.html linkinden;

  · Pdf995 Printer Driver Version X.X

  · Free Converter Version X.X dosyalarını bilgisayarınıza indiriniz.

  · İndirdiğiniz dosyaları çalıştırınız.

  2. Word’ te hazırladığınız tezin tam metnini açınız. “Dosya (File)” seçeneği altındaki “Yazdır
  (Print)” seçeneğinden Pdf995’ i seçiniz. OK butonuna tıklayınız ve dosya isimlerini aşağıdaki örnekteki gibi vererek pdf dosyanızı bilgisayarınıza kaydediniz.

  Örnek:
  ad_soyad_tez.pdf


  ad_soyad_ozet_tr.pdf
  ad_soyad_ozet_en.pdf

  Aynı işlemleri tezinizin Türkçe ve yabancı dildeki özetleri için de tekrarlayınız.


  .1 Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunun Doldurulması:
  1- Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (PDF) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (http://tez2.yok.gov.tr/) adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir.

  2- Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası dikkate alınacaktır.

  3- Tezlerin başlıkları ve özet (abstrakt) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt veya üst simge (subscript, superscript),Yunan harfleri veya diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.

  4- Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.

  5- Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.

  6- Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri Listesinde bulunmaması durumunda; yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.

  8- Özetler, biri Türkçe olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.


  Download 24.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  T. C. Ahi evran üNİversitesi fen biLİmleri enstiTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ YÖk tez merkezi İÇİn kompakt disk (CD) lerin hazirlanmasi

  Download 24.01 Kb.