• BAJARDI: ISMOILOVA.M TEKSHIRDI: DAMINOVA.M
 • Telekommunikatsiya texnologiyalari
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish
  Sana31.10.2023
  Hajmi0.53 Mb.
  #92356
  Bog'liq
  Pedagogika amaliy 1
  3-tajriba ishi, e4e4808284396b0a0184423f5d7b0001, 1-labaratoriya informatika dur, 1-labaratoriya , Baxtiyor.uz-didaktik-oyinlar-kitobi, Passiv operatsiyalar-fayllar.org, Мақола. 3, GEOMETRIYA 1, Odam genomi» loyihasi, Ersultan, Garant bank BHA 92-2 Nadjimov Anvar 6-variant, ASILBEK, Taqvim, docs-aiogram-dev-en-latest, Mashrabov Mashrab (1)


  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI AXBOROT 
  TEXNOLOGIYALARI 
  MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT 
  AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI QARSHI FILIALI
  “TELEKOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI"FAKULTETI
  TT-11-21 GURUH 3-BOSQICH TALABASI
  “PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA" FANIDAN TAYYORLAGAN
  AMALIY ISH -1
  BAJARDI: ISMOILOVA.M
  TEKSHIRDI:
  DAMINOVA.M


  MAVZU:
  Xorijiy pedagogikada ta’lim – tarbiya
  REJA:
  1.Antik davrda ta’lim – tarbiya.
  2.Estetik tarbiya.
  3.Axloqiy tarbiya.
  4.Ekologik tarbiya.


  ‘’.
  Tarixga nazar tashlar ekanmiz, pedagogik g‘oyalar eramizdan
  oldingi VI asrda shakllanganligi haqida ma’lumotlar mavjud. Zero, 
  tabiatning oliy mahsuli inson paydo bo‘lishi tabiatning hodisalari, 
  jarayonlarini o‘rganshi, ulardan yashash uchun oqilona foydalanish
  asosida insonlar sekin – asta madaniylashuvi, ijtimoiylashuvi asosida
  pedagogik g‘oyalar shakllana va rivojlna boshlagan.
  Antik davrlarda ta’lim-tarbiya yoshlarga ota-onalarning yashash
  uchun tabiat ne’matlaridan foydalanish, uy-ro‘zg‘or yuritish, o‘zaro
  va tabiatga munosabat axloqi, odobi sifatida shakllana boshalagan
  bo‘lsa, bilimlar xajmi kengaya boshlagach, maxsus tarbiyachilarga
  ehtiyoj tug‘ila boshlagan. Ma’lum qabila, elat, millat miqyosidagi
  ta’lim-tarbiya qoidalari majmuasi konsepsiyalar alohida kishilar
  (ya’ni kohinlar yoki oqsoqollar) tomonidan takomillash-tirilgan. 
  SHuning uchun ta’lim-tarbiya konsepsiyalari ko‘p hollar-da ma’lum
  bir shaxs (muallif)ning nomi bilan bog‘lanmaydi.


  .


  .
  Antik pedagogikda tabiatga, atrof-muhatga o‘zaro
  insoniy munosabatlar majmuasi bo‘lgan donishmandlik
  pedagogikasi shakllangan. Donishmandlik
  pedagogikasida yoshlarda donishmandlik, 
  mehnatsevarlik, ma’naviy – axloqiy sifatlar bilan uyg‘un
  rivojlanishi g‘oyasi ilgari surilgan. Bu pedagogik
  g‘oyalarning shakllanishi va rivojlanishida zardushtiylik
  ta’limoti, uning muqaddas kitobi “Avesto” (er.av.VII asr) 
  da va qadimgi Xitoyning Daos maktabi (er. Av. SH asr) 
  namoyandalir pedagogik tajribalarida aks etgan edi. 
  Eramizdan avvalgi II asrlarga kelib qadimgi SHarq va
  Hindiston pedagogikasida insonning ma’naviy –
  axloqiy sifatlari va amaliy kasbiy faolligi bilan bog‘liq
  sog‘lom e’tiqod, mehnatsevarlik, sofdillik, saxiylik, 
  insoniylik kabi shaxsning barkamollik g‘oyalari ilgari
  surildi.


  .
  Estetik tarbiya - o’quvchilarda estetik his-tuyg‘u, estetik ong va munosabatni
  shakllantirishga qaratilgan tarbiyaning alohida shakli. Estetik tarbiya - bu estetik
  jihatdan rivojlangan va ijodiy faol bo'lgan inson shaxsini shakllantirish jarayoni. Estetik
  tarbiya insonparvar mohiyatga, estetik orzuga mos keladigan voqelikni idrok etish,
  baholash va nafosat qonunlari asosida qayta yaratishga qodir bo'lgan inson shaxsini
  shakllantirishga mo’ljallangan tarbiya sohasidir. Estetik tarbiyaning maqsadi:
  o’quvchilarda shaxsning har tomonlama rivojlanishi uchun zarur bo'lgan axloqiy-
  estetik, insonparvarlik ideallarini, go'zallikni ko'ra olish, his qilish, tushunish va yaratish
  ko'nikmalarini shakllantirish


  .
  Estetik tarbiyaning asosiy tushunchalaridan biri go’zallik kategoriyasidir. Uning
  ma’nosini talaba-yoshlarga tushuntirish ham mazkur tarbiyaning hayotiyligini
  ta’minlashga katta yordam beradi. Shu sababli go'zallik tushunchasining mazmun-
  mohiyatini ochib berishga quyidagicha yondashuvlar qilishni maqsadga muvofiq deb
  topdik:
  • go’zallik - bu kishining qalbi go'zalligi;
  • go’zallik - bu kishining istarasi issiqligi;
  • go‘zallik - bu kishining go'zal xulq egasi bo'lishi;
  • go’zallik - bu bamisoli daraxt, yaprog’i - axloq, ildizi - ichki dunyo, 
  mevasi -yaxshifazilat. 
  Xullas, odam bolasidagi go'zallik - tabiat ato qilgan husn-jamolidan tashqari,
  yana eng yaxshi xulq- atvorni, insondagi eng yaxshi fazilatlarni o’z ichiga olgan
  odamiylikdan iborat . Demak, estetik tarbiya nafosat tarbiyasi
  ham, odamiylik tarbiyasi ham, to’la-to'kis ahamiyatga ega bo'lgan go'zallik tarbiyasidir.


  .
  Axloq so‘zi- lotincha "myeros",ya'ni moral,mantiq so‘zidan
  kelib chiqib, u hech qayerda qat‘iy yozib qo‘yilmagan
  ijtimoiy qonundir.Axloq-kishining
  ichki
  olami
  ,e‘tiqodi,fazilatlari sifatida mavjud bo‘lsa,odob-
  shaxsning ko‘zga tashlanadigan mulozamati,xulq-
  atvori,muomala-munosabatlarida namoyon bo‘ladi.
  Axloqiy tushunchalarning turli yosh davrlarida shakllanish
  darajasi.
  Axloqiy onglilik
  , Axloqiy qadriyatlar, Axloqiy his-
  tuyg‘ular Husayn Koshifiyning "Axloqi Muhsiniy"asari
  shaxsiy,oilaviy va fuqarolik axloq asoslarini o‘z ichiga olgan. 
  Jaloliddin Davoniyning "Axloqi Jaloliy"
  asarida axloqiy
  muammolar
  ,ijtimoiy-falsafiy masalalar tahlil qilinadi. Ahmad 
  Yugnakiyning "Hibbat-ul-haqqoyiq" asari ta‘limiy-axloqiy
  yo‘nalishda yozilgan. Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston
  yoxud axloq"kitobining"Haqqoniyat"deb nomlangan
  bobida rostlik va to‘g‘riso‘zlikni insonning eng insoniy
  sifatlaridan biri deb hisoblaydi. Alisher Navoiyning "Mahbub-
  ul qulub"asarida odob,axloqqa oid g‘oyalar ilgari surilgan.


  .


  .
  Pedagogik yo‘nalishda ekologik ta’lim va tarbiya berish ko‘zda tutiladi. 
  Ekologik ta’lim deganda o‘quvchilarga berilishi lozim bo‘lgan tabiat 
  bilan inson orasidagi munosabatlarni ifodalovchi bilimlar 
  tizimi tushuniladi.
  Ekologik tarbiya esa insonning atrof-muhitga nisbatan munosabatini 
  tarbiyalashdir.
  Ekologik ta’lim-tarbiya umumiy ta’lim-tarbiyaning yangi shakli va 
  tarkibiy qismi bo‘lib, maktabda barcha fanlarni o‘qitishda amalga 
  oshirilishi ko‘zda tutiladi. Ekologik ta’lim-tarbiyadan bosh maqsad ham 
  yosh avlodga atrof-muhit va uning muammolariga ongli munosabatni 
  shakllantirishdan iboratdir. Ekologik tarbiyalash jarayonida yoshlarni 
  yashab turgan tabiatimiz boyliklarini tejab-tergashga, uni muhofaza 
  qilishga o‘rgata boriladi.
  Ekologik tarbiyada o‘quvchilarni o‘z maktabini; yashaydigan 
  muhitishahar va qishloq ko‘chalarini o‘kalamzorlashtirish, mevali va 
  manzarali daraxt ko‘chatlari ekish, xiyobonlarni, suv havzalarini ozoda 
  saqlash, uy hayvonlariga qarash kabi ishlarda kuchi yetgancha 
  qatnashishga jalb etish katta ahamiyatga ega.


  .


  .
  Ekologik savodxonlik va madaniyat, avvalo, oiladan boshlanadi. Ekologik
  dunyoqarashni shakllantirishning negizi oiladagi tarbiyaga bevosita bog‘liqdir. Agar 
  bu masala oilada to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilmagan bo‘lsa, uni maktablarda, keyingi ta’lim
  bosqichlarida hamda mehnat jarayonlarida qaror toptirish qiyin bo‘ladi. ekologik
  ta’lim-tarbiyani asosan, bog‘cha va maktablarda amalga oshirish zarur. Bog‘cha
  bolalarida avval ekologik ta’lim tushunchalari shakllantiriladi. 1-5 sinflarda esa, 
  asosan, tabiatshunoslik darslarida o‘qituvchilarga ekologik ta’lim-tarbiya beriladi . 
  Bunda ekologiyadan ilmiy tushunchalar maktablarda o‘qitiladigan barcha fanlarda, 
  ayniqsa, tabiatshunoslik, fizika, ekologiya, matematika, geografiya, tarix kabi fanlarni
  o‘qitishda umumlashtiriladi. Shu bilan birga fakul’tetiv mashg‘ulotlarda, darsdan
  tashqari to‘garak yig‘ilishlarida, ekskursiya davrida hamda o‘zlariniig kundalik
  faoliyatlari davomida muammolarni o‘rgana boradilar.


  .
  Xulosa qilib aytganda hayotdagi chiroy – bu axloqiy va 
  estetik tarbiyaning
  natijasidir. U badiiy adabiyotga jamlangan, tabiat, jamoat va 
  mehnat unumdorligi,
  odamlarning kundalik hayoti, o’zaro munosabatlar bilan 
  chambarchas bog’liq.


  .
  ADABIYOTLAR RO’YXATI
  1. С.А. Ҳайдаров. (2020). Ўзбекистон тарихини ўқитишда “Зафарнома”дан
  фойдаланишни имкониятлари. Science and Education. 1(7). 192-198
  2. Сулаймон Амирқулович Ҳайдаров. (2020). Тарих дарсларида
  интеграциялашган технологиялардан фойдаланиш. Science and Education. 1(8).
  666-671
  3. Ҳайдаров С. (2020). Ўзбекистон тарихи дарсларида педагогик 
  технологияларни
  уйғунлашган ҳолда қўллашнинг методик талаблари. Academic Research in
  Educational Sciences. 1 (3). 1313-1321.
  4. Ҳайдаров Сулаймон Амирқулович. (2020). Тарих фанини ўқитишга оид
  экологик муаммолар масаласи «Scientific Progress» Scientific journal 1(1). 12-17.
  5. С.А. Ҳайдаров. (2020). Тарих дарсларида тасвирий санъат асарларидан
  фойдаланиш. Science and Education. 1(9). 458-461

  Download 0.53 Mb.
  Download 0.53 Mb.
  Pdf ko'rish