1. Bir bitli xotira elementi deganda nima tushuniladi?




Download 40.65 Kb.
Sana22.05.2022
Hajmi40.65 Kb.
#21634
Bog'liq
1. Bir bitli xotira elementi deganda nima tushuniladi


1. Bir bitli xotira elementi deganda nima tushuniladi?
Trigger
2. Xozirgi shaxsiy kompyuterlarda xotiraga murojaat qilishning necha xil rejimi mavjud?
2
3. Kompyuter xotirasini iyerarxik ko‘rinishda tashkil etishda, iyerarxiyaning eng yuqori qismida joylashgan xotirani ko‘rsating.
Ichki registrlar
4. Kompyuter xotirasini iyerarxik ko‘rinishda tashkil etishda, iyerarxiyaning ikkinchi qatorida joylashgan xotirani ko‘rsating.
Kesh xotira
5. Kompyuter xotirasini iyerarxik ko‘rinishda tashkil etishda, iyerarxiyaning uchinchi qatorida joylashgan xotirani ko‘rsating.
Asosiy xotira
6. Kompyuter xotirasini iyerarxik ko‘rinishda tashkil etishda, iyerarxiyaning to‘rtinchi qatorida joylashgan xotirani ko‘rsating.
Magnitli disk
7. Ma’lumotlarni ketma-ket uzatuvchi universal shinani ko‘rsating.
USB
8. Protsessor tarkibidagi muhim registrlardan biri bo‘lgan buyruqlar sanagichi registrini ko‘rsating.
PC
9. Protsessorning IP yoki EIP registri deganda qanday registr tushuniladi?
Buyruqlarni ko’rsatuvchi registr
10. SF yoki EFLAGS registri deganda qaysi registr tushuniladi?
Bayroqlar registri
11. CS registri deganda qaysi registr tushuniladi?
Kodlar yozilgan segment registri
12. Umumiy maqsadlar uchun mo‘ljallangan registrlarni ko‘rsating.
AX, EAX
13. Pentium 4 protsessori tarkibida nechta tranzistor bor?
42 000 000
14. Pentium 4 protsessori mikroarxitekturasi qanday nomlanadi?
NetBurst
15. Pentium 4 protsessori mikrosxemasi nechta chiqish oyoqchalariga ega?
478
16. UltraSPARC III protsessori mikrosxemasi nechta chiqish oyoqchalariga ega?
1368
17. Besh sathli konveyerning birinchi bosqichida (C1) nima amalga oshiriladi?
Bajarilishi kerak bo`lgan buyruqni tanlash
18. Besh sathli konveyerning ikkinchi bosqichida (C2) nima amalga oshiriladi?
Buyruqni dekodlash
19. Besh sathli konveyerning uchinchi bosqichida (C3) nima amalga oshiriladi?
Operandlarni tanlash
20. Besh sathli konveyerning to‘rtinchi bosqichida (C4) nima amalga oshiriladi?
Buyruqni bajarish
21. Besh sathli konveyerning beshinchi bosqichida (C5) nima amalga oshiriladi?
Natijalarni xotiraga yoki registrlarga yozish
22. Bajariladigan buyruqni tanlash besh sathli konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?
C1
23. Bajariladigan buyruqni dekodlash besh sathli konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?
C2
24. Operandalarni tanlash besh sathli konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?
C3

25. Buyruqni bajarish besh sathli konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?


C4
26. Natijani xotiraga yoki registrlarga yozish besh sathli konveyerning qaysi bosqichida amalga oshiriladi?
C5
27. To‘lik buyruqlar to‘plamiga ega kompyuter qanday nomlanadi?
CISC
28. Qisqartirilgan buyruqlar to‘plamiga ega kompyuter qanday nomlanadi?
RISC
29. Protsessor siklining birinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
PC yordamida bajarilishi kerak bo`lgan buyruq tanlab olinadi
30. Protsessor siklining ikkinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
PC-ning qiymati orttiriladi
31. Protsessor siklining uchinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
Buyruq dekodlanadi
32. Protsessor siklining to‘rtinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
Buyruqni bajarish uchun kerak bo`ladigan ma`lumotlar xotiradan yoki registrlardan tanlab olinadi
33. Protsessor siklining beshinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
Buyruq bajariladi
34. Protsessor siklining oltinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
Natijalarni xotiraga yoki registrlarga yozish
35. Protsessor siklining yettinchi bosqichida nima amalga oshiriladi?
Keyingi buyruqni bajarish sikliga o`tish
36. Protsessor sikli nechta bosqichidan iborat?
7
37. Protsessor siklining qaysi bosqichida buyruqni bajarish amalga oshiriladi?
5
38. Protsessor siklining qaysi bosqichida buyruqni tanlab olish amalga oshiriladi?
1
39. Protsessor siklining qaysi bosqichida buyruqni dekodlash amalga oshiriladi?
3
40. Protsessor siklining qaysi bosqichida natijalarini xotiraga yoki registrlarga yozish amalga oshiriladi?
6
41. Core i7 protsessori qaysi turdagi kompyuterlarni yig‘ishda ishlatiladi?
Shahsiy kompyuterlarni
42. OMAP4430 protsessori qaysi turdagi kompyuterlarni yig‘ishda ishlatiladi?
Mobil kompyuterlarni
43. Pentium protsessori qaysi turdagi kompyuterlarni yig‘ishda ishlatiladi?
Shahsiy kompyuterlarni
44. Core i7 protsessorida necha sathli kesh qo‘llaniladi?
3 satxli kesh
45. Core i7 protsessorlaridagi yadrolar sonini ko‘rsating
Ko`p
46. Keltirilganlarning qaysi biri Fon Neyman prinsiplariga to‘g‘ri keladi?
Ikkilik sanoq sistemasini qo`llash
47. Keltirilganlarning qaysi biri Fon Neyman prinsiplariga to‘g‘ri keladi?
Dastur yordamida boshqarish
48. RISC qisqartmasi nimani anglatadi?
Qisqartirilgan buyruqlar to`plamiga ega kompyuter
49. CISC qisqartmasi nimani anglatadi?
To`liq buyruqlar to`plamiga ega kompyuter
50. Hardware deganda nima tushiniladi?
Kompyuterning apparat ta`minoti

51. Software deganda nima tushiniladi?


Kompyuterning dasturiy ta`minoti
52. Kompyuterning minimal tarkibiga nimalar kiradi?
Monitor, tizimli blok, klaviatura
53. Boshqarish shinasi nima uchun mo‘ljallangan?
Boshqarish signallarini uzatish uchun
54. Ma’lumotlar shinasi nima uchun mo‘ljallangan?
Ishlanayotgan axborotni uzatish uchun
55. Kontroller nima uchun mo‘ljallangan?
Prosessordan kelayotgan axborotlarni, qurilmalar ishini boshqaruvchi mos signallariga o`zgartirish uchun
56. Videoadapterning ko‘rsata olish imkoniyati deganda nima tushiniladi?
Gorizontal va vertikal bo`ylab chiqarib bera olishi mumkin bo`lgan nuqtalarining soni
57. Quyidagilardan qaysi biri dasturiy vositalarga tegishli emas?
Protsessor
58. Qaysi qurilma yordamida tashqi qurilma bilan shina o‘rtasidagi aloqa amalga oshiriladi?
Kontroller
59. Vinchester nima uchun mo‘ljallangan?
Ma`lumotlarni doimiy saqlash uchun
60. Kompyuterning ish samaradorligi nimaga bog‘liq?
Protsessor chastotasiga
61. Takt chastotasining o‘lchov birligi nima?
MГц
62. Kompyuter yoqilishini testlash dasturi qayerda yozilgan?
BIOS mikrosxemasida
63. Shaxsiy kompyuterda ma’lumotni qayta ishlash qaysi qurilmada amalaga oshiriladi?
Protsessorda
64. XX asrning 40 yillarida hisoblash mashinalarining ishlash prinsiplari kim tomonidan tavsiflangan?
Djon Fon Neyman tomonidan
65. Kompyuter o‘chirilganida kompyuterning kayerida ma’lumot ham o‘chib ketadi?
Operativ xotirada
66. Dastur – bu ... ?
Kompyuterning ma`lumotni qayta ishlash jarayonida bajaradigan buyruqlar ketma-ketligidir
67. Berilgan dastur bo‘yicha ma`lumotlarni qayta ishlash qurilmasi bu?
Protsessor
68. Dastur va ma’lumotlar qayta ishlash vaqtida qayerga joylashtiriladi?
Tezkor xotirada
69. Bir sekunddagi taktlar soni nima deb ataladi?
Takt chastotasi
70. MIKE FLINN xisoblash tizimlarini nechta sinfga ajratadi?
4
71. Barcha klassik strukturadagi xisoblash mashinalari to‘g‘ri keladigan sinfni aniqlang
SISD
72. Vektorli va matritsali ishlov berish strukturalariga ega xisoblash tizimi sinfini belgilang
SIMD
73. Multiprotsessorli tizimlar mansub bo‘lgan sinfni aniqlang
MIMD
74. Ko‘p buyruqlar va bitta ma’lumotlar oqimiga ega sinfni belgilang
MISD
75. Ko‘p buyruqlar va ko‘p ma’lumotlar oqimiga ega sinfni belgilang
MIMD

76. Bitta buyruq va bitta ma’lumotlar oqimiga ega sinfni belgilang


SISD
77. Bitta buyruq va ko‘p ma’lumotlar oqimiga ega sinfni belgilang
SIMD
78. Multikompyuterli tizimlar mansub bo‘lgan sinfni aniqlang
MIMD
79. Multiprotsessorli xisoblash tizimlarini belgilang
UMA, COMA, NUMA
80. Xisoblash mashinalari deganda nima tushuniladi?
Malumotlarga ishlov berish va kerakli shakldagi natijani olish imkoniyatini yaratadigan texnik vositalar to`plami
81. Kompyuter evolyutsiyasi nechta avloddan iborat?
6 ta
82. Boshlang‘ich avlod (1-avlod) kompyuterlari nechinchi yillar oralig‘iga to‘g‘ri keladi?
50-60 yillar
83. Ikkinchi avlod kompyuterlari nechinchi yillar oralig‘iga to‘g‘ri keladi?
60-70 yillar
84. Uchinchi avlod kompyuterlari nechinchi yillar oralig‘iga to‘g‘ri keladi?
70-80 yillar
85. To‘rtinchi avlod kompyuterlari nechinchi yillar oralig‘iga to‘g‘ri keladi?
80-90 yillar
86. Xozirda ishlab chiqarilayotgan kompyuterlarning qurilish asoslarini o‘zida mujassam etgan dastlabki kompyuter arxitekturasini yaratgan olim nomini belgilang
Djon Fon Neyman
87. Fon Neyman kompyuteri nechta asosiy qismlardan iborat edi?
5 ta
88. Parallel hisoblash tizimlariga to‘g‘ri berilgan izohni toping?
Malumotlarga parallel ishlov beruvchi hisoblash vositalar majmuasi
89. Flin klassifikatsiyasining qaysi sinfi buyruqlarga va ma’lumotlarga parallel ishlov berishga mos keladi?
MIMD
90. Xotiraga bir xil bo‘lmagan ruxsatlilik arxitekturasini ko‘rsating?
NUMA
91. Xotiraga bir xil bo‘lgan ruxsatlilik arxitekturasini ko‘rsating?
UMA
92. Parallel dasturlash uchun maxsus texnologiyalarni ko‘rsating.
CUDA
93. Taqsimlangan xotirali hisoblash tizimlari uchun mo‘ljallangan parallel dasturlash kutubxonasini tanlang.
MPI
94. MPI texnologiyasi qanday tizimlar uchun mo‘ljallangan?
Taqsimlangan xotirali hisoblash tizimlari uchun
95. Grafik ma’lumotlarga parallel ishlov berishga asoslangan texnologiyani ko‘rsating.
CUDA
96. Kesh xotira nima?
Protsersorda ishlov berilayotgan malumotlarni vaqtinchalik saqlovchi ultra kesh xotira
97. OpenMP texnologiyasi qanday tizimlar uchun mo‘ljallangan?
Umumiy xotirali tizimlar uchun mo‘ljallangan parallelashtirish kutubxona
98. Umumiy xotirali tizimlar uchun mo‘ljallangan parallelashtirish kutubxonasini ko‘rsating.
OpenMP
99. Ko‘p yadroli protsessor yadrolariga eng yaqin joylashgan kesh xotira turini ko‘rsating
L1
100. L1 kesh xotira necha qismga ajratilgan?
2 ta
101. L1 kesh xotira qanday turdagi qismlarga bo‘lingan
Malumotlar va buyruqlar
102. Virtual yadroli protsessorlarda qo‘llaniladigan texnologiyani ko‘rsating.
Hyper Threading
103. Hisoblash tezkorligiga ijobiy ta’sir qiluvchi arxitekturani ko‘rsating
Konveyer
104. Amdal qonuni nimani izohlab beradi?
Tezkorlik (samaradorlik)ni yadrolar soniga bog‘liqligini
105. Tezkorlik (samaradorlik)ni yadrolar soniga bog‘liqligini o‘z qonuni bilan aniqlagan olim nomini toping
Amdal
106. Tezkorlikni oshirishda ultra-tez xotiraga mos javobni ko‘rsating.
Kesh xotira
107. Ma’lumotlarni paralel qayta ishlashga mos arxitekturani tanlang
MIMD
108. Ma’lumotlarni ketma-ket qayta ishlashga mos arxitekturani tanlang
SISD
109. Buyruqlarni parallel qayta ishlashga mos arxitekturani tanlang.
MIMD
110. AMD protsessorlarining kamchiliklari to‘g‘ri ko‘rsatilgan javobni tanlang
Qizib ketish darajasi juda yuqori
111. Ko‘pyadroli va ko‘pprotsessorli hisoblash tizimlarining asosiy farqi nimada?
Sokkedlar soni
112. OpenMP kutubxonasiga tegishli buyruqlar qanday boshlanadi?
#pragma
113. Hisoblash oqimini amalga oshirish necha bosqichda amalga oshiriladi?
5 ta
114. Symmetric multiprosessing nima?
Bir turdagi protsessorlarning birlashgan tizimi
115. Bir turdagi protsessorlarning birlashgan tizimi qanday nomlanadi?
Symmetric multiprosessing
116. Hyper Threading texnologiyasi nima maqsadda qo‘llaniladi?
Ko`p hisoblash oqimlarini hosil qilish uchun
117. Intel protsessorlari qanday hisoblash texnologiyalaridan keng foydalanadi?
Hyper Threading
118. VLIW arxitekturasining asosiy vazifasi nima?
Uzun o`lchamdagi buyruqlarni bajarish
119. VLIW arxitekturasida vazifa qaysi bosqichda shakllantiradi?
Kompilyatsiya paytida shakllanadi
120. OpenMP kutubxonasida sikllarni parallel taqsimlash qaysi buyruq asosida amalga oshiriladi?
#pragma omp parallel for …
121. Superkompyuterlar hisoblash darajasi qanday kattalikda hisoblanadi?
FLOPS
122. TOP-500 qanday tizim?
Hisoblash tizimlarini ishlash tezligini baholaydi
123. Parallel hisoblashda asosiy ko‘rsatkich nima?
Kompyuterni ishlash tezligi
124. Vektor-konveyr hisoblash qaysi arxitekturaga tegishli?
SIMD
125. Ko‘p protsessorli tizimlar qaysi arxitekturaga tegishli?
MIMD
126. Hisoblash oqimining kutish holatiga qanday holatda o‘tadi?
ALU (AMQ) band bo‘lsa
127. L1 kesh xotira qayerda joylashadi?
Protsessor ichida
128. Protsessor ichida joylashgan kesh xotiralarni belgilang
L1 L2 L3
129. L2 kesh xotira qayerda joylashadi?
Protsessor ichida
130. L3 kesh xotira qayerda joylashadi?
Protsessor ichida
131. Katta hajmda masalani taqsimlangan tizimlarda bajarish uchun nima qilinadi?
Masala hisoblash mashinalari o`rtasida teng taqsimlanadi
132. Protsessorlarda vazifalarni parallelashtirishga tegishli texnologiyani ko‘rsating?
Multasting
133. Protsessorlarni “tezlashish imkoniyati” deganda qaysi texnologiyani tushunasiz?
Turbo Past
134. Nvidia kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan parallelashtirish texnologiyasini tanlang
CUDA
135. CUDA qaysi kompaniya tomonidan ishlab chiqilgan texnologiya?
Nvidia kompaniyasi
136. Matritsani matritsaga ko‘paytirish jarayonlari qaysi arxitekturada keng foydalaniladi?
MIMD
137. Grafik protsessorlar ishlab chiqishda yetakchi kompaniyalar qaysilar
IMD va Nvidia
138. Markaziy protsessorni o‘rnatish uchun mo‘ljallangan ra’zyomning nomi nima?
Soket
139. Soket ra’zyomida qaysi qurilma joylashadi?
Protsessor
140. Asosiy platadagi shimoliy ko‘prik quyidagilarni qo‘llab-quvvatlaydi:
Tizim shinasi, operativ xotira, video adapter.
141. Kesh xotiraning qaysi darajasi eng tezkor hisoblanadi?
L1 1-darajasi
142. Protsessorning boshqarish qurilmasi qanday vazifani bajaradi?
Buyruqlarni xotiradan chaqirish va ularni qanday buyruq ekanligini aniqlash
143. Protsessorning Arifmetik-mantiqiy qurilmasi qanday vazifani bajaradi?
Arifmetik-mantiqiy amallarni bajaradi
144. Protsessorning registralar to‘plamlari qanday vazifani bajaradi?
Dasturlarni bajarish davomida hosil bo`ladigan oraliq natijalarni va boshqarish buyruqlarni vaqtincha saqlash vazifasini bajaradi
145. CISC qanday arxitektura turi hisoblanadi?
To`liq buyruqlar to`plamiga ega
146. RISC qanday arxitektura turi hisoblanadi?
Qisqartirilgan buyruqlar to‘plamiga ega
147. Multiprotsessorli tizimlar xotirasi qanday tashkil qilingan?
Taqsimlangan va umumiy
148. Umumiy xotirali UMA multiprotsessorli tizim turlarini belgilang
SMP va PVP
149. SMP va PVP qanday xotirali multiprotsessorli tizimlar hisoblanadi?
Umumiy xotirali UMA
150. Taqsimlangan xotirali NUMA multiprotsessorli tizim turlarini belgilang
NCC-NUMA, CC-NUMA, COMA
151. Multikompyuterli tizim turlarini belgilang
Clusters va MPP
152. Clusters va MPP qanday tizim turlari hisoblanadi?
Multikompyuterli
153. NORMA qanday arxitekturali tizim turi xisoblanadi?
Multikompyuterli
154. Buyruqlar sathidagi paralellik deb nimaga aytiladi?
Buyruqlar bajarilishining potensial ustma-ust tushishi
155. Buyruqlar bajarilishining potensial ustma-ust tushishi qanday jarayon deb nomlanadi?
Buyruqlar sathidagi paralellik
156. Buyruqlar sathidagi paralellik qanday g‘oyaga asoslanadi?
Konveyer g‘oyasiga
157. Superskalyar protsessor nechta funksional blokka ega
5 ta
158. NetBurst mikroarxitekturasi qaysi protsessorlarda qo‘llaniladi?
Pentium 4
159. Dekompozitsiyalash deganda nimani tushunasiz?
Berilgan vazifani qayta ishlov berish uchun segmentlarga(bo`laklarga) bo`linishi
160. Core i7 protsessori nechta sathli kesh xotiraga ega?
3 ta
161. Random Access Memory – RAM qanday xotira turi hisoblanadi?
Tezkor xotira
162. ROM - Read-Only Memory qanday xotira turi hisoblanadi?
Doimiy xotira
163. Intel Core Duo protsessori qanday xususiyatga ega arxitektura?
1 ta asosga 2 ta yadro joylashgan protsessor
164. Pentium II, Pentium Pro va Pentium III protsessorlari qanday mikroarxitektura asosida qurilgan?
PI 6
165. Nahalem mikroarxitekturasi qaysi protsessorga tegishli?
Intel Core i7
166. Intel Core i7 protsessorining 2011 yilda ishlab chiqarilgan avlodida qaysi arxitektura qo‘llanilgan?
 Sandy Bridge
167. Intel Core i7 protsessorining razryadlar soni nechiga teng?
64
168. UltraSPARC III protsessori qaysi firma tomonidan ishlab chiqariladi?
SUN
169. UltraSPARC III protsessori nechta konveyrga ega?
6 ta
170. Shina kengligi deganda nimani tushunasiz?
1 sekundda o`tadigan bitlar soni
171. 64 Kbaytli asosiy xotira adresining maksimal qiymati nechaga teng?
ffff (4 ta f)
172. 1 Mbaytli asosiy xotira adresining maksimal qiymati nechaga teng?
fffff (5 ta f)
173. 4 Gbaytli asosiy xotira adresining maksimal qiymati nechaga teng?
ffffffff (8 ta f)
174. Pentium oilasiga mansub protsessorlar asosida qurilgan kompyuterlarning asosiy xotirasida baytlar qanday tartibda joylashtiriladi?
Teskari tartibda joylashadi
175. SPARC oilasiga mansub protsessorlar asosida qurilgan kompyuterlarning asosiy xotirasida baytlar qanday tartibda joylashtiriladi?
To`g`ri tartibda
176. Asosiy xotirasida, baytlar to‘g‘ri tartibda joylashtirilgan kompyuter protsessori ko‘rsating.
SPARC
177. Asosiy xotirasida, baytlar teskari tartibda joylashtirilgan kompyuter protsessori ko‘rsating.
Pentium 4
178. Asosiy xotiraga murojaat qilishning real rejimida bitta segmentning xajmi nechaga teng?
64 kbayt ga teng
179. Asosiy otiraga murojaat qilishning himoyalangan rejimida bitta sahifaning xajmi nechaga teng?
4 kbayt ga teng
180. Ulanish nuqtalari bir tomonda joylashgan xotira modullari qanday nomlanadi?
SIMM (Single Inline Memory Module)
181. Ulanish nuqtalari ikki tomonda joylashgan xotira modullari qanday nomlanadi?
DIMM (Dual Inline Memory Module)
182. D-triggerlar asosida qurilgan tezkor xotira qurilmasini ko‘rsating.
Static tezkor xotira qurilmasi SRAM
183. Axborotni o‘chirish va qayta yozish mumkin bo‘lgan programmalanadigan doimiy xotira qurilmasini ko‘rsating.
Eprom
184. Sanoatdagi standart arxitekturali shinani ko‘rsating.
ISA
185. Sanoatdagi kengaytirilgan standart arxitekturali shinani ko‘rsating.
EISA
186. Kompyuterning tashqi tashkil etuvchi qurilmalarni o‘zaro birgalikda ishlashini ta’minlovchi shinani ko‘rsating.
PCI
187. Tez ishlaydigan grafik port shinasini ko‘rsating.
AGP
188. Ma’lumotlarni ketma-ket uzatuvchi universal shinani ko‘rsating.
USB
189. Monitorda rang hosil qilishda qanday ranglardan foydalaniladi?
Qizil ko`k yashil
190. PCI Express shinasi, kompyuter tarkibiga kirgan qurilmalarni bog‘lashda, qanday rolni bajaradi?
Universal kommutator
191. AGP qisqartmasi nimani anglatadi?
Tez ishlaydigan grafik port
192. USB qisqartmasi nimani anglatadi?
Ma’lumotlarni ketma-ket uzatuvchi universal shina
193. EISA qisqartmasi nimani anglatadi?
Sanoatdagi kengaytirilgan standart arxitekturali shina
194. ISA qisqartmasi nimani anglatadi?
Sanoatdagi standart arxitekturali shina
195. Dasturning xar bir qatorini taxlil qilib, o‘sha zahoti bajaradigan tizimli dastur nima deb ataladi?
Interpretator
196. Dasturni to‘liq taxlil qilib, keyin bajarish uchun kompyuter xotirasiga yozadigan tizimli dastur nima deb ataladi?
Translator
197. Videoadapterning ko‘rsata olish imkoniyati deganda nima tushiniladi?
Gorizontal va vertikal bo`ylab chiqarib bera olishi mumkin bo`lgan nuqtalarining soni
198. Qaysi qurilma yordamida tashqi qurilma bilan shina o‘rtasidagi aloqa amalga oshiriladi?
Kontroller
199. Vinchester nima uchun mo‘ljallangan?
Ma`lumotlarni doimiy saqlash uchun
200. Modem qanday vazifani bajaradi?
Analog signallarni raqamli signallarga aylantirib beruvchi qurilma
201. Personal kompyuterning shinalari nimani ta’minlab beradi?
Element va qurilmalar o`rtasidagi bog`lanishni
202. Kompyuter yoqilishini testlash dasturi qayerda yozilgan?
BIOS
203. Doimiy saqlovchi qurilma qanday hotira turiga kiradi?
Manbaga bog`liq bo`lmagan qurilma
204. Tashqi qurilmalarni boshqarish dasturi nima deb nomlanadi?
Drayver
205. Kompyuterda ma’lumot qanday ko‘rinishda qayta ishlanadi?
Ikkilik ko`rinishida qayta ishlanadi
Download 40.65 Kb.




Download 40.65 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa



1. Bir bitli xotira elementi deganda nima tushuniladi?

Download 40.65 Kb.