1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash
Download 3.77 Mb.
bet21/22
Sana24.03.2017
Hajmi3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

1399.Xamza tuman DSENMga binolarning sokol va yerto‘la qismida qayta moslashtirish natijasida yashash xonalariga aylantirish loyihalarini sanitar ekspertizaga keltirildi. Unda YoK 1:6.0. O‘z xulosangizni bering

 1. binolarning yerto‘la va sokol qismlarida yashash xonalarini joylashtirish taqiqlanadi, hatto undagi YoK gigienik talablar darajasida bo‘lsa ham;*

 2. binolarning yerto‘la va sokol qismlarida yashash xonalarini joylashtirish taqiqlanadi, hatto undagi YoK 1:8.0 ga teng bo‘lsa ham;

 3. binolarning yerto‘la qismida yashash xonalarini joylashtirish taqiqlanadi, sababi YoK = 1:5.5 – 1:8.0;

 4. bunday joylashtirish mumkin emasagarda faqatYoK = 1:8.0;

 5. loyihani kelishish mumkin.proekt pereoborudovaniya soglasovыvaetsya.

1400.Loyiha bo‘yicha polning yuzi 16 m2, derazaning oynavand qismi 2 m2. Mazkur xonani YoKni aniqlang.

 1. 1:8.0.*

 2. 1:8.5;

 3. 1:9;

 4. 1:10;

 5. 1:18:

1401.Ishchi yuzadan oynagacha bo‘lgan masofa 3 m.Oynaning balandligi 1.6 m. Tushish burchagini alfa = 1.6:3 = 0.53 aniqlang.Jadval bo‘yicha natural tangens, tangens alfa = 0.53, alfa = 28". O‘z xulosangizni bering.

 1. gigienik talablarga mos keldi, chunki tushish burchagi 27° ga mos keladi;*

 2. gigienik talablarga mos keldi, chunki tushish burchagi 26 27° ga mos keladi

 3. gigienik talablarga mos keldi, chunki tushish burchagi25 27° ga mos keladi;

 4. gigienik talablarga mos keldi, chunki tushish burchagi20 27° ga mos keladi;

 5. gigienik talablarga mos keladi, chunki tushish burchagi 28°.

1402.Ish o‘rnidan derazagacha bo‘lgan masofa 3 m, ksishgan chiziqdan oyna balandligigacha bo‘lgan masofa, 1.2 m, ga teng, tushish burchagi 28°. Tirqish burchagi tangens alfa = 1.2:3 = 0.40 ga teng.Natural belgilar bo‘yicha tangens 0.40 raven 22°. Tushish burchagi 28° 22° = 6°.Xulosangizni bering?

 1. gigienik talablarga mos keladi, tirqish burchagi 5°;*

 2. gigienik talablarga mos keladi, tirqish burchagi4 5°;

 3. gigienik talablarga mos keladi, tirqish burchagi3 5°;

 4. gigienik talablarga mos keladi, tirqish burchagi1 5°;

 5. gigienik talablarga mos kelmaydi, tirqish burchagi 10°.

1403.Agar xona maydonining o‘lchami 15 20 m2bo‘lsa sun'iy yoritilganlik darajasi necha nuqtalarda o‘lchanadi:

 1. 8 -10 nuqtada;*

 2. 5- 10 nuqtada;

 3. 5 - 12 nuqtada;

 4. 5 - 15 nuqtada;

 5. 1-5 nuqtada.

1404.UroveYashash xonalarida sun'iy yoriilganlik darajasi nechaga teng bo‘ladi:

 1. 100 lk;*

 2. 50 lk;

 3. 80 100 lk;

 4. 50 100 lk;

 5. 50 150 lk.

1405.O‘quv xonasidagi yonbosh yoritish xolatida TYoK nechaga teng bo‘ladi:

A. 1.5;*

B. 1.0 - 1.5;

C.1.5- 2.0;

D.1.0 - 2.0;E.2.0.

1406.Yashash xonasidagi yonbosh yoritish xolatida TYoK nechagateng bo‘ladi:

 1. 0.5;*

 2. 0.6;

 3. 0.5- 0.6;

 4. 0.4 - 0.6;

 5. 0.1-0.6.

1407.Tabiiy yoritilganlikni qanday turlarini bilasiz?

 1. yonbosh, yuqoridan, kombinatsiyalashgan;*

 2. yonbosh yuqoridan, yonbosh pastdan;

 3. yonbosh, kombinatsiyalashgan, pastki, shipli,;

 4. yonbosh, pastki, shipli, tashqi;

 5. pastki, shipli, tashqi.

1408.Bir tomonlama yonbosh yoritilish xolatida xonaning qaysi joylarida TYoK o‘lchanadi?

 1. devordan 1 m ichkarida, derazalardan eng uzoq joyda;*

 2. devordan 1 1.5 m ichkarida,devordan eng uzoq joyda;

 3. devordan 0.5 1.5 m ichkrida, derazadan eng uzoq joyda;

 4. devordan 0.5 2.0 m uzoqda, derazadan eng uzoq joyda;

 5. devordan 2 m ichkarida, derazadan eng uzoq joyda.

1409.Tabiiy va sun'iy yoritilganlik qaysi me'yoriy hujjat bilan me'yorlashtiriladi?

 1. QMQ;*

 2. QMQ, Davlat Standarti, SBT;

 3. QMQ,Davlat Standarti ;

 4. QMQ, Davlat standarti, SM;

 5. QMQdan boshqa barcha materiallar.

1410.Bir paytning o‘zida tabiiy va sun'iy yoritilganlik sistemasi nima deb ataladi?

 1. birgalikdagi yoritilish;* ,

 2. birgalikdagi yoritilish,sun'iy,yuqoridan yoritilish;

 3. birgalikdagi, sun'iy yoritilish;

 4. birgalikda, yuqoridan, kombinatsiyalashgan;

 5. yuqoridan, pastdan , yon tomondan.

1411.Jarrohlik bo‘limidatabiiy yoritilganlik TYoKi 2.7% ga teng. Bu xolat III yorug‘lik iqlimi ko‘rsatkichlariga mos keladimi?

 1. ha mos keladi, chunki uning me'yori 2%;*

 2. ha mos keladi, chunki uning me'yori1.5 2%;

 3. ha mos keladi, chunki uning me'yori0.5 2%;

 4. ha mos keladi, chunki uning me'yori1 2%;

 5. mos kelmaydi, chunki ga teng bo‘ladi 0.5.

1412. Qayta qurilgan binolarni foydalanishga qabulqilishda ishlovchi hay'at turini ayting?

 1. davlat va ishchi;*

 2. ishchi, davlat va korxonaga tegishli;

 3. ishchi, davlat, korxonaga tegishli, korxonalar aro

 4. faqat ishchi;

 5. ma'muriy;

1413. Yotoqxona qurilish zichligi qaysi chizmada ko‘rstiladi?

 1. bosh rejada;*

 2. Bosh va situatsion rejada;

 3. Bosh, situatsion va bino rejasida;

 4. bosh, vertikal va gorizontal rejada

 5. vertikal kesmada.

1414. Yotoqxona yashash xonasining umumiy maydoni o‘lchamini qaysi chizmadan olish mumkin?

 1. binoning gorizontal kesmasidan;*

 2. gorizontal va vertikal kesma va bosh rejadan;

 3. gorizontal va vertikal kesmalardan;

 4. gorizontal kesma, bosh va situatsion reja;

 5. binrning vertikal kesmasidan.

1415. Yotoqxonani sanitar texnik jihozlanishiga nimalar kiradi?

 1. suv ta'minoti, ventilyasiya, kanalizatsiya, isitish tizimi,yoritilganlik, chiqindilarni chetlashtirish;*

 2. suv ta'minoti, ventilyasiya, kanalizatsiya,isitish tizimi,yoritilganlik,chiqindi yig‘ish kamerasi;

 3. suv ta'minoti, ventilyasiya, kanalizatsiya, isitish tizimi,yoritilganlik, binolarni orientatsiyasi;

 4. suv ta'minoti, ventilyasiya, kanalizatsiya, orientatsiya;

 5. orientatsiya zdaniya, jilыx pomeщeniy, insolyasiya.

1416. Binoning qaysi chizma kesmasidan zinapoya haqida ma'lumot olish mumkin?

 1. vertikal kesmadan;*

 2. vertikal va gorizontal kesmadan;

 3. vertikal va gorizontal ksma va fasad chizmasidan;

 4. vertikal va gorizontal kesmalardan, fasad chizmasidanbosh rejadan;

 5. bosh va situatsion rejadan.

1417. Zinapoya konstruksiyasida nimalar baholanadi?

 1. marshlar va undagi pillapoyalar soni;*

 2. marshlar va undagi pillapoyalar soni, binoning qavatlari soni;

 3. marshlar soni, binoning qavatlarizinalarning soni, o‘lchami;

 4. zinalar soni, binoning qavatlari, lift va musoroprovod;

 5. lift va musoroprovodning joylashtirish.

1418. Gigienik nuqtai nazardan zinalar o‘lchami:

A. 3 tadan 18 gacha;*

B. 2- 3, tadan 15- 18tagacha;

C. 3- 5, tadan 18- 20 gacha;

D .1 - 5, tadan 15 - 20 gacha;

E .5 tadan 20 gacha;

1419. Binodagi marshlar soniga talablar:

A. 2;*


B.2- 3;

C.1 -3;


D.1 -4;

E. 5;


1420. Pillapoya balandligi necha santimetrdan oshmasligi kerak?

 1. 14 -16;*

 2. 25- 30;

 3. 15 -25;

 4. 10- 20;

 5. 10 -16;

1421. Zinapoya kengligining yo‘l qo‘yiladigan o‘lchami?

 1. 28 sm;*

 2. 20 28 sm;

 3. 25 30 sm;

 4. 20 30 sm;

 5. 30 sm;

1422.Yotoqxona yashash xonalarini rejalashtirishni gigienik baholashda nimalarga e'tibor berilishi kerak?

 1. tarkibi, o‘lchami,optimal orientatsiyasi, burchak va yelvizak shamollatish imkoniyati.*

 2. alohida funksional bo‘limlar bilan aloqaning mavjudligi,tarkib, o‘lcham, optimalorientatsiya, isitish tizimining turi;

 3. o‘lchami, xonalar tarkibi, isitish turi, ventilyasiya, umumiy xonalarning mavjudligi;

 4. xonalar tarkibi, isitish tizimi, ventilyasiya, xonalar o‘lchami, yozgi xonalarning mavjudligi;

 5. vodoprovod, kanalizatsiya, issiq suv ta'minoti, gaz ta'minoti, yer osti yo‘llarining mavjudligi;

1423. Yotoqxona turlarini ko‘rsating?

 1. oilalilar uchun, ishchilar uchun,talabalar va o‘quvchilar uchun;*

 2. ishchilar uchun,talabalar va o‘quvchilar uchun, nogironlar uchun;

 3. oilalilar uchun, ishchilar uchun,nogironlar va harbiylar uchun;

 4. talabalar va o‘quvchilar uchun, nogironlar va nafaqaxo‘rlar uchun;

 5. nogironlar, nafaqadagi va qariyalar uchun;

1424.Yotoqxona hududini obodonlashtirishga nimalar kiradi:

 1. zonalash,ko‘kalamzorlashtirish,dam olish va sport bilan shug‘ullanish joylarini tashkil etish;*

 2. ko‘kalamzorlashtirish,dam olish va sport bilan shug‘ullanish joylarini tashkil etish, xo‘jalik hovlisi;

 3. zonalash, ko‘kalamzorlashtirish,dam olish va sport bilan shug‘ullanish joylarini tashkil etish, chiqindilarni zararsizlantirish joylarini tashkil etish ;

 4. ko‘kalamzorlashtirish, chiqindilarni utilizatsiya qilish joylarini tashkil etish, chegaralash;

 5. yashil hudud, chiqindilarni utilizatsiya qilish joyini tashkil etish, chegaralash va kanalizatsiya;

1425. Yotoqxonaning asosiy xonalariga nimalar kiradi?

 1. asosiy, yordamchi, qo‘shimcha;*

 2. asosiy, yordamchi, sport;

 3. asosiy, yordamchi, sport, qo‘shimcha;

 4. asosmy, sport, dam olish xonalari;

 5. sport, ma'ruza zallari,xodimlar uchun xonalar.

1426. Yotoqxonaning qaysi qavatlarida maishiy xonalar tashkil etiladi?

 1. birinchi qavatda, sokol qavatda va qavatlar aro xonalarda;*

 2. birinchi qavat, sokol qavat va ikkinchi qavatda

 3. birinchi, ikkinchi, sokol va yerto‘la qavatlarida;

 4. birinchi qavat, yerto‘la va binodan tashqarida;

 5. yotoqxona xonalaridan tashqarida, yerto‘la va mansard;

1427.Ishchilar yotoqxonasida bir odam uchun yashash maydon o‘lchami:

 1. 4.5; 5; 5.5; 6m2*

 2. 4.5; 5; 5.6; 6m2

 3. 4.5; 5; 5.7; 7m2

 4. 3; 5; 7.0; 8m2

 5. 3; 7; 8; 9m2

1428. Talabalar yotoqxonasida bir talaba uchun ajratilgan yashash maydon o‘lchami:

 1. 6; 7; 8; 9m2*

 2. 6; 7; 8; 9.5m2

 3. 6; 7; 9; 10m2

 4. 3; 6; 12; 9m2

 5. 4; 6; 10; 12m2

1429. Yotoqxonalarda nechta odam uchun bitta xona ajratiladi?

 1. 2,3,4kishiga;*

 2. 1,2,3,4 kishiga;

 3. 1,2,3,4,5kishiga;

 4. 1,2,5,6kishiga;

 5. 1,5,6,8 kishiga;

1430. Koykalar soniga qarab izolyator o‘lchamni ko‘rsating:

 1. bir o‘rinli – 9m2,ikki o‘rinli – 14m2;*

 2. bir o‘rinli– 8 9m2, ikki o‘rinli – 14 16m2;

 3. bir o‘rinli – 9m2, ikki o‘rinli – 14 16m2;

 4. bir o‘rinli–6 9m2, ikki o‘rinli – 9 11m2;

 5. bir o‘rinli– 6m2, ikki o‘rinli – 9m2;

1431. Palatalarni dunyo tomonlariga nisatan to‘g‘ri joylashtirilgan variantni ko‘rsating:

 1. J,JSh,Sh;*

 2. JSh,Sh,Sh;

 3. Sh,ShG‘,J;

 4. J,ShG‘,G‘;

 5. ShG‘,G‘,Sh;

1432. Bir koykaga mo‘ljallangan intensiv palata o‘lchamini ko‘rsating

 1. 13m2*

 2. 13 14m2

 3. 12 14m2

 4. 13 15m2

 5. 15m2

1433.Bir koyka uchun mo‘ljallangan boks o‘lchamini ko‘rsating m2:

 1. 22 m2*

 2. 21 23m2

 3. 21 24 m2

 4. 20 23 m2

 5. 25 m2

1434. Ikki koyka uchun mo‘ljallangan boksning o‘lchamini ko‘rsating m2:

 1. 27 m2*

 2. 26 27m2

 3. 26 28 m2

 4. 26 30 m2

 5. 30 m2

1435. Jarrohlik bo‘lim palatasining optimal orientatsiyasi:

 1. shimoliy;*

 2. shimoliy g‘arbiy;

 3. shimoliy sharqiy;

 4. shimoliy, janubiy g‘arbiy, sharqiy;

 5. janubiy g‘arbiy, sharqiy, janubiy;

1436. Kasalxona hududidagi yashil o‘simliklar foizi va bog‘ park zonasida bir koyka uchun ajratilgan joy:

 1. 60 %, 25 m2;*

 2. 50 60 %, 24 25 m2;

 3. 50 70 %, 24 26 m2;

 4. 50 80 %, 24 30 m2;

 5. 80 %, 30 m2;

1437. Kasalxonalarning qurilish foizi nechaga teng?

 1. 12 17;*

 2. 12 18;

 3. 10 18;

 4. 10 20;

 5. 20.

1438. Davolash muassasalarida insolyasiya nimaga bog‘liq?

 1. bino orietatsiyasi, xonalar derazalari qurilish xususiyatlariga, faslga va boshqalar *

 2. bino balandligi, derazalar qurilish xususiyatlari, faslga

 3. iqlimga, ko‘kalamzorlashtirilganlik darajasiga, faslga, kun paytiga

 4. iqlimga, ko‘kalamzorlashtirilgan darajasiga, atrof yuza xaroratiga va kun paytiga

 5. iqlimga, ko‘kalamzorlashtirilgan darajasiga, atrof yuza xaroratiga va kun paytiga, bino balandligiga

1439. Kasalxona sig‘imi ko‘rsatgichi nimaga bog‘liq?

 1. o‘rinlar soniga

 2. o‘rinlarva bo‘limlar soniga

 3. o‘rinlar, bo‘limlar va palatalar soniga

 4. o‘rinlar, bo‘limlar, seksiyalar va palatalar soniga

 5. bo‘limlar, palatalar, seksiya va muolaja xonalari soniga

1440. Palatalarni dunyo tomonlari bo‘yicha joylashishi va ulardagi yorug‘lik koeffitsentini ko‘rsating:

 1. J,JSh,Sh; 1:5 1:6;*

 2. J,JSh,Sh 1:6 1:8;

 3. J,G‘,Sh; 1:5 1:6;

 4. J,G‘,Sh; 1:5 1:10;

 5. Sh,ShSh,G‘; 1:8 1:12;

1441. Kattalar uchun palata seksiyasi nima?

 1. bu 30ta o‘rin joyli palata va qo‘shimcha xonalar guruhi *

 2. bu 24 30ta o‘rin palata va qo‘shimcha xonalar guruhi

 3. bu 20 35ta o‘rin palata va qo‘shimcha xonalar guruhi

 4. bu 20 40ta o‘rin palata va qo‘shimcha xonalar guruhi

 5. 1 etajda joylashgan 100 o‘rinli barcha xonalar guruxi

1442. Kasalxona binolari orasidagi masofa qanday bo‘lishi kerak?

 1. 25 m dan yoki ro‘paradagi binodan 2,5 m balandlikdan kam emas *

 2. 20 25 m dan yoki ro‘paradagi binodan 2,5 m balandlikdan kam emas

 3. 20 30 m dan yoki ro‘paradagi binodan 2,5 m balandlikdan kam emas

 4. 20 30 m dan yoki ro‘paradagi binodan 1,5 2,5 m balandlikdan kam emas

 5. 35 m dan yoki ro‘paradagi binodan 3 5 m balandlikdan kam emas

1443. Qanday kasalxonalar shahar tashqarisida joylashtirilishi tavsiya qilinadi?

 1. sil i psixonevrologik*

 2. sil, psixonevrologik, bolalar

 3. sil, bolalar, tug‘ruqxonalar

 4. psixonevrologik, tug‘ruqxonalar, bolalar yuqumli kasalliklar

 5. tug‘ruqxona, bolalar va kattalar yuqumli kasalliklar

1444. DPM larda xavoning kimyoviy tarkibi bo‘yicha baholash kriteriyasi xisoblanadi:

 1. maksimal bir martalik ifloslanish konsentratsiyasi *

 2. o‘rtacha kunlik va maksimal bir martalik konsenratsiyasi

 3. o‘rtacha kunlik va maksimal bir martalik konsenratsiyasi va REM

 4. maksimal bir martalik,SO2tarkibi bo‘yicha o‘rtacha kunlik REM

 5. TTKD, RET.

1445. Ambulator poliklinika muassasalarining sig‘imi xisob ko‘rsatgichini kursating:

 1. ko‘rik soniga *

 2. ko‘riklar va urin soniga

 3. ko‘riklar, ish xodimlari va urin soniga

 4. ko‘riklar, ish xodimlari, bo‘limlar va urin soniga

 5. statsionar binosiga ajratilgan yer maydoniga qarab

1446. Tabiiy yoritilganlik holatda DPM palatalarida xona chuqurligi nechiga teng bo‘lishi kerak?

 1. 6 m dan va ikkilangan kenglikdan katta bo‘lmagan ne bolee 6 m i dvoynoy shirinы*

 2. 5- 6 m dan va ikkilangan kenglikdan katta bo‘lmagan

 3. 5 - 7 m dan va ikkilangan kenglikdan katta bo‘lmagan

 4. 1- 7 m dan va ikkilangan kenglikdan katta bo‘lmagan

 5. har qanday o‘lchamda bo‘lishi mumkin

1447.1 yoshgacha bo‘lgan bolalar palata seksiyasida nechta o‘rin bo‘lishi lozim?(yuqumli va poliklinika bo‘limlaridan tashqari)

 1. 24 ta*

 2. 24 25 ta

 3. 20 24 ta

 4. 20 25 ta

 5. 30 dan ko‘p

1448.Yuqumli va ruxiy kasalliklar bo‘limida kattalar uchun kattalar uchun palata maydoni bo‘lishi kerak :

 1. 7,5 m2*

 2. 6,0 7,5 m2

 3. 6,0 8,0 m2

 4. 5,0 8,0 m2

 5. 8,0 ko‘p m2

1449.Somatika bo‘limida kattalar uchun palatada 1 o‘rin maydonini ko‘rsating:

 1. 7,0*

 2. 6,0 -7,0

 3. 6,5- 7,5

 4. 5,0 -7,5

 5. 8,0 - 8,5

1450.Boksning yarim boksdan farqi nimada?

 1. tashqariga chiqish eshigi bor,shlyuz*

 2. tashqariga chiqish eshigi bor,tambur yo‘q

 3. shlyuz,palata yo‘q

 4. shlyuz bor,palata va sanitariya tarmog‘i yo‘q

 5. tambur va shlyuz yo‘q

1451.Jarroxlik bo‘limida 1ta operatsiya stoli nechta o‘ringa mo‘ljallangan?

 1. 30 o‘rin uchun*

 2. 25 30 o‘rin uchun

 3. 25 35 o‘rin uchun

 4. 20 40 o‘rin uchun

 5. xoxlagancha o‘rinlar uchun

1452.Yashash fondining zichligi 2 qavatli uy uchun 3400m2 tashkil etadi.Tabiiy qiyalik 50 ,insolyasiya vaqti 3 soat ,yaxshi shamollatiladi,qurilish foizi 26.yer maydoniga gigienik baxo berin:

 1. yuqorida ko‘rsatilgan meyorlar gigienik talablarga javob beradi ;*

 2. faqat yashash fondi bo‘yicha gigienik talablarga javob bermaydi(3700 kam bo‘lmasligi kerak)

 3. tabiiy qiyalik 100 kam bo‘lmasligi kerak ,insolyasiya vaqti 2,5 soatdan ko‘p bo‘lmasligi kerak

 4. yuqorida ko‘rsatilgan meyorlardan faqat qurilish foizi 26 ,gigienik talablarga javob beradi

 5. barcha keltirilgan meyorlar gigienik talablarga javob bermaydi

1453. 9 qavatli bino loyixasini sanitar ekspertiza qilinganda chiqindi tashlash moslamasi rejalashtirildi. Uning qabul bunkeri 0,5 yerto‘la qavatida turar joy xonalari tagida joylashtirish rejalashtirildi. Shu xolat bo‘yicha xulosa bering:

 1. chiqindi yig‘ish kamerasi noto‘g‘ri rejalashtirilgan. U 1 qavat darajasida bo‘lishi kerak.*

 2. Turar joy xonalari tagida joylashtirishga ruxsat etilmaydi

 3. Yarim yerto‘la qavatida joylashtirishga ruxsat etilmaydi

 4. Qabul kamerasi birinchi qavat darajasida bo‘oishi kerak

 5. Qabul kamerasi to‘g‘ri joylashtirilgan. Kamchiliklar yo‘q.

1454.Bir xonani xonadoni rejalashtirilganligini quyidagiko‘rsatkichlar bo‘yicha baxolang.Xonadon maydoni 14 m 2,orintatsiyasi janubiy, oynalar maydoni 3 m2,YoK 1:6

 1. barcha ko‘rsatkichlar gigienik talablarga javob beradi*

 2. barcha ko‘rsatkichlar,faqat YoK tashqari javob beradi.YoK bo‘lishi kerak 1:5,5 1:8

 3. xona shimoliy orintatsiyada bo‘lishi maqul,umumiy maydon esa 9 m2 ko‘p bo‘lmasligi kerak

 4. xona maydoni yetarli emas, orientatsiya shimoliy g‘arbiy bo‘lishi kerak, oynalar maydoni 5m2 ko‘p emas

 5. xonadonning rejalashtirilganligi gigienik talablarga javob bermaydi

1455. Bir xonali xonadonni chuqurligi bo‘yicha rejalashtirilganligini baxolang, agarda balandligi 2,8 m, uzunligi 5 m, kengligi 4 m bo‘lsa:

 1. xonadon chuqurligi 5 m ga teng, xonaning ikki marotabalik balandligidan kam, ya'ni 7,84 bo‘lishi kerak, yetarli shamollatish va “o‘lik nuqtalar”ning bo‘lmasligini ta'minlaydi*

 2. chuqurligi 6 m dan ko‘p bo‘lmasligi,va xonaning ikki marotabalik balandligidan. Faqat shundagina gigienik talablarga rioya qilinadi

 3. bir xonali xonadonda rejalashtirilganligi saniariya baxosi ijobiy

 4. rejalashtirilganlik bo‘yicha kamchiliklar yo‘q, kelishishlik mumkin

 5. xonaning chuqurligi gigienik talablarga javob bermaydi

1456. O‘rta Osiyoning cho‘l mintaqalarida karkasli – qutili uylar rejalashtirildi. Sizning loyixa bo‘yicha xulosangiz.

 1. Loyixa bilan kelishiladi, ya'ni karkas qutili uylar yetarli issiqlik izolyasiyasi yo‘q, shamoldan himoya qilmaydi*

 2. Loyixa bilan kelishiladi, ya'ni karkas qutili uylar yetarli issiqlik izolyasiyasiga va shamoldan himoya qiladi

 3. Loyixa bilan kelishiladi, ya'ni karkas qutili uylar iqtisodiy jixatdan yaxshi, yetarli issiqlik izolyasiyasiga ega, shamoldan yaxshi ximoya qiladi

 4. Loyixa bilan kelishiladi, ya'ni karkas qutili uylar shamoldan yaxshi ximoya qiladi, ammo yetarli issiqlik izolyasiyasiga ega emas

 5. Loyixa bilan kelishiladi, karkas qutili uylar yetarli issiqlik izolyasiyasiga ega, ammo shamoldan ximoya qilmaydi

1457. Yotoqxonaning qanday tipdagi loyixalari DavSan nazorati bilan kelishilmasligi mumkin.

 1. Namunaviy loyixalar, sanitariya me'yorlariga mos keladigan loyixalar*

 2. Namunaviy loyixalar, baxolovchi reja bo‘lganda, sanitariya me'yorlariga mos kelmaydigan loyixalar


  Download 3.77 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
Download 3.77 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1 Maxalliy suv ta'minotida jsn bosqichlari : Quduq suvlarini xlorlash

Download 3.77 Mb.