A pontszerű test, vonatkoztatási rendszer, pálya út, elmozdulás fogalma
Download 29.49 Kb.
Sana29.03.2020
Hajmi29.49 Kb.

Fizika

gimnázium9. évfolyam

 1. Testek haladó mozgása

  1. A pontszerű test, vonatkoztatási rendszer, pálya út, elmozdulás fogalma

  2. Az egyenes vonalú, egyenletes mozgás

   • vizsgálata, sebesség fogalma

  3. Változó mozgás

   • Az átlagsebesség és a pillanatnyi sebesség

   • A gyorsulás fogalma

   • Az egyenes vonalú egyenletesen változó mozgások leírása

   • A szabadesés, a nehézségi gyorsulás

   • Függőleges és vízszintes hajítás

  4. Egyenletes körmozgás

   • Periódusidő, frekvencia

   • Egyenletes körmozgás, mint haladó mozgás

   • A centripetális gyorsulás

   • A körmozgás szögjellemzői

 2. Dinamika

  1. A tehetetlenség törvénye

  2. Newton II. törvénye

  3. A hatás-ellenhatás törvénye

  4. Az erők együttes hatása, az eredő erő

  5. A nehézségi erő és a súly

  6. A rugóerő

  7. A súrlódás

  8. A közegellenállás

  9. A testek egyensúlya

  10. A lendület

  11. A lendületmegmaradás törvénye

  12. Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása

  13. A Newton-féle gravitációs törvény

  14. Kepler törvényei

 3. Munka, energia

  1. A munka

  2. A munkavégzés fajtái

  3. Az energia. A mechanikai energiák

  4. A munkatétel

  5. A mechanikai energia megmaradásának törvénye

  6. A teljesítmény és a hatásfok

 4. Hőtan

  1. Nyugvó folyadékok tulajdonságai

  2. A légnyomás

  3. Felhajtóerő nyugvó folyadékokban és gázokban

  4. Molekuláris erők folyadékokban

  5. Folyadékok és gázok áramlása

  6. Közegellenállás

  7. Az energia előállítása és felhasználása

10. évfolyam

 1. Hőtan

  1. Gázok, folyadékok, szilárd testek tulajdonságai

  2. Az anyagi halmazok modelljei

  3. Szilárd testek hőtágulása

  4. Folyadékok hőtágulása

  1. Állapotjelzők, állapotváltozások

  2. Izobár állapotváltozás

  3. Izochor állapotváltozás

  4. Izotermikus állapotváltozás

  5. Egyesített gáztörvény, állapotegyenlet

  6. Molekuláris hőelmélet

  7. A hőtan I. főtétele

  8. A gázok állapotváltozásainak energetikai vizsgálata

  9. Az ideális gázok fajhője és mólhője

  10. A hőtan II. főtétele

  11. Halmazállapot-változások energetikai vizsgálata

  12. Halmazállapot-változások molekuláris értelmezése

 1. Elektrosztatika

  1. Elektromos alapjelenségek

  2. Coulomb törvénye

  3. Az elektromos térerősség

  4. Elektromos mező szemléltetése erővonalakkal

  5. A feszültség és potenciál

  6. Töltés, térerősség és potenciál a vezetőn

  7. A kondenzátor

  8. Az elektromos mező munkája

 1. Egyenáramok

  1. Egyenáram, áramkör részei

  2. Áramköri alapmennyiségek, Ohm törvénye

  3. Fémes vezető ellenállása

  4. Az elektromos munka és teljesítmény

  5. A fogyasztók soros kapcsolása

  6. A fogyasztók párhuzamos kapcsolása

  7. Soros és párhuzamos kapcsolás gyakorlati alkalmazásai

  8. Áramvezetés folyadékokban

  9. Vezetés gázokban, vákuumban

  10. Áramvezetés fémekben, félvezetőkben

  11. A dióda és a tranzisztor

 1. Elektromágneses indukció

  1. Mágneses alapjelenségek

  2. A mágneses indukció, fluxus

11. évfolyam

 1. Mechanikai rezgések

  1. A rezgőmozgás fogalma, a harmonikus rezgőmozgást leíró mennyiségek

  2. A harmonikus rezgőmozgás kitérés-idő függvénye, gyorsulása

  3. A harmonikus rezgőmozgás dinamikai feltétele, a rezgésidő

  4. Energiaviszonyok

  5. A fonálinga

  6. Csatolt rezgések , kényszerrezgés, rezonancia

 2. Mechanikai hullámok

  1. A hullám fogalma, transzverzális és longitudinális hullám

  2. A hullámot jellemző mennyiségek

  3. A hullámok visszaverődése, és törése

  4. Hullámok interferenciája

  5. A hanghullámok és jellemzőik, Doppler jelenség

 3. Elektromágneses hullámok, optika

  1. A mozgási indukció

  2. A nyugalmi indukció

  3. Az önindukció , a mágneses tér energiája

  4. A váltakozó feszültség és áram jellemzői

  5. Teljesítmény a váltakozó áramú áramkörben

  6. A transzformátor

  7. Elektromos balesetvédelem

  8. Elektromágneses rezgések előállítása

  9. Elektromágneses hullámok keletkezése, tulajdonságai

  10. Fény, mint elektromágneses hullám; fénysebesség

  11. Fényhullámok visszaverődése, törése

  12. A síktükör és a gömbtükrök képalkotása

  13. Optikai lencsék

  14. Leképezési törvény gömbtükrökre és gömbi lencsékre

  15. Fényhullámok interferenciája, elhajlása

  16. A fény polarizációja, használata a mindennapi életben

  17. Színfelbontás, színképek

 4. Modern fizika

  1. A relativitáselmélet (Albert Einstein), a kvantumelmélet (Max Planck)

  2. A fényelektromos jelenség

  3. A foton részecsketulajdonságai

  4. Az elektron hullámtermészete

  5. Az atomok jellemző mennyiségei klasszikus atommodellek, kvantumszámok

  6. Az atommag fizikai jellemzői, a nukleáris energia

  7. A természetes radioaktív sugárzások

  8. A radioaktív bomlás törvénye

  9. Atomreaktor

  10. Magfúzió

  11. Csillagok születése és fejlődése

  12. A világegyetem szerkezete és fejlődése

Download 29.49 Kb.
Download 29.49 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaA pontszerű test, vonatkoztatási rendszer, pálya út, elmozdulás fogalma

Download 29.49 Kb.