• ELEKTRODİNAMİKA. I fəsil. Elektrik yükü və elektromaqnit sahəsi.( 14 saat)
 • II fəsil. Müxtəlif mühitlərdə sabit elektrik cərəyanı. ( 17 saat )
 • III fəsil. Dəyişən elektromaqnit sahəsi. ( 17 saat )
 • IV fəsil. Kvant fizikası. ( 16 saat )
 • LABORATORİYA PRAKTİKUMU. ( 4 saat )
 • Dərs m ö vzula r. Saat Tarix Qeyd
  Download 67.32 Kb.
  Sana01.01.2020
  Hajmi67.32 Kb.
  TuriDərs

  XI FİZİKA. ( Həftədə 2 saat, illik 68 saat. )
  Dərs  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  1.
  2-3.


  4.
  5-6.

  7-8.
  9-10.


  11.
  12-13

  14.
  15.

  16-17

  18-19
  20-21  22.
  23-24


  1.1
  1.2


  1.3
  1.4


  1.5
  1.6

  2.1


  2.2

  2.3


  2.4  ELEKTRODİNAMİKA.
  I fəsil. Elektrik yükü və elektromaqnit sahəsi.( 14 saat)
  Elektrik yükü və onun xüsusiyyətləri.
  Elektromaqnit sahəsi. Lorens qüvvəsi.
  Məsələ həlli.
  Vakuumda sabit elektrik sahəsi.Elektrik sahəsində yükün yerdəyişməsi zamanı görülən iş.Potensial və potensiallar fərqi.
  Məsələ həlli.
  Sabit maqnit sahəsi. Amper qüvvvəsi.
  Naqillər və dielektriklər elektrik sahəsində.
  Kondensator. Elektik tutumu. Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsi. Elektrik sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı.
  Məsələ həlli.

  II fəsil. Müxtəlif mühitlərdə sabit elektrik cərəyanı. ( 17 saat )
  Metalların elektron nəzəriyyəsinin əsasları. Naqillərdə sabit elektrik cərəyanı.
  Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Müqavimət. Metalların müqavimətinin temperaturdan asılılığı.
  Məsələ həlli.
  Kənar qüvvələr. Elektrik hərəkət qüvvəsi.Tam dövrə üçün Om qanunu.
  Məsələ həlli.
  Vakuumda elektrik cərəyanı. Vakuum diodu. Elektron şüa borusu.
  14
  1
  2
  1
  2

  2
  2
  1


  2

  1

  17

  1

  2

  2


  2

  1
  2  Dərs  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  25.


  26-27

  28.
  29.

  30.
  31.
  32.

  33-34
  35-36


  37.

  38.
  39-40


  41.
  42-43
  44.
  45-46

  47-48


  49.

  2.5


  2.6

  2.7


  2.8
  2.9
  3.1

  3.2
  3.3


  3.4

  3.5
  3.6


  3.7
  3.8
  3.9
  3.10

  3.11

  Qazlarda elektrik cərəyanı. Qeyri-müstəqil və müstəqil boşalmalar.
  Elektrolit məhlullarda elektrik cərəyanı.Elektroliz qanunu. Elektrolizin texnikada tətbiqləri.
  Məsələ həlli.
  Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı. Məxsusi və aşkar keçiricilik.
  p-n keçid. Yarımkeçirici diod. Tranzistor.
  Yarımkeçirici qurğular. Onlardan texnika və istehsalatda istifadə edilməsi. ( əlavə oxu üçün)

  III fəsil. Dəyişən elektromaqnit sahəsi. ( 17 saat )
  Maqnit seli. Elektromaqnit induksiya hadisəsi. Öz-özünə induksiya hadisəsi. Maqnit sahəsinin enerjisi.
  Rəqs konturu. Elektromaqnit rəqsləri.
  Dəyişən cərəyan. Dəyişən cərəyanın gücü.
  Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət. Kondensator qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi.
  İnduktiv sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi.
  Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu.
  Elektrik enerjisinin ötürülməsi. Transformator.
  Elektromaqnit dalğaları.
  Radiorabitənin prinsipləri.
  İşığın elektromaqnit təbiəti. İşığın interferensiyası və difraksiyası.
  İşığın və dispersiyası polyarizasiyası.

  IV fəsil. Kvant fizikası. ( 16 saat )
  Giriş: İşığın təbiətinə yeni baxış. Plank fərziyyəsi.


  1

  2  1
  1

  1
  1  17
  1

  2
  2
  1

  1
  2
  1
  2
  1
  2

  2

  1

  Dərs


  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  50-51
  52-53


  54.
  55.

  56-57
  58-59

  60-61

  62.
  63.  64.
  65.

  66.
  67.

  68.


  4.1
  4.2


  4.3
  4.4

  4.5
  4.6

  4.7

  4.8
  4.9  4.10
  1.

  2.
  3.

  4.

  Fotoeffekt. Foton və onun xassələri.


  Maddənin əsas zərrəcikləri: Elektron. Proton. Neytron.
  Radioaktivlik. Radioaktiv çevrilmə qanunu.
  Atomun nüvə modeli. Bor postulatları. İşığın udulması və şüalanması.
  Məcburi şüalanma. Lazer.
  Mikrozərrəciklərin ikili -- dalğa-zərrəcik təbiəti. De-Broyl dalğaları. Qeyri müəyyənlik prinsipi.
  Atom nüvəsinin tərkibi. Nüvə qüvvələri.Nüvənin rabitə enerjisi.
  Nüvə reaksiyaları.
  Nüvə enerjisi və ondan istifadə. Zəncirvari nüvə reaksiyası. İstilik nüvə reaksiyaları.
  Elementar zərrəciklər. Zərrəciklərin qeydə alınma üsulları.

  LABORATORİYA PRAKTİKUMU. ( 4 saat )
  Transformatorun qurluşunun və iş prinsipinin öyrənilməsi.
  Radioqəbuledicinin içləyən modelinin yığilması.
  Difraksiya qəfəsi vasitəsi ilə işığın dalğa uzunluğunun təyini.
  Fotoeffekt hadisəsinin öyrənilməsi.

  2
  2
  1


  1

  2
  2


  2

  1
  1


  1


  4
  1

  1
  1


  1

  Download 67.32 Kb.
  Download 67.32 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Dərs m ö vzula r. Saat Tarix Qeyd

  Download 67.32 Kb.