Testlar/BAKALAVR/5111400 - Xorijiy til va adabiyoti (Ingliz tili)/2-kurs
  «axborot texnologiyalari»
Testlar/BAKALAVR/5120100-Filologiya va tillarni o‘qitish (o'zbek tili)/3-kurs
  Kompyuter lingvistikasi
Testlar/BAKALAVR/5111100-MUSIQA TA’LIMI/3-kurs
  Informatika va axborot texnologiyalari
Testlar/BAKALAVR/5110800-Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi/4-kurs
  Test savollari
Testlar/BAKALAVR/5610400-Ijtimoiy madaniy faoliyat/3-kurs
  1. Manba--dushamov J. Ommaviy tadbirlar rejissurasi.–Toshkent: G‘. G‘ulom nomidagi adabiyot va san’at nashriyoti, 2002
Testlar/BAKALAVR/5140600-Geografiya/2-kurs
  Geoinformatika
Testlar/BAKALAVR/5111700-Boshlang`ich ta'lim/uzb/3-kurs
  Boshlang’ich sinflarda axbоrоt texnologiyalari
Testlar/BAKALAVR/5610400-Ijtimoiy madaniy faoliyat/3-kurs
  Axborot texnologiyalar
Testlar/BAKALAVR/5110800-Tasviriy san'at va muhandislik grafikasi/2-kurs
  Test savollari №1 Manba- abdurahmonov G’. Rangtasvir va kompozitsiya. Toshkent. 1995. Fan bobi-1
directory Testlar BAKALAVR