UserFiles/kadrlar
  Informatika va axborot texnologiyalari fani O‘rta ta’lim (barcha ta’lim olish tillari bo‘yicha) ona tili fanini o‘qitish bosqichlari
  Davlat va huquq asoslari (Huquqshunoslik) fani
  Davlat va huquq asoslari (Huquqshunoslik) fani
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
  Matematika fani O‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Matematika fanini o‘rganish bosqichlari
  Chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fani o‘rta ta’limda chaqiruvga qadar boshlang‘ich tayyorgarlik fanini o‘rganish bosqichlari
  Informatika va axborot texnologiyalari fani O‘rta ta’lim (barcha ta’lim olish tillari bo‘yicha) ona tili fanini o‘qitish bosqichlari
  Informatika va axborot texnologiyalari fani O‘rta ta’lim (barcha ta’lim olish tillari bo‘yicha) ona tili fanini o‘qitish bosqichlari
  Fizika, Astronomiya fani O‘rta ta’limda Fizika, Astronomiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
  Kimyo fani O‘rta ta’limda kimyo o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
  Fizika, Astronomiya fani O‘rta ta’limda Fizika, Astronomiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
  Biologiya fani O‘rta ta’limda biologiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
  Geografiya fani O‘rta ta’limda geografiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
  O‘rta ta’limning umumta’lim fanlari bo‘yicha malaka talablari Ona tili fani
  Informatika va axborot texnologiyalari fani O‘rta ta’lim (barcha ta’lim olish tillari bo‘yicha) ona tili fanini o‘qitish bosqichlari
  Matematika fani O‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’lim muassasalarida Matematika fanini o‘rganish bosqichlari
  O‘rta ta’limning umumta’lim fanlari bo‘yicha malaka talablari Ona tili fani
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
  Tarix fani O‘rta ta’lim muassasalarida tarix fanini o‘rganish bosqichlari
  Biologiya fani O‘rta ta’limda biologiya o‘quv fanini o‘rganish bosqichlari
directory UserFiles kadrlar