• Status van het document
 • 1Inleiding 1.1Doel van dit document
 • 2.2Informatiesystemen en informatiestromen
 • 2.2.2Informatiesystemen en stromen
 • 2.4 Doelstellingen en functionaliteiten
 • 2.5.2Bedrijfsregels en principes
 • 2.6 Diensten / Producten
 • 2.7 Processen Lijst de namen van de processen op die met het informatiesysteem ondersteund moeten worden, indien ze gekend zijn. 2.8 Risico’s
 • 2.9.1 Beleidsveld
 • 2.9.3 Beleidsthema
 • Documenteigenschappen Doel van het document
  Download 80.5 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi80.5 Kb.


  Sjabloon: Contextanalyse van een Informatiesysteem

  Met gebruik van KOMPAS 2.0


  Documenteigenschappen

  Doel van het document


  Dit document dient om de (bedrijfs)context van een Informatiesysteem te schetsen, gebruik makend van het KOMPAS v2.01-raamwerk. Het wordt hier gebruikt om (schrappen wat niet past)

  1. een bestaand Informatiesysteem te documenteren

  2. een eerste, algemene context te schetsen van een nieuw te ontwikkelen informatiesysteem.

  Dit document dient gebruikt te worden in combinatie met de KOMPAS-richtlijnen voor de verschillende objecten (definities, eigenschappen, relaties tussen objecten). Voor schematische voorstellingen kan men gebruik maken van een KOMPAS 2.0 Visio stencil of een KOMPAS 2.0 Powerpoint bestand, beiden met standaard KOMPAS symbolen.

  Voor meer inforrmatie, neem contact op met Lars Hegemann of Samuël Sourdeau


  Wijzigingshistoriek


  Document versies

  Versie2

  Wijzigingen

  Datum

  Auteur

  0.1

  Ontwerp

  13/7/2010

  Lars Hegemann

  0.2

  Ontwerp na analyse van MODO

  30/9/2010

  Lars Hegemann
  Distributielijst


  Naam

  Functie,Entiteit, Deelentiteit

  Datum

  Celhoofden PIB, DBZ  Samuël Sourdeau

  Bedrijfsarchitect, PIB, DBZ
  Marijke Verhavert

  Afdelingshoofd, PIB, DBZ
  Chris Logghe

  Informaticus, PIB, DBZ
  Website pib

  Website PIB

  23/11/2010  Status van het document


  Status

  Naam

  Plaats

  Datum

  Ontwerp

  Lars Hegemann

  PIB

  23/11/2010

  Gevalideerd


  Gepubliceerd


  Gearchiveerd  Inhoudsopgave


  1 Inleiding 5

  1.1 Doel van dit document 5  2 Contextanalyse van het Informatiesysteem 5

  2.1 Bedrijfsinformatie 5

  2.2 Informatiesystemen en informatiestromen 5

  2.2.1 Bestaande informatiesystemen 5

  2.2.2 Informatiesystemen en stromen 6

  2.3 Organisaties 6

  2.4 Doelstellingen en functionaliteiten 7

  2.5 Regelgevend kader 7

  2.5.1 Regelgeving 7

  2.5.2 Bedrijfsregels en principes 8

  2.6 Diensten / Producten 8

  2.7 Processen 8

  2.8 Risico’s 8

  2.9 Beleidsthema 9

  2.9.1 Beleidsveld 9

  2.9.2 Aangelegenheid 9

  2.9.3 Beleidsthema 9

  2.10 Locatie(s) 10
  1Inleiding

  1.1Doel van dit document


  Vermeld hier de aanleiding van de analyse.

  Vermeld of het een bestaand Informatiesysteem betreft, dan wel een contextanalyse voor een nieuw te ontwikkelen Informatiesysteem.

  2Contextanalyse van het Informatiesysteem

  2.1Bedrijfsinformatie


  In een informatiesysteem bevinden zich gegevens of data. Een geheel van samenhangende gegevens is een Informatieobject.

  Beschrijf hier de informatieobjecten die zich in het informatiesysteem (moeten gaan) bevinden.

  Informatieobject

  Omschrijving
  2.2Informatiesystemen en informatiestromen

  2.2.1Bestaande informatiesystemen


  Indien er informatiesystemen bestaan met gelijkaardige functionaliteit of met gelijkaardige informatieobjecten worden deze hier opgelijst. Deze informatie is nuttig bij het voorbereiden van een traject voor het in gebruik nemen van het systeem (indien het een nieuw ontwikkeld systeem betreft) of bij het afstemmen van bestaande systemen op elkaar (indien het een documentering van een bestaand systeem betreft, en indien dit relevant zou zijn). Beschrijf hier tevens waarin betreffend informatiesysteem tekort schiet om aan de geformuleerde bedrijfsbehoefte te kunnen voldoen.

  Informatiesysteem

  Eigenaar

  Tekort tov bedrijfsbehoefte


  2.2.2Informatiesystemen en stromen


  Informatiesystemen worden vaak gevoed door andere informatiesystemen (daarbij zijn de andere informatiesystemen de leveranciers), of voeden zelf andere informatiesystemen (daarbij zijn de andere informatiesystemen de afnemers van de diensten en/of producten van onderliggend informatiesysteem).

  Beschrijf hier alle informatiesystemen en de richting van de informatiestroom (leverancier of afnemer). Beschrijf eveneens over welke bedrijfsinformatie het gaat (gebruik hiervoor de informatie genoteerd in “2.1 Bedrijfsinformatie”).

  Informatiesysteem

  Rol (leverancier of afnemer)

  Bedrijfsinformatie


  2.3Organisaties


  Vermeld hier de organisaties, en ook de ROL die elk van hen heeft met betrekking tot het informatiesysteem.

  Elk Informatiesysteem heeft een eigenaar. Een informatiesysteem moet ook steeds beheerd worden, zowel technisch als functioneel. Het kan relevant zijn om bijkomend nog rollen te beschrijven, zoals contactpersoon, stuurgroep, sponsor, …. Al deze rollen kunnen opgenomen worden door organisaties, functies of personen.

  Sommige organisaties/functies/personen hebben geen directe rol te spelen in het informatiesysteem, maar zijn toch relevant om te beschrijven omdat ze op een of andere manier belang hebben bij het informatiesysteem. Vermeld in dat geval voor deze organisaties welke verwachtingen ze hebben in verband met het informatiesysteem.

  Organisatie / Functie / Persoon

  Rol/Belanghebbende

  Categorie_Rol / Verwachting Belanghebbende  2.4Doelstellingen en functionaliteiten


  Situeer hier de bedrijfsbehoeften waaraan het informatiesysteem dient te voldoen.

  Beschrijf eveneens de functionaliteiten die het informatiesysteem moet hebben. De functionaliteiten bieden een antwoord op de bedrijfsbehoeften.

  Bedrijfsbehoefte / Doelstelling

  Functionaliteiten
  2.5Regelgevend kader


  Indien er bepaalde regelgeving of bedrijfsregels en principes van toepassing zijn op het informatiesysteem wordt dit hier vermeld. Dit heeft betrekking op zowel de ontwikkeling van het informatiesysteem, het beheer van het informatiesysteem, het beheer van de informatie in het informatiesysteem en op de uitwisseling van deze informatie met andere systemen of rollen. Regelgeving en bedrijfsregels bepalen immers soms aspecten van de ontwikkeling, het ontwerp, het beheer en de uitwisseling van informatie waaraan het informatiesysteem moet voldoen.

  2.5.1Regelgeving


  Lijst de relevante regelgevingen op waaraan het informatiesysteem moet voldoen. Zet bij elke regelgeving de relevante impact op het informatiesysteem.

  Regelgeving

  Verwijzing

  Impact
  2.5.2Bedrijfsregels en principes


  Lijst de bedrijfsregels en principes op waaraan het informatiesysteem moet voldoen.

  Bedrijfsregel / Principe

  Verwijzing

  Impact
  2.6Diensten / Producten


  Beschrijf de diensten en/of producten die ondersteund worden met het informatiesysteem. Dit kunnen diensten zijn voor de maatschappij (burger, bedrijf, andere organisatie), of diensten naar andere overheden in Vlaanderen. Per dienst/product zijn meerdere doelgroepen mogelijk. De impact die de dienst of het product heeft op alle aspecten van het informatiesysteem wordt hier ook beschreven.

  Dienst / Product

  Maatschappij (vermeld doelgroep) / andere overheid (vermeld niveau)

  Impact  2.7Processen


  Lijst de namen van de processen op die met het informatiesysteem ondersteund moeten worden, indien ze gekend zijn.

  2.8 Risico’s


  Beschrijf hier de bredere “context” risico’s die een impact hebben op het informatiesysteem.

  Naam Risico 1
  Omschrijving
  Grootte van het Risico
  Kans van Risico
  Impact van Risico
  Mogelijke beheersmaatregel


  Naam Risico …
  Omschrijving
  Grootte van het Risico
  Kans van Risico
  Impact van Risico
  Mogelijke beheersmaatregel

  2.9Beleidsthema


  Elk beleidsdomein is bevoegd om beleid en dienstverlening te ontwikkelen voor de beleidsvelden en aangelegenheden zoals opgenomen in het “Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de organisatie van de Vlaamse administratie”, Hfdstuk II, Vaststelling van de beleidsdomeinen (cf. Vlaamse Codex). Op VoNet vindt u hiervan een excel-lijst in een handig formaat. Voor organisatorische, functionele, politieke of andere redenen worden binnen beleidsdomeinen soms andere thematische clusteringen (beschrijf deze onder 2.1.3: Beleidsthema) gehanteerd.

  2.9.1Beleidsveld


  Vermeld, indien relevant, de beleidsvelden waarvoor het Informatiesysteem als middel gebruikt wordt.

  2.9.2Aangelegenheid


  Vermeld, indien relevant, de aangelegenheden waarvoor het Informatiesysteem als middel gebruikt wordt.

  2.9.3Beleidsthema


  Vermeld, indien relevant, een andere gangbare thematische clustering waarvoor het Informatiesysteem als middel gebruikt wordt.

  2.10 Locatie(s)


  Beschrijf hier – indien relevant – de locatie(s) waar het informatiesysteem zich bevindt. Dit kunnen een of meerdere MAC-adressen zijn, een of meerdere adressen, of een geografische coördinaat.

  1 vanaf versie 2.0 wordt alle info over KOMPAS beheerd en ontsloten via de KOMPAS WIKI.

  2 Versie wordt weergegeven met x.y.
  x wordt steeds verhoogd met 1 en betreft grote updates van het document
  y wordt steeds verhoogd met 1 en betreft kleine updates van het document

  Sjabloon Contextanalyse Informatiesysteem met KOMPAS v2.0


  Download 80.5 Kb.
  Download 80.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Documenteigenschappen Doel van het document

  Download 80.5 Kb.