• 2.N.S.Axundov, M.V.Yolçuyev “Elektrotexnika və elektronika” ADPY. Bakı- 2001 3.Б.А.Волынский и др. «Електротехника» Энергоиздат. Москва – 1987
 • Om qanunudur
 • Müqavimətlərin ölçülməsi
 • Ədəbiyyat K. Quluzadə “Elektrotexnika, elektrik avadanlığı və sənaye elektronikası” Maarif -1977
  Download 14.87 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi14.87 Kb.

  DÖVRƏ QANUNLARI


  Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunu

  Plan


  1. Dövrə qanunları. Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunu

  2.Müqavimətlərin ölçülməsi

  Ədəbiyyat

  1.K.Quluzadə “Elektrotexnika, elektrik avadanlığı və sənaye elektronikası”

  Maarif -1977

  2.N.S.Axundov, M.V.Yolçuyev “Elektrotexnika və elektronika” ADPY.

  Bakı- 2001

  3.Б.А.Волынский и др. «Електротехника» Энергоиздат. Москва – 1987

  4.А.Т.Блажкина « Общая електротехника » Энергоатомиздат.

  Ленинград - 1986

  DÖVRƏ QANUNLARI


  Dövrə hissəsi və tam dövrə üçün Om qanunu

  Qapalı dövrəni xarakterizə edən cərəyan,e.h.q. (gərginlik), müqavimət (keçiricilik) qanunu Om qanunudur.

  Qapalı dövrənin A və B nöqtələri arasındakı potensiallar fərqinin

  (gərginliyinin) həmin hissənin müqavimətinə nisbəti o hissədən

  keçən cərəyanın qiymətinə bərabərdir. Bu dövrə hissəsi üçün Om

  qanunudur.  Tam dövrə hissəsi üçün Om qanununda isə deyilir: dövrədən keçən cərəyan mənbəyin e.h.q. ilə düz dövrənin tam müqaviməti ilə tərs mütənasibdir.

  - mənbəyin daxili müqatidir.

  Müqavimətlərin ölçülməsi

  Elektrik dövrələrində müqavimətlərin ölçülməsinin ən sadə üsulu ampermetrlə və voltmetrlə ölçmə üsuludur. Kiçik müqavimətlər sxem 1 ilə, orta və böyük müqavimətlər isə sxem 2 ilə ölçmək daha dəqiq nəticə verir.

  Dövrənin müqaviməti bilavasitə Ommetrlə də ölçülə bilər.Qalvanometrin göstərişi 0 olanda.

  Kirxhofun I qanunu

  Kirxhofun I qanununa görə düyün nöqtəsindəki cərəyanların cəbri cəmi sıfıra bərabərdir.  Kirxhofun II qanuna görə qapalı dövrədə olan mənbələrin

  e.h.q.-rinin cəbri cəmi gərginlik düşgülərinin cəbri cəminə bərabərdir.
  Kirxhofun II qanunu.

  Qapalı dövrənin qollarından keçən cərəyanlar.  Tərəf tərəfə toplasaq alarıq  Yəni

  Kirxhofun qanunları metodu ilə mürəkkəb sabit cərəyan

  dövrələrinin hesabı.

  Bu metodla dövrələrin hesabatını aparmaq üçün

  düyün nöqtələrinin sayı (K)-dan bir əksik Kirxhofun

  birinci qanunu yazılır.Bu sxemdə 5 düyün nöqtəsi

  var. Müqavimətlər və e.h.q.-lər məlum hesab edilir.  Hər kontur üçün Kirxhofun II qanunu tədbiq edilir.  Tənliklər birlikdə həll edilir və qollardan keçən cərəyanlar tapılır.

  Download 14.87 Kb.
  Download 14.87 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ədəbiyyat K. Quluzadə “Elektrotexnika, elektrik avadanlığı və sənaye elektronikası” Maarif -1977

  Download 14.87 Kb.