• İÇİNDƏKİLƏR
 • HƏyatin gerçƏK
  Download 1.73 Mb.
  bet1/72
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.73 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72


  HƏYATIN
  GERÇƏK

  MƏNŞƏYİ
  ELMİ KƏŞFLƏR DARVİNİZMİ

  TƏKZİB EDİR

  HARUN YƏHYA

  Bu kitabda istifadə edilən ayələr Ziya Bünyadovun və Vasim Məmmədəliyevin birlikdə hazırladığı Qurani-kərimin Azərbaycan dilində tərcüməsindən götürülmüşdür.


  I nəşr: fevral 2000

  II nəşr: mart 2003

  III nəşr: iyun 2005

  IV nəşr: oktyabr 2005

  V nəşr: noyabr 2005  ARAŞTIRMA

  YAYINCILIK

  Talatpaşa Mah. Emirgazi Caddesi

  İbrahim Elmas İşmerkezi

  A. Blok Kat 4 Okmeydanı - İstanbul

  Tel: (0 212) 222 00 88

  Baskı: Seçil Ofset

  100. Mahallesi MAS-SİT Matbaacılar Sitesi

  4. Cadde No: 77 Bağcılar - İstanbul

  Tel: (0212) 629 06 15

  İÇİNDƏKİLƏR
  ÖN SÖZ
  QISA TARİX

  Darvinizmin meydana gəlməsi

  Həyatın mənşəyi problemi

  Genetika problemi

  Neodarvinizmin səyləri

  Böhran içində olan nəzəriyyə


  DARVİNİZMİN MEXANİZMLƏRİ

  Təbii seçmə

  Həyat uğrunda mübarizə

  Müşahidə və təcrübələr

  Sənaye inqilabı kəpənəklərinin gerçək hekayəsi

  Təbii seçmə kompleksliyi niyə açıqlaya bilmir?

  Mutasiyalar

  Pleyotropik amil


  NÖVLƏRİN GERÇƏK MƏNŞƏYİ

  Variasiya nədir?

  “Mikrotəkamül” etirafları

  Fosillərə əsasən növlərin mənşəyi

  Ara keçid formaları problemi və sabitlik

  Fosillərin kafiliyi

  Fosillərin sübut etdiyi həqiqət
  GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ - I -

  (ONURĞASIZLARDAN SÜRÜNƏNLƏRƏ)

  Canlıların təsnifatı

  Fosillər “həyat ağacını” təkzib edir

  Burqes Şeyl bölgəsindəki fosillər

  Bütün növlərin eyni anda üzə çıxması

  Molekulyar müqayisələr təkamülün Kembri müəmmasını dərinləşdirir

  Trilobitlər və Darvin

  Onurğalı canlıların təkamülü iddiası

  Quruda yaşayan canlıların təkamülü iddiası

  Coelacanth haqqında təkamül xarakterli uydurmalar

  Sudan quruya keçid iddiasının qarşısında duran fizioloji maneələr

  Sürünənlərin mənşəyi

  İlanlar və tısbağalar

  Uçan sürünənlər

  Dəniz sürünənləri


  GERÇƏK TƏBİƏT TARİXİ -II- (QUŞLAR VƏ MƏMƏLİLƏR)

  Təkamülçülərə əsasən uçma hadisəsinin mənşəyi

  Quşlar və dinozavrlar

  Quşların ağciyərinin özünəməxsus quruluşu

  Quşların tükləri və sürünənlərin pulcuqları

  Tüklərin dizaynı  Archæopteryx xətası

  Dişlər, pəncələr və digər üzvlər

  və digər qədim quş fosilləri

  Archaeoraptor: dino-quş saxtakarlığı

  Həşəratların mənşəyi

  Məməlilərin mənşəyi

  Atın təkamülü əfsanəsi

  Yarasaların mənşəyi

  Dəniz məməlilərinin mənşəyi

  Yeriyən balina nağılı

  Ambulocetus natans: pəncələrinə pərdə taxılan saxta balina

  Yeriyən balina nağılının əsassızlığı

  Qulaq və burunun təkamülü hekayələri

  National geographicin lamarkçı nağılları

  Dəniz məməlilərinin təkamülü ssenarisinin müəmması

  Dəniz məməlilərinin özünəməxsus quruluşları

  Nəticə
  SIÇRAYIŞLI TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİNİN ƏSASSIZLIĞI

  Sıçrayışın “mexanizmi”

  Makromutasiyalar xətası

  Dar populyasiyalar xətası

  Nəticə
  İNSANIN MƏNŞƏYİ

  İnsanın xəyali nəsil ağacı

  Australopithecus

  Homo habilis

  Homo rudolfensis haqqındakı xəta

  Homo erectus

  Neandertallar, anatomik quruluşları və mədəniyyətləri

  Homo sapiens archaic, Homo heilderbergensisCro-magnon

  Nəsil ağacının məhvi  Homo sapiensin gizli tarixi

  Daxmalar və ayaq izləri

  Son dəlil: Sahelanthropus tchadensis və təkamül ağacının məhvi

  İkiayaqlılıq problemi

  Təkamül: elmdən kənar inanc

  Rekonstruksiya xətası

  Piltdaun adamı qalmaqalı

  Nebraska adamı qalmaqalı

  Nəticə
  MOLEKULYAR BİOLOGİYA VƏ HƏYATIN MƏNŞƏYİ

  “Təsadüf” məntiqinə bir nümunə

  Hüceyrənin kompleks quruluşu və sistemləri

  Zülalların mənşəyi problemi

  Sol əlli zülallar

  Peptid zənciri zərurəti

  Sıfır ehtimal

  Təbiətdə təcrübə-yanılma mexanizmi varmı?

  Həyatın mənşəyi ilə bağlı təkamülçü səylər

  Miller təcrübəsi

  Miller təcrübəsini əsassız edən dörd səbəb

  İbtidai dünya mühiti və zülallar

  Zülalların suda sintezlənməsi problemi

  Foks eksperimenti

  DNT molekulunun mənşəyi

  DNT təsadüflərlə açıqlana bilməz

  “RNT dünyası” tezisinin əsassızlığı

  Dizayn təsadüflərlə izah edilə bilərmi?


  HOMOLOGİYA XƏTASI

  Morfoloji homologiya iddiasının əsassızlığı

  Homologiyanın genetik və embrioloji müəmması

  Tetrapodların barmaq quruluşu barədə homologiya xətası

  Molekulyar homologiya iddiasının əsassızlığı

  “Həyat ağacı” məhv olmağa məhkumdur


  İMMUNİTET, RUDİMENT ORQANLAR VƏ EMBRİOLOGİYA

  Bakteriyaların antibiotikə qarşı müqaviməti

  Rudiment orqanlar xətası

  “Rudiment orqanlar”a daha bir zərbə: atın ayağı

  Rekapitulyasiya xətası
  BİTKİLƏRİN MƏNŞƏYİ

  Bitki hüceyrəsinin mənşəyi

  Endosimbioz tezisi və əsassızlığı

  Fotosintezin mənşəyi

  Dəniz yosununun mənşəyi və xəyali təkamülü

  Çiçəkli bitkilərin mənşəyi  SADƏLƏŞDİRİLMƏZ KOMPLEKSLİK

  Bakteriya qamçısı

  İnsan gözünün dizaynı

  “İbtidai göz”ün sadələşdirilməz quruluşu

  Görmə hadisəsinin kimyası

  Xərçəng gözü

  Qulaqdakı dizayn

  Daxili qulaq

  Təkamülçülərə əsasən qulağın mənşəyi

  Rheobatrachus silusun çoxalma növü

  Nəticə
  TƏKAMÜL NƏZƏRİYYƏSİ VƏ ENTROPİYA QANUNU

  Açıq sistem xətası

  İlya Priqoqin və özünütəşkiletmə aldanışı

  Nizamlı sistem və təşkil edilmiş sistemin fərqi

  Özünütəşkiletmə: materialist doqma


  İNFORMASİYA NƏZƏRİYYƏSİ VƏ MATERİALİZMİN SONU

  Maddə ilə informasiyanın fərqi

  Təbiətdəki informasiyanın mənşəyi

  Materialist etiraflar


  ELM İLƏ MATERİALİZMİ BİR-BİRİNDƏN FƏRQLƏNDİRMƏK

  “Elmi məqsədin” tərifi

  Zərbələrdən qaçmamaq
  SON SÖZ

  İnsanın vəzifəsi


  MADDƏNİN ARDINDAKI SİRR

  Elektrik siqnallarından ibarət kainat

  Necə görür, eşidir, dad bilirik

  Beynimizin içində əmələ gələn xarici dünya

  İnsanın məhdud biliyi

  Süni şəkildə əmələ gətirilən “xarici dünya”

  Qavrayan kimdir?

  Gerçək mütləq varlıq

  Malik olduğumuz hər şey əslində xəyaldır...

  Materialistlərin məntiq pozuntuları

  Yuxu misalı

  Sinirləri paralel birləşdirmə misalı

  Hisslərin beyində əmələ gəlməsi fəlsəfə deyil, elmi həqiqətdir

  Materialistlərin böyük qorxusu

  Materialistlər tarixin ən böyük tələsinə düşüblər

  Nəticə
  ZAMANSIZLIQ VƏ QƏDƏR HƏQİQƏTİ

  Zaman hissi

  Zamansızlığın elmi izahı

  Quranda zamanın nisbiliyi

  Qədər


  Materialistlərin narahatlığı

  İnananların qazancı


  QEYDLƏR
  İNDEKS

  OXUCUYA

  Bu kitabda və digər işlərimizdə təkamül nəzəriyyəsinin süqutuna xüsusi bir yer ayrılmasının səbəbi bu nəzəriyyənin hər cür din əleyhdarı olan fəlsəfənin təməlini meydana gətirməsidir. Yaradılışı və dolayısı ilə, Allahın varlığını inkar edən darvinizm 150 ildir ki, bir çox insanın imanını itirməsinə və ya şübhəyə düşməsinə səbəb olmuşdur. Buna görə də bu nəzəriyyənin yalan olduğunu gözlər önünə gətirmək əhəmiyyətli imani bir vəzifədir. Bu əhəmiyyətli xidmətin bütün insanlığa çatdırılması isə zəruridir. Bəzi oxucularımız ola bilər ki, yalnız bir kitabımızı oxumaq imkanı tapa bilər. Bu səbəblə, hər kitabımızda bu mövzuya xülasə də olsa yer ayrılması uyğun hesab edilmişdir.

  Qeyd edilməsi lazım olan başqa bir xüsus da bu kitabların məzmunu ilə əlaqədardır. Yazıçının bütün kitablarında imani mövzular Quran ayələri yönündə izah edilir və insanlar Allahın ayələrini öyrənməyə və yaşamağa dəvət edilirlər. Allahın ayələri ilə əlaqədar bütün mövzular oxucuda heç bir şübhə və ya sual buraxmayacaq şəkildə açıqlanmışdır.

  Bu mövzuda istifadə edilən səmimi, sadə və səlis üslub isə kitabların hamı tərəfindən rahat başa düşülməsini təmin edir. Bu təsirli və sadə izah sayəsində kitablar "bir nəfəslə oxunan kitablar" ibarəsinə tam uyğun gəlir. Dini qəti şəkildə rədd edən insanlar belə bu kitablarda bildirilən həqiqətlərdən təsirlənir və yazılanların doğruluğunu inkar edə bilmirlər.

  Bu kitab və yazıçının digər əsərləri oxucular tərəfindən şəxsən oxuna biləcəyi kimi, qarşılıqlı söhbət mühiti şəklində də oxuna bilər. Bu kitablardan istifadə etmək istəyən bir qrup oxucunun kitabları bir yerdə oxumaları mövzu ilə əlaqədar öz təfəkkür və təcrübələrini də bir-birlərinə ötürmək baxımından faydalıdır.

  Bununla belə, yalnız Allahın razılığı üçün yazılan bu kitabların tanınmasında və oxunmasında iştirak etmək də böyük bir xidmətdir. Çünki yazıçının bütün kitablarında isbat və razı salıcı yön son dərəcə güclüdür. Bu səbəblə, dini izah etmək istəyənlər üçün ən təsirli üsul bu kitabların digər insanlar tərəfindən də oxunmasının təşviq edilməsidir.

  Kitabların arxasına yazıçının digər əsərlərinin təqdimatının əhəmiyyətli səbəbləri vardır. Bu sayədə kitabı nəzərdən keçirən şəxs yuxarıda yazılan xüsusiyyətləri daşıyan və oxumaqdan xoşlandığını ümid etdiyimiz bu kitabla eyni xüsusiyyətlərə sahib daha bir çox əsərin olduğunu görəcək, imani və siyasi mövzularda faydalana biləcəyi zəngin bir qaynağın mövcudluğuna şahid olacaq.

  Bu əsərlərdə digər bəzilərində görülən, yazıçının şəxsi qənaətlərinə və şübhəli qaynaqlara əsaslanan izahlara, müqəddəsata qarşı lazım olan ədəb və hörmətə diqqət yetirilməyən üslublara, şübhəli və həmçinin incidici yazılara rast gələ bilməzsiniz.


  YAZIÇI VƏ ƏSƏRLƏRİ HAQQINDA

  Harun Yəhya təxəllüsündən istifadə edən yazıçı Adnan Oktar 1956-cı ildə Ankarada anadan olmuşdur. İbtidai və orta təhsilini Ankarada almışdır. Daha sonra İstanbul Memar Sinan Universitetinin İncəsənət fakültəsində və İstanbul Universitetinin Fəlsəfə bölməsində təhsil almışdır. 1980-ci illərdən bu yana imani, elmi və siyasi mövzularda bir çox əsər hazırlamışdır. Bununla yanaşı, yazıçının təkamülçülərin saxtakarlıqlarını, iddialarının əsassızlığını və darvinizmin qanlı ideologiyalarla olan qaranlıq əlaqələrini ortaya qoyan çox əhəmiyyətli əsərləri vardır.

  Harun Yəhyanın əsərləri təxminən 30.000 şəklin olduğu cəmi 45.000 səhifəlik külliyyatdır və bu külliyyat 60 fərqli dilə tərcümə edilmişdir.

  Yazıçının təxəllüsü inkarçı düşüncəyə qarşı mübarizə aparan iki peyğəmbərin xatirəsinə hörmət olaraq adlarını yad etmək üçün Harun və Yəhya adlarından götürülmüşdür. Yazıçı tərəfindən kitabların üz qabığında Rəsulullahın möhürünün olmasının simvolik mənası isə kitabların məzmunu ilə əlaqədardır. Bu möhür Qurani-kərimin Allahın son kitabı və son sözü, Peyğəmbərimizin (s.ə.v.) xatəmül-ənbiya olduğunun rəmzidir. Yazıçı bütün yayınlarında Quranı və Rəsulullahın sünnəsini özünə rəhbər etmişdir. Bu surətlə, inkarçı düşüncə sistemlərinin bütün təməl iddialarını bir-bir ortadan qaldırmağı və dinə qarşı yönələn etirazları tam susduracaq "son söz"ü söyləməyi hədəfləmişdir. Böyük hikmət və kamal sahibi olan Rəsulullahın möhüründən bu son sözü söyləmək niyyətinin duası olaraq istifadə edilmişdir.

  Yazıçının bütün işlərindəki ortaq hədəf Quranın təbliğini dünyaya çatdırmaq, beləliklə, insanları Allahın varlığı, birliyi və axirət kimi təməl imani mövzular üzərində düşünməyə sövq etmək və inkarçı sistemlərin əsassız təməllərini və azğın tətbiqlərini gözlər önünə çəkməkdir.

  Necə ki, Harun Yəhyanın əsərləri Hindistandan Amerikaya, İngiltərədən İndoneziyaya, Polşadan Bosniya-Hersoqovinaya, İspaniyadan Braziliyaya, Malayziyadan İtaliyaya, Fransadan Bolqarıstana və Rusiyaya qədər dünyanın əlavə bir çox ölkəsində sevilərək oxunur. İngilis, fransız, alman, italyan, ispan, portuqal, urdu, ərəb, alban, rus, boşnaq, uyğur, İndoneziya, malay, benqal, serb, bolqar, Çin, Danimarka və İsveç dili kimi bir çox dilə tərcümə edilən əsərlər xaricdə geniş oxucu kütləsi tərəfindən izlənilir.

  Dünyanın dörd tərəfində fövqəladə təqdir toplayan bu əsərlər bir çox insanın iman etməsinə, bir çoxunun da imanında dərinləşməsinə vəsilə olur. Kitabları oxuyub araşdıran hər kəs bu əsərlərdəki hikmətli, dolğun, asan aydın olan və səmimi üslubun, ağıllı və elmi yanaşmanın fərqində olar. Bu əsərlər sürətli təsir etmə, qəti nəticə vermə, etiraz və təkzib edilə bilinməyən xüsusiyyətləri daşıyır. Bu əsərləri oxuyan və üzərində ciddi şəkildə düşünən insanların artıq materialist fəlsəfəni, ateizmi və digər azğın görüş və fəlsəfələrin heç birini səmimi olaraq müdafiə etmələri mümkün deyil. Bundan sonra müdafiə etsələr də, ancaq romantik inadla müdafiə edəcəklər. Çünki fikri dayaqları aradan götürülmüşdür. Dövrümüzdəki bütün inkarçı cərəyanlar Harun Yəhya külliyyatı qarşısında fikirlə məğlub olmuşlar.

  Şübhəsiz, bu xüsusiyyətlər Quranın hikmət və ifadə təsirliliyindən qaynaqlanır. Yazıçı bu əsərlərə görə öyünmür, yalnız Allahın hidayətinə vəsilə olmağa niyyət etmişdir. Bundan başqa, bu əsərlərin çap və nəşrində hər hansı bir maddi qazanc hədəflənməmişdir.

  Bu həqiqətlər göz önünə gətirildikdə insanların görmədiklərini görmələrini təmin edən, hidayətlərinə vəsilə olan bu əsərlərin oxunmasını təşviq etməyin də çox əhəmiyyətli xidmət olduğu ortaya çıxır.

  Bu qiymətli əsərləri tanıtmağın yerinə insanların zehinlərini bulandıran, fikri qarışıqlıq meydana gətirən, şübhə və tərəddüdləri aparmaq və imanı qurtarmaq üçün güclü və iti təsiri olmadığı ümumi təcrübə ilə sabit olan kitabları yaymaq isə əmək və zaman itkisinə səbəb olar. İmanı qurtarmaq məqsədindən çox yazıçının ədəbi gücünü vurğulamağa yönələn əsərlərdə bu təsirin əldə edilə bilməyəcəyi məlumdur. Bu mövzuda şübhəsi olanlar varsa, Harun Yəhyanın əsərlərinin tək məqsədinin dinsizliyi yox etmək və Quran əxlaqını yaymaq olduğunu, bu xidmətdəki təsir, müvəffəqiyyət və səmimiyyətin açıq şəkildə göründüyünü oxucuların ümumi qənaətindən anlaya bilərlər.

  Bilmək lazımdır ki, dünyadakı zülm və qarışıqlıqların, müsəlmanların çəkdiyi əziyyətlərin təməl səbəbi dinsizliyin fikri hakimiyyətidir. Bunlardan xilas olmağın yolu isə dinsizliyin fikirlə məğlub edilməsi, iman həqiqətlərinin ortaya qoyulması və Quran əxlaqının insanların qavrayıb yaşaya biləcəkləri şəkildə izah edilməsidir. Dünyanın gündən-günə daha çox büründüyü zülm, fəsad və qarışıqlıq mühiti diqqətə alındığında bu xidmətin mümkün qədər sürətli və təsirli şəkildə edilməsinin lazım olduğu aydındır. Əks halda çox gec ola bilər.

  Bu əhəmiyyətli xidmətdə öndərliyi üzərinə götürən Harun Yəhya külliyyatı Allahın izni ilə 21-ci əsrdə dünya insanlarını Quranda təsvir edilən hüzur, sülh, düzgünlük, ədalət, gözəllik və xoşbəxtliyə daşımağa vəsilə olacaq.
  ÖN SÖZ
  Özünün və bütün digər canlıların necə mövcud olduğu sualını araşdıran insan iki fərqli açıqlama ilə qarşılaşır. Birincisi, insan da daxil olmaqla bütün canlıları sonsuz ağıl və güc sahibi Allah yaratmışdır. İkinci açıqlama isə canlıların təbii proseslərin və təsadüfi təsirlərin məhsulu olduğunu iddia edən “təkamül” nəzəriyyəsidir.

  Təkamül nəzəriyyəsi təqribən 150 ildir ki, elm dünyasında geniş surətdə qəbul edilmişdir. Biologiya elmi təkamül anlayışları ilə tərif edilir. Bu səbəbdən də çox insan yaradılış və təkamül açıqlamalarından təkamülü elmi hesab edir. Təkamülü müşahidələr nəticəsində edilən kəşflərlə dəstəklənən nəzəriyyə, yaradılışı isə sadəcə qəbul edilmiş inanc zənn edir. Lakin əksinə, elmi tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin lehinə deyil. Xüsusilə son 10-20 il ərzində əldə edilən tapıntılar təkamül nəzəriyyəsinin əsas fərziyyələri ilə açıq şəkildə ziddiyyət təşkil edir. Paleontologiya, biokimya, populyasiya genetikası, molekulyar biologiya, müqayisəli anatomiya, biofizika kimi bir çox elm sahəsi canlıların təkamül nəzəriyyəsinin iddia etdiyi kimi təbii proseslər və təsadüfi amillərlə izah edilə bilmədiyini, bütün canlıların qüsursuz şəkildə yaradıldığını göstərir.

  Bu kitabda təkamül nəzəriyyəsinin üzləşdiyi elmi böhranı araşdıracağıq. Kitab tamamilə elmi kəşflərə əsaslanaraq hazırlanmışdır. Təkamül nəzəriyyəsini elm adından müdafiə edənlər mütləq bu kəşflərlə üzləşməli və indiyə qədər sahib olduqları bəzi ön mühakimələri sorğu-sual etməlidirlər. Əgər bundan qaçırlarsa, təkamül nəzəriyyəsinə olan bağlılıqlarının elmi deyil, tamamilə doqmatik olduğunu qəbul etmiş olacaqlar.


  Download 1.73 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   72
  Download 1.73 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  HƏyatin gerçƏK

  Download 1.73 Mb.