• Kompyuterlar” mavzusi bo’yicha test savollari.
 • Kompyuter texnikasi vositalari” mavzusi bo’yicha test savolllari.
 • Mantiqiy amallar” mavzusi bo’yicha test savollari.
 • Kompyuterlarning dasturiy ta’minoti” mavzusi bo’yicha test savollari
 • Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash
 • Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi
  Download 36.42 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi36.42 Kb.

  Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi” mavzusi bo’yicha test savollari.

  1.Eramizdan avvalgi 6-5 asrlarda foydalanilgan birinchi hisoblash vositasini ko’rsating.

  A) cho’pxat B) abak C) Neper tayoqchalari D) serobyan

  2.Shotland matematigi Jon Neperning tayoqcalarini nechanci yilda ixtiro qilgan?

  A) 1617 yil B) 1632 yil C) 1623 yil C) 1967 yil

  3.Birinchi hisoblash vositalari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating.

  A) cho’pxat, abak, Suan-pan, cho’t, diod

  B) cho’pxat, abak, Suan-pan, cho’t, neper tayoqchalari

  C) Logarifmik chizg’ich, cho’t, paskalina, IBM

  D) IBM, Pentium, Pravets, ENIAC

  4. Qo’shish va ayirish amallarini bajara oladigan “Paskalina ” mexanik mashina yaratgan olim nomini aniqlang.

  A) Vilgelm shikkard B) Blez paskal

  C) Jon Neper D) Richard Delameyn

  5.Birinchi hisoblash qurilmasining ixtirochisi kim hisoblanadi?

  A) Vilgelm shikkard B) Blez paskal

  C) Leonardo do Vinchi D) Richard Delameyn

  6.Nemis matematigi Vilgelm Shikkard loyihalashtirgan moslama.

  A) Cho’pxat B) Abak C)Paskalina D)Shikkard moslamasi

  7.ENIAC elektron hisoblash mashinasi nechanchi yilda yaratilgan?

  A)1907- yil B)1941-yil D)1946-yil D)1904-yil

  8.Mark-1 elektromexanik mashinasi kim tomonidan nechanchi yilda yaratilgan?

  A)1944-yilda Govard Eyken tomonidan B)1904-yilda Jon Fleming tomonidan

  C)1831-yilda J.Genri tomonidan D)1946-yilda Jon Mouchli va jon Ekkert tomonidan

  9.Hisoblash texnikasining keyingi rivojida katta ahamiyatga ega bo’lgan kashfiyotlar qaysilar?

  A)diod, triod B)rele, trigger C)paskalina, abak, D)cho’t, serobyan

  10.Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixiga hissa qo’shgan vatandoshimiz ko’rsatilgan qatorni ko’rsating.

  Pay - biriktiruvchi toʻqimadan iborat pishiq tuzilma. Shakli va uzunligi (lenta yoki plastinka) har xil; muskullar P. yordamida suyaklarga birikadi. P.ning pishiq yoki choʻziluvchanligi, qayishqokligi u paydo boʻlgan biriktiruvchi toʻqimaga bogʻliq. P.

  A)Muhammad Al-Xorazmiy , Vosil Qobulov

  B)Al- Beruniy, Vosil Qobulov

  C)Al- Farg’oniy , Vosil Qobulov

  D)Alisher Navoiy, Vosil Qobulov

  Kompyuterlar” mavzusi bo’yicha test savollari.

  1.Elektron hisoblash mashinalari (EHM) davri necha avloddan iborat?

  A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

  2.EHM ning birinchi avlodi nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

  A)1946-1955yillar B)1956-1965yillar

  C)1966-1974yillar D)1975 ……

  3.EH M ning ikkinchi avlodi nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

  A)1946-1955yillar B)1956-1965-yillar

  C) 1966-1974 yillar D) 1975- ……

  4.EHMning uchinchi avlodi nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

  A)1946-1955yillar B)1956-1965-yillar

  C) 1966-1974 yillar D) 1975- ……

  5.EHMning to’rtinchi avlodi nechanchi yillarga to’g’ri keladi?

  A)1946-1955yillar B)1956-1965-yillar

  C) 1966-1974 yillar D) 1975- ……

  6.Dastur asosida axborotlarni katta tezlikda qayta ishlashni ta’minlovchi universal avtomatik qurilma bu-…..

  A)kompyuter B) asosoy plata C)protsessor D)tarmoq platasi

  7.4- avlod kompyuterlarining asosiy elementi

  A)transistor B)integral sxema C)katta integral sxema D) elektron lampa

  8.3- avlod kompyuterlarining asosiy elementi

  A)transistor B)integral sxema C)katta integral sxema D)elektron lampa

  9.Kompyuter ichida qanday shina xizmat ko’rsatadi?

  A) belgilanganlar, adreslar, boshqarish B)portlar, kontrollerlar

  C)Asosiy , qo’shimcha D)Uyachalar, registr

  10.Tarmoq platasi-

  A)kompyuterni tarmoqqa ulash imkonini beradi;

  B)kompyuter ishini boshqaradi;

  C)murakkab tasvirlar va millionlab ranglarni qayta ishalshni ta’minlab beruvchi plata

  D)axborot saqlagichlarga yozilgan raqamli audio- axborotni tovushlarga aylantirib beruvchi qurilma.

  Kompyuter texnikasi vositalari” mavzusi bo’yicha test savolllari.

  1.Birinchi vinchesterni qachon va qaysi firma ishlab chiqargan?

  A)1973-yil IBM firmasi tomonidan

  B)1973-yil Apple firmasi tomonidan

  C)1973-yil Microsoft firmasi tomonidan

  D)1973-yil Sony firmasi tomonidan

  2.Kompyuterning asosiy qurilmalari ko’rsatilgan qatorni aniqlang.

  A)protsessor, monitor, klaviatura, printer

  B)protsessor, monitor, klaviatura

  C)protsessor, monitor, sichqoncha, printer

  D)printer,klaviatura, sichqoncha, trekbol

  3.Kompyuterning qo’shimcha qurilmalari ko’rsatilgan qatorni ko’rsating.

  A)Protsessor, monitor ,klaviatura, printer

  B)Sichqoncha, printer, skaner, multimedia

  C)Sichqoncha, monitor, skaner, joystick

  D)Skaner, printer, klaviatura, sichqoncha

  4) Egiluvchan magnet disklarning o’lchami

  A)3,5 dyumli va 5,25 dyumli B)3,5 mm va 5.25 mm

  C)3.25 dyumli va 5.5 dyumli D)3.25 mm va 5.5 mm

  5.Axborotning eng kichik o’lchov birligi

  A)bit B)bayt C)terabayt D)bod

  6.Magnit disklarga axborot yozish va o’qish qurilmasi

  A)vinchester B)strimer C)skaner D)Printer

  6.Multimedia-

  A)ma’lumotlarni qog’ozga chiqarish qurilmasi;

  B)fotosurat, grafik va matn shaklidagi axborotlarni kompyuterga kiritish qurilmasi;

  C)matn, tovushli ma’lumotlarni , tabiiy va grafik tasvirlarni birlashtiruvchi axborot texnologiyasi; D)To’g’ri javob yo’q.

  7.“Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch” iborasini yozish uchun necha bayt joy kerak bo’ladi?

  A)33 bayt B)31 bayt C)32 bayt D)30 bayt

  8.Monitordagi piksellarning umumiy miqdori…….. deyiladi

  A)monitorning o’lchami; B)monitorning holati;

  C)monitorning parametri; D)monitorning imkon darajasi.

  9.Plotter nima?

  A)chizmalarni qog’ozga chiqarish uchun xizmat qiluvchi qurilma;

  B)ma’lumotlarni qog’ozga chiqarish qurilmasi;

  C)fotosurat, grafik va matn shaklidagi axborotlarni kompyuterga kiritish qurilmasi;

  D)ma’lumotlarni ekranga chiqarish qurilmasi.  Mantiqiy amallar” mavzusi bo’yicha test savollari.

  1.Biror shart yoki usul bilan bog’lanmagan hamda faqat bir holatni ifodalovchi mulohazalar…………. deb ataladi.

  A)soda mulohazalar B)murakkab mulohazalar

  C) mantiqiy mulohazalar D)to’g’ri javob yo’q.

  2.A va B mulohazalar bir paytda rost bo’lgandagina rost bo’ladigan yangi mulohazani hosil qilish amali……………. deb ataladi.

  A)mantiqiy qo’shish amali B)mantiqiy ayirish amali

  C)mantiqiy ko’paytirish amali D)mantiqiy inkor amali

  3.A va B mulohazalarning kamida bittasi rost bo’lganda rost bo’ladigan yangi murakkab mulohazani hosil qilish amali ………….deb ataladi.

  A) mantiqiy qo’shish amali B)mantiqiy ayirish amali

  C)mantiqiy ko’paytirish amali D)mantiqiy inkor amali

  4.A mulohazani rost bo’lganda yolg’on, yolg’on bo’lganda esa rost qiymat oladigan mulohaza hosil qilish amali ……deb ataladi

  A) mantiqiy qo’shish amali B)mantiqiy ayirish amali

  C)mantiqiy ko’paytirish amali D)mantiqiy inkor amali

  5.Bir kishi aytdi: “Men yolg’onchiman yoki qora sochliman”.U kishi kimligini aniqlang.

  A)Rostgo’y va qora sochli B)Yolg’onchi va qora sochli

  C)Rostgo’y va malla sochli D)Yolg’onchi va malla sochli

  6.Mantiqiy ko’paytirish amali uchun qaysi bog’lovchidan foydalaniladi?

  A)Emas B)Yoki C)Va D)Javob yo’q

  7 Mantiqiy qo’shish amalini qo’llash uchun qaysi bog’lovchidan foydalaniladi?

  A) Emas B)Yoki C)Va D)Javob yo’q

  8.(E>D)^A^ ]B mantiqiy ifodaning qiymatini D=3,2 va E= - 2,4, A=”rost” va B= “rost” bo’lganda hisoblang.

  A)rost; B)yolg’on; C)10 D)11

  9.Mantiqiy qo’shish amalini lotincha ifodasi

  A)konyuksiya B)dizyunksiya

  C)inversiya D)javob yo’q

  10.

  Lotin tili - hind-yevropa tillari oilasining italiy tillari guruhiga mansub; Italiyaning oʻrta qismidagi Latsiy viloyatida miloddan avvalgi 8-asrda yashagan lotin kabilasining tili. Lotin tilining asta-sekin Rim hududidan tashqariga tarqalishi va qad.
  Mantiqiy ko’paytirish amalini lotincha ifodasi

  A)konyuksiya B)dizyunksiya

  C)inversiya D)to’g’ri javob yo’q

  11.Mantiqiy inkor amalining lotincha ifodasi

  A)konyuksiya B)dizyunksiya C)inversiya D)javob yo’q


  Kompyuterlarning dasturiy ta’minoti” mavzusi bo’yicha test savollari

  1.Hardware so’zining ma’nosi

  A)texnik vositalar B)dasturiy vositalar

  C)Algoritm tuzish usullari D) Javob yo’q

  2.Software so’zining ma’nosi

  A)texnik vositalar B) dasturiy vositalar

  C) Algoritm tuzish usullari D)Javob yo’q

  3.Software ------

  A)qiymati 100% to’langanidan keyin o’rnatilib, foydalaniladigan dasturiy ta’minot

  B )Aprobatsiya ,ya’ni sinovdan o’tkazish muddatiga ega bo’lgan dasturlar;

  C)Mutlaqo bepul dasturiy ta’minot

  D)Mutlaqo bepul va birlamchi kodi ochiq dasturiy ta’minot

  4. Shareware -------

  A)qiymati 100% to’langanidan keyin o’rnatilib, foydalaniladigan dasturiy ta’minot

  B)Aprobatsiya, ya’ni sinovdan o’tkazish muddatiga ega bo’lgan dasturlar;

  C)Mutlaqo bepul dasturiy ta’minot

  D)Mutlaqo bepul va birlamchi kodi ochiq dasturiy ta’minot

  5.Freeware ------

  A)qiymati 100% to’langanidan keyin o’rnatilib, foydalaniladigan dasturiy ta’minot

  B)Aprobatsiya ,ya’ni sinovdan o’tkazish muddatiga ega bo’lgan dasturlar;

  C)Mutlaqo bepul dasturiy ta’minot

  D)Mutlaqo bepul va birlamchi kodi ochiq dasturiy ta’minot

  6.Free and Open Source Software --------

  A)qiymati 100% to’langanidan keyin o’rnatilib, foydalaniladigan dasturiy ta’minot

  B)Aprobatsiya, ya’ni sinovdan o’tkazish muddatiga ega bo’lgan dasturlar;

  C)Mutlaqo bepul dasturiy ta’minot

  D)Mutlaqo bepul va birlamchi kodi ochiq dasturiy ta’minot

  7.Kompyuterga dasturiy ta’minotni o’rnatish jarayoni -------deyiladi.

  A)installyatsiya B)deinstallyattsiya

  C) aprobatsiya D)multimedia

  8.Operatsion sistemalar berilgan qatorni ko’rsating.

  A)FoxPro, Access, Paradox

  B)Norton Commander, Far manager, Total commander

  C)MS DOS, Windows naqllari, Macintosh

  D)BASIC, Vizual Basic, Paskal, Delphi

  9.Amaliy dasturlarning vazifasi:

  A)turli yordamchi vazifalarni bajaruvchi dasurlar;

  B)foydalanuvchiga aniq bir foydalanish sohasida ma’lumotlarga ishlov berish va qayta ishalshni amalgam oshiruvchi jami dasturlar

  C) foydalanilayotgan ma’lumotlarni nusxasini hosil qilish

  D)kompyuterning ishlash imkoniyatlarini tekshirish,

  10.Dasturiy ta’minot qanday guruhlarga bo’linadi?

  A)sistema , dasturiy B)sistema , amaliy, uskunaviy

  C)amaliy, uskunaviy D)sistema, uskunaviy  Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash

  1.Tashqi xotira keltirilgan javoblarni aniqlang.

  A) disketa, katalog B) CD-disk, DVD-disk

  D) Vinchester, fayl E) A va D

  2.Tashqi xotira keltirilgan javoblarni aniqlang.

  A)disketa, flash-xotira B)CD-disk, qattiq disk

  C)DVD-disk, vinchester D)barchasi

  3.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini o'lchami 89 mm?

  A) disketa B) CD-disk D) DVD-disk E) barchasi

  4.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini sig'imi 700 Mb?

  A) disketa B) CD-disk D) DVD-disk E) barchasi

  5.Tashqi xotira keltirilgan javoblarni aniqlang.

  A) disketa, direktoriya B) CD-disk, flash-xotira

  D) Vinchester, fayl E) A va D

  6.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini sig'imi gigabaytlarda o'lchanadi?

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) barchasi

  7.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini sig'imi 120 mm?

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) barchasi

  8.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini o'lchami 5,25 dyum?

  A) disketa B) CD-disk D) DVD-disk E) barchasi

  9.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biri magnit o'qish bilan bog'langan?

  A) disketa B) CD-disk D) DVD-disk E) barchasi

  10.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biri magnit o'qish bilan bog'langan?

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) A va D  Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash

  1.Tashqi xotira keltirilgan javoblarni aniqlang.

  A) disketa, flash-xotira B) CD-disk, qattiq disk

  D) DVD-disk, fayl E) A va B

  2.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini sig’imi 1,44Mb

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) barchasi

  3.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini o’lchami

  3.5 dyum?

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) barchasi

  4.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini sig’imi 700Mb

  A) disketa B) CD-disk D) DVD-disk E) barchasi

  5.Tashqi xotira keltirilgan javoblarni aniqlang.

  A) disketa, flash-xotira B) CD-disk, diskyuritgich

  D) DVD-disk, CD-ROM E) A va B

  6.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi birini o'lchami 80mm?

  A) disketa B) CD-disk D) strimer E) barchasi

  7.Qaysi tashqi xotiraga faqat bir marta axborot yozish mumkin?

  A) disketa B) CD-R D) flash-xotira E) A va D

  8.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biri optik o'qish bilan bog'langan?

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) barchasi

  9.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biri magnit o'qish bilan bog'langan?

  A) DVD-disk B) CD-disk D) vinchester E) barchasi

  10.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biriga lazer bilan yoziladi?

  A) disketa B) CD-disk D) flash-xotira E) barchasi  Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash

  1.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biri magnit o'qish bilan bog'langan?

  A) disketa B) CD-disk D) vinchester E) A va D

  2.Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biriga lazer bilan yoziladi?

  A) disketa B) CD-disk D) flash-xotira E) barchasi

  3. Quyidagi tashqi xotiralardan qaysi biriga optik yozish ham magnit yozish ham qo'llanilmaydi?

  A) disketa B) CD-disk D) flash-xotira E) barchasi

  4.Qaysi tashqi xotirada yo'l spiralsimon bo'ladi?

  A) CD-R B) disketa D) DVD-RW E) A va D

  5.Qaysi tashqi xotiraga bir martadan ko'p axborot yozish mumkin?

  A) disketa B) hard-disk D) flash-xotira E) barchasi

  6.CD-ROM yordamida qaysi tashqi xotiraga axborot yoziladi?

  A) disketa B) CD-disk D) flash-xotira E) barchasi

  7. Diskyuritgich yordamida qaysi tashqi xotiraga axborot yoziladi?

  A) disketa B) CD-disk D) flash-xotira E) barchasi

  8.Qaysi tashqi xotiraga bir martadan ko’p axborot yozish mumkin ?

  A) disketa B) CD-R D) flash-xotira E) A va D

  9.Qaysi tashqi xotirada yo’l spiralsimon bo’ladi ?

  A) disketa B) CD-R D) Vinchester E) A va D

  10.Qaysi tashqi xotiraga bir martadan ko’p axborot yzish mumkin?  A) disketa B) CD-RW D) flash-xotira E) barchasi

  Download 36.42 Kb.
  Download 36.42 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi

  Download 36.42 Kb.