• "Iqtisodiyot nazariyasi"
 • Ijtimoiy fanlar kafedrasi
  Download 36.06 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi36.06 Kb.

  O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

  OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAIRLIGI


  O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG’LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
  Toshkent Tibbiyot Akademiyasi
  "Ijtimoiy fanlar" kafedrasi

  “Tasdiqlayman”

  O’quv ishlari bo’yicha prorektor

  professor Teshayev O.R.

  Tibbiyot, meditsina, tabobat - kishilar sogʻligʻini saqlash va mustahkamlash, umrni uzaytirish, kasalliklarning oldini olish, davolash haqidagi bilimlar va shu sohadagi amaliy tadbirlar majmui.

  Respublika (lot. respublica, res - ish va publicus - ijtimoiy, umumxalq) - davlat boshqaruvi shakli, unda bar cha davlat hokimiyati organlari saylab qoʻyiladi yoki umummilliy vakolatli muassasalar (parlamentlar) tomonidan shakllantiriladi, fuqarolar esa shaxsiy va siyosiy huquqlarga ega boʻladilar.

  _____________________ 2015y.

  IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI


  "Iqtisodiyot nazariyasi"

  Iqtisodiyot nazariyasi fanidan talabalar bilimini baholashning reyting tizimi

  to’g’risida

  N I Z O M
  TTA Ijtimoiy fanlar kafedrasi yig'ilishida (bayonnoma №9, 25 may 2015 yil) va TTA Ijtimoiy gumanitar fanlar MUX yig'ilishida (bayonnoma № 10, 10 iyun 2015 yil) muhokama qilingan va tasdiqlangan.
  Tuzuvchi: katta o'qituvchi X.T. Sultanova

  Toshkent – 2015 yil

  Toshkent tibbiyot akademiyasida talabalar bilimini nazorat

  qilish va baholashning reyting tizimi to’g’risida

  N I Z O M

  Ushbu Nizom O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2009 y. 11 iyundagi 204-son buyrug’i bilan tasdiqlangan va O’zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 2009 yil 10 iyulda 1981-son bilan davlat ro’yxatidan o’tkazilgan va topshiriqqa muvofiq O’zR Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2010 y.

  Iyul (lot. mensis Julius) - Grigoriy taqvimida yilning yettinchi oyi. 31 kundan iborat. Shu oyda tugʻilgan Yuliy Sezar sharafiga nomlangan.

  25 avgustdagi 333-son buyrug’i bilan Nizomga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilgan hamda O’zR Adliya vazirligida 2010 y. 26 avgustda 1981-1-son bilan davlat ro’yxatidan qayta o’tkazilgan «Oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baxolashning reyting tizimi to’g’risida”gi Nizom asosida ishlab chiqilgan.

  Mazkur Nizom O’zRning «Ta’lim to’g’risida»gi va «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi to’g’risida»gi qonunlariga hamda O’zR VMning 2001 y.

  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.

  16 avgustdagi 343-son “Oliy ta’limning davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risida”gi qaroriga muvofiq oliy ta’lim muassasalarida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimini tartibga soladi.

  I. UMUMIY QOIDALAR


  1. Talabalar bilimini nazorat qilish va reyting tizimi orqali baholashdan maqsad ta’lim sifatini boshqarish orqali raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish, talabalarning fanlarni o’zlashtirishida bo’shliqlar hosil bo’lishini oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etishdan iborat.

  2. Reyting tizimining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

  a) talabalarda Davlat ta’lim standartlariga muvofiq tegishli bilim, ko’nikma va malakalar shakllanganligi darajasini nazorat qilish va tahlil qilib borish;

  b) talabalar bilimi, ko’nikma va malakalarini baholashning asosiy tamoyillari: Davlat ta’lim standartlariga asoslanganlik, aniqlik, haqqoniylik, ishonchlilik va qulay shaklda baholashni ta’minlash;

  v) fanlarning talabalar tomonidan tizimli tarzda va belgilangan muddatlarda o’zlashtirilishini tashkil etish va tahlil qilish;

  g) talabalarda mustaqil ishlash ko’nikmalarini rivojlantirish, axborot resurslari manbalaridan samarali foydalanishni tashkil etish;

  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.

  d) talabalar bilimini xolis va adolatli baholash hamda uning natijalarini vaqtida ma’lum qilish;

  ye) talabalarning fanlar bo’yicha kompleks hamda uzluksiz tayyorgarligini ta’minlash;

  j) o’quv jarayonining tashkiliy ishlarini kompьyuterlashtirishga sharoit yaratish.

  3. Fan bo’yicha talabalar bilimini semestrda baholab borish reyting nazorati jadvallari va baholash mezonlari asosida amalga oshiriladi.

  II. NAZORAT TURLARI VA UNI AMALGA OShIRISh TARTIBI
  4. Nazorat turlari, uni o’tkazish tartibi va mezonlari kafedra mudiri tavsiyasi bilan TTA Ijtimoiy-gumanitar fanlar ilmiy uslubiy kengashida muhokama qilinadi va tasdiqlanadi hamda fanning ishchi o’quv dasturida mashg’ulot turlari bilan birgalikda ko’rsatiladi.

  5. Reyting nazorati jadvallari, nazorat turi, shakli, soni hamda har bir nazoratga ajratilgan maksimal ball, shuningdek joriy va oraliq nazoratlarning saralash ballari haqidagi ma’lumotlar fan bo’yicha birinchi mashg’ulotda talabalarga e’lon qilinadi.

  6. Talabalarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasining Davlat ta’lim standartlariga muvofiqligini ta’minlash uchun quyidagi nazorat turlarini o’tkazish nazarda tutiladi:

  Oraliq nazorat


  – semestr davomida o’quv dasturining tegishli (fanning bir necha mavzularini o’z ichiga olgan) bo’limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko’nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. Oraliq nazoratning soni Ijtimoiy fanlar kafedrasida bir semestrda bir martadan o’tkaziladi va o’quv faniga ajratilgan umumiy soatlar hajmidan kelib chiqqan holda belgilanadi. Fanga ajratilgan auditoriya soati 72 dan kam bo’lgan holda ON o’tkazilmaydi va bunda JN va YaN ulushi 50:50 ni tashkil qiladi. 1-Ijtimoiy fanlar kafedrasida Falsafa asoslari:mantiq, etika, estetika fanidan ON fakulьtet dekanatlari tomonidan belgilangan sanalarda yozma tarzda o’tkaziladi. ONga joriy nazorat bo’yicha 55 va undan ortiq ball to’plagan talabalar qo’yiladi. ON bo’yicha belgilangan maksimal reyting balining 55?n kam ball to’plagan talaba dekanat ruxsati bilan qayta topshiradi, agar qayta topshirishda talaba ON bo’yicha belgilangan saralash ballini to’play olmasa YaBga qo’yilmaydi.

  ON o’tkazilgan fanlardan YaBning foizi 30 ni tashkil etadi.

  7. Oraliq nazoratni o’tkazish jarayoni kafedra mudiri tomonidan tuzilgan komissiya ishtirokida davriy ravishda o’rganib boriladi va uni o’tkazish tartiblari buzilgan hollarda, oraliq nazorat natijalari bekor qilinadi va oraliq nazorat qayta o’tkaziladi.

  8. O’quv yili tugaganidan keyin reyting nazorati natijalariga ko’ra talabalarni keyingi kursga o’tkazish to’g’risida belgilangan tartibda qaror qabul qilinadi.


  III. BAHOLASh TARTIBI VA MEZONLARI
  9. Talabalarning bilim saviyasi, ko’nikma va malakalarini nazorat qilishning reyting tizimi asosida talabaning har bir fan bo’yicha o’zlashtirish darajasi ballar orqali ifodalanadi.

  10. Falsafa fani bo’yicha o’tkazilgan ON 100 ballik tizimda butun sonlar bilan baholanadi. ON joriy nazoratning 20%ini tashkil etadi.

  Ushbu 100 ball nazorat turlari bo’yicha quyidagicha taqsimlanadi:

  joriy nazorat TMI - 50 ball

  oraliq nazorat - 20 ball

  yakuniy nazorat - 30 ball

  JAMI 100 ball

  Baxolash turi


  Maksimal ball

  Koeffitsiyent


  Saralash bali
  1.

  Joriy nazorat TMI

  45 5

  0,45 0,05  27,5
  2.

  Oraliq nazorat

  20

  0,2


  11,0
  3.

  Yakuniy nazorat

  30

  0,3


  16,5

  JAMI


  100

  1

  55,0  11. Talabaning fan bo’yicha o’zlashtirish ko’rsatkichini nazorat qilishda quyidagi namunaviy mezonlar (keyingi o’rinlarda namunaviy mezonlar deb yuritiladi) tavsiya etiladi:

  O’zlashtirish

  (%) va ballarda

  Baho


  Talabaning bilim darajasi
  1.

  Mezon (arab. - tarozi) - 1) zodiak yulduzlar turkumi (Libra). Ung yorugʻ yulduzi 2,6 vizual yulduz kattaligida Ilon, Ilon eltuvchi, Aqrab, Sunbula yulduz turkumlari orasida joylashgan. Oʻzbekistonda qish oxiri, bahor va yoz boshlarida koʻrinadi;

  86-100


  A’lo «5»

  Xulosa va qaror qabul qilish

  Ijodiy fikrlay olish

  Mustaqil mushoxada yuritish

  Amalda qo’llay olish

  Mohiyatini tushunish

  Bilish, aytib berish

  Tasavvurga ega bo’lish


  2.

  71-85


  Yaxshi «4»

  Mustaqil mushoxada yuritish

  Amalda qo’llay olish

  Mohiyatini tushunish

  Bilish, aytib berish

  Tasavvurga ega bo’lish


  3.

  55-70


  Qoniqarli «3»

  Mohiyatini tushunish

  Bilish, aytib berish

  Tasavvurga ega bo’lish


  4.

  0- 54


  Qoniqarsiz

  «2»


  Aniq tasavvurga ega emaslik

  Bilmaslik

  14. Ijtimoiy fanlar bo’yicha Namunaviy mezonlar TTA tomonidan belgilangan “Toshkent tibbiyot akademiyasida talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi to’g’risida N I Z O M” asosida oraliq nazorat bo’yicha aniq mezonlar ishlab chiqilib, kafedra mudiri tomonidan tasdiqlanadi va Ijtimoiy-gumanitar fanlar uslubiy kengashi muhokamasidan o’tkazilib, mashg’ulotlarda talabalarga e’lon qilinadi.

  15. Talabalarning o’quv fani bo’yicha oraliq nazorat natijasi ON jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi.

  17. Talabaning fan bo’yicha ON reytingi quyidagicha aniqlanadi:
  Rf =

  bu yerda:

  V– ON bo’yicha ajratilgan foiz;

  – ON bo’yicha o’zlashtirish darajasi (ballarda).


  18. Fan bo’yicha oraliq nazoratga JN ajratilgan ballning 55 foizi saralash bali etib belgilanadi va bunda joriy nazoratda 55 ballga yetadigan ball mavjud bo’lsa oraliq nazoratga qo’yiladi.

  19. Talabaning semestr davomida ON bo’yicha natijasi ON uchun belgilangan qoidalarga muvofiq aniqlanadi.


  IV. BAHOLASh TURLARINI O’TKAZISh MUDDATI
  20. Oraliq nazorat turi kalendar-tematik rejaga muvofiq o’quv-uslubiy bo’lim tomonidan tuzilgan reyting nazorat jadvallari asosida o’tkaziladi. Oraliq nazorat semestr tugamay turib TTA o’quv bo’limi belgilagan muddat mobaynida o’tkaziladi.

  21.Oraliq nazoratlarda saralash ballidan kam ball to’plagan va uzrli sabablarga ko’ra nazoratlarda qatnasha olmagan talabaga qayta topshirish uchun, navbatdagi shu nazorat turigacha, so’nggi joriy va oraliq nazoratlar uchun yakuniy nazoratgacha bo’lgan muddat beriladi.

  Kasalligi sababli darslarga qatnashmagan hamda belgilangan muddatlarda oraliq nazoratni topshira olmagan talabalarga fakulьtet dekani farmoyishi asosida, o’qishni boshlaganidan so’ng kafedraga “Ruxsatnoma” bilan kelgandan keyin topshirishga ruxsat beriladi.

  22. Semestr yakunida fan bo’yicha oraliq nazorat turi bo’yicha saralash balidan kam ball to’plagan talaba akademik qarzdor hisoblanadi.

  Akademik qarzdor talabalarga semestr tugaganidan keyin qayta o’zlashtirish uchun bir oy muddat beriladi. Shu muddat davomida fanni o’zlashtira olmagan talaba fakulьtet dekani tavsiyasiga ko’ra belgilangan tartibda rektorning buyrug’i bilan talabalar safidan chetlashtiriladi.

  23. Talaba oraliq nazorat natijalaridan norozi bo’lsa, fan bo’yicha nazorat turi natijalari e’lon qilingan vaqtdan boshlab bir kun mobaynida fakulьtet dekaniga ariza bilan murojaat etishi mumkin. Bunday holda fakulьtet dekanining taqdimnomasiga ko’ra 3 (uch) a’zodan kam bo’lmagan tarkibda apellyatsiya komissiyasi tashkil etiladi.

  Apellyatsiya komissiyasi talabalarning arizalarini ko’rib chiqib, shu kunning o’zida xulosasini bildiradi.

  24. Baholashning o’rnatilgan talablar asosida belgilangan muddatlarda o’tkazilishi hamda rasmiylashtirilishi fakulьtet dekani, kafedra mudiri tomonidan nazorat qilinadi.


  V. ORALIQ NAZORAT NATIJALARINI QAYD QILISh VA TAHLIL ETISh TARTIBI
  25. Talabaning fan bo’yicha oraliq nazorat turida to’plagan ballari oraliq nazorat qaydnomasiga butun sonlar bilan qayd qilinadi. Talabaning saralash balidan past bo’lgan o’zlashtirishi reyting daftarchasiga qayd etilmaydi.

  26. Fan bo’yicha o’tkaziladigan oraliq nazorat turining natijalari guruh jurnali hamda qaydnomada qayd etiladi va shu kunning o’zida (nazorat turi yozma ish shaklida o’tkazilgan bo’lsa, 2 (ikki) kun muddat ichida) talabalar e’tiboriga yetkaziladi.

  27. Talabalarning oraliq nazoratda erishgan natijalari kafedra kompьyuter xotirasiga kiritilib, muntazam ravishda tahlil qilib boriladi.

  28. Oraliq nazorat natijalari kafedra yig’ilishlari, fakulьtet Ilmiy kengashlarida muntazam ravishda muhokama etib boriladi va tegishli qarorlar qabul qilinadi.

  Oraliq nazorat qaydnomasini rasmiylashtirish tartibi
  Fan: Falsafa asoslari Guruh ____ ON o’tkazilgan sana_____

  F.I.Sh.


  Bilet raqami

  Ball


  Baho

  Imzo
  1

  Po’latova K

  14

  77  4

  ON o’tkazgan o’qituvchi_______


  Ishtirok etgan o’qituvchilar_______

  _______


  VI. YaKUNIY QOIDALAR

  33. O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi hamda O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat test markazi test baholari va reyting ballarining xolisligini tekshirishni tashkil etadi va nazorat qiladi.

  Vazir (arab. - yuk koʻtaruvchi) - oʻrta asrlarda Yaqin va Oʻrta Sharq davlatlarida, shu jumladan Oʻrta Osiyo xonliklarida hukumat idorasi yoki kengashi (devon) boshligʻi. V. lar vaziri aʼzam rahbarligida davlatni idora etish vazifalari bilan shugʻullangan. V.  34. Ushbu Nizomda belgilangan masalalar bo’yicha kelib chiqqan nizolar qonun hujjatlari asosida hal qilinadi.

  Download 36.06 Kb.
  Download 36.06 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ijtimoiy fanlar kafedrasi

  Download 36.06 Kb.