• Overførsel af data fra BOSS
 • Forbindelse mellem Web_BOSS og database samt afprøvning
 • Automatisk overførsel af data fra BOSS til WebBOSS
 • Integration med LudusWeb
 • Integration med Lectio
 • Integration i skolens hjemmeside
 • Oversigt over URL-indgange
 • Yderligere information – bl.a. om bestillinger
 • Flere WebBOSS på samme server
 • Installation af Webboss på W2008-server med iis 7
  Download 50.38 Kb.
  Sana25.03.2019
  Hajmi50.38 Kb.

  Installation af WebBOSS på W2008-server med IIS 7


  • Forudsætning: Internet Information Services (IIS) skal være installeret. I vejledning antages at det er en engelsk-sproget udgave af W2008.

  • Serveren skal være en 32-bit server (af hensyn til BDE som WebBOSS bygger på)

  • Der bør ikke være installeret en almindelig BOSS på webserveren. De to baser skal ellers placeres skarpt adskilt, og man får sidenhen brug for en INI-fil til webBOSS

  Denne vejledning knytter sig til BOSS 4.8 eller senere

  Installation


  • Start med at downloade WEB-BOSS pakken fra www.bossinfo.dk under Nyeste version til den webserver, hvor Web_BOSS skal ligge.

  • www.bossinfo.dk vil typisk også ligge en opdateringsfil. Den skal først anvendes senere

  • Pakken skal først udpakkes i en mappe – som standard foreslåes C:\WebbossKør fra denne mappe SETUP.EXE-filen og følg installationsvejledningen. Vælg i første omgang bare de indstillinger programmet foreslår.

  • Som standard placeres Web_BOSS.EXE filen i en mappe kaldet C:\Inetpub\Scripts . Hvis man hellere vil have filen placeret i en anden mappe kan den flyttes til denne. Under alle omstændigheder skal mappen åbnes for web-afvikling af EXE-filer

   • Start IIS-administartion ved at gå til Control Panel og vælge Administrative Tools og derfra IIS-manager

   • Under Internet Information Services vælges /Web Sites/Default Web Site (eller et andet Website hvis man ønsker det)

   • Højreklik nu på Default Website (eller det valgte) og vælg Add Virtual Directory

   • Vælg som Alias f.eks. navnet Scripts ( i resten af denne vejledning forudsættes dette navn, men har man valgt anderledes udskiftes det bare).

   • Som Path angives den mappe hvor man har placeret Web_boss.exe-filen. Standard er C:\Inetpub\Scripts – men man vælger selv. Du kan også browse dig frem.
    Klik OK tilsidst

   • Når den virtuelle mappe nu er oprettet klikkes i bunden af den på ”Content View”, og man kontrollerer, at Web_boss.exe filen kan ses. Klik tilbage på ”Features View”

   • Dobbeltklik på ”Handler mappings” og i billedet man kommer ind i vælges i Action-menuen helt til højre ”Edit feature permissions”. I denne afkrydses ”Execute” og man klikker OK

   • Klik nu i Connections-oversigten i venstre side på selve Web-server-navnet øverst.

    • I menuen der fremkommer I midten vælges ”ISAPI and CGI restrictions”

    • I Action-menuen til højre vælges ”Add”

    • Angiv nu den fulde sti til filen Web_boss.exe – f.eks. C:\Inetpub\Scripts\Web_boss.exe . Du kan også browse dig frem (husk at sætte filtype til *.exe). Under ”Description” skrives f.eks. WebBOSS, og man afkrydser ”Allow extension path to execute”. Klik OK.

   • Luk IIS ned.

   • Fra www.bossinfo.dk/web_boss_images.exe udpakkes en stribe jpg-filer. Disse skal udpakkes til mappen C:\Inetpub\Scripts\web_boss_images
    (Hvis Web_Boss.exe er placeret anderledes anvendes denne sti)

  • Vær opmærksom på, at selv om WebBOSS nu er installeret, så kan man endu ikke starte WebBOSS via en browser. Man vil få en fejlside, for dels skal man have overført database-filer, og dels skal der opsættes rettigheder. Begge dele forklares i det følgende.  Overførsel af data fra BOSS


  • Beslut dig for hvor kopien af dataene fra BOSS skal placeres på serveren. Standard er C:\Winboss – men mange vil foretrække at have dem på et andet drev. Under alle omstændigheder skal mappen oprettes, og fra www.bossinfo.dk/webbestil.exe åbnes og udpakkes de tre filer, der fra starten skal ligge der. Husk at angive stien ved udpakning
   Filerne hedder WEBBESTIL.DB, WEBBESTIL_ELEV.DB OG WEBBESTIL_ELEV.PX .

  • Sørg for at IUSR-xxx (hvor xxx angiver navnet på din webserver) har både skrive og læserettigheder (evt. fulde rettigheder) til denne mappe. Dels skal WebBOSS ændre i tabellerne, og dels opretter WebBOSS nogle temporære filer undervejs. Det er især de sidste, som man ad denne vej sikrer at man har ret til at lave.

  • Overførsel af dataene SKAL ske fra BOSS-programmet. Man må ikke bare lade WebBOSS pege på selve BOSS-databasen på et netværksdrev. I så tilfælde risikerer man at ødelægge BOSS-basen. Overførsel kan fra BOSS ske på to måder – direkte via et mapped netværksdrev eller via FTP. Hvis BOSS-maskinen og webserveren er på samme lokalnet, så er den mappede version den enkleste.

   • Overførsel til mapped drev: Den datamappe man dannede ovenfor shares på serveren – f.eks. under navnet webboss.
    Lav til BOSS-maskinen en mapning af et drev – f.eks. W: - til dette share. Dette kan gøres enten for de relevante brugere, eller det kan gøres på BOSS-maskinen direkte.
    Gå til BOSS-maskinen, og vær sikker på at W:-drevet er mappet, at man har skriverettigheder og at man kan se de filer man lagde deri.
    Start BOSS, gå ind i parameteropsætningen og til fanebladet Web-BOSS. Sæt prikken i ”Benyt lokalnet” og sæt Netsti til W:\. Luk tilsidst på OK.

   • Overførsel via FTP: Afhængig af hvilken FTP-server man benytter på sin server installeres denne, og der dannes en virtuel undermappe som peger på den placering man gav datamappen.
    Gå til BOSS-maskinen, start BOSS og gå ind i Parameteropsætningen og til fanebladet Web-BOSS. Sæt prikken i ”Benyt FTP”, og udfyld felterne med relevant information. Som minimum skal angives FTP-host og Dir, men antagelig skal der også angives en User og et Password. Luk tilsidst på OK

  • På BOSS-maskinen og inde i BOSS køres nu menupunktet ”Depot.Adm/Overfør data til WebBOSS”. Hvis forbindelsen er skabt overføres et relevant udsnit af dataene nu til Webserveren. (Senere vises hvordan denne overførsel automatiseres!)

  Forbindelse mellem Web_BOSS og database samt afprøvning


  • Benyt programmet BDEADMIN.EXE (ligger i ”Program Files”-mappen under typisk ”Common Files/Borland Shared/BDE”) til at sætte den korrekte sti til database-alias'et WINBOSS.

   • Vælg fanebladet Databases og enkeltklik på NAVNET winboss. Som standard i forbindelse med installationen står PATH for dette Alias til C:\Winboss. Normalt vil man på en egentlig server placere data på et andet drev end serverens system-drev, hvorfor denne sti sættes til at pege på det sted, hvor dataene skal ligge. Hvis du taster navnet ind, så afslut med at klikke i linien ovenover for at sikre at oplysningen er gemt.

   • Parameteren NET DIR under Configuration/Drivers/Native/Paradox sættes til at pege på samme mappe.Endelig skal man sætte parameteren SHAREDMEMSIZE under Configuration/System op fra 2048 til 8192

   • Stadig under Configuration men længere nede under System/Init sættes LOCAL SHARE til TRUE

   • Luk BDEAdmin ned og sig ja til at gemme ændringer. Det er ikke nødvendigt efterfølgende at genstarte serveren

  • Start nu en browser og angiv adressen : xxx.xxx.xxx.xxx/scripts/web_boss.exe , hvor første del er den absolutte adresse på web-serveren, og hvor ordet scripts forudsætter at det var dette navn du gav den virtuelle mappe under konfigurationen af IIS. Du skal så gerne få hovedbilledet af WebBOSS frem. (For indlæggelse i skolens hjemmeside – se senere).

  • Alternativ opsætning af ”BDE-pegepind” til databasen:
   Hvis man i mappen hvor Web_boss.exe ligger selv producerer en fil kaldet Web_boss.ini og denne indeholder stien til placeringen af databasen, så vil denne blive benyttet uanset BDE-opsætning.
   Dette anvendes på webservere, hvor man har kørende mere end en WebBOSS. Man laver så en virtuel mappe for hver afdelings/skoles WebBOSS (med forskellige navne) installeret som beskrevet ovenfor, placerer i hver af dem en Web-boss.exe samt en Web_boss.ini
   I denne situation bør NET DIR parameteren (beskrevet ovenfor) sættes til en overordnet mappe for alle disse virtuelle mapper – men vær sikker på, at der er skriverettigheder til denne!  Automatisk overførsel af data fra BOSS til WebBOSS

  Dette opsættes fra en eller flere af de maskiner som kører BOSS.  I mappen C:\Programmer\Boss Informatik\Boss ligger programmet ftp_til_webboss.EXE. Programmet kan kaldes med parameteren "vis" eller "skjul", som afgør om overførslen sker i baggrund eller med rapportering på skærmen.Programmet kan startes på forskellige måder:

  • Manuelt

  • Indlæg en genvej til programmet i Start-mappen, så overførslen sker når maskinen startes op

  • Indlagt i windows-tidsstyring, så overførslen sker på bestemte tidspunkter.

  Programmet sørger for at tage en kopi af dataene inden overførslen, så bogdepotet uden afbrydelser kan arbejde videre. Programmet tager udgangspunkt i opsætningen af Parametre i BOSS – og benyttes derfor (trods navnet) uanset om overførsel sker via lokalnet eller FTP.

  Opsætninger


  Al opsætning af WebBOSS styres fra BOSS hovedprogrammet.
  Vær – udover parametrene til overførsel af data - især opmærksom på følgende parametre i BOSS, som vi kraftigt vil anbefale at man sætter:

  • Hvilke funktioner skal være aktiv i BOSS hovedbilledet. Man afkrydser de ønskede, og det er så de tilsvarende som vises på WebBOSS

  • Farve/Baggrundsbillede og stylesheet: BOSS kan overtage et stylesheet som benyttes på skolens hjemmeside, og dermed "falde ind i billedet". Antag at det hedder Xskole.css og ligger på WWWROOT, så vil man som parameter angive "/Xskole.css". Har man ikke et stylesheet kan man med fordel på www.bossinfo.dk hente et der hedder boss4x.css og placere det i wwwroot. Man bør gøre dette, da man på den måde får et mere kompakt billede som passer ind de fleste steder. Alternativt bør man i det mindste være bevidst om at vælge en farve, der passer ind i ens design.

  • Skjul WebBOSS-menu. WebBOSS indeholder en menubjælke, som gør det nemmere at finde rundt i mulighederne. Såfremt man vælger at integrere enkeltdele af WebBOSS i skolens almindelige hjemmeside (se WebBOSS-integration) kan det være en fordel at slå denne fra.

  • Sti til hjemmeside med WebBOSS (URL): Denne skal indeholde den fuldstændige sti til Web-boss-applikationen. Den skal starte med http:// og den skal slutte med Web_boss.exe

  • Kontrol af webbestillinger - se Webbestillinger nedenfor

  Husk, at efter ændring af opsætning skal man køre menupunktet ”Depot.Adm/Overfør data til WebBOSS”.

  Rettigheder


  I situationer hvor man har problemer med at få WebBOSS til at køre skyldes det næsten altid rettigheder.Følgende er en liste over ting man kan kontrollere


  • Man kan med fordel lægge WebBOSS-dataene i en navngivet mappe på en anden disk end serverens systemdisk, og "mappe" denne mappe som et netværksdrev. Opsæt derefter BDE, så både WinBOSS-alias og NET-DIR peger på roden af dette drev.

  • Sørg for at IUSR-xxx har både skrive og læserettigheder (evt. fulde rettigheder) til denne mappe. Dels skal WebBOSS ændre i tabellerne, og dels opretter WebBOSS nogle temporære filer undervejs. Det er især de sidste, som man ad denne vej sikrer at man har ret til at lave.

  • WebBOSS danner selv en mappe - kaldet PRIVDIR - som en undermappe til den mappe hvor databasefilerne ligger. I denne oprettes de midlertidige filer som BDE benytter. Normalt vil mappen være tom.

  Integration med LudusWeb


  WebBOSS kan integreres tæt med LudusWeb. I praksis betyder det, at en lærer der er logget ind på LudusWeb og kalder WebBOSS-funktionerne herfra kommer direkte til den korrekte funktion, og er allerede kendt og valideret, så man ikke skal give password igen.

  Integrationen foretages fra LudusWeb. Se vejledning herunder.

  Vær også opmærksom på, at BOSS kan sende oplysninger direkte til LudusWeb, så eleverne direkte i deres skema får vist eventuelt hjemkaldte bøger, og lærere får vist, hvis der er kvitteringslister de ikke har afleveret. Endvidere vil de materialer som er udleveret på et hold, automatisk blive tilføjet på lærerens materialeliste i forbindelse med lektioegivning.

  Integration med Lectio


  Integrationen fra Lectio til WebBOSS kalder for lærere altid hovedbilledet af WebBOSS, men når man vælger de enkelte funktioner og finder sig selv som lærer, så er man allerede ”kendt” og skal ikke angive password.

  For elever kommer de kun til punktet hvor de kan se deres udlån og eventuelt hjemkaldte bøger. De har aldrig brug for password.

  Integrationen opbygge simpelt fra BOSS: I parameteropsætningen på fanebladet WebBOSS vælges en Lectiokode hvorefter kan trykker på knappen ”Ny LectioURL”. Så ås en præcis forklaring af hvad man skal indsætte i Lectio.

  Integration i skolens hjemmeside

  WebBOSS startsiden er for brugeren meget simpelt opbygget i form af en række knapper/menupunkter svarende til de funktioner, som bogdepotet har aktiveret. Det nemmeste er simpelthen at benytte dette menusystem.

  De fleste skoler vil benytte en af ovenstående integrationsmuligheder (Integration til Elevplan er på vej), men hvis man i stedet vil linke visse punkter direkte fra sin hjemmeside er det også muligt.

  De enkelte underfunktioner kan nemlig også kaldes direkte, så man kan indbygge dem f.eks. i en frame i skolens almindelige hjemmeside. Det kan f.eks. godt være, at den indgang man vil give til elever/kursister er anderledes end den lærerne får. Derved kommer WebBOSS til at fremstå som en integreret del af skolens hjemmeside, og ikke som et selvstændigt program.Hvis ydermere man benytter skolens eventuelle stylesheet bliver integrationen perfekt.  Oversigt over URL-indgange

  I alle tilfældene skal man starte med selve URL'en (f.eks. www.xskole.dk/scripts/web_boss.exe og så efterfølge med :  /

  Starter grundbilledet i WebBOSS

  /Elevlaan

  Starter søgningen efter samtlige bøger for en elev

  /Hjemkaldelse?hold

  Søgning: Hvilke hold har en bog

  /Hjemkaldelse?laerer

  Søgning: Hvilke bøger har en lærer ude på et hold

  /BogHoldElev?Elever

  Søgning: Hvilke elever har en bog

  /BogHoldElev?Elever

  Søgning: Hvilke bøger har et hold

  /Bogoversigt

  Oversigt og status for udvalgte bøger

  /Udenkelt

  Udlevering af en bog til en enkelt elev (.f.eks. i forbindelse med opgaveskkrivning)

  /Bestilling

  Bestilling af en bog til et eller flere hold (eller undergrupper heraf)

  /Hjemkaldelse

  Hjemkald en bog fra et hold - evt. sendes SMS med besked til elever

  /Sommerbestilling

  Sommerferiebestillinger: Bestillinger af bøger til næste skoleår. Kun aktivt når boginspektor har "åbnet"

  /Aarsslutning

  Årsafslutning: Hjemkaldelse af bøger i forbindelse med årsafslutningen. Kun aktivt når boginspektor har "åbnet"

  /Reserver

  starter reservationssystem. En selvstændig enhed, som benyttes til at reservere bøger til senere udlån i indeværende skoleår. Bemærk, at dette billede i starten ikke ser stort ud, men så snart en titel er valgt fremkommer en relativ stor kalender for hele året, hvor man kan se frie perioder og vælge ud fra. Det betyder, at man bør sørge for, at BOSS bygges op med et stylesheet som har en ikke for stor skkrifttype og felttype – f.eks. som i det med BOSS medfølgende stylesheet

  /password1?Aarsafslutning_fag

  Årsafslutning: Hjemkaldelse af bøger for fagansvarlige i forbindelse med årsafslutningen. Fagansvarlige kan se og hjemkalde for alle lærere i faggruppen. Kun aktivt når boginspektor har "åbnet"

  /password1?Telefonliste

  For elever: Udskrivning af telefonkæder for de hold som eleven går på For lærere: Udskrivning af telefonkæder for de hold læreren har samt mulighed for at sende SMS- beskeder til alle/nogle elever på et hold med f.eks. aflysning af første modul pga sygdom.

  /password1?SMS

  Åbner et billede som straks kræver et lærerpassword (derfor ikke relevant for elever), og som fører til en menu hvor man kan afsende SMS- beskeder af forskellige typer. Kræver dog at skolen abonnerer på SMS- service hos en udbyder. Se mere i BOSS- hjælp omkring dette eller kontakt BOSS Informatik.

  /password1?Skift

  Åbner et billede der giver læreren mulighed for at rette sit password til WebBOSS (og SMS -system). Læreren skal først angive sit gamle password, og kan så i næste billede rette.


  Yderligere information – bl.a. om bestillinger

  Vær opmærksom på nogen af de faciliteter som WebBOSS stiller til rådighed, men som kræver at skolen vil benytte dem. Disse har ikke noget med installationen af WebBOSS at gøre, og beskrives derfor ikke i dybden – men de kan være relevante for Webmaster alligevel. Der er jo eksempelvis ikke meget fidus i at webmaster laver et link til Sommerferiebestillinger, hvis boginspektor aldrig åbner for det.


  Mulighederne er følgende og der henvises til BOSS’ hjælpefunktion for detaljer:

  • Lærere kan bestille bøger til hold i løbet af året. Bestillingen kommer automatisk frem på skærmen i selve BOSS og boginspektor skal blot klikke på en knap for at aktivere udlån.
   Lærerne kan både bestille til hele hold og dele af et hold

  • Lærere kan også hjemkalde en bog i løbet af året. Hjemkaldelsen kommer tilsvarende frem til BOSS, og kan desuden automatisk sende en e-mail eller SMS til alle elever om at de skal aflevere

  • Lærere kan ved årsafslutning angive hvilke bøger de forskellige hold skal aflevere og hvilke de må fortsætte med.

  • Lærere kan i perioden før sommerferien og frem til skolestart bestille de bøger de skal bruge på næste års hold. Systemet kan fungere også selvom holdfordeling endnu ikke endelig er faldet på plads.

  • Lærere kan – såfrem skolen abonnerer på en SMS-service – sende automatiserede SMS-beskeder afsted til alle eller nogle elever på et hold om f.eks. time-aflysninger, advarsel om manglende skriftlige opgaver eller bare en ”fri” besked.

  Registreringer foretaget på WebBOSS vedrørende de 3 sidste punkter kommer automatisk tilbage til BOSS via den automatiserede overførsel af data.

  De to første er derimod mere ”tidskritiske” og noget vi oftere vil kontrollere for. Dette sker fra BOSS-maskinen ved at BOSS’ indbyggede webbrowser selv går op og ”ser” om der ligger bestillinger/hjemkaldelser. For at dette sker automatisk, skal endnu 1-2 parameter opsættes:


  • Kodeord til at hente webbestillinger: Hvis dette ændres skal data først overføres til WebBOSS før man kan læse bestillinger. Ændring her sker normalt kun sjældent.

  • Check for webbestilling hvert ____ minut. Hvis dette er blankt kontrolleres ikke automatisk (men man kan teste manuelt via menupunktet ”Depot.Adm/Bestiilinger fra WebBOSS/Kontroller for bestillinger”). Et passende interval kunne f.eks. være 15 minutter.

  BOSS vil så hvert 15’ minut (skjult) kontrollere om der ligger bestillinger/hjemkaldelser, og ifald der gør, kommer der en grøn knap frem. Klikker man på denne kan man se bestillingerne og umiddelbart effektuere dem automatisk.


  Flere WebBOSS på samme server


  Et servicecenter kan sagtens køre flere forskellige institutioners WebBOSS på den samme server.

  Den grundlæggende installation er som ovenfor beskrevet, men man gør så følgende:  • For hver af de efterfølgende installationer laves et selvstændigt navn i forbindelse med ”Add Virtual Directory, og knyttes til sin egen mappe på serveren

  • Samtlige filer og undermapper fra den oprindelige mappe (der hvor web_boss.exe ligger) kopieres til denne mappe

  • For hver installation laves en selvstændig mappe, hvortil datafilerne overføres. Husk igen rettigheder, som ovenfor beskrevet.

  • For hver web_boss.exe dannes en fil kaldet web_boss.ini

   • Eneste indhold i denne fil er en sti til den mappe (set fra serveren) hvor datene hørende til denne installation ligger

   • Ved at danne denne fil ses bort fra BDE-opsætningen af alias winboss, og der benyttes i stedet den sti, der står i filen

  • Link fra de forskellige institutioner laves i overensstemmelse med navnet på Virtual Directory

  Download 50.38 Kb.
  Download 50.38 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Installation af Webboss på W2008-server med iis 7

  Download 50.38 Kb.