• Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta’lim metodlari quyidagilar sanaladi
 • Interfaol ta’lim metodlari
  Download 25.47 Kb.
  bet2/4
  Sana29.03.2022
  Hajmi25.47 Kb.
  #19061
  1   2   3   4
  Bog'liq
  Interfaol ta\'lim

  Interfaol metodlar deganda – ta’lim oluvchilarni faollashtiruvchi va mustaqil fikrlashga undovchi, ta’lim jarayonining markazida ta’lim oluvchi bo’lgan metodlar tushuniladi. Bu metodlar qo’llanilganda ta’lim beruvchi ta’lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta’lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi. Ta’lim oluvchi markazda bo’lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo’ladi:

  • ta’lim samarasi yuqoriroqbo’lgan o’qish-o’rganish;

  • ta’lim oluvchining yuqori darajada rag’batlantirilishi;

  • ilgari orttirilgan bilimlarning ham e’tiborga olinishi;

  • ta’lim jarayoni ta’lim oluvchining maqsad va extiyojlariga muvofiqlashtirilishi;

  • ta’lim oluvchining tashabbuskorligi va mas’uliyatining qo’llab-quvvatlanishi;

  • amalda bajarish orqali o’rganilishi;

  • ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

  Shunday qilib, fanlarni o’qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o’ziga xos xususiyatga ega. Ta’lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o’rganish va amalda qo’llash o’quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to’g’ri echimini topishlariga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. O’quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o’quvchi-talabalarning bilim, ko’nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi.
  Yuqorida aytilganlardan interfaol ta’lim metodlarini tegishlicha tahlil qilish va shu asosda ularni tasniflash zarurati ma’lum bo’ladi. Quyida ushbu masala yuzasidan umumiy mulohazalarni keltiramiz.
  Bu metodlarni tasniflashda ularni interfaol metodlar, interfaol ta’lim strategiyalari, interfaol grafik organayzerlarga ajratish mumkin.
  Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta’lim metodlari quyidagilar sanaladi:

  1. Interfaol metodlar: “Keys-stadi” (yoki “O’quv keyslari”), “Blist-so’rov”, “Modellashtirish”, “Ijodiy ish”, “Muammoli ta’lim” va b.

  2. Interfaol ta’lim strategiyalari.“Aqliy hujum”, “Bumerang”, “Galereya”, “Zig-zag”, “Zinama-zina”, “Muzyorar”, “Rotastiya”, “Yumaloqlangan qor” va k. Interfaol ta’lim metodlari tarkibidan interfaol ta’lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma’lum ma’noda strategikyondashuvga qiyoslanishiga asoslaniladi. Aslida bu strategiyalar ham ko’proq jihatdan interfaol ta’lim metodlariga tegishli bo’lib, ularning orasida boshqa farqlar yo’q.


  3. Download 25.47 Kb.
  1   2   3   4
  Download 25.47 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Interfaol ta’lim metodlari

  Download 25.47 Kb.