• Jadval usuli bilan mexanik ishlov berish uchun qoldirilgan qo’yim miqdorini hisobi (hamma qolgan yuzalar uchun).
 • 2.4. Kesish maromlarini hisoblash 005. Vertikal frezalash operatsiyasi. 1-o’tish.
 • B o’rnatish 1-o’tish.
 • 010. Vertikal frezalash operatsiyasi. A o’rnatish 1-o’tish.
 • 015. Kordinatali kengaytirish operatsiyasi. 1-o’tish.
 • 020. Vertikal Frezalash operatsiyasi A o’rnatish 1-o’tish
 • 025. Radial parmalash operatsiyasi 1-o’tish.
 • 030. Vertikal Frezalash operatsiyasi A o’rnatish 1-o’tish
 • B o’rnatish. 1-o’tish
 • 035. Radial parmalash operatsiyasi 1-o’tish.
 • 040. Yassi jilvirlash. A ornatish 1-o’tish.
 • B ornatish
 • Texnologik jarayon marshrutini ishlab chiqish
  Download 7.42 Mb.
  bet9/21
  Sana18.06.2021
  Hajmi7.42 Mb.
  #15108
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
  2.2. Texnologik jarayon marshrutini ishlab chiqish


  Operatsiya №

  O’tishlar №

  Operatsiya va o’tshmlar nomi va mohiyati.

  Kesish dastgohi nomi

  Moslama turi

  Kesuvchi asbob nomi

  O’lchov asbobi

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  005


  Vertikal frezalash

  A o’rnatish  Vertikal frezalash dastgohi 6H12PB  Tiski
  Shtangen sirkul

  (Shs 126)  1

  A yuza qora frezalansin.

  Torets freza

  2

  A yuza toza frezalansin.

  Torets freza
  B o’rnatish
  1

  B yuza qora frezalansin.

  Torets freza

  2

  B yuza toza frezalansin.

  010
  Vertikal frezalash

  A o’rnatish  Vertikal frezalash dastgohi 6H12PB

  Tiski
  Shtangen sirkul

  (Shs 126)  1

  F yuza frezalansin

  Torets freza
  B o’rnatish
  1

  G yuza frezalansin

  Torets freza
  C o’rnatish
  1

  F yuza frezalansin

  Torets freza
  D o’rnatish
  1

  H yuza frezalansin

  Torets freza

  015
  Kordinatali kengaytirish

  Gorizontal kengaytirish dastgohi  Maxsus moslama
  ShS

  MS

  1

  Q yuza qora yo’nib kengaytirilsin.

  Kengaytiruvchi keskich
  2

  Q yuza toza yo’nib kengaytirilsin.

  Kengaytiruvchi keskich

  020
  Vertikal frezalash

  A o’rnatish  Vertikal frezalash dastgohi 6H12PB

  Tiski
  ShS

  MS


  1

  L yuza frezalansin

  Barmoq freza
  B o’rnatish
  1

  I yuza frezalansin

  Barmoq freza

  025
  Radial parmalash

  Radial parmalash dastgohi

  257


  1

  O teshik parmalansin

  Maxsus moslama

  Parma mm

  ShS

  MS

  2

  P teshik parmalansin

  Parma 4mm

  ShS

  MS

  3

  O teshikda rezba ochilsin

  Metchik M24

  rezbometr
  4

  P teshikda rezba ochilsin

  Metchik M6

  rezbometr

  030
  Vertikal frezalash

  A o’rnatish  Vertikal frezalash dastgohi 6H12PB

  Tiski


  1

  J1, J2, J3 ariqchalar frezalansin
  Barmoq freza

  ShS

  MS

  1

  K1, K2, K3 ariqchalar frezalansin

  Barmoq freza

  035
  Radial parmalash

  Radial parmalash dastgohi

  257  Maxsus moslama


  1

  6 ta M teshik parmalansin

  Parma mm  2

  12 ta N teshik parmalansin

  Parma 4mm  3

  12 ta N teshikda rezba ochilsin

  Metchik M6
  040
  Yassi jilvirlash A o’rnatish

  Yassi jilvirlash dastgohi

  Maxsus moslama


  1

  A yuza jilvirlansin

  Jilvir tosh

  Mikrometr  B o’rnatish  1

  B yuza jilvirlansin

  Jilvir tosh

  045
  Ichki doiraviy jilvirlash


  Mikrometr
  1

  Q yuza jilvirlansin

  Ichki jilvirlash dastgohi

  Maxsus moslama

  Jilvir tosh


  2.3. Zagatovkaga ishlov berishda qo’yim hisobi


  1. Diametri Ø90 H6 bo‘lgan Q yuza uchun qo‘yim miqdorini hisoblaymiz. Zagotovka quyma usuli bilan olingan.. F yuza ishlov berish texnologik marshruti qora, toza yo’nishdan va jilvirlashdan iborat.

  Aylanuvchi detallarga ishlov berishda qo‘yimlarni aniqlash quyidagi formula yordamida topiladi [7, 37 b.]:  ,

  Zagotovka uchun profilning notekisliklari balandligi R va sirt qatlamdagi nuqsonlar chuqurligini T jadvaldan olamiz:  1. zagotovka uchun: R=320 mkm; T=320 mkm [7, 10 b.];

  2. qora yo‘nish uchun: R=240 mkm; T=240 mkm [7, 10 b.];

  3. toza yo’nish uchun: R=20 mkm; T=20 mkm [7, 10 b.];

  Dopusklar miqdori:

  • zagotovka uchun δ=620 mkm;

  • qora yo‘nish uchun δ=62 mkm;

  • toza yo’nish uchun δ=25 mkm;

  Fazoviy chetlanishlarning umumiy yig‘indisi quyma zagatovkalarni yo‘nish jarayoni quyidagi formula yordamida topiladi:  = δ=620 mkm

  ;

  mkm [7, 16 b.]

  =716

  Qoldiq fazoviy chetlanishlar:  • qora yo‘nishdan so‘ng: ρ1=0,6·716=430 mkm;

  • toza yo’nishdan so’ng: ρ2=0,5·716=368 mkm

  • jilvirlashdan so’ng: ρ3=0,05·716=36.8 mkm


   [4, 23 b.]

  = 320 mkm

  • qora yo‘nishdan so‘ng: = 0,05·320 =16 mkm;

  • toza yo’nishdan so’ng: = 0,04·320 =12.8 mkm;

  • toza yo’nishdan so’ng: = 0,004·320 =1.28 mkm;

  Qo‘yimlarning minimal miqdorini hisoblaymiz:

  • qora yo‘nish: 

  • toza yo‘nish: 

  • jilvirlash: 

  Zagotovkaning hisobiy o‘lchamlarini aniqlaymiz:  2.1-jadval

  Texnologik ishlov berish

  Qo‘yim elementlari, mkm

  2zmin

  dh, mm

  Dopusk δ, mkm

  CHegaraviy o‘lcham, mm

  Qo‘yimlar chegarasi, mkm

  Rz

  T

  ρ

  Ε

  dmin

  dmax

  Zagotovka
  prokat

  320

  320

  716

  320 

   

  84.6

  620

  83.98

  85.22

   
  Qora yo‘nish

  240

  240

  430

   16

  2.8

  87.4

  62

  87.338

  87.462

  2242

  3358

  Toza yo’nish

  20

  20

  368

  12.8

  1.8

  89.2

  25

  89.175

  89.225

  1263

  1337 

  Jilvirlash

  10

  20

  36.8

  1.28

  0.8

  90

  19

  89.981

  90.019

  794

  806

  Quyimlarning eng katta va eng kichik qiymatlari yig‘indisini aniqlaymiz: =4299 mkm; =5501 mkm.

  Hisoblar to‘g‘riligini tekshiramiz.  z- δd

  5501 – 4299 = (620– 19)·2

  1202=601·2

  Jadval usuli bilan mexanik ishlov berish uchun qoldirilgan qo’yim miqdorini hisobi (hamma qolgan yuzalar uchun). ([7], 178 b.)

  Ishlov beriladigan yuza

  O’lcham

  Qo’yim

  Chetlanish, mm

  Jadval, mm

  Hisobiy, mm

  A va B

  180 h6

  2.4

  4,8

  +0.2

  -0.2


  E,F,G va H
  1.5

  3

  +0.25

  -0.25  2.4. Kesish maromlarini hisoblash

  005. Vertikal frezalash operatsiyasi.

  1-o’tish. A yuza l=120mm, b=120mm o’lchamni ushlab qora frezalansin.

  Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi. Ishlov berilayotgan material St 45, =598 MPa.

  Kesuvchi asbob torets freza D=125 mm, GOST 24360-80. Kesuvchi qismi materiali T15K6, tishlar soni z=12 ta; Geometrik parametrlari: φ=6001 =500=200,λ=+50


  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  2. t=h=1.5mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.09-0.18 mm/ayl ([3], 2.78-j, 86-b)

  Sz=0.15 qabul qilamiz

  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=240 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=Kmv∙Kpv∙Kuv

  Kmv- ishlov berilayotgan materialni xisobga oluvchi koeffitsient;

  ([3], 2.1-j, 34-b)

  nv=1; KG=1 ([3], 2.2-j, 35-b)

  Kpv- Ishlov berilayotgan yuza xolatini xisobga oluvchi koeffitsient;

  Knv=0.8 ([3], 2.5-j, 37-b)

  Kuv- Kesuvchi asbob kesuvchi qismi materialini xisobga oluvchi koeffitsient;

  ([3], 2.6-j, 37-b)

  Kv=1.2∙0.8∙1=0.96

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv=332, q=0.2, x=0.1 , y=0.4, u=0.2 , r=0, m=0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=630 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n=0,15·630·12=1134 mm/daq

  Dastgoh pasportidan SM=1250 mm/daq qabul qilamiz.  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;
  Kmp- to’g’rilash koeffitsenti:

  n=0.3 ([3], 2.9-j, 38-b)  Cp=825, x=1, y=0.75, n=1.1 , q=1.3 , w=0.2 ([3], 2.86-j, 94-b)

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  6,18≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=120mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  2-o’tish. A yuza l=120mm, b=120mm o’lchamni ushlab toza frezalansin.

  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  t=h=0.5mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.09-0.18 mm/ayl ([3], 2.78-j, 86-b)

  Sz=0.15 qabul qilamiz  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligi ni aniqlaymiz (m/daq)

  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=240 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.96

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv=332, q=0.2, x=0.1 , y=0.4, u=0.2 , r=0, m=0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=630 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n=0,15·630·12=1134 mm/daq

  Dastgoh pasportidan SM=1250 mm/daq qabul qilamiz.  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;
  Kmp- to’g’rilash koeffitsenti:


  Cp=825, x=1, y=0.75, n=1.1 , q=1.3 , w=0.2 ([3], 2.86-j, 94-b)

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  4,1≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=120mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  B o’rnatish

  1-o’tish. B yuza l=240mm, b=120mm o’lchamni ushlab qora frezalansin.

  1.Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  t=h=1.5mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.09-0.18 mm/ayl ([3], 2.78-j, 86-b)

  Sz=0.15 qabul qilamiz  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)

  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=240 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.96

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv=332, q=0.2, x=0.1 , y=0.4, u=0.2 , r=0, m=0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=630 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n=0,15·630·12=1134 mm/daq

  Dastgoh pasportidan SM=1250 mm/daq qabul qilamiz.  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;
  Kmp=0.9

  Cp=825, x=1, y=0.75, n=1.1 , q=1.3 , w=0.2 ([3], 2.86-j, 94-b)

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  6,18≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=240mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  2-o’tish. B yuza l=240mm, b=120mm o’lchamni ushlab toza frezalansin.

  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  t=h=0.5mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.09-0.18 mm/ayl ([3], 2.78-j, 86-b)

  Sz=0.15 qabul qilamiz  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligi ni aniqlaymiz (m/daq)

  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=240 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.96

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv=332, q=0.2, x=0.1 , y=0.4, u=0.2 , r=0, m=0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=630 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n=0,15·630·12=1134 mm/daq

  Dastgoh pasportidan SM=1250 mm/daq qabul qilamiz.  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;
  Kmp- to’g’rilash koeffitsenti:


  Cp=825, x=1, y=0.75, n=1.1 , q=1.3 , w=0.2 ([3], 2.86-j, 94-b)

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  4,1≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=240mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  010. Vertikal frezalash operatsiyasi.

  A o’rnatish

  1-o’tish. E yuza l=240mm, b=90mm o’lchamni ushlab qora frezalansin.

  1.Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  t=h=1.5mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.09-0.18 mm/ayl ([3], 2.78-j, 86-b)

  Sz=0.15 qabul qilamiz  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)

  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=240 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.96

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv=332, q=0.2, x=0.1 , y=0.4, u=0.2 , r=0, m=0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=630 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n=0,15·630·12=1134 mm/daq

  Dastgoh pasportidan SM=1250 mm/daq qabul qilamiz.  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;
  Kmp=0.9

  Cp=825, x=1, y=0.75, n=1.1 , q=1.3 , w=0.2 ([3], 2.86-j, 94-b)

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  4,63≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=240mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  B o’rnatish

  1-o’tish. F yuza l=80mm, b=90mm o’lchamni ushlab qora frezalansin.

  1.Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  t=h=1.5mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.09-0.18 mm/ayl ([3], 2.78-j, 86-b)

  Sz=0.15 qabul qilamiz  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)

  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=240 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.96

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv=332, q=0.2, x=0.1 , y=0.4, u=0.2 , r=0, m=0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=630 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n=0,15·630·12=1134 mm/daq

  Dastgoh pasportidan SM=1250 mm/daq qabul qilamiz.  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;
  Kmp=0.9

  Cp=825, x=1, y=0.75, n=1.1 , q=1.3 , w=0.2 ([3], 2.86-j, 94-b)

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  4,63≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=80mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq
  C o’rnatish qiymatlari A o’rnatish qiymatlariga teng deb olinsin.

  D o’rnatish qiymatlari B o’rnatish qiymatlariga teng deb olinsin.  015. Kordinatali kengaytirish operatsiyasi.

  1-o’tish. Q yuza 87.4mm, l=180mm masofda ushlab qora yo’nib kengaytirilsin

  Dastgoh: Gorizontal kengaytirish dastgohi 262G. Ishlov berishga qoldirilgan qo’yim miqdori h=1.4 mm. Zagotovka materiali Stal 45.

  Kesuvchi asbob : Kengaytiruvchi keskichi , kesuvchi qismi materiyali T15K6, keskich tanasi materiyali Polat 40, ko’ndalang kesim yuzasi 16x25 mm, l=160 mm

  Geometrik elementlari:  ;; , ,, r=1 mm

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1.Kesish chuqurligini belgilaymiz. t=h=1.4 mm.

  2.Surish qiymatini aniqlaymiz.

  So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.74 mm/ayl ni qabul qilamiz.  3.Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.

  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b)

  T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

  Cv=340, x=0.15, y=0.45, m=0.20 ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.  Kv=0.96

  4.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=630 daq-1 ni qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:

  Cp=300, x=1, y=0.75, n=-0.15 ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti


  Kp=Kmr∙Kφr∙Kγr∙Kλr∙Krp
  Kmp- ishlov berilayotgan materialni xisobga oluvchi koeffitsent;

  n=0.75 ([3], 2.9-j, 38-b)  Kφr=1, Kγr=1, Kλr=1, Krp=0.1 ([3], 2.25-j, 52-b)

  Kp=0,8∙1∙1∙1∙1=0,8
  Pz=10·300·1.41·0.740.75·172-0,15 ·0.8=1238 N

  7.Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8.Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·η=7·0.85=5.95 kvt;

  Nkes≤Nshp, 3.4≤5.95, yani ishlov berish mumkin.  9.Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆, bu yerda: y=1 mm keskichni botishi,  ∆=2 mm keskichni chiqishi, l=180, i=1 o’tishlar soni, L=180+1+2 =183 mm


  2-o’tish. Q yuza 89.2mm, l=180mm masofda ushlab qora yo’nib kengaytirilsin

  Kesish maromini belgilaymiz.

  1.Kesish chuqurligini belgilaymiz. t=h=0.9 mm.

  2.Surish qiymatini aniqlaymiz.

  So=0.5-0.9 mm/ayl. ([3], 2.13-j, 42-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.74 mm/ayl ni qabul qilamiz.  3.Kesishda asosiy harakat tezligini aniqlaymiz.

  T-keskich turg’unlik davri, T=30....60 daqiqa ([3], 46-b)

  T=60 daqiqa qabul qilamiz

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

  Cv=340, x=0.15, y=0.45, m=0.20 ([3], 2.19-j, 46-b)

  To’g’rilash koeffitsientlarini e’tiborga olamiz.  Kv=0.96

  4.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=630 daq-1 ni qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6. Kesish kuchi Pz ni quyidagi formuladan hisoblab topamiz:  Mavjud ishlov berish sharoiti uchun:

  Cp=300, x=1, y=0.75, n=-0.15 ([3], 2.24-j, 50-b)

  Kesish kuchidagi to’g’rilash koeffitsienti


  Kp=0,8
  Pz=10·300·0.91·0.740.75·162-0,15 ·0.8=866 N

  7.Kesish uchun sarflangan quvvat:

  8.Dastgoh yuritmasi quvvati yetarli ekanligini tekshiramiz:

  Nshp=Nd·η=7·0.85=5.95 kvt;

  Nkes≤Nshp, 2.3≤5.95, yani ishlov berish mumkin.  9.Asosiy vaqtni hisoblaymiz.

  Keskichni ishchi yurish uzunligi L=l+y+∆, bu yerda: y=1 mm keskichni botishi,  ∆=2 mm keskichni chiqishi, l=180, i=1 o’tishlar soni, L=180+1+2 =183 mm  020. Vertikal Frezalash operatsiyasi

  A o’rnatish

  1-o’tish. L yuza 14624120 o’lchamda frezalansin.

  B=24 mm, uzunligi l= 146 mm. Qo’yim miqdori t=120 mm

  Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi.

  Kesuvchi asbob barmoq freza D=24 mm, GOST 17026-71. Kesuvchi qismi materiali P6M5, tishlar soni z=4 ta;  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  2. t=h=60 mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.08-0.05 mm/ayl ([3], 2.80-j, 88-b).

  Sz=0.05 qabul qilamiz

  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=80 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.98

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv= 68.5 , q=0.25 , x= 0.3 , y=0.2 , u= 0.1 , r=0.1 , m= 0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  ; m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=250 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n= 0.05∙4∙250=80

  Dastgoh pasportidan SM= 50 mm/daq qabul qilamiz.

  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;

  Kmp=0.9
  Cp= 68.2 , x=0.86 , y=0.72 , n=0.1 , q=0.86 , w=0 ([3], 2.86-j, 94-b)

  R;

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  0.3≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=146mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T=2 daq

  2-o’tish. I yuza 461.5 o’lchamda frezalansin.

  B=46 mm, uzunligi l= 40 mm. Qo’yim miqdori t=1.5 mm

  Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi.

  Kesuvchi asbob barmoq freza D=46 mm, GOST 17026-71. Kesuvchi qismi materiali P6M5, tishlar soni z=4 ta;  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  2. t=h=1.5 mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.08-0.05 mm/ayl ([3], 2.80-j, 88-b).

  Sz=0.05 qabul qilamiz

  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=80 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.98

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv= 68.5 , q=0.25 , x= 0.3 , y=0.2 , u= 0.1 , r=0.1 , m= 0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  ; m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=500 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n= 0.05∙4∙500=100

  Dastgoh pasportidan SM= 100 mm/daq qabul qilamiz.

  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;

  Kmp=0.9

  Cp= 68.2 , x=0.86 , y=0.72 , n=0.1 , q=0.86 , w=0 ([3], 2.86-j, 94-b)

  R;

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  0.3≤8,5


  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=40mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T= daq

  025. Radial parmalash operatsiyasi

  1-o’tish. O teshik 20mm l=1 mm masofani ushlab parmalansin.

  Dastgoh: Radial parmalash dastgohi 257  Kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlari: Spiral parma D=20 mm, kesuvchi qism materiali, tezkesar po’lat P6M5. Geometrik o’lchamlari

  2; 2;; ([4] 203 bet, 44 jad )

  1.Kesish chuqurligini belgilaymiz.

  t=D/2=20/2=10 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz.

  So=0.15-0.20mm/min. ([3], 2.38-j, 62-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.2 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Parmani turg’unlik davrini aniqlaymiz.

  T =25 daqiqa qabul qilamiz. ([3],2.43-j, 66-b)  4. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlaymiz.

  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarni yozib olamiz.

  Cv=7, q=0.40, y=0.70, m=0.20 ([3], 2.41-j, 64-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topamiz.  Kv=0.98

  5.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=560 ayl/daq qabul qilamiz.  6.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  7.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  Burovchi moment uchun:  =0.0345; q=2.0; y=0.8; ([3], 2.45-j, 67-b)

  Kp=0.9
  U xolda:

  Mkr== 34 N∙m

  8. O’q bo’yicha kuchni hisoblaymiz:  ;

  =68; q=1.0; y=0.7; ([3], 2.45-j, 67-b)

  U xolda :  Po==10791 N

  9.Kesishdagi quvvat :  = kvt;

  10.Asosiy vaqt:  T== daq

  Bu yerda :  L= =14+1+1=16 mm;

  bu yerda: y=1 mm, parmani botishi

  ∆=1 mm, parmani chiqishi, l=16 mm, teshik uzunligi.

  2-o’tish. P teshik mm l=14 mm masofani ushlab parmalansin.

  Kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlari: Spiral parma D=4 mm, kesuvchi qism materiali, tezkesar po’lat P6M5.

  1.Kesish chuqurligini belgilaymiz.

  t=D/2=4/2=2 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz.

  So=0.15-0.20mm/min. ([3], 2.38-j, 62-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.2 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Parmani turg’unlik davrini aniqlaymiz.

  T =25 daqiqa qabul qilamiz. ([3],2.43-j, 66-b)

  4. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlaymiz.  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarni yozib olamiz.

  Cv=7, q=0.40, y=0.70, m=0.20 ([3], 2.41-j, 64-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topamiz.  Kv=0.98

  5.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1400 ayl/daq qabul qilamiz.  6.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  7.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  Burovchi moment uchun:  =0.0345; q=2.0; y=0.8; ([3], 2.45-j, 67-b)

  Kp=0.9
  U xolda:

  Mkr== 13.7 N∙m

  8. O’q bo’yicha kuchni hisoblaymiz:  ;

  =68; q=1.0; y=0.7; ([3], 2.45-j, 67-b)

  U xolda :  Po==793 N

  9.Kesishdagi quvvat :  = kvt;

  10.Asosiy vaqt:  T== daq

  Bu yerda :  L= =14+1+1=16 mm;

  bu yerda: y=1 mm, parmani botishi

  ∆=1 mm, parmani chiqishi, l=16 mm, teshik uzunligi.
  3-o’tish. O teshikda M24 l=14 mm rezba ochilsin.

  Kesuvchi asbob: Metchik M24

  1. Rezba balandligi: t=2 mm

  2. Surish qiymati : Sz=0,1-0,5 ([3], 2.108-j, 107-b))

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab Sz=0.25 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlash.  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

  Cv=64,8 ; y=0.50; q=1,2; m=0.90; T=90min ([3], 2.42-j, 65-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topish.  Kv=Kmv∙Kuv∙Klv

  Kmv- ishlov berilayotgan materialni xisobga oluvchi koeffitsent;

  ([3], 2.4-j, 34-b)

  Kuv- Kesuvchi asbob kesuvchi qismi materialini xisobga oluvchi koeffitsient;

  ([3], 2.6-j, 37-b)

  Klv- Metchik uzunligini xisobga oluvchi koeffitsient

  Klv=0,75 ([3], 109-b)  4.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1400 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  =0.0041; q=1.70; y=1.7; ([3], 2.111-j, 112-b)

  P=1 -rezba qadami  Kp=Kmp

  ([3], 2.110-j, 111-b)

  7.Kesishdagi quvvat :  kvt;

  8.Asosiy vaqt:  T= daq

  Bu yerda :  L= =14+1+1=16 mm;

  bu yerda: y=1 mm metchikni botishi, ∆=1 mm metchikni chiqishi, l=14 mm, teshik uzunligi.  T= daq

  4-o’tish. P teshikda M6 l=14 mm rezba ochilsin.

  Kesuvchi asbob: Metchik M8

  1. Rezba balandligi: t=1mm

  2. Surish qiymati : Sz=0,1-0,5 ([3], 2.108-j, 107-b))

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab Sz=0.25 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlash.  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

  Cv=64,8 ; y=0.50; q=1,2; m=0.90; T=90min ([3], 2.42-j, 65-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topish.  Kv=0.52

  4.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1120 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  =0.0041; q=1.70; y=1.7; ([3], 2.111-j, 112-b)

  P=1 -rezba qadami  Kp=Kmp

  ([3], 2.110-j, 111-b)

  7.Kesishdagi quvvat :  kvt;

  8.Asosiy vaqt:  T= daq

  Bu yerda :  L= =14+1+1=16 mm;

  bu yerda: y=1 mm metchikni botishi, ∆=1 mm metchikni chiqishi, l=14 mm, teshik uzunligi.  T= daq
  030. Vertikal Frezalash operatsiyasi

  A o’rnatish

  1-o’tish. J1, J2, J3 yuzalar ketma ket frezalansin

  B=5 mm, uzunligi l= 240 mm. Qo’yim miqdori t=8 mm

  Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi.

  Kesuvchi asbob barmoq freza D=16 mm, GOST 17026-71. Kesuvchi qismi materiali P6M5, tishlar soni z=4 ta;  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  2. t=h=8 mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.08-0.05 mm/ayl ([3], 2.80-j, 88-b).

  Sz=0.05 qabul qilamiz

  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=80 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.98

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv= 68.5 , q=0.25 , x= 0.3 , y=0.2 , u= 0.1 , r=0.1 , m= 0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  ; m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=800 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n= 0.05∙4∙800=160

  Dastgoh pasportidan SM= 160 mm/daq qabul qilamiz.

  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;

  Kmp=0.9
  Cp= 68.2 , x=0.86 , y=0.72 , n=0.1 , q=0.86 , w=0 ([3], 2.86-j, 94-b)

  R;

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  0.52 ≤8,5

  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=240mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T=3 daq

  B o’rnatish.

  1-o’tish. K1, K2, K3 yuzalar ketma ket frezalansin

  B=5 mm, uzunligi l= 120 mm. Qo’yim miqdori t=8 mm

  Dastgoh 6N12PB vertikal frezalash dastgohi.

  Kesuvchi asbob barmoq freza D=16 mm, GOST 17026-71. Kesuvchi qismi materiali P6M5, tishlar soni z=4 ta;  1. Kesish chuqurligi va frezalash enini aniqlaymiz.

  2. t=h=8 mm

  2.Surish miqdori

  Sz=0.08-0.05 mm/ayl ([3], 2.80-j, 88-b).

  Sz=0.05 qabul qilamiz

  3. Kesishdagi asosiy harakat tezligini aniqlaymiz (m/daq)  ;

  T –frezani turg’unlik davri, T=80 daq ([3], 2.85-j, 93-b)


  Kv - To’g’rilash koeffitsienti

  Kv=0.98

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz  Cv= 68.5 , q=0.25 , x= 0.3 , y=0.2 , u= 0.1 , r=0.1 , m= 0.2 ([3], 2.84-j, 90-b)

  ; m/daq

  4.Shpindel aylanishlar chastotasini aniqlaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib n=800 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning xaqiqiy tezligi:

  6. Tishlar bo’yicha surish tezligi

  SM=Sz∙z∙n= 0.05∙4∙800=160

  Dastgoh pasportidan SM= 160 mm/daq qabul qilamiz.

  U xolda 

  7.Kesish jarayonida ta’sir etayotgan kuch:  R;

  Kmp=0.9
  Cp= 68.2 , x=0.86 , y=0.72 , n=0.1 , q=0.86 , w=0 ([3], 2.86-j, 94-b)

  R;

  8. Kesishdagi quvvat :  kVt;

  Dastgoh quvvati bo’yicha solishtiramiz

  Nshp= Nd∙µ=10*0,85=8,5kVt.

  0.52 ≤8,5

  Demak ishlov berish mumkin.

  9.Asosiy vaqt:  L=l+y+∆


  l=120mm,

  ∆=1…..5 mm. ∆=3mm qabul qilamiz.  T=3 daq

  035. Radial parmalash operatsiyasi

  1-o’tish. 6 ta M teshik 16mm l=85 mm masofani ushlab parmalansin.

  Dastgoh: Radial parmalash dastgohi 257

  Kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlari: Spiral parma D=216 mm, kesuvchi qism materiali, tezkesar po’lat P6M5.

  1.Kesish chuqurligini belgilaymiz.

  t=D/2=16/2=8 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz.

  So=0.15-0.20mm/min. ([3], 2.38-j, 62-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.2 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Parmani turg’unlik davrini aniqlaymiz.

  T =25 daqiqa qabul qilamiz. ([3],2.43-j, 66-b)  4. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlaymiz.

  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarni yozib olamiz.

  Cv=7, q=0.40, y=0.70, m=0.20 ([3], 2.41-j, 64-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topamiz.  Kv=0.98

  5.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=710 ayl/daq qabul qilamiz.  6.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  7.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  Burovchi moment uchun:  =0.0345; q=2.0; y=0.8; ([3], 2.45-j, 67-b)

  Kp=0.9
  U xolda:

  Mkr== 21.7 N∙m

  8. O’q bo’yicha kuchni hisoblaymiz:  ;

  =68; q=1.0; y=0.7; ([3], 2.45-j, 67-b)

  U xolda :  Po==3237 N

  9.Kesishdagi quvvat :  = kvt;

  10.Asosiy vaqt:  T=6=6 daq

  Bu yerda :  L= =85+1+1=87 mm;

  bu yerda: y=1 mm, parmani botishi

  ∆=1 mm, parmani chiqishi, l=85 mm, teshik uzunligi.

  2-o’tish. 12 ta N teshik mm l=13 mm masofani ushlab parmalansin.

  Kesuvchi asbob va uning geometrik parametrlari: Spiral parma D=4 mm, kesuvchi qism materiali, tezkesar po’lat P6M5.

  1.Kesish chuqurligini belgilaymiz.

  t=D/2=4/2=2 mm.

  2. Surish qiymatini aniqlaymiz.

  So=0.15-0.20mm/min. ([3], 2.38-j, 62-b)

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab So=0.2 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Parmani turg’unlik davrini aniqlaymiz.

  T =25 daqiqa qabul qilamiz. ([3],2.43-j, 66-b)

  4. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlaymiz.  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarni yozib olamiz.

  Cv=7, q=0.40, y=0.70, m=0.20 ([3], 2.41-j, 64-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topamiz.  Kv=0.98

  5.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1400 ayl/daq qabul qilamiz.  6.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  7.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  Burovchi moment uchun:  =0.0345; q=2.0; y=0.8; ([3], 2.45-j, 67-b)

  Kp=0.9
  U xolda:

  Mkr== 13.7 N∙m

  8. O’q bo’yicha kuchni hisoblaymiz:  ;

  =68; q=1.0; y=0.7; ([3], 2.45-j, 67-b)

  U xolda :  Po==793 N

  9.Kesishdagi quvvat :  = kvt;

  10.Asosiy vaqt:  T=12=12 daq

  Bu yerda :  L= =13+1+1=15 mm;

  bu yerda: y=1 mm, parmani botishi

  ∆=1 mm, parmani chiqishi, l=13 mm, teshik uzunligi.
  3-o’tish. 12 ta N teshikda M6 l=10 mm rezba ochilsin.

  Kesuvchi asbob: Metchik M6

  1. Rezba balandligi: t=1mm

  2. Surish qiymati : Sz=0,1-0,5 ([3], 2.108-j, 107-b))

  Dastgoh pasporti bo’yicha korektirovkalab Sz=0.25 mm/min ni qabul qilamiz.

  3. Kesishda asosiy harakatni tezligini aniqlash.  m/daq

  Formuladagi koeffitsentlar va daraja ko’rsatkichlarini yozib olamiz.

  Cv=64,8 ; y=0.50; q=1,2; m=0.90; T=90min ([3], 2.42-j, 65-b)

  To’g’rilash koeffitsentini topish.  Kv=0.52

  4.Shpindelni aylanishlar chastotasini hisoblaymiz.  Dastgoh pasporti bo’yicha aylanishlar chastotasini korektirovka qilib xaqiqiy aylanishlar chastotasi n=1120 ayl/daq qabul qilamiz.  5.Kesish jarayonida asosiy harakatning haqiqiy tezligi:

  6.Burovchi momentni aniqlaymiz:  ;

  =0.0041; q=1.70; y=1.7; ([3], 2.111-j, 112-b)

  P=1 -rezba qadami  Kp=Kmp

  ([3], 2.110-j, 111-b)

  7.Kesishdagi quvvat :  kvt;

  8.Asosiy vaqt:  T=12 daq

  Bu yerda :  L= =10+1+1=12 mm;

  bu yerda: y=1 mm metchikni botishi, ∆=1 mm metchikni chiqishi, l=10 mm, teshik uzunligi.  T=12 daq
  040. Yassi jilvirlash.

  A ornatish

  1-o’tish. A yuza b=120mm, l=120mm o’lchamda jilvirlansin.

  Dastgox: Yassi jilvirlash dastgohi 3724. Asbob: Jilvir tosh PP D=150, h=50 (GOST 12123-71)  1. Jilvirtosh tezligi V=30-35m/min ([3], 2.124-j, 120-b)

  V=35 m/min

  1. Jilvirtosh aylanish tezligi

  n3= = ayl/min


  1. Kesish chuqurligini belgilash.

  t=0,005-0.015 mm qabul qilamiz t=0.015

  1. Surish qiymati.

  Sd=0.2-0.4. qabul qilamiz Sd=0.3

  S=0.3=36

  4.Kesishdagi quvvat :

  N=CNv3rtxSydq

  CN=0,52 , x=1, y=0.8, r=0.5 ([3], 2.123-j, 119-b)

  N=0.52·350.5·0.0150.7 ·0.20.8 ·150=7.9 kVt

  5. Asosiy vaqt:  T= daq.

  K=1.4


  B ornatish

  1-o’tish. B yuza b=120mm, l=240mm o’lchamda jilvirlansin.

  Dastgox: Yassi jilvirlash dastgohi 3724. Asbob: Jilvir tosh PP D=150, h=50 (GOST 12123-71)  1. Jilvirtosh tezligi V=30-35m/min ([3], 2.124-j, 120-b)

  V=35 m/min

  1. Jilvirtosh aylanish tezligi

  n3= = ayl/min


  1. Kesish chuqurligini belgilash.

  t=0,005-0.015 mm qabul qilamiz t=0.015

  1. Surish qiymati.

  Sd=0.2-0.4. qabul qilamiz Sd=0.3

  S=0.3=36

  4.Kesishdagi quvvat :

  N=CNv3rtxSydq

  CN=0,52 , x=1, y=0.8, r=0.5 ([3], 2.123-j, 119-b)

  N=0.52·350.5·0.0150.7 ·0.20.8 ·150=7.9 kVt

  5. Asosiy vaqt:  T= daq.

  K=1.4  Download 7.42 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
  Download 7.42 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Texnologik jarayon marshrutini ishlab chiqish

  Download 7.42 Mb.