• Ovoz kartasi
 • Pentium 4 protsessorlari
 • Mavzu 6: shaxsiy komp`yuterning asosiy qurilmalari
  Download 70.05 Kb.
  Sana21.03.2017
  Hajmi70.05 Kb.


  MAVZU 6: SHAXSIY KOMP`YUTERNING ASOSIY QURILMALARI


  Reja:

  1. Tizimli blok ta’minoti

  2. Axborot to’plagich

  3. Ovoz kartasi

  4. Protsessor

  IBM PC-shaxsiy kompyuterlari tarkibida uchta asosiy qismni ajratib ko‘rsatish mumkin. Bular: tizimli blok, monitor va klaviaturadir. Tizimli blokda kompyuterning hamma elektron qismlari: ta’minot bloki, ona (tizimli) plata va almashtiriluvchi yoki almashtirilmaydigan tashuvchilarni to‘plovchi (diskovod)larning uzatmalari joylashtirilgan. Klaviatura kompyuterga ma’lum belgilarni yoki boshqaruvchi signallarni uzatishga imkon beruvchi axborot kiritish standart qurilmasidir. Monitor (yoki displey) ekranda monoxrom yoki rangli, belgili yoki grafika axborotlarni aks ettirish uchun mo‘ljallangan yuqorida sanab o‘tilgan qismlarning hammasi bir-biri bilan ulash joyi bo‘lgan kabellar vositasida birlashtiriladi.
  Foydalaniladigan tizimli plataning o‘lchamlari va joylashtirilishi, ta’minot blokining minimal quvvati (ya’ni ulanuvchi uskunalarning ulash mumkin bo‘lgan soni) va to‘plovchilarning o‘rnatiladigan uzatmalarining maksimal miqdori tizimli blok korpusining qanday tipda bo‘lishiga bog‘liqdir.3

  Foydalanuvchilarning tizimli blokka bo‘lgan talablari doimo o‘zgarib turadi. Bugun undan faqat uyda foydalanayotgan kompyuterlarda emas, ish joyda ishlatiladiganlarida ham multimediya imkoniyatlariga ega bo‘lishi talab qilinmoqda. Masalan, firma mahsulotini reklama qilish uchun multimediya kliplarini yaratuvchi dasturlar mashhurdir.

  Biz shuni ko‘rishimiz mumkinki, kompyuter egiluvchan disklarning 3 dyumli diskovodi va kompakt disklarni o‘quvchi qurilma bilan ta’minlangan.

  Kompyuter (ing . computer - hisoblayman), EHM (Elektron Hisoblash Mashinasi) - oldindan berilgan dastur (programma) boʻyicha ishlaydigan avtomatik qurilma. Elektron hisoblash mashinasi (EHM) bilan bir xildagi atama.
  Chet (periferiya)ga o‘rnatiladigan bu ikki uskuna kompyuterlar o‘rtasidagi axborot almashishni quyidagi disklar vositasida ta’minlaydi. Bular magnit qatlamli egiluvchi disklar va lazer kompakt disklari (CD-ROM yoki CD-RW)dir.

  a) tashqi yuza paneli;

  1 - kompakt-disklar uzatmasi;

  2 - egiluvchi disklarning diskovodi;

  3 - "tarmoq" indikatori;

  4 - "Vinchester" indikatori;

  5 - ta’minotni ulash tugmachasi;

  6 - RESET tugmachasi;

  b) AT shakl-omilning orqa paneli;

  7 - klaviaturani ulash uchun joy:

  8 - modemni yoki sichqonni ulash uchun COM portlar;

  9 - monitorni ulash uchun joy;

  10 - tarmoq xaritasi;

  11 - tovush xaritasi;

  12 - monitorni ulash uchun rozetka;

  13 - tarmoq rozetkasi;

  14 - printer uchun parallel port;

  v) - ATX shakl omilining orqa paneli;

  15 – PSG interfeysli sichqonni ulash uchun joy;

  16 – PSG interfeysli klaviaturani ulash uchun joy;

  17 - USB-uskunasini ulash uchun joy;

  18,20 - modem yoki sichqonni ulash uchun ketma-ket COM-portlar;

  19 - printer uchun parallel port;

  21 - mikrofonni ulash uchun joy;

  22 - chiziqli ovoz chiqish joyi;

  23 - okustik tizimini ulash uchun joy;

  24 - joystikni ulash uchun joy;

  25 - monitorni ulash uchun joy;

  26 - ichki modemning xaritasi;

  27 - USB-uskunalarini ulash uchun qo‘shimcha joylar;

  28 - tarmoq xaritasi;

  29 - tarmoqni ajratish joyi;

  30 - tarmoq viklyuchateli.

  Endi tizimli blokning ichiga nazar tashlaymiz.

  Tizimli platada kompyuter ularsiz ishlay olmaydigan hamma element (unsur)lar: protsessor, xotira mikro sxemalari va chetda joylashgan uskunalarning ishini tashkil etuvchi, chipset deb ataluvchi mikrosxemalar to‘plami joylashadi.

  Tizimli plataga chet (periferiya)dagi hamma uskunalar ulanadi.

  Ularning ikkita usuli mavjud. Bular: chet (periferiya) kartasini tizimi plataning kengaytirish stoliga o‘rnatish va interfeys kabeli yordamida ulash, soddalashtirish uchun rasmda chetda (periferiya)dagi hamma uskunalari alohida ko‘rsatilgan.

  Kompyuterlar usiz ishlamaydigan eng muhim periferiya platasi (agar tizimli platada qo‘shib ishlangan, o‘rnatilgan videoadapter bo‘lmasa), bu videokarta yoki videoadapterdir (3.6-rasm). Videoadapterga 1,8 metrgacha uzunlikdagi kabel yordamida monitor ulanadi. Videoadapter protsessordan olingan buyruqlarni monitor ekranidagi tasvir nuqtalarining yorqinligini boshqaruvchi uchta analog: qizil, yashil va ko‘k signal qilib qayta ishlaydi. Shuni ta’kidlash kerakki, ko‘pgina tizimli platalar o‘rnatilgan (qo‘shib ishlab chiqarilgan) videoadapterga ega bo‘lib, u asosan idoraviy ilovalar uchun yaraydi, shuning uchun multimediya ilovalarining ishlashini yaxshilash uchun baribir "tashqi" videoadapter o‘rnatishga to‘g‘ri keladi.


  5

  Axborot to‘plovchining eng eski tipi - egiluvchan disklarning diskovodidir (3.8-rasm). Garchi, zamonaviy kompyuter usiz ham ishlay olsada, dasturiy ta’minotni sozlash bo‘ycha deyarli barcha ishlar bu diskovodning mavjudligini hisobga oladi. Bundan tashqari, foydalanuvchilar egiluvchan disklardan kompyuterlar korxonaning lokal tarmog‘iga ulanmagan, konfedensial (maxfiy) axborot almashish uchun internetdan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘lmagan paytda bir-biri bilan axborot almashish uchun foydalanadilar.  7

  Egiluvchan 1,44 M baytli, 3,5 dyyumli disklarning diskovodi.


  Hozirgi kunda eng mashhur ommalashgan axborot saqlovchi lazer kompakt disklardir. Ko‘p hollarda CD-ROM yoki DVD uzatmalardan foydalanadilar. Bular kompakt disklardagi axborotni o‘qib olishlari va qaytarishlari, masalan, musiqani eshittirishi yoki yangi dastur o‘rnatishlari mumkin.
  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
  Keyingi vaqtlarda esa narxlar pasayganidan so‘ng CD-R yoki CD-RW turdagi kompakt-disklarga axborotni yoza oladigan CD-RW uzatmalari ommalashib ketdi, endi CD ROM va egiluvchan disklarning diskovodlari o‘rniga CD-RW uzatmalarini o‘rnatish tendensiyasi paydo bo‘ldi.

  8

  DVD kompakt disklarini o‘qish uskunasi.


  Ovoz kartasi kompyuterning majburiy qismi (komponenti) emas, chunki har bir tizimli blokda dinamik o‘rnatilgan (lekin ulardan taraladigan ovoz sifati juda yomon). Ammo dasturiy ta’minotni ishlab chiquvchilar hozir qaysidir ovoz adapteri bo‘lishini talab qiluvchi dasturlar tuzmoqdalar. Ovoz platasining o‘zi kompyuterning ichiga o‘rnatilgan dinamik bilan hech qanday aloqasi yo‘q. Shuning uchun ovozni eshitish uchun alohida ovoz kalonkalari talab qilinadi. Shuni ham ta’kidlash lozimki, ayrim hollarda ular monitoring korpusiga montaj qilingan bo‘ladi.

  9

  HOONTECH Audio DSP 24 ovoz platasi.


  Kompyuterning hamma qismlarini quvvat bilan ta’minlovchi ta’minot (iste’mol) bloki an’ana bo‘yicha chetda (periferiyada)gi uskuna hisoblanmaydi. Ammo shuni bilish lozim-ki, zamonaviy ta’minot bloki shunchaki zarur kuchlanishni ishlab chiqarish bilan kifoyalanmaydi, balki u kompyuterning yoki tashqi uskunalarning buyruqlariga ko‘ra, ish rejimini ham o‘zgartirishi mumkin.
  Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.

  10

  Tizimli plata kompyuterning o‘ta muhim qismlaridan biridir, chunki u kompyuterning hamma uskunalarini bir butun qilib birlashtiradi. Amalda aynan u kompyuterning bosh parametrlarini, masalan, siz qanday protsessorni ishlatishingiz mumkinligini, protsessor bilan tezkor xotira (039) bir-biri bilan axborotni qanday tezlikda almashishini belgilab beradi.

  Shuni ta’kidlash lozimki, ta’minot blokidan tashqari, chetda (periferiyada) joylashgan bu uskunalardan istalgani yo‘q bo‘lganda ham kompyuter ishlayveradi. Tizimli plataning o‘zida esa har doim ularsiz kompyuter, hatto yoqilmaydigan bir nechta qism o‘rnatiladi. Ularning eng muhimlari bu protsessor va tezkor xotiradir. Bundan tashqari, katta tezlikda ishlaydigan protsessorlar uchun majburiy vositalar (atributlar) to‘plamiga protsessor korpusining darajasini xavfsiz kattalikkacha tushirish uchun zarur bo‘lgan ventilyatorli sovutuvchi radiator kiradi. Protsessor kompyuterning yuragidir u hamma hisoblarni bajaradi va tashqi uskunalarni boshqaradi. Kompyuterning quvvati uning unumdorligiga bog‘liqdir. Konstruksiya jihatidan protsessor markazida metall plastikasi joylashgan keramik (sopol) plastina ko‘rinishida ishlangan.

  Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.
  Tizimli plata bilan ulanish uchun protsessor past tomonda tilla suvi yugurtirilgan chiqishlar - oyoqchalar bilan ta’minlangan. Ularnig soni esa bir necha yuzta bo‘lishi mumkin.

  Tizimli plataga o‘rnatiladigan unsurlar

  (elementlar).
  12

  Intel Pentum-4 protsessori.


  Tizimli platada protsessorni o‘rnatish uchun soket (Soket) deb ataluvchi ajratish joyi mo‘ljallangan. Shuningdek, korpuslari kartrij ko‘rinishida ishlangan protsessorlar ham mavjud, bunday protsessorlar uchun slot (Slot) deb ataluvchi ajratish joyi (rez’yom) o‘rnatiladi.

  Ancha yuqori chastotalarda ishlovchi zamonaviy protsessorlar haddan tashqari qattiq qizib ketadi. Ammo protsessorlar ham mansub bo‘lgan yarim o‘tkazgichli mikrosxemalar 80-100 darajadan ortiq haroratga chidolmaydi. Ozgina qizib ketsa ham, ular yo o‘chib qoladi, yoki ishdan chiqadi. Protsessorning korpusini sovutish uchun katta miqdorli qovurg‘alarga ega bo‘lgan alyuminiy yoki misdan yasalgan og‘ir radiatorlardan foydalaniladi.

  Mis (lot. Cuprum - Kipr o. nomidan olingan), Si - Mendeleyev davriy sistemasining 1 guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 29,atom massasi 63,546. Tabiiy Mis ikkita barkaror izotop 63Si(69,1%) va 65Si(30,9%)dan iborat.
  Alyuminiy (Aluminium), A1 -Mendeleyev davriy sistemasining III guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 13, atom massasi 26,9815; Aluminiy lot. alumen (achchiqgosh) so‘zidan kelib chiqqan. Tabi-atda bitta barqaror izotop holida (AG‘ 100%) uchraydi, bir necha sun’iy radio-aktiv izotoplari bor, ular orasida eng ahamiyatlisi A12’ (yarim yemirilish dav-ri 7,4-105 y.).
  Ularni ventilyator havo bilan puflab turadi. Ventilyator uchun "kuler" (inglizcha, "cooler" - muzlatgich, issiqlikni oluvchi) atamasi ommaviydir. Bir qator tizimli platalar u chiqarayotgan va ko‘tarilayotgan shovqinni kamaytirish uchun ventilyatorning aylanish tezligini tartibga solib tura oladi.  13

  Protsessorni sovutish uchun kulerli radiator:

  a) to‘g‘ri burchakli; b) dumaloq.
  Misol sifatida 3.15-rasmini ko‘rib chiqamiz. Unda Celeron va Pentium III protsessorlariga mo‘ljallangan, ancha mashhur va ommalashgan AT shaklli omilining tizimli platasini chizmasi keltirilgan.

  Tepadagi chap burchakda kengaytiruvchi slotlarning an’anaviy to‘plami: turli xildagi kartalarni o‘rnatishga mo‘ljallangan ikkita ISA va uchta PCI sloti hamda zamonaviy videoadapter uchun AGP sloti joylashgan.

  Shuni ta’kidlashimiz mumkinki, ancha yangi tizimli platalarda ISA slotlarini o‘rnatmaslikka harakat qilinadi, ularning o‘rniga bitta AMR slotini yoki ovoz kartasi, yoki modem uchun mo‘ljallangan, AC'97 spetsifikatsiyasini qo‘llab-quvvatlovchi CNR slotini montaj qilinadi.

  Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.
  O‘ngda esa Intel korporatsiyasining protsessorini o‘rnatish uchun katta soket joylashgan. Ushbu holatda - bu Soket 370 dir (Pentiuim, AMD K5 hamda K6 protsessorlari uchun keng tarqalgani Socket7 edi). Pentium 4 protsessorlari uchun boshqacha jaylashtirilgan va kontaktlari soni boshqacha bo‘lgan soketlar ishlatiladi. Athlon va Duron protsessorlari uchun Socet A dan foydalaniladi. Tizimli plataning pastida 168 kontaktli DIMM modullarini o‘rnatish uchun uchta slot joylashgan. Shuni ta’kidlab o‘tish lozimki, xotira modullari uchun 2 tadan 4 tagacha miqdorda bo‘lgan slotlar ko‘pincha plataning o‘ng qanotida o‘rnatiladi.

  3

  Soltek SL-63AV tizimli platasi.


  Ta’minotning ajratish joyi (raz’yom) amalda doimo plataning yuqori o‘ng burchagiga yaqin joylashgan bo‘ladi. Ammo ushbu holatda ishlab chiquvchilar (loyihachilar ma’nosida) AT shakli-omili singari bo‘lganidek, ATX shakl-omilining ham iste’mol bloklarini ishlatish imkoniyatini beruvchi ikki turning ham ras’yomlarini taqdim etgan.

  Bunday yondashuv tipik emas, ammo o‘zlari kompyuter yig‘adigan foydalanuvchilar orasida juda mashhur.

  Ko‘rib chiqilayotgan tizimli plata AT shakl-omiliga ega bo‘lgani uchun unda faqat klaviaturani ulash uchun ajratish joyi bor, xolos. U o‘ng tepa burchakda joylashgan. ATX shakl-omilga ega bo‘lganda esa tizimli platada ketma-ket va parallel ulanadigan interfeyslar uchun ham uzilish joylari (raz’yomlar) o‘rnatiladi. Pastki chap burchakda kompyuterning chap paneliga chiqaruvchi indekatorlar va tugmachalarni ulash uchun kontakt maydonlari montaj qilingan. Bu yerda, shuningdek, ichki dinamik va klaviaturaning qulfini (bu qulfdan uni korpusga o‘rnatish ham qulay) ulash uchun kontaktlar mavjud.

  Ular yordamida kompyuterning konfiguratsiyasi yaratiladigan jamperlar uchun Jn va JPn sifatida belgilangan kontaktlar butun tizimli plata bo‘yicha erkin joylashtirib chiqilgan. Jamperlarning to‘plami nimaga mo‘ljallangani va qanday joylashuvi har bir tipdagi tizimli plataning faqat o‘ziga xos bo‘ladi. Ularni to‘g‘ri o‘rnatish uchun tizimli plataga oq bo‘yoqlarda bitilgan yozuvlardan yoki mazkur plataning hujjatlaridagi ko‘rsatmalardan foydalanish kerak.

  VIA yozuvli kvadratlar - bu chinsetning mikrosxemalaridir. Battery yozuvni doiracha kompyuterning konfiguratsiyasini saqlashga mo‘ljallangan. BIOS yordamida o‘rnatiladigan CMOS xotirani ta’minlovchi 3 voltli tizimli kuchlanishdir.

  Vinchesterlarni ulash uchun tizimli platada HDD1 va HDD2 deb belgilangan ikkita 40 kontaktli ajratish joyi (ikkita IDE kanali) o‘rnatiladi. Egiluvchan disk uchun 34 kontaktli FDDI ajratish joyi, ketma-ket keluvchi portlar uchun esa ikkita ajratish joyi - COM 1 va COM 2 o‘rnatilgan. Bulardan tashqari, tizimli platada USB va IrDa portlari uchun ajratish joylari ham bo‘lishi mumkin. 4.15-rasmda Pentium-4 protsessori bilan ishlashga mo‘ljallangan yuqori tezlashtirilgan ABIT IT7/IT7E tizimli platasini tashqi ko‘rinishi ko‘rsatilgan. Plata 400/533 MGs tizimli shinasining chastotasini (to‘rtlangan taktli chastotani), Uitra ATA/100/66/33 (IDE1 va IDE 2 ajratish joyi) kontrolyorini, ma’lumotlarini saqlash imkoniyatlarini kengaytirish uchun mo‘ljallangan RAID (IDE3-IDE6 ajratish joylari) tizimini, AGP 4X slotini, kompyuterga qo‘shib ishlab chiqarilgan ovoz protsessorini va tarmoq adapterini qo‘llab-quvvatlaydi. BIOS (Award Plug and Play BIOS Supports APM and ACPI) ishini indekatsiya qilish uchun ikki razryadli raqamli tablo (POST Code Display) ishlatiladi.

  Agar tizimli platalar solishtirilsa, keyingisi sifatida belgilanuvchi hamda ular yordamida kompyuterning konfiguratsiyasi sozlanuvchi jamperlar uchun ajratish joylari amalda yo‘q ekanligini payqash mumkin. Bu mazkur platada BIOS dasturidan foydalanganiga bog‘liqdir. Ushbu dastur tizimli platada o‘rnatilgan hamma uskunalarning ko‘pchilik parametrlarini o‘zi mustaqil belgilaydi, konfiguratsiyasi qo‘lda bajarilishi talab qilinadiganlari esa BIOS ilovasi orqali sozlanadi.

  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.

  15

  Pentium 4 protsessori uchun ABIT IT7/ITFE tizimli platasi.

  Misol uchun turli firmalar chiqarayotgan prosessorlarning bir necha tipi keltirilgan.


  16

  a) Intel Pentium 4; b) AMD K7 Athlon; v) VIA-13; g) Crusol d) Motorole Power PC 603 protsessorlari.


  Garchi hamma protsessorlar matematik va mantiqiy hisoblarni bajarishga mo‘ljallangan bo‘lsada, ularning ichki arxitekturasi sezilarli darajada farq qiladi. Shunga muvofiq, turli tipdagi protsessorlar asosida yig‘ilgan kompyuterlar uchun dasturiy ta’minot ham farqlanadi. Lekin Intel korporatsiyasi shaxsiy kompyuterlar uchun protsessorlarni ishlab chiqishda yetakchi o‘rinni egallagani sababli, boshqa ishlab chiqaruvchilar o‘z protsessorlarini Intel korporatsiyasining ommalashgan protsessorlari bilan mos keladigan qilib ishlab chiqishga intiladi. Iintel korporatsiyasining protsessorlari va boshqa firmalar tomonidan ishlab chiqarilayotgan, ularning (x 86 oilasi nomi bilan ataluvchi) analoglari (o‘xshashlari) foydalanilgan kompyuterlar mos keluvchi IBM PC kompyuterlari degan umumlashtiruvchi nom oldi. Bu nom Intel 8086 protsessor asosida yig‘ilgan birinchi IBM PC shaxsiy kompyuteridan boshlangan. Mos keluvchanlik esa pastdan yuqorigacha mos bo‘lishi kerak bo‘lgan dasturiy ta’minotga taalluqlidir, masalan, eng eski bo‘lgan kompyuter uchun mo‘ljallangan dastur eng zamonaviysi uchun ham ishlashi, qo‘llanila olinishi kerak. Buning teskarisini isbotlashga urinish xatodir. Intel protsessorlari bazasidagi kompyuterlarga butunlay mos kelmaslikning misoli Apple firmasining Motorola korporatsiyasini protsessorlari ishlatgan kompyuterlardir.

  Pentium 4 protsessorlari 2000 yili Intel korporatsiyasi 32 razryadli protsessorlarning Pentium 4 nomini olgan navbatdagi avlodini yaratdi. (oldindan bu haqda xabar qildi).

  12

  Pentium 4 protsessori: a) Socket-423 ostidagi korpusda; b) Socket-478 ostidagi korpusda.


  Bu protsessorlarning asosiy xususiyati ularda bir qator yangi texnologiyalardan foydalanilgan Net Burst mikroarxitekturasining borligidir. Protsessor bilan tashqi dunyo ma’lumot almashish matn tezligini oshirishga imkon bergan eng muhim yangilik: bu bitta takt davomida ma’lumotlarni to‘rt marta o‘qish qobiliyati bo‘ldi, ya’ni tizimli shinaning MGs li, keyinchalik esa 533 MGs li chastotasini ishlatish mumkin bo‘ldi. Bundan tashqari, buyruqlarni giperkonveyerlar ishlovidan o‘tkazishdan foydalanilgan, buyruqlarning bajarilishini KESh xotira bilan kuzatish qo‘llanilgan va yadroning ikki marta ko‘paytirilgan chastotasida (masalan, yadroning takt chastotasi 2,53 GGs bo‘lganda buyruqlarni tez bajarish bloki 5,1 GGs chastotada ishlaydi, bu esa asosan arifmetik va mantiqiy buyruqlardir) ishlaydigan, buyruqlarni tez bajarish bloki qo‘yilgan. Shuningdek, allaqachon an’anaviy bo‘lib ulgurgan bloklar va texnologiyalar, masalan, buyruqlar bajarilishining dinamikligi, suzuvchi vergulli hisoblar, multimediyaviy ilovalarda foydalaniladigan buyruqlarga ishlov berishning SSE2 ning SIMD kengayishlari yaxshilandi, 2-darajadagi KESh xotira esa ma’lumotlarni uzatishning yanada takomillashganroq tizimiga ega bo‘ldi. KESh xotiraning o‘zi esa tizimli shinadan boshqa mustaqil shina (ikkita mustaqil D.I.B. shinali arxitektura)ni ishlatadi, bu ma’lumotlarni uzatish kanallarining o‘tkazish qobiliyatini kuchaytirish imkonini beradi.

  Intel korporatsiyasi foydalanuvchilarga kutilmagan sovg‘a (syurpriz)lar berishni yo‘lga qo‘ygani sababli 2000 yili Northwood yadroli va 22 GGs takt chastotali Pentium-4 prosessori chiqarildi. Uning uchun misli birikmalardan foydalanish bilan qo‘llaniladigan 0,13 mkm texnologiyasini qo‘llaydilar. Ikkinchi darajadagi KEShning o‘lchami 512 K bayt, ushbu satrlar bitilayotgan paytgacha yadrosi: 1,30; 1,40; 1,50; 1,60; 1,70; 1,80; 1,90; 2,20; 2,40; 2,50; 2,53; 2,60; 2,66; 2,80 GGs takt chastota Pentium 4 protsessorlari chiqarilgan, shuningdek, 3 GGs chastotasini ham tez orada bo‘ysundirish haqidagi xabarlar ham paydo bo‘ldi. Prosessorlarda hajmi 32 Kbayt bo‘lgan buyruqlarning ijrosini kuzatish texnologiyasini (Fxecution Trace cache) birinchi darajadagi, KESh xotira, 256 Kbayt (2GGs va undan past chastotali protsessorlar uchun) yoki 512 Kbaytli (0.13 mkm texnologik jarayonida Advance Transfer Cache arxitekturali) ikkinchi darajadagi KESh xotira ishlatilgan.  Savol va topshiriqlar:

  1. Shaxsiy kompyuterning asosiy qurilmalarini sanab bering

  2. Sistema bloke nimalardan tashkil topgan?

  3. Disk yurituvchilar haqida gapirib bering

  4. Prosessor nima? Uning vazifasi nimalardan iborat?


  Download 70.05 Kb.
  Download 70.05 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu 6: shaxsiy komp`yuterning asosiy qurilmalari

  Download 70.05 Kb.