Mexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən
Download 1.06 Mb.
bet5/7
Sana26.12.2019
Hajmi1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

B)

C)

D)

E)


186. Tikinti materiallarının istilik keçirmə qabiliyyəti (Q) hansı düsturla ifadə edilir?

A)

B)

C)

D)

E)


187.Tikinti materialları şaxtaya davamlılığa sınanarkən çəkisinin neçə faizə qədər dəyişməsi zamanı material şaxtaya davamlı sayılır?

A) 5 %


B) 7 %

C) 9 %


D) 6 %

E) 11 %
188.Odadayanıqlığa görə tikinti materialları neçə qrupa bölünürlər?

A) üç

B) beş


C) iki

D) dörd


E) altı
189.Odadayanıqlığa görə hansı materiallar İ qrupa aid edilir?

A) yanmayan

B) çətin yananlar

C) yananlar

D) közərənlər

E) əriyən


190.Odadayanıqlığa görə hansı materiallar İİ qrupa aid edilir?

A) çətin yanan

B) yanan

C) yanmayan

D) əriməyən

E) közərən


191.Odadayanıqlığa görə hansı materiallar İİİ qrupa aid edilirlər?

A) yananlar

B) çətin yananlar

C) yanmayanlar

D) əriyənlər

E) əriməyənlər


192.Odadavamlılığa görə tikinti materialları neçə qrupa bölünürlər və hansılardır?

A) üç;odadavamlılar,çətin əriyənlər və asan əriyənlər

B) iki;çətin əriyən və asan əriyənlər

C) üç;əriyən, əriməyən və çətin əriyənlər

D) iki;əriyən və odadavamlılar

E) üç: çətin yanan,yanmayan və yananlar


193.Odadavamlı materiallar neçə dərəcə 0C temperatura davam gətirirlər?

A) ›15800 C

B) ‹15600 C

C) ‹14900C

D) ‹13600C

E) ‹12800C


194.Çətin əriyən materiallar hansı temperatura davam gətirilər?

A) 1350÷15800C

B)1250÷13500C

C) 1150÷12500C

D)1000÷1150 0C

E) 950÷10000C


195. Materialın mexaniki xassələrinə onun hansı xüsusiyyətləri aid edilir?

A) Möhkəmlik, elastiklik, bərklik, kövrəklik və s.

B) Çəkisi, sıxlığı, şaxta və oda davamlılığı və s.

C) Həcm çəkisi, qoxusu, rənglənə bilməsi və s.

D) Uzun ömürlülüyü, sürtünmə və oda davamlılığı

E) İstilik və səs keçirmə qabiliyyəti, uzun ömürlülüyü


196. İnşaat konstruksiyalarında həddi gərginlik ilə buraxılabilən gərginlik arasındakı əlaqə necə ifadə olunur və möhkəmlikdə ehtiyat əmsalı hansı intervalda dəyişir?

A) ; ; B) ; ; C) ; ;

D) ; ; E) ;
197.Elastiklik materialın hansı xassəsinə aiddir?

A)mexaniki

B) fiziki

C) kimyəvi

D) bioliji

E) aşınma


198.Bərklik materialın hansı xassəsinə aiddir?

A) mexaniki

B) bioloji

C) kimyəvi

D) aşınma

E) fiziki


199.Tikinti materiallarının həddi gərginliyi hansı düsturla ifadə olunur?

A)

B)

C)Download 1.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
Download 1.06 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaMexan İ k a Və metallurgiYA” kafedrası “Tikinti işlərinin əsasları” fənnindən

Download 1.06 Mb.